Kara Para Aklamanın Önlenmesi

Geldscheine und Münzen in Wäschetrommel

Berlin eyaletinin mali olmayan sektöründe faaliyet gösteren “yükümlüler” için Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununda (GwG) öngörülen yetkili denetim otoritesi Eyalet Ekonomi Bakanlığıdır.

Bu bilgilendirme sayfalarında, kara para aklamanın ne olduğu, kara para aklamanın önlenmesi ile nelerin kastedildiği ve alınan önleyici tedbirlerle nelerin amaçlandığı hakkında bilgiler bulacaksınız. Kara Para Aklama İle Mücadele Kanunu ve bu kanun üzerinde yapılan son değişiklikler size ana hatlarıyla açıklanacak, yetkili kurumlar, kanunda belirlenen yükümlü gruplar ve risk temelli yaklaşım hakkında bilgi verilecek ve özen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde nelere uyulması gerektiği bildirilecektir.

Konuyla ilgili daha detaylı ve hedef gruplara odaklı bilgiler, web sitemizin download bölümünde bulunan, tüm eyaletlerde aynen geçerli bilgilendirme kılavuzlarında yer almaktadır.

Waschmaschinen-icon im Markendesign 2021

Kara Para Aklama İle Mücadele Kanunu nedir?

Kısaca “Kara Para Aklama İle Mücadele Kanunu” (GwG) adıyla bilinen “Ağır Suçlardan Elde Edilen Kazançların Meydana Çıkarılması Hakkında Kanun” ile, illegal yollardan elde edilmiş para ve varlıkların yasal ekonomik dolaşıma sokulmasının önlenmesi hedeflenmektedir. Kara Para Aklama İle Mücadele Kanunu nedir?

Neuerungen-Icon im Markendesign 2021

Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununun yeni hâli

2020 tarihinde Kara Para Aklama Mücadele düzenlenen değişik hâli yürürlüğe girmiş olup bu kanun değişikliğinin amacı, 4. AB Kara Para Aklamayı Önleme Direktifine ilişkin Değişik Direktifin uygulanmasını sağlamaktır. Yapılan değişikle yükümlüler için de bazı önemli değişiklikler getirilmiştir. Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununun yeni hâli

Verpflichtete-icon im Markendesign 2021

Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununda tanımlanan yükümlüler ve yetkili denetim otoritesi: Kimler Eyalet Ekonomi Bakanlığının denetimine tabidir?

Eyalet Ekonomi Bakanlığının denetimine tabi şunlardır ticari mal satıcıları, sanat eserleri satış komisyonculuğu yapanlar ve sanat eserleri deposu işletenler; emlakçılar; sigorta aracıları; şirketlere ve malvarlığı yönetenlere hizmet verenler veya yedieminler; finans kuruluşları ve bahis acenteleri. Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununda tanımlanan yükümlüler ve yetkili denetim otoritesi: Kimler Eyalet Ekonomi Bakanlığının denetimine tabidir?

Risikomanagement-icon im Markendesign 2021

Risk yönetimi benim için ne anlama geliyor?

Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununda tanımlanan yükümlülerdenseniz, bir risk yönetimine sahip olmak zorundasınız. Uygulanacak bu kapsamı ise, şirketiniz hakkında yapılması gereken inceleme sonunda şirketinizdeki kara para aklama riskinin ne kadar yüksek değerlendirildiğine bağlıdır. Risk yönetimi benim için ne anlama geliyor?

Sorgfaltspflichten-icon im Markendesign 2021

Müşterilere ilişkin özen yükümlülükleri nelerdir?

“Müşterinizi tanıyın” (Know your customer/Kenne deinen Kunden) ilkesi, Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununda öngörülen temel bir yükümlülük olarak kabul edilmelidir. Bu amaç doğrultusunda tüm ticari ilişkilerinizde bazı belirli özen yükümlülüklerine uymanız gerekmektedir. Müşterilere ilişkin özen yükümlülükleri nelerdir?

Verdachtsmeldung-icon im Markendesign 2021

Şüphe ihbarları: Kara para aklama olayına dair şüphem olursa ihbar için nereye başvurmalıyım?

Kara para aklama ya da terörizmin finansmanı şüphesi doğuran olayların ihbar edilmesi, Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununda belirlenen ana yükümlülüklerden biridir. Bu tür şüphelerin ihbar edileceği makam Almanya Mali İstihbarat Birimidir (FIU). Şüphe ihbarları: Kara para aklama olayına dair şüphem olursa ihbar için nereye başvurmalıyım?