امور بهداشتی و اجتماعی

امور بهداشتی و اجتماعی

بارداری و برنامه ریزی خانواده

 • مشاوره در زمینۀ جلوگیری از بارداری
 • معاینۀ پزشک زنانه و تجویز وسایل جلوگیری از بارداری برای اشخاصی که بیمۀ خدمات درمانی ندارند
 • به همین صورت برای اشخاصی که بیمۀ خدمات درمانی ندارند، تشخیص بارداری و همچنین مشاورۀ پزشکی و معاینه انجام می گیرد
 • مشاوره و کمک برای اشخاصی که مادر یا پدر خواهند شد
 • مشاوره در زمینۀ اختلاف نظر در حین حاملگی جهت اخذ تصمیم در بارۀ ادامۀ بارداری یا سقط جنین
  *محاسبۀ حق قانونی شخصی که درآمد کم دارد جهت دریافت وسایل جلوگیری از بارداری
 • مشاوره در زمینۀ بحرانهای زناشویی و بحران با شریک زندگی
 • اطلاعات، مشاوره و معاینه در زمینۀ بیماریهای مسری جنسی، آزمایش اچ آی وی به طور ناشناس

به کجا باید بروید؟

 • مرکز بهداشت جنسی و برنامه ریزی خانواده در ادارۀ بهداشت Marzahn-Hellersdorf
  Janusz-Korczak-Str. 32, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293-3655
  E-Mail
  U-Bahn: U5 Hellersdorf, Bus: X54, 195, Tram: M6, 18

زمان های مشاوره:

دوشنبه ساعت 9:00 – 12:00
سه شنبه ساعت 14:00 – 18:00
پنجشنبه ساعت 14:00- 18:00
جمعه ساعت 9:00 – 12:00

ویژگی ها

تمام پیشنهادهای عرضه شده جهت خدمات مشاوره مجانی می باشند و در صورت تمایل به طور ناشناس.
شما کارت بیمۀ خدمات درمانی لازم ندارید.
ثبت نام و صحبت و مشاوره را می شود با کمک یک مترجم انجام داد.

خدمات بهداشتی برای کودکان و جوانان

 • تزریق واکسن هایی که عموماً توصیه می شوند یا به عبارت دیگر مشاوره جهت تزریق واکسن
 • گفتاردرمانی و تشخیص فیزیک درمانی و معالجه
 • مشاورۀ تربیت اجتماعی برای والدین همراه با نوزادها
 • حمایت از کودکان

به کجا باید بروید؟

 • Kinder- und Jugendgesundheitsdienst im Gesundheitsamt Marzahn-Hellersdorf
  Janusz-Korczak-Str. 32, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293-3671 / -3827
  E-Mail
  U-Bahn: U5 Hellersdorf, Bus: X54, 195, Tram: M6, 18

زمان های مشاوره:

پنجشنبه ساعت 14:00- 18:00

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

دفترچۀ واکسن، دفترچه زردرنگ معاینه های پیشین احتیاطی

ویژگی ها

مشاوره ها و مراقبت ها بدون دفترچۀ بیمۀ خدمات درمانی انجام می گیرند، مجانی می باشند و این اطلاعات به شخص دیگری منتقل نمی شود( قانون حفاظت از داده ها)
خواهشمندیم برای یک مترجم در بلند مدت قرار تعیین نمایید.

