Şeffaflık sicili: Ben de bildirim yükümlülüğüne tabi isem nereye başvurmam gerek?

Mann tippt auf Häkchen im Zentrum eines Symbolkreises

Belirli özelliklere sahip topluluk ve kuruluşların ekonomik hak sahipleri ile ilgili bilgilerin toplanması ve bu bilgilere erişme imkânı sağlanması amacıyla 2017 yılında şeffaflık sicili oluşturulmuştur (Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununun 18. ve devamı maddeleri). Buna göre, gerek tüm özel hukuk tüzel kişileri ve kayıtlı şahıs şirketleri (Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununun 20. maddesi) gerek tröstler ve yapı ve işlevleri açısından tröstlere benzeyen kuruluşlar (Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununun 21. maddesi), kendi ekonomik hak sahibi ile ilgili beyan ve bilgileri genellikle toplamak, saklamak, sürekli güncellemek ve bu bilgileri yeni sicile işlenmesi için derhal sicil makamına göndermekle yükümlüdürler (adı soyadı, doğum tarihi, ikamet yeri ve ekonomik çıkarının türü ve kapsamı). Bu bildirim yükümlülüğü, sözü geçen topluluk ve kuruluşların Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununun 2. maddesinde tanımlanan yükümlülerden olup olmadıklarına bakılmaksızın geçerlidir.

Bildirim yükümlülüğünü ihlal edenlere idari para cezası verilebilir (Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununun 56. maddesi 1. fıkrasının 52.-26. bentleri).

Bu hüküm 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununun 59. maddesi 1. fıkrası).

2020 itibariyle geçerli değişiklik: Özen yükümlülüklerini yerine getirirken sicildeki verilerle müşterilerine ait bilgiler arasında uyuşmazlık gören yükümlüler bu durumları sicil makamına bildirmek zorundadırlar. Bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler de idari para cezası ile cezalandırılabilirler (Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununun 56. maddesi 1. fıkrasının 65. bendi).

Son dönemde yaşanan bazı olaylarda kimlikleri belirsiz üçüncü şahıslar tarafından haksız ödeme ihtarları gönderildiğine ve bu olayların dolandırıcılık eylemleri olduğuna dikkat çekeriz.

Resmî şeffaflık sicilinin sadece bu bilgilendirme sayfalarında belirtilen yer ve adreslerde bulunduğu bilinmelidir.

Logo des Transparenzregisters

Şeffaflık sicilini yöneten makam

Şeffaflık sicilinin yönetimiyle görevli makam, Almanya İkinci Resmî Gazetesi Yayımcılık Şirketidir (Bundesanzeiger Verlag GmbH).

Şeffaflık sicilinin kullanımı (kayıt işlemleri/içeriğini inceleme) ile ilgili sorularda lütfen yukarıda belirtilen makama başvurunuz. Daha fazla bilgi için bkz.:

Zuständige Behörde für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Federal İdare Dairesi, Almanya İkinci Resmî Gazetesi Yayımcılık Şirketi (Bundesanzeiger Verlag GmbH) üzerinde idari ve hukuki denetim görevini yapmakta olup aynı zamanda şeffaflık sicili ile ilgili idari kabahatlerde soruşturma yapma yetkisine de sahiptir.

Daha fazla bilgi için bkz.: