کار و دورۀ کارآموزی

کار و دورۀ کارآموزی
 • آژانس امور حرفۀ جوانان

  خدمات مشاوره برای جوانان با توان طی نمودن آموزش حرفه ایی و دارای سن بین 15 تا 25 سال و در دوران گذار مدرسه / حرفه

  • آژانس کار: راهنمایی جهت تعیین حرفه و تحصیل دانشگاهی، مشاوره در زمینۀ حرفه، فراهم سازی دورۀ کارآموزی و فراهم سازی امکانات حمایت مالی جهت دورۀ کارآموزی، مشاوره جهت جستجوی جا برای طی دورۀ عملی
  • ادارۀ کاریابی: مشاوره، فراهم سازی امکانات دورۀ کارآموزی، حمایت مالی جهت آموزش حرفه
  • خدمات ادارۀ ناحیه: پیشنهاد های عرضه شده جهت حمایت امور جوانان آزاد، مشاوره در حوزۀ جوانان، خدمات ادارۀ جوانان، مشاوره برای بدهکاران، مشاورۀ اجتماعی روانی و مشاوره در رابطه با اعتیاد
  • مدارس حرفه ایی:
   مشاوره جهت انتخاب حرفه به منظور آموزش در مدرسه و ادامۀ آموزش لازم برای اخذ تایید صلاحیت و مدرک

  به کجا باید بروید؟

  Jugendberufsagentur Berlin
  Rhinstraße 86, 12681 Berlin
  Tel.: 115
  www.jba-berlin.de
  Tram:
  M8, M17, 27, 37
  Allee der Kosmonauten/Rhinstraße

  زمان های مشاوره:

  دوشنبه ساعت 8:00 – 16:00
  سه شنبه ساعت 8:00 – 16:00
  چهارشنبه ساعت 8:00 – 16:00
  پنجشنبه ساعت 8:00- 18:00
  جمعه ساعت 8:00 – 12:30

  ویژگی ها

  گروه مورد نظر آژانش امور حرفۀ جوانان:
  خدمات مشاوره برای جوانان با توان طی نمودن دورۀ کارآموزی و دارای سن بین 15 تا 25 سال و در دوران گذار مدرسه / حرفه

  شریک:
  خدمات مشاورۀ ادارۀ کاریابی برای گروه مورد نظر، مشاوره در رابطه با حرفه توسط آژانس کار، حمایت امور جوانان/حمایت امور حرفۀ جوانان، خدمات اجتماعی ( هر دو توسط ادارۀ ناحیه) همچنین مشاوره در رابطه با مدارس حرفه ایی تحت نظارت ادارۀ امور شهر برای کسب معلومات

 • مستمری بیکاری شمارۀ دو (ALG II)
  • چنانچه تامین معاش توسط درآمد خود شخص میسر نشود، می شود هزینه ایی برای تامین مخارج پایه ایی، مستمری بیکاری شمارۀ دو/ کمک مالی اجتماعی درخواست شود. راهنمایی های دیگر را می توان در این روزها دریافت نمود www.arbeitsagentur.de*

  به کجا باید بروید؟

  Jobcenter Berlin Marzahn-Hellersdorf
  Allee der Kosmonauten 29, 12681 Berlin
  Tel.: (030) 555548-2222 (Montag-Freitag 08 -18 Uhr)
  www.berlin.de/jobcenter-marzahn-hellersdorf
  Tram: M8 Beilsteiner Str., 18 Springpfuhl
  Bus: 194, S-Bahn: S7, S75 Springpfuhl

  زمان های مشاوره:

  دوشنبه، سه شنبه و جمعه ساعت 8:00 – 12:30 ، پنجشنبه ساعت 8:00 – 18:00 ( بعد از ساعت 12:30 فقط برای شاغلین و زنان و مردانی که در برنامه های تعلیمی شرکت می کنند) یا طبق قرار ملاقات

  چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

  • تقاضانامه ها و ضمیمه ها، کارت شناسایی
  • ارائۀ مدارک جهت درآمد/دارایی، خلاصۀ حساب بانکی
  • ارتباط بانکی فعلی، کارت بیمۀ خدمات درمانی