کمک های روان پزشکی برای کودکان و جوانان

 • مشاوره و تشخیص در مورد کودکان و جوانانی که رفتارهای غیرعادی دارند، عقب مانده اند و مشکلات روانی دارند
 • مشاوره در رابطه با اختلالات روحی و یا عقب ماندگی ذهنی قریب الوقوع یا موجود همراه با اختلالات رفتاری
 • تشخیص و اظهار نظر کارشناس در مورد اقدامات جهت حمایت امور جوانان
 • دخالت اثرگذار در حین بحران

به کجا باید بروید؟

 • Kinder- und jugendpsychiatrischer Dienst im Gesundheitsamt Marzahn-Hellersdorf
  Janusz-Korczak-Str. 32, 12627 Berlin
  Tel: (030) 90293-3691 / -3684
  E-Mail
  U-Bahn: U5 Hellersdorf, Bus: X54, 195, Tram: M6, 18

زمان های مشاوره:

سه شنبه ساعت 9:00 – 12:00
سه شنبه ساعت 14:00 – 16:00
پنجشنبه ساعت 9:00- 12:00

ویژگی ها

مشاوره ها و مراقبت ها بدون دفترچۀ بیمۀ خدمات درمانی انجام می گیرند، مجانی می باشند و این اطلاعات به شخص دیگری منتقل نمی شود( قانون حفاظت از داده ها)
خواهشمندیم برای یک مترجم در بلند مدت قرار تعیین نمایید.

حمایت اجتماعی روانپزشکی

 • مشاورۀ پزشکی، تربیت اجتماعی و روانشناسی و فراهم سازی امکانات حمایت در حین بحران های روحی یا در وضع بحرانی بارز
 • مشاوره و اظهار نظر کارشناس در مورد انسانهایی که از اعتیاد همراه با افسردگی، ترس، مشکل برقراری ارتباط با دیگران به میزان درخور توجهی رنج می برند یا مبتلا به تشویش روحی بعد از ضربه روانی شده اند
 • مشاوره و اظهار نظر کارشناس در مورد انسان هایی که اختلالات روحی یا روانی دارند
 • مشاوره با بستگان یا به عبارت بهتر با اشخاصی که در محیط اجتماعی درتماس با فرد بیمارهستند

به کجا باید بروید؟

 • Sozialpsychiatrischer Dienst im Gesundheitsamt Marzahn-Hellersdorf
  Janusz-Korczak-Str. 32, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293-3751
  E-Mail
  U-Bahn: U5 Hellersdorf, Bus: X54, 195, Tram: M6, 18

زمان های مشاوره:

سه شنبه ساعت 9:00 – 12:00
سه شنبه ساعت 14:00 – 17:00
پنجشنبه ساعت 9:00- 12:00

ویژگی ها

تمام پیشنهادهای عرضه شده جهت خدمات مشاوره مجانی می باشند و در صورت تمایل به طور ناشناس.
شما کارت بیمۀ خدمات درمانی لازم ندارید.
ثبت نام و صحبت و مشاوره را می شود با کمک یک مترجم انجام داد.

بهداشت دندان

 • معاینه های پیشین احتیاطی دندان پزشکی و مشاوره در مدارس، مهد کودک و در مکان هایی که روزانه از اشخاص پرستاری می شود و در اقامتگاههای پناهندگان
 • مشاوره جهت استخوان پزشکی آرواره و کمک جهت فراهم سازی امکانات حمایت
 • اظهار نظر کتبی کارشناس جهت آگاهی ادارۀ امور جوانان

به کجا باید بروید؟

 • Zahnärztlicher Dienst im Gesundheitsamt Marzahn-Hellersdorf
  Janusz-Korczak-Str. 32, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293-3716 / -3710
  E-Mail
  U-Bahn: U5 Hellersdorf, Bus: X54, 195, Tram: M6, 18

زمان های مشاوره:

بعد از قرار تلفنی

ویژگی ها

تمام پیشنهادهای عرضه شده جهت خدمات مشاوره مجانی می باشند و در صورت تمایل به طور ناشناس.
شما کارت بیمۀ خدمات درمانی لازم ندارید.
معالجه دندانپذشکی انجام نمی شود.

