اوقات فراغت و فرهنگ

اوقات فراغت و فرهنگ
 • کتابخانه ها
  • کارتهای شناسایی مجانی برای پناهجویان با امتیاز ویژه
  • معرفی کتابخانه برای یک گروه، در اختیار گذاشتن کتاب “زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی” و وسایل دیگر برای آموزش زبان آلمانی به طریقی ساده تر
  • سالن کتابخانه جهت خواندن، یاد گرفتن، بازی، دیدار
  • پیشنهاد عرضه شده جهت امکانات اجرای موسیقی در کتابخانۀ موسیقی
  • استفاده از سالن تمرین، خوانش های ادبی، نمایشگاه ها
  • آشنایی با گوناگونی رسانه ایی و امکانات استفاده از کتابخانه
  • معرفی های کتابهای کلاسیک کودکان وکتابهای جدید
  • مراجعه به کتابخانه مجانی می باشد، وای – فای مجانی

  به کجا باید بروید؟

  • Bezirkszentralbibliothek „Mark Twain“ und Musikbibliothek
   Marzahner Promenade 52-54, 12679 Berlin
   Tel.: (030) 54704154 (Mark-Twain-Bibliothek)
   Tel.: (030) 54704142 (Musikbibliothek)
   Tram: M6, M8, 16, Bus: 154, 192, 195, X54
   S Raoul-Wallenberg-Straße

  ساعتهای کاری:

  دوشنبه ساعت 9:00 – 19:30
  سه شنبه ساعت 9:00 – 19:30
  چهارشنبه ساعت 14:00 – 19:30
  پنجشنبه ساعت 9:00- 19:30
  جمعه ساعت 9:00 – 19:30
  Sonnabend 10:00 – 14:00 Uhr

  • Mittelpunktbibliothek „Ehm Welk“
   Alte Hellersdorfer Str. 125, 12629 Berlin
   Tel.: (030) 9989526
   Tram M6, 18, Bus 197

  ساعتهای کاری:

  دوشنبه ساعت 11:00 – 19:00
  سه شنبه ساعت 11:00 – 19:00
  چهارشنبه ساعت 10:00 – 15:00
  پنجشنبه ساعت 11:00- 19:00
  جمعه ساعت 10:00 – 15:00

  • کتابخانه ناحیۀ شهر „Heinrich von Kleist“
   Havemannstraße 17B, 12689 Berlin
   Tel.: (030) 9339380
   S Ahrensfelde, Tram M8, 16, Bus 197

  ساعتهای کاری:

  دوشنبه ساعت 13:00 – 18:00
  سه شنبه ساعت 13:00 – 18:00
  چهارشنبه ساعت 9:00 – 14:00
  پنجشنبه ساعت 13:00- 19:00
  جمعه ساعت 9:00 – 14:00

  • کتابخانه ناحیۀ شهر Kaulsdorf-Nord
   Cecilienplatz 12, 12619 Berlin
   Tel.: (030) 5636705
   U Kaulsdorf Nord, Bus 191, 197

  ساعتهای کاری:

  دوشنبه ساعت 12:00 – 19:00
  سه شنبه ساعت 12:00 – 19:00
  چهارشنبه ساعت 9:00 – 13:00
  پنجشنبه ساعت 12:00- 19:00
  جمعه ساعت 9:00 – 13:00

  • کتابخانه ناحیۀ شهر Mahlsdorf
   Alt-Mahlsdorf 24-26, 12623 Berlin
   Tel.: (030) 5676866
   S Mahlsdorf, Tram 62, Bus 195, 197

  ساعتهای کاری:

  دوشنبه ساعت 13:00 – 13:00
  سه شنبه ساعت 12:00 – 19:00
  چهارشنبه ساعت 10:00 – 15:00
  پنجشنبه ساعت 12:00- 19:00
  جمعه ساعت 10:00 – 15:00

  • کتابخانه ناحیۀ شهر „Erich Weinert“
   Helene-Weigel-Platz 4, 12681 Berlin
   Tel.: (030) 5429251
   S Springpfuhl, Tram M8, 18, Bus 194

  ساعتهای کاری:

  دوشنبه ساعت 11:00 – 18:00
  سه شنبه ساعت 11:00 – 18:00
  چهارشنبه ساعت 9:00 – 13:00
  پنجشنبه ساعت 11:00- 18:00
  جمعه ساعت 9:00 – 13:00

  جهت به امانت گرفتن وسایل شما احتیاج به یک کارت شناسایی دارید و شما می توانید آنرا از تمام کتابخانه های عمومی برلین دریافت نمایید.

