Не говорите немски? Ще Ви помогнем!

Sprache Bühne

Окръжната служба „Център“ Ви помага с различни предложения за по-добра комуникация.

Telephon

Телефонна преводаческа услуга

Нуждаете се от превод или езиково посредничество? Консултирайте се за това с Вашия специализиран служител, или с Вашия социален служител. Всички, които работят в окръжната служба, могат да използват телефонната преводаческа услуга, която може да превежда спонтанно на много езици. Ако се нуждаете от превод на език, който не може да бъде включен спонтанно, тогава трябва да си уговорите час. Това предложение е безплатно за Вас.

Tafel mit Sprachenangeboten

Езиково посредничество в здравните служби

Нуждаете се от превод или езиково посредничество в здравната служба? Всички, които работят в здравната служба, имат възможността да използват езиково посредничество при среща на място или по телефона. Това предложение включва езиково посредничество, напр. на арабски, фарси, турски, кюрдски и много други езици (общо 30 езика). Ако се нуждаете от езиково посредничество, тогава се консултирайте с Вашия специализиран служител. Това предложение е безплатно за Вас.

Logo vom Lotsenprojekt die Brücke

Пилотен проект „Мостът“

Изображение: Пилотен проект „Мостът“, bildungsmarkt waldenser gmbh
Пилотите Ви подпомагат при попълването на заявление и при ориентацията в Берлин. Те могат също да Ви придружат при срещи в областната служба и да извършва езиково посредничество за Вас. В Гражданската служба за бежанци в Окръжна служба „Център“ има пилоти на място. Това предложение е безплатно за Вас.

*Повече информация можете да намерите на уеб страницата на пилотния проект.

Многоезична брошура с точки за контакт в Окръжна служба „Център“ за бежанци

В тази брошура ще намерите много важни точки за контакт и предложения на окръжната служба. Тази брошура е преведена на езиците английски, руски, български, френски, фарси, румънски, арабски, полски, турски и кюрдски, и може да бъде изтеглена безплатно.

Daumen hoch wie moderne Ikone

Facebook групи #NeuinMitte

В две Facebook групи двама служители на хонорар предлагат информация на арабски и на дари/фарси и пущу. Те споделят например предложения на специализирани служби в окръг „Център“, от социални служби, сдружения и доброволни инициативи.

Подкрепа за хора с проблеми със слуха и говора

Имате увреждане на слуха или проблеми с говора? Тогава имате право на комуникационна помощ в административната процедура, напр. при подаването на заявка за основно осигуряване, помощ за приобщаване и др. (съгл. LGBG §12). Можете да потърсите комуникационна помощ също за консултационни разговори и мероприятия. Ако се нуждаете от помощ, моля консултирайте се за това с Вашия специализиран служител, или с Вашия социален служител. Те ще организират за Вас необходимата помощ и ще поемат разходите за целта.

 Buntstifte von unten gesehen

Интеграционното бюро в Окръжна служба „Център“

Екипът на интеграционното бюро ще се радва да Ви подкрепи, ако търсите многоезични консултационни органи в окръга.
Екипът очаква въпроси, забележки или указания относно различните горепосочени предложения на Окръжна служба „Център“.
Освен това можете да се обърнете към екипа, ако при контакта с Окръжна служба „Център“ сте били дискриминрани.