مشاوره برای مواد مخدر و ترک اعتیاد

 • مشاوره به انسان هایی که از وابستگی و اعتیاد رنج می برند
 • فراهم سازی امکانات سم زدایی یا درمانگری و همچنین درمانگری به طور سرپایی و معاینه های پسین احتیاطی
 • مشاوره با بستگان و حمایت از آنها جهت روشن نمودن امور اجتماعی

به کجا باید بروید؟

 • مکان های مشاوره در زمینۀ اعتیاد Marzahn-Hellersdorf Wuhletal – Psychosoziales Zentrum gGmbH
  Alt-Marzahn 59, 12685 Berlin
  Tel.: (030) 5498 863
  E-Mail
  www.wuhletal.de
  Tram: M8, 18, Bus: 154 Alt-Marzahn
  Bus: 192, 195 Hinter der Mühle

زمان های مشاوره:

دوشنبه ساعت 9:00 – 12:00
سه شنبه ساعت 9:00 – 12:00
چهارشنبه ساعت 13:00 – 17:00
پنجشنبه ساعت 15:00- 19:00
جمعه ساعت 9:00 – 12:00

 • vista Drogen- und Suchtberatung Marzahn-Hellersdorf gGmbH
  Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin
  Tel.: (030) 290278 181
  E-Mail
  www.vistaberlin.de
  S-Bahn: S7, 75 Springpfuhl, Tram: M8, 18, Bus: 194
  Helene-Weigel-Platz / S-Bhf. Springpfuhl

زمان های مشاوره:

دوشنبه ساعت 10:30 – 17:00
سه شنبه ساعت 10:30 – 17:00
چهارشنبه ساعت 13:30 – 18:00
پنجشنبه ساعت 10:30- 17:00

کمک برای انسان هایی که معلول و مبتلا به سرطان می باشند

 • مشاوره تربیت اجتماعی و فراهم سازی امکانات حمایت برای معلولان جسمی، افراد مبتلا به سرطان و مبتلا به بیماریهای مزمن
 • مشاوره با بستگان یا به عبارت بهتر با اشخاصی که در محیط اجتماعی درتماس با فرد بیمارهستند

به کجا باید بروید؟

 • مکان مشاوره برای معلولان جسمی و اشخاص مبتلا به سرطان در ادارۀ بهداشت Marzahn-Hellersdorf
  Janusz-Korczak-Str. 32, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293-3741
  E-Mail
  U-Bahn: U5 Hellersdorf, Bus: X54, 195, Tram: M6, 18

زمان های مشاوره:

سه شنبه ساعت 9:00 – 12:00
پنجشنبه ساعت 9:00- 12:00

ویژگی ها

تمام پیشنهادهای عرضه شده جهت خدمات مشاوره مجانی می باشند و در صورت تمایل به طور ناشناس.
شما کارت بیمۀ خدمات درمانی لازم ندارید.
ثبت نام و صحبت و مشاوره را می شود با کمک یک مترجم انجام داد.

حمایت جهت تامین معاش

به کجا باید بروید؟

 • اداره امور اجتماعی
  Riesaer Str. 94, 12627 Berlin, Gebäude C, 4. Etage
  Tel.: 115
  E-Mail
  Tram: M6, 18 Jenaer Straße
  Bus: 195 Riesaer Straße / Louis-Lewin-Straße

زمان های مشاوره:

دوشنبه و پنجشنبه ( فقط با وقت قبلی ) ساعت 9:00 تا 12:00
سه شنبه (با شماره) 9:00 تا 11:00 تعیین محل و جا دادن به یک پناهگاه، وقت ملاقات: دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه از ساعت 9:00 تا 11:00

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

 • کارت شناسایی، گذرنامه، اجازۀ اقامت و همچنین گواهی ثبت محل سکونت
 • قرارداد کرایه، اسناد جهت اثبات میزان اجارۀ فعلی، همچنین تسویه حساب خرج هزینۀ اداره و تعمیر آپارتمان
 • اسناد در مورد درآمد (حقوق بازنشستگی، کمک هزینۀ مسکن، تامین معاش، حمایت مالی فرزندان و غیره)
 • اسناد در مورد بیمه ها (بیمۀ اثاث منزل، بیمۀ شخص ثالث،بیمۀ عمر، بیمۀ خرج خاکسپاری و غیره)
 • توضیحات در مورد دارایی و اموال (خلاصۀ حساب بانکی متعلق به سه ماه گذشته، اوراق مربوط به خودرو، اوراق بهادار، قطعۀ زمین، پول نقد و غیره)
 • تقاضانامه ها را همچنین می توانید آنلاین زیر عنوان berlin.de یا در ادارۀ امور شهروندان ارائه دهید

