Abteilung Stadtentwicklung

Korinna Stephan

Korinna Stephan

Leitung: Bezirksstadträtin Korinna Stephan
Telefon: (030) 90294 4852
Fax: (030) 90294 2265

E-Mail an Korinna Stephan

Pressemitteilungen der Abteilung Stadtentwicklung