İçerik sütunu

Hijyen önlemlerine uyularak gerçekleştirilen sınavlara ilişkin olarak Sınava katılanlar için bilgiler

Berlin-Spandau İlçe Belediyesi

Berlin Halk Yüksekokulları Hizmet Merkezi

Sınav Merkezi

Son güncelleme tarihi: Berlin, 11.05.2021

Hijyen önlemlerine uyularak gerçekleştirilen sınavlara ilişkin olarak
Sınava katılanlar için bilgiler (4. versiyon, güncelleme tarihi 7.05.2021)

Berlin Halk Yüksekokulları’nın sınav merkezi, halihazırda devam etmekte olan SARS-CoV-2 pandemisi nedeniyle, dil sınavlarını gerçekleştirirken bazı özel hijyen kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu konuda bir hijyen planı hazırlanmıştır. Sınav Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir dil sınavına katılmanız durumunda, hijyen planına ve ayrıca genel hijyen kurallarına uyacağınıza dair taahhütte bulunursunuz.

Bu yolla sizi en önemli düzenlemeler hakkında bilgilendirmek istiyoruz:

Temel konular:
Test zorunluluğu: 27.4.2021 tarihli Enfeksiyona Karşı Koruyucu Önlemler Yönetmeliği’nin 9. (10) maddesi uyarınca, sadece 6b maddesinde tarif edildiği şekilde test sonucu negatif olan kişilerin sınavlara katılmasına izin verilmiştir. 6c maddesinde adı geçen kişiler, (1. iki doz aşılaması tamamlanmış olanlar. 2. 6 ay önce iyileşmiş + ilk doz aşıyı yaptırmış olanlar 3. en erken 28 gün + en geç 6 ay önce iyileşenler) bu düzenlemeden muaftır. Bu şu anlama gelir:
Sınava katılanlar, sınav mekanına geldiklerinde, bir test merkezi tarafından son 24 saat içinde verilmiş veya PCR testinin negatif sonucunu ibraz etmek zorundadır. Alternatif olarak, 6c maddesi uyarınca bir belge ibraz edebilirsiniz. Belgelerin dokümantasyonu gerçekleştirilir. Sınava katılanların sınav mekânında kişinin kendisine uyguladığı testi yaptırmaları maalesef mümkün değildir.
SARS-CoV-2 ile bağlantılı olma ihtimali bulunan ve nedeni açıklığa kavuşturulmamış semptomların olması durumunda (örneğin solunum yolları hastalıkları, ateş gibi), sınavlara katılınmaması şiddetle tavsiye olunur (Bilgi için: Sonradan doktor raporu sunulması durumunda sınava katılmayanlar için dezavantajlı bir durum ortaya çıkmaz.) Bu durumda yatırılmış olan sınav harçları geri ödenir.
Sınav Merkezi’nin çalışanları ve ayrıca sınav komisyonu başkanları (Sınav Merkezi’nin çalışanlarına danışmak suretiyle), bu tür semptomları bulunan katılımcıları sınavdan* ihraç etmeye yetkilidir.*
DTZ (Göçmenlere yönelik Almanca testi) Sınav Yönetmeliği’nde yer alan düzenlenmeler uyarınca palto ve ceket giyme yasağı devam etmektedir. Havalandırma nedeniyle salonlarda ısı çok düşebilir.* Sınava katılanların bu yüzden hava şartlarına uygun giyinmeleri tavsiye olunur (kazak, hırka, yelek, yün bere).*

Genel kurallar:
• Binaya giriş sırasında ellerin dezenfekte edilmesi.
Güvenlik mesafesinin korunması. Sınav sırasında ve sıhhi tesisatlar da dahil olmak üzere bina içindeki her alanda, asgari 1,5 metrelik mesafe bulundurulmalıdır.
• Her türlü vücut temasından kaçınılması gerekir.
• Ellerle yüze dokunulmaması gerekir (özellikle sümükdokulara dokunulmamalıdır).
• Kamuoyunun kullanımına açık kapı kolu gibi eşya ve gereçlere, mümkün oldukça avcunuzu veya parmaklarınızı kullanarak dokunmayınız (dirseğinizi v.b.) kullanın.
Hapşırma ve öksürme kurallarına uyulmalıdır: Dirsek içine hapşırmalı veya öksürmelidir.
• Bütün binada,* cerrahi maske* kullanılması zorunludur. Bu zorunluluk, yazılı ve sözlü sınavlar esnasında da geçerlidir.
• Koridorlarda ve diğer kullanım alanlarında besin maddeleri tüketilmemelidir.
• Farklı grupların birbiriyle karışmasından (örneğin molalar sırasında) kaçınılmalıdır.
• Binalarda bulunmak zorunlu süreyle sınırlı tutulmalıdır. Sınav bittikten sonra binanın hızlı bir şekilde terk edilmesi gerekir.

Sınavla ilgili özgün düzenlemeler:
• Kalabalık grupların birikmesini önlemek üzere *her sınav gününde, ayrı saatlere yayılmış iki ila üç sınav turu (belirlenmiş zaman dilimleri) planlanmıştır. Lütfen sınava davet mektubunuzda yer alan binaya giriş saatini gözetiniz.
• Büyük kalabalıkların birikmesini önlemek için, yazılı sınavın gerçekleştirildiği salon, sınava katılan grupların çoğu tarafından yazılı ve sözlü sınav arasındaki mola süresince kalacağı mekân ve ayrıca bekleme odası olarak kullanılacaktır. Kurumdaki toplantı salonu da azami 20 kişilik mola ve bekleme alanı olarak kullanılır. Burada gruplar işaretlenmiş olan alanlarda (bekleme adacıkları) ve aralarında yeterli mesafe bulundurarak bekler. Sınava katılanlar bu salonu mola sırasında tuvalete gitmek veya avluya çıkmak üzere terk edebilirler.
• Sınava katılanlar, sınav mekanını sözlü sınav sona erdikten sonra çıkış tabelalarını takip ederek terk ederler.
Bütün binada cerrahi maske kullanılması gerekir. Aşağıdaki istisnai durum, bu uygulamanın dışında tutulur:
Kurs odalarının önünde, sınav başlamadan önce yapılan kimlik kontrolleri sırasında: Sınava katılanlar, yeterli mesafeyi (asgari 1,5 m) korumak kaydıyla, kısa bir süre cerrahi maskeyi çıkarabilir. Gözetmenlere burada ayrıca yüz koruyucu siperlikler verilecektir.

Sınav koşullarını mümkün olan en üst düzeyde güvenliği sağlayarak oluşturmaya çabalıyoruz. Aynı zamanda yeni düzenlemelere rağmen sınava konsantre olabilmenizi sağlamayı da görevimiz olarak görüyoruz.

Gösterdiğiniz anlayış ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz!

Hijyen önlemlerine uyularak gerçekleştirilen sınavlara ilişkin olarak Sınava katılanlar için bilgiler

PDF-Belge (264.0 kB)