 • مدرسه موسیقی
  • درس آلات موسیقی و آواز
  • رشته های ضمیمه و مکمل
  • کنسرت انسامبل
  • ارکستر سمفونیک جوانان
  • تخفیف برای خانواده هایی با درآمد کمتر

  به کجا باید بروید؟

  زمان های مشاوره:

  سه شنبه ساعت 14:00 – 17:00
  پنجشنبه ساعت 10:00- 12:00

  زمان های مشاوره:

  دوشنبه ساعت 10:00 – 21:00
  سه شنبه ساعت 10:00 – 21:00
  چهارشنبه ساعت 10:00 – 21:00
  پنجشنبه ساعت 10:00 – 21:00
  جمعه ساعت 10:00 – 21:00

  مکان های دیگر تدریس مدرسۀ موسیقی

  • Haus Babylon Hellersdorf
   Stephan-Born-Str. 4, 12629 Berlin
  • Volkshochschule Hellersdorf
   Mark-Twain-Str. 27, 12627 Berlin
  • Mahlsdorfer Grundschule
   Feldrain 47, 12623 Berlin
  • Friedrich-Schiller-Grundschule
   An der Schule 13-17, 12623 Berlin

  چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

  رای قطعی نمودن قرارداد کلاس درسی ما احتیاج به اطلاعات اداره کاریابی و یا ادرات مربوطه داریم، یعنی:داشتن مدرکی برای تخفیف. کودکان زیر 18 سال به اعلام رضایت کتبی والدین خود یا قیم خود یا شخص سرپرست خود احتیاج دارند.

  ویژگی ها

  مدرسۀ موسیقی آلت های موسیقی را به امانت می دهد. وای – فای مجانی

 • رشتۀ تخصصی فرهنگی
  • پیشنهادهای فرهنگی
  • فراهم سازی امکانات در جهت حمایت و مشاوره
  • مکانهایی برای فعالیتهای هنری و فرهنگی

  شما چه چیزهایی را می توانید از ما تقاضا نمایید؟

  کمک های مالی برای پروژه های فرهنگی
  • بودجه هایی برای معلومات فرهنگی – پروژه های دونفرۀ تاندم ناحیه ایی تا مبلغ 3.000 یورو
  • بودجه ناحیه ایی جهت امور فرهنگی – هنری در ناحیۀ شهر و پروژه های فرهنگی
  • فراهم سازی مکان هایی برای اجرای پروژه های فرهنگی (مکان های نمایشگاه و برنامه ها)

  به کجا باید بروید؟

  زمان های مشاوره:

  دوشنبه ساعت 9:00 – 15:00
  سه شنبه ساعت 9:00 – 15:00
  چهارشنبه ساعت 9:00 – 15:00
  پنجشنبه ساعت 9:00 – 15:00
  جمعه ساعت 9:00 – 15:00

  چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

  اطلاعات، شرح و توضیحات مربوط به پروژه، فراهم سازی امکانات

 • آژانس داوطلبان
  • اطلاعات، مشاوره و فراهم سازی امکانات در رابطه با محل های کار داوطلبان افتخاری در Marzahn-Hellersdorf (260 داوطلب افتخاری با 400 پیشنهاد عرضه شده)
  • همکاری های مشترکِ داوطلبان افتخاری “قدیمی و جدید”
  • فعالیت های دونفرۀ تاندم
  • - کارگاه های فکری برای بنیادگذاران گروه ها یی که فعالیت های مبتکرانۀ شهروندی انجام می دهند
  • دوره های تکمیلی آموزش معلومات عمومی جهت فعالیت های دواطلبان افتخاری (همکاری با مدرسۀ عالی عمومی(
  • فراهم سازی امکانات جهت دریافت کارت های ورودی مجانی برای مراسم هنری و فرهنگی (همکاری با انجمن زندگی فرهنگی برلین Kulturleben Berlin e.V.)

  به کجا باید بروید؟

  ساعتهای کاری:

  دوشنبه ساعت 10:00 – 16:00
  سه شنبه ساعت 10:00 – 16:00
  چهارشنبه ساعت 10:00 – 16:00
  پنجشنبه ساعت 12:00- 18:00
  جمعه ساعت 10:00 – 14:00

  چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

  • تمایل داشتن و وقت کافی برای فعالیت های داوطلبانۀ افتخاری
  • علاقه به آشنایی با فرهنگ و زبان آلمانی
 • انجمن فرهنگ زندگی برلین Kultur Leben Berlin e.V.
  • فراهم سازی امکانات جهت دریافت کارت های ورودی مجانی برای مراسم فرهنگی، هنری، و برنامه هایی برای کودکان و اوقات فراغت
  • آشنایی با مراکز فرهنگی برلین و با مردمان خوب

  به کجا باید بروید؟

  • Kultur Leben Berlin e.V. c/o FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf
   Helene-Weigel-Platz 6, 12681 Berlin
   Tel.: (030) 2886 7300 (KulturLeben e.V.)
   Tel.: (030) 7623 6500 (FreiwilligenAgentur)
   E-Mail
   Facebook: kulturleben.berlin
   S-Bahn: 7, 75 Springpfuhl
   Tram: M8, 18, Bus 194 Helene-Weigel-Platz

  ساعتهای کاری:

  جمعه ساعت 10:00 – 14:00

  چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

  • گواهی درآمد. ارائۀ مدرک جهت اثبات درآمد کم (زیر 900 یورو در ماه)

یک نقشه ایجاد می‌شود. رفتن به فهرست آدرس‌های زیر نقشه

MAP loading ...
نقشه شهر برلین (Berlin.de)