#BerlinHilftUkraine

Zwei stilisierte Hände in den Landesfarben Blau und Gelb greifen begrüßend ineinander zum Handschlag

консультаційна пропозиція / Beratungsangebot (Ukrainisch)

Інформаційний центр є консультаційною установою уповноваженої представниці Сенату Берліну з питань інтеграції та міграції та є пунктом для звернень до Адміністрації Сенату з інтеграції, праці та соціальних питань для новоприбулих, іммігрантів, осіб з міграційним минулим та осіб без німецького паспорта.

Особи, які звертаються за порадами та їхні родичі отримують компетентну консультацію щодо прибуття, перебування або початку навчання. Ми також надаємо підтримку щодо права на соціальні виплати та стосовно інших питаннь щодо перебування.
З нами працює постійна команда консультантів та перекладачів, які надають інформацію, консультації та підтримку індивідуально та кількома мовами, а також у кооперації з нашими партнерами. Ми пропонуємо широкий спектр консультацій – на місці, по телефону та в цифровому форматі, а також надаємо інформацію з цих тем онлайн як німецькою мовою, так і багатьма іншими мовами.

Розглядаються наступні питання:
 • Юридичні консультації з міграційного права
 • Консультації щодо складних випадків
 • Консультації з соціальних питань
 • Консультації щодо визнання професійних кваліфікацій, отриманих за кордоном
 • Консультації з навчання та підвищення кваліфікації, курсів німецької мови та пошуку роботи
 • Консультації щодо створення власного бізнесу
 • Консультації з трудового права

консультационное предложение / Beratungsangebot (Russisch)

Информационный центр является консультационной инстанцией уполномоченной Сената Берлина по вопросам интеграции и миграции и контактным пунктом Администрации Сената по интеграции, труду и социальным вопросам для вновь прибывших, иммигрантов, лиц с миграционным прошлым и лиц, не имеющих немецкого паспорта.

Лица, обращающиеся за информацией, а также их родственники, получают компетентную консультацию относительно прибытия, пребывания или начала обучения. Мы также предоставляем поддержку в вопросах права на социальные выплаты и других вопросах относительно пребывания.
С нами работает постоянная команда консультантов и переводчиков, которые предоставляют информацию, консультации и поддержку индивидуально и на нескольких языках, а также совместно с нашими партнёрами. Мы предлагаем широкий спектр консультаций – на месте, по телефону и в цифровом формате, а также предоставляем информацию по этим темам онлайн на немецком и других языках.

Рассматриваются следующие вопросы:
 • Юридические консультации по миграционному праву
 • Консультации относительно трудных случаев
 • Консультации по социальным вопросам
 • Консультации по признанию профессиональных квалификаций, полученных за рубежом
 • Консультации по обучению и повышению квалификации, курсам немецкого языка и поиску работы
 • Консультации по организации собственного дела
 • Консультации по трудовому праву