Việc làm và Dạy nghề

Công việc và giáo dục
 • Trung tâm hướng nghiệp dành cho thanh niên

  Tư vấn thanh niên ở độ tuổi học nghề từ 15 đến 25 có bước chuyển từ trường học sang nghề nghiệp

  • Sở lao động: chương trình định hướng nghề nghiệp và Đại học, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu học nghề và khuyến khích học nghề, tư vấn tìm nơi thực tập
  • Trung tâm giới thiệu việc làm: tư vấn, giới thiệu học nghề, khuyến khích học nghề
  • các dịch vụ trong quận: chương trình của các tổ chức tự do giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên, tư vấn thanh niên, các dịch vụ từ Sở thanh niên, tư vấn nợ, tư vấn tâm lý xã hội, tư vấn nghiện
  • Trường dạy nghề:
   Tư vấn để vào học nghề và nâng cao trình độ

  Quý vị cần đến đâu?

  Trung tâm hướng nghiệp dành cho thanh niên Berlin
  Rhinstraße 86, 12681 Berlin
  Tel.: 115
  www.jba-berlin.de
  Tram:
  M8, M17, 27, 37
  Allee der Kosmonauten/Rhinstraße

  Giờ làm việc:

  Thứ hai 08:00 – 16:00 giờ
  Thứ ba 08:00 – 16:00 giờ
  Thứ tư 08:00 – 16:00 giờ
  Thứ năm 08:00 – 18:00 giờ
  Thứ sáu 08:00 – 12:30 giờ

  Đặc biệt:

  Đối tượng mà trung tâm hướng nghiệp dành cho thanh niên hướng tới là:
  Tư vấn thanh niên ở độ tuổi học nghề từ 15 đến 25 có bước chuyển từ trường học sang nghề nghiệp

  Đối tác:
  Các dịch vụ của Trung tâm giới thiệu việc làm dành cho đối tượng trên, tư vấn nghề nghiệp của Sở lao động, các tổ chức giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên/học nghề, Văn phòng phụ trách xã hội (cả hai đều thuộc Uỷ ban nhân dân quận) cũng như tư vấn cho các trường dạy nghề của Sở giáo dục

 • Tiền trợ cấp thất nghiệp II

  Khi mức thu nhập cá nhân không đủ để chi phí các sinh hoạt của đời sống, những người đang tìm việc làm có thể xin Tiền trợ cấp thất nghiệp II/Tiền trợ cấp xã hội để đảm bảo mức sống cơ bản. Chỉ dẫn dưới www.arbeitsagentur.de

  Quý vị cần đến đâu?

  Trung tâm giới thiệu việc làm quận Marzahn-Hellersdorf
  Allee der Kosmonauten 29, 12681 Berlin
  Tel.: (030) 555548-2222 (Montag-Freitag 08 -18 Uhr)
  www.berlin.de/jobcenter-marzahn-hellersdorf
  Tram: M8 Beilsteiner Str., 18 Springpfuhl
  Bus: 194, S-Bahn: S7, S75 Springpfuhl

  Giờ làm việc:

  Thứ hai, thứ ba và thứ sáu 8:00 – 12:30 giờ
  Thứ năm 8:00 – 18:00 giờ (từ 12:30 giờ chỉ tiếp người đi làm và người thực hiện việc theo chỉ định) hoặc theo thỏa thuận

  Quý vị cần mang theo những gì?

  • các tờ đơn và giấy tờ đính kèm, Chứng minh thư
  • giấy chứng minh thu nhập/tài sản, các biên lai giao dịch ngân hàng
  • tài khoản ngân hàng mới nhất, thẻ bảo hiểm y tế

  Những thông tin khác và dữ liệu có thể tải xuống:
  www.berlin.de/jobcenter-marzahn-hellersdorf

  Đặc biệt:

  Các lĩnh vực thị trường và hội nhập có thể xem ở Rhinstraße 88, 12681 Berlin. Trung tâm hướng nghiệp dành cho thanh niên nằm ở Rhinstraße 86, 12681 Berlin.
  Telefon: 115
  Chi tiết liên lạc xem trang tiếp theo

 • Trung tâm giới thiệu việc làm

  Lĩnh vực thị trường và hội nhập, giúp hoàn tất hồ sơ xin việc hoặc nhận một công việc (đóng bảo hiểm bắt buộc)

  Bên cạnh việc hỗ trợ tiền để đảm bảo mức sống còn có những dịch vụ hỗ trợ hội nhập vào thị trường việc làm sau đây:

  • giới thiệu và tư vấn, hướng nghiệp
  • giúp đỡ hướng nghiệp cho một cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khi cần tư vấn và giúp đỡ để vượt qua những khó khăn (như tư vấn nghiện và tư vấn nợ, tư vấn tâm lý xã hội)
  • hướng dẫn chuẩn bị để lấy lại bằng tốt nghiệp học nghề
  • tạo điều kiện hoặc giúp nhận một công việc (đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc)/hoặc một nơi học nghề
  • các chỉ định để khuyến khích và giúp quay trở lại môi trường làm việc
  • các dịch vụ sáp nhập những người tự hành nghề
  • hỗ trợ học nghề hoặc chuẩn bị vào học nghề
  • hỗ trợ nâng cao trình độ nghề nghiệp
  • hỗ trợ người đang đi làm
  • hỗ trợ hội nhập người khuyết tật vào môi trường làm việc
  • phụ cấp sáp nhập dành cho người tạo công an việc làm
  • hỗ trợ (người tạo công ăn việc làm) nhận những người đã thất nghiệp lâu năm và gặp khó khăn trong quá trình giới thiệu việc làm
  • hỗ trợ những bước đầu chuẩn bị vào học nghề
  • tạo công việc ngắn hạn được trả lương
  • hỗ trợ tiền khi nhận một công việc (đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc) hoặc tự hành nghề

  Hơn thế nữa, nếu cần quý vị có thể được nhận thêm các trợ giúp khác để sáp nhập vào môi trường làm việc.

  Quý vị cần đến đâu?

  Trung tâm giới thiệu việc làm quận Marzahn-Hellersdorf
  Rhinstraße 86/88, 12681 Berlin
  Tel.: (030) 555548-2222
  E-Mail
  Tram: M17, 27 Meeraner Straße
  Tram: M8, M17, 27, 37
  Allee der Kosmonauten/Rhinstraße

  Giờ làm việc:

  Thứ hai, thứ ba và thứ sáu 8:00 – 12:30 giờ
  Thứ năm 8:00 – 18:00 giờ (từ 12:30 giờ chỉ tiếp người đi làm và người thực hiện việc theo chỉ định) hoặc theo thỏa thuận
  Quý vị hãy tận dụng cơ hội đến nói chuyện trực tiếp và đừng quên hẹn lịch trước.

  Đặc biệt:

  Những dịch vụ nêu trên thường nằm trong khuôn khổ cho phép của Trung tâm giới thiệu việc làm; nghĩa là quý vị không có quyền đòi hỏi những dịch vụ đó về mặt pháp lý.

  Bắt đầu từ ngày 01.01.2017 Sở lao động là cơ quan phụ trách những người nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thất nghiệp II.

Tiếp theo là phần hiển thị bản đồ. chuyển đến danh sách với các địa chỉ có trong bản đồ

MAP loading ...
Bản đồ thành phố Berlin.de