Kolumna treści

Informacje dla zdających dotyczące przeprowadzania egzaminów z zachowaniem zasad higieny

Bezirksamt Spandau von Berlin

[Urząd Dzielnicy Spandau w Berlinie]

Centrum Obsługi Placówek Oświaty Pozaszkolnej

Centrala Egzaminacyjna

Berlin, 11.5.2021 r.

Informacje dla zdających dotyczące przeprowadzania egzaminów z zachowaniem zasad higieny (wersja 4, stan na dzień 7.05.2021 r.)

Ze względu na panującą pandemię SARS-CoV-2, Centrala Egzaminacyjna dla berlińskich placówek oświaty pozaszkolnej jest zobowiązana do przestrzegania specjalnych zasad higieny podczas egzaminów językowych. W tym celu został opracowany plan higieny . Przystępując do egzaminu językowego organizowanego przez Centralę Egzaminacyjną zobowiązują się Państwo do przestrzegania planu higieny oraz ogólnie obowiązujących zasad higieny.

Niniejszym chcielibyśmy poinformować Państwa o najważniejszych uregulowaniach:

Kwestie podstawowe:
Obowiązek wykonania testu: zgodnie z § 9 (10) rozporządzenia z dnia 27.4.2021 r. o środkach ochrony przed zakażeniami, w egzaminach przeprowadzanych przez Centralę Egzaminacyjną mogą brać udział wyłącznie osoby, które uzyskały negatywny wynik testu w rozumieniu § 6b. Wyjątkiem są osoby wymienione w § 6c (1. osoby w pełni zaszczepione, 2. ozdrowieńcy od ponad 6 miesięcy + pierwsze szczepienie, 3. ozdrowieńcy od co najmniej 28 dni + maksymalnie 6 miesięcy).
Oznacza to, że osoby przystępujące do egzaminu przedkładają przed wejściem do miejsca egzaminu negatywny wynik testu z centrum testowego lub testu PCR sprzed nie więcej niż 24 godzin. Alternatywnie należy przedstawić zaświadczenie według § 6c. Przedstawienie zaświadczenia jest dokumentowane. Samodzielne wykonanie testu na miejscu nie jest niestety możliwe.
• W przypadku niewyjaśnionych objawów, które mogą być związane z SARS-CoV-2 (np. choroby układu oddechowego, gorączka), usilnie zaleca się nie brać udziału w egzaminach (dla Państwa informacji: jeśli dostarczą Państwo w późniejszym terminie zwolnienie lekarskie, nieprzystąpienie do egzaminu nie będzie miało żadnych negatywnych konsekwencji; uiszczone opłaty za egzamin zostaną w takich przypadkach zwrócone.)
Pracownicy Centrali Egzaminacyjnej oraz przewodniczący zespołów egzaminacyjnych (po konsultacji z właściwymi pracownikami Centrali Egzaminacyjnej) są uprawnieni do wykluczenia z egzaminów osób, u których występują wyżej wymienione objawy.
• Ze względu na przepisy dotyczące egzaminów testowych z języka niemieckiego dla imigrantów, noszenie płaszczy i kurtek jest niestety nadal niedozwolone. Wskutek wietrzenia w pomieszczeniach może być bardzo zimno.* Dlatego też osoby przystępujące do egzaminu powinny ubrać się odpowiednio do warunków pogodowych (swetry, kamizelki, czapki)*.

Zasady ogólne:
Dezynfekować ręce przy wejściu do budynku.
• Zachować bezpieczny dystans, tj. co najmniej 1,5 m, podczas egzaminów i w całym budynku, łącznie z sanitariatami.
• Zrezygnować z wszelkiego kontaktu fizycznego.
Nie dotykać twarzy dłońmi (przede wszystkim nie dotykać błon śluzowych).
• Jeśli to możliwe, nie dotykać całą dłonią lub palcami przedmiotów dostępnych publicznie, takich jak klamki (używać łokci itp.).
• Przestrzegać* etykiety kaszlu i kichania*: kaszel i kichanie w zgięcie łokcia.
Nosić medyczną maskę na twarz w całym budynku. * Zasada ta obowiązuje również podczas egzaminów pisemnych i ustnych.*
Nie konsumować artykułów żywnościowych na korytarzach i w przejściach.
• Unikać mieszania się z innymi grupami (np. podczas przerw).
• Ograniczyć pobyt w budynkach do niezbędnego minimum. Nie zatrzymywać się na dłużej. Po zakończeniu egzaminu szybko opuścić budynek.

Zasady dotyczące egzaminów:
• Aby uniknąć powstawania dużych skupisk osób, na każdy dzień egzaminu planowane są dwie lub trzy rozłożone w czasie tury egzaminów. Prosimy zwrócić uwagę na godzinę wejścia, która jest podana w Państwa zaproszeniu.
• W celu uniknięcia dużych skupisk osób, sala egzaminacyjna, w której odbywa się egzamin pisemny, służy jednocześnie dla większości grup egzaminacyjnych jako miejsce do spędzania przerwy oraz jako poczekalnia w czasie między egzaminem pisemnym i ustnym. W koledżu jako miejsce do spędzania przerwy oraz poczekalnia dla maksymalnie 20 osób służy również aula. Tutaj grupy egzaminacyjne czekają w wyznaczonych miejscach (wysepkach) i w dostatecznej odległości od siebie. Zdający mogą opuścić te miejsca w czasie przerwy, aby wyjść do toalety lub na podwórze.
• Po zakończeniu egzaminu ustnego zdający opuszczają miejsce egzaminu przez oznakowane wyjście.
W całym budynku, w którym odbywają się egzaminy, obowiązuje noszenie medycznej maski na twarz. Przewidziane jest* jedno odstępstwo* od tej zasady:
W trakcie kontroli tożsamości przed salami przed rozpoczęciem egzaminu, zdający zachowując odpowiednią odległość (co najmniej 1,5 m) zdejmują na krótko maskę. Egzaminatorzy będę mieli tu do dyspozycji również przyłbice ochronne na twarz.
Dokładamy wszelkich starań, aby egzaminy odbywały się w jak najbezpieczniejszych warunkach. Jednocześnie bardzo zależy nam na tym, aby mimo obowiązywania nowych zasad mogli się Państwo w pełni skoncentrować na egzaminach.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i pomoc!

Informacje dla zdających dotyczące przeprowadzania egzaminów z zachowaniem zasad higieny

PDF-Dokument (266.8 kB)