SARS-CoV-2 Pandemisiyle bağlantılı olarak Büyük Etkinliklerin Yasaklanmasına Dair Yönetmelik’in (Büyük Etkinlikleri Yasaklama Yönetmeliği – GroßveranstVerbV) Değiştirilmesine Dair Üçüncü Yönetmelik

Bu tercüme, sadece bilgilenmenize hizmet eder. Hukuksal açıdan bağlayıcı olan Almanca metindir.

Son olarak 19 Mayıs 2020 tarihli yasanın (BGBl. I S. 1018) 2. maddesiyle değiştirilen, 20 Temmuz 2000 tarihli Enfeksiyon Koruma Yasası’nın (BGBl. I S. 1045) 32. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Senato aşağıdaki yönetmeliği kararlaştırmıştır:

1. Madde Büyük Etkinlikleri Yasaklama Yönetmeliği’nin değiştirilmesi

21 Nisan 2020 tarihli ve on olarak 9 Kasım 1995 tarihli yasayla (GVBI. S. 764) değiştirilen 29 Ocak 1953 tarihli Kanunların ve Kararnamelerin İlanına Dair Yasa’nın (GVBI. S. 106) 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 21 Nisan 2020’de ilan edilen Büyük Etkinlikleri Yasaklama Yönetmeliği, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Adı geçen Kanunların ve Kararnamelerin İlanına Dair Yasa da, 7 Mayıs 2020 tarihli Büyük Etkinliklerin Yasaklanmasına Dair İkinci Yönetmelik’le değiştirilmiş ve yine aynı şekilde Kanunların ve Kararnamelerin İlanına Dair Yasa’nın (GVBI. S. 106) 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 7 Mayıs 2020 tarihinde ilan edilmiştir:

Madde 1 Büyük etkinliklerin yasaklanması

(1) 31 Ağustos 2020 tarihine kadar, aynı anda 1000’den fazla kişinin katıldığı kamuoyuna açık veya kapalı etkinliklerin, özellikle konserlerin ve benzeri müzikli etkinliklerin, fuarların, spor etkinliklerinin, halk şenliklerinin ve benzeri etkinliklerin (büyük etkinlikler), ayrıca her türlü sanatsal sunumun gerçekleştirilmesine izin verilmez.

(2) 24 Ekim 2020 tarihine kadar, aynı anda 5000’den fazla kişinin katıldığı büyük etkinliklerin gerçekleştirilmesine izin verilmez.

(3) Aşağıda adı geçen etkinlikler, katılımcıların sayısından bağımsız olarak büyük etkinlik olarak değerlendirilmez:
1. Federal Anayasa’nın 4. maddesinde ve Berlin Anayasası’nın 29. maddesinin 1. fıkrasında tarif edilmiş olan dini tören ve etkinlikler (dini ayinler),
2. Federal Anayasa’nın 8. maddesinde ve Berlin Anayasası’nın 26. maddesinde tarif edilmiş olan toplantılar ve ayrıca
3. Partiler Yasası’nın hükümleri uyarınca yapılması zorunlu tutulmuş olmaları veya genel seçimlere katılmaya hazırlık için gerekli olmaları kaydıyla parti toplantıları ve seçmen birliklerinin toplantıları.
22 Mart 2020 tarihli Yeni Tip Koronavirüs SARS-CoV-2‘nin Berlin’de Yayılmasını Engellemeye Yönelik Gerekli Önlemlere Dair Yönetmelik’in hükümleri bundan muaftır.

(4) 22 Mart 2020 tarihli Yeni Tip Koronavirüs SARS-CoV-2‘nin Berlin’de Yayılmasını Engellemeye Yönelik Gerekli Önlemlere Dair Yönetmelik’in hükümlerinden kaynaklanan kapsamı daha geniş kısıtlamaların olduğu durumlarda, adı geçen kısıtlamalar 1. ve 2. fıkralarda tarif edilmiş olan hükümlerden daha ağır basar.

Madde 2 Diğer etkinlikler

(1) Büyük oranda kamudan maddi teşvik alan tiyatro, konser ve opera salonlarında kamuoyuna açık etkinlik düzenlenmesine, katılımcıların sayısından bağımsız olarak, 31 Temmuz 2020 tarihinin sona ermesine kadar izin verilmez.

(2) 22 Mart 2020 tarihli Yeni Tip Koronavirüs SARS-CoV-2‘nin Berlin’de Yayılmasını Engellemeye Yönelik Gerekli Önlemlere Dair Yönetmelik’in hükümlerinden kaynaklanan kapsamı daha geniş kısıtlamaların olduğu durumlarda, adı geçen kısıtlamalar 1. fıkranın hükümlerinden daha ağır basar.

Madde 3 Temel hakların kısıtlanması

İşbu yönetmelikle; kişi özgürlüğüne (Anayasanın 2. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesi) ve seyahat özgürlüğüne (Anayasanın 11. maddesinin 1. fıkrası) dair temel haklar kısıtlanmıştır.

Madde 4 Yürürlüğe girme, yürürlükten kalkma

İşbu yönetmelik, 22 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girer. 24 Ekim 2020 tarihinin sona ermesiyle birlikte yürürlükten kalkar.

2. Madde Yürürlüğe girme

İşbu yönetmelik, 30 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Gerekçe:
Senato kesintisiz olarak, korona pandemisinin yayılmasını engellemek için temel hakların kamusal yaşamın kısıtlanmasına hala ihtiyaç olup olmadığını, ihtiyaç varsa hangi kapsamda olduğunu değerlendirir ve sahip olduğu güncel bilgiler ve değerlendirmeler uyarınca Büyük Etkinliklerin Yasaklanması Yönetmeliği’ni yeni duruma uyarlamıştır.
Daha kapsamlı bir gerekçe, önümüzdeki dönemde sunulacaktır.

Berlin, 28 Mayıs 2020

Berlin Senatosu

Michael Müller
Eyalet Başbakanı

Dilek Kalaycı
Sağlık, Bakım ve Eşitlikten
Sorumlu Senatör

SARS-CoV-2 Pandemisiyle bağlantılı olarak Büyük Etkinliklerin Yasaklanmasına Dair Yönetmelik’in (Büyük Etkinlikleri Yasaklama Yönetmeliği – GroßveranstVerbV) Değiştirilmesine Dair Üçüncü Yönetmelik

PDF-Belge (196.9 kB) - Durum: 28 Mayıs 2020 Belge: Senatskanzlei Berlin

SARS-Cov-2 Engelleme Önlemleri Yönetmeliği’nin Değiştirilmesine Dair