  اطلاعات دیگر و بارگذاری ها
  www.berlin.de/jobcenter-marzahn-hellersdorf

  ویژگی ها

  بخش های بازار و ادغام در اینجا می باشند
  آژانس امور حرفۀ جوانان Rhinstraße 86, 12681 Berlin.
  Telefon: 115
  اطلاعات تماس در صفحه بعدی درج شده است

 • مرکز کاریابی

  بخش های بازار و ادغام، حمایت از در خواست ها یا شروع به کار شغلی که شامل قانون بیمۀ اجباری می شود

  در کنار مزایای مالی جهت تامین مخارج زندگی پیشنهادهایی جهت خدماتِ ادغام در بازار کار که در ذیل درج می شوند، عرضه می شو ند:

  • فراهم سازی امکانات حمایت و مشاوره، راهنمایی جهت تعیین حرفه
  • مدیریت جهت یابی شغلی، چنانچه شما احتیاج به حمایت های ویژه و مشاوره جهت غلبه بر مشکلات خود داشته باشید (برای مثال جهت مشاوره در رابطه با اعتیاد و مشاوره برای بدهکاران، مشاورۀ اجتماعی روانی)
  • آمادگی جهت دریافت متعاقباً کارنامه اِتمام تحصیلات در مدرسۀ متوسطۀ هاپت شوله
  • حمایت از سوی بودجۀ فراهم سازی امکانات جهت به راه انداختن یا پذیرش یک شغل/دورۀ کارآموزی با بیمه اجباری اجتماعی
  • برنامه هایی جهت فعال نمودن و ادغام شغلی
  • خدمات مالی برای ادغام اشخاصی که شغل مستقل دارند
  • حمایت کارآموزی یک حرفه یا حمایت از آمادگی برای دورۀ کارآموزی
  • حمایت از دوره های تکمیلی کارآموزی
  • حمایت ازافراد شاغل
  • حمایت از مشارکت انسانهای معلول در زندگی کاری
  • کمک هزینه هایی جهت ادغام به کارفرمایان
  • حمایت (از کارفرمایان) جهت وضع کار برای افرادی که دراز مدت بیکارند و قابلیت کارکردن و حق گرفتن خدمات مالی را دارند ولی با ممانعت هایی در فراهم سازی امکانات کار روبرو هستند
  • اخذ صلاحیت اولیه جهت آمادگی دوران کارآموزی
  • فرصت کار با پرداخت هزینۀ اضافی سفر و مانند آن
  • اخذ کمک مالی اولیه برای آغاز بیمه اجباری اجتماعی یا شروع کار مستقل

  از آن فراتر می شود مزایای دیگری را نیز در چارچوب حمایت های آزاد فراهم آورد، چنانچه این مخارج برای ادغام شما در زندگی کاری الزام آور باشد.

  به کجا باید بروید؟

  Jobcenter Berlin Marzahn-Hellersdorf
  Rhinstraße 86/88, 12681 Berlin
  Tel.: (030) 555548-2222
  E-Mail
  Tram: M17, 27 Meeraner Straße
  Tram: M8, M17, 27, 37
  Allee der Kosmonauten/Rhinstraße

  زمان های مشاوره:

  دوشنبه، سه شنبه و جمعه ساعت 8:00 – 12:30 و پنجشنبه ساعت 8:00- 18:00 (بعد از ساعت 12:30 فقط برای شاغلین و اشخاصی که در یک برنامۀ تعلیمی شرکت می نمایند) یا طبق قرار ملاقات

  ویژگی ها

  مزایای عنوان شده معمولاً از جمله مزایایی می باشند که ممکن است طبق تشخیص تعهد آمیز مرکز کاریابی شامل شما شود, یعنی: شما حق قانونی برای دریافت آن ندارید.
  اشخاصی که مستمری بیکاری و مستمری بیکاری شمارۀ دو (افرادی که به علت درآمد اندک کمک مالی دریافت می کنند): از 01.01.2017 به بعد، مطابق تصمیم قانون گذار، مسئولیت این امور به عهدۀ آژانس کار گذاشته خواهد شد.

یک نقشه ایجاد می‌شود. رفتن به فهرست آدرس‌های زیر نقشه

MAP loading ...
نقشه شهر برلین (Berlin.de)

اماکن در این نقشه