ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ን ስደተኛታት

ናይ ፎልክስ ሆኽ ሹለ ናጻ ትምህርቲ መደባት

Kreidetafel_Deutschkurs
Bild: Fotolia_PhotographyByMK (Variante)

ናይ ናጻ ናይ ምትሕንፋጽ ሕብረተ ሰብ (ኢንተግራስዮን) ትምህርቲ

Kreidetafel Deutschkurs
Bild: Fotolia_PhotographyByMK (Variante)

ኣብ ከባቢኹም ዘሎ መመዝገቢ ቦታ፡

Link zu: ኣብ ከባቢኹም ዘሎ መመዝገቢ ቦታ፡
Bild: Google Maps

ባዕልኻ ምምሃር

ብ ኣፕ ጌርካ ቋንቋ ምምሃር

Einstieg Deutsch - App Logo
Bild: Deutscher Volkshochschulverband e.V.

ስማርት ሞባይልን ኢንተርነትን እንተለኩም በዛ ናይ ነጻ መሃሪት ብ ፍልክስ ሆኽ ሹለ ዝተዳለወት ”Einstieg Deutsch” ትብል ኣፕ ጌርኩም ተመሃሩ።

ብ ኢንተርነት ጌርካ ቋንቋ ምምሃር

Link zu: ብ ኢንተርነት ጌርካ ቋንቋ ምምሃር
Bild: Deutscher Volkshochschulverband

ኢንተርነትን ኢመይልን እንተለኩም ኣብዚ ናይ ነጻ መምሃሪ ኢንተርነት ናይ ጀርመን ፎልክስ ሆኽ ሹለ ኣቲኩም ቶሎ ክትመሃሩ ጀምሩ። Weitere Informationen