ویژگی ها

در رابطه با مهاجرین ادارۀ مسئول بر طبق مجوز اقامت یا طبق گواهی اقامت تعیین می شود، گواهی اقامت که بخشی از فهرست دولتی ثبت نام و آدرس است بر طبق اصل تاریخ تولد یا اصل مکان سکونت ترتیب داده شده است.
راهنمایی های دیگر را می توانید در اداره امور اجتماعی کسب نمایید. مترجم برای زبان عربی سه شنبه و پنج شنبه بین ساعت 9:00 تا 11:00 حضور دارد.

پیش پرداخت جهت تامین معاش

کودک شما حق قانونی دریافت کمک مالی دارد، چنانچه او
 • به سن هجده سال تمام نرسیده باشد
 • پیش مادر یا پدر زندگی می کند، که مجرد، بیوه یا مطلقه است یا از زن / شریک زندگی زن یا از شوهر / شریک زندگی مرد مدام جدا زندگی می کند
 • معاش ندارد یا به طور منظم معاش از یکی از والدین دریافت نمی کند.
  این امر در مورد کودکان خارجی نیز صدق می کند، چنانچه کودکان یا یکی از والدین که وظیفۀ تربیت کودک را تنهایی به عهده دارد حق داشتن مجوز اقامت را داشته باشد.

به کجا باید بروید؟

 • ادارۀ امور جوانان Marzahn-Hellersdorf
  Riesaer Str. 94, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293-4930
  E-Mail
  Tram: M6, 18 Jenaer Straße

زمان های مشاوره:

سه شنبه ساعت 9:00 – 12:00
پنجشنبه ساعت 15:00- 18:00

شما باید یک تقاضانامه ارائه بدهید. این تقاضانامه را شما در سایت ادارۀ امور جوانان زیر عنوان مزایای مالی، پیش پرداخت جهت تامین معاش، می یابید.

حمایت مالی والدین

به کجا باید بروید؟

 • ادارۀ امور جوانان در Marzahn-Hellersdorf
  Riesaer Str. 94, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293-4910
  E-Mail
  Tram: M6, 18 Jenaer Straße

شما می توانید تقاضانامه ها را نیز در آن سه ادارۀ امور شهروندان ناحیه ارائه دهید.

زمان های مشاوره:

سه شنبه ساعت 9:00 – 12:00
پنجشنبه ساعت 15:00- 18:00

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

• مدارک لازم و تقاضانامه بعلاوۀ توضیحات در رابطه با تعداد ماه هایی که درآمد داشته اید، اظهارنامۀ مالیاتی
• اصل شناسنامه جهت تقاضای حمایت مالی والدین
• کارت شناسایی والدین
• گذرنامه / مجوز اقامت والدین
• ارائۀ اسناد حمایت مالی مادر/گواهی نپذیرفتن حمایت مالی
• ارائه اسناد جهت اثبات دریافت کمک هزینه از کارفرمای جهت حمایت مالی مادر
• ارائه اسناد در رابطه با اجازۀ نرفتن به کار جهت صرف وقت برای کودک، از سوی یکی از والدین
• مدارک در رابطه با امور درآمد تقاضاکنندۀ
• ارائه اسناد جهت اثبات دریافت مزایای مستمری بیکاری شمارۀ دو

MAP loading ...
نقشه شهر برلین (Berlin.de)

آخر نقشه.

اماکن در این نقشه