Güncel dil: Türkçe

Korona virüsüne karşı önlemler

Senato, Korona virüsü salgınını engellemek üzere aşağıdaki önlemleri kararlaştırdı:

Genel Davranış ve hijyen kuralları

Şu anda, Berlin’de tüm vatandaşların prensip olarak uyması gereken Koronavirüse karşı temel koruma tedbirleri geçerlidir.

Aşağıda belirtilen kişilerin sertifikalı bir test merkezinde ücretsiz bir Korona hızlı testi yaptırma hakkı vardır:
 • Bir Korona enfeksiyonu nedeniyle izolasyonda olup test yaparak izolasyondan çıkmak isteyen kişiler
 • Enfekte olan kişiler ile aynı evde yaşayan kişiler
 • Hastaneleri ve bakım kuruluşlarını ziyaret eden kişiler
 • 5 yaşının altındaki çocuklar
 • Tıbbi nedenlerden ötürü Koronavirüse karşı aşı olamayan kişiler, örneğin hamileliğin ilk üç ayında olan gebeler
 • Koronavirüse karşı aşıların tesirliliğini tespit etmek için yapılan bir klinik araştırmaya son üç ay içinde katılmış olan kişiler
 • Bakım görevi üstlenen aile mensubu kişiler ve bakıma ihtiyacı olan kişilere evlerinde bakan diğer kişiler
 • Sosyal Kanun uyarınca kendilerine şahsi bütçe tahsis edilen engelli kişiler ve onlara ayrılan bütçe içinde istihdam edilen kişiler
 • Doktorlar veya sağlık müdürlüğü tarafından yakın temas kişisi olarak tespit edilen kişiler

Testleri ücretsiz olarak yaptırabilmek için hakkınız olduğu ispat etmeniz ve bir kimlik belgesi ibraz etmeniz gereklidir.

Korona İkaz Uygulamasında bir uyarı alan ve aynı gün içinde kapalı bir mekânda bir etkinliğe katılmak isteyen kişiler sertifikalı test merkezlerinde üç Euro karşılığında test olabilirler. Aynısı aynı gün içinde bir risk grubu mensuplarını veya 60 yaş üstü kişileri ziyaret etmek isteyen kişiler için de geçerlidir.

Şüphe durumunda netleşme sağlamak için de genelde hızlı testler kullanılır. Bu örneğin, kesinleşmiş bir Korona vakası ile yakın temas içinde olan kişiler veya bir Korona vakası yaşanan bir kurumda bulunan kişiler için geçerlidir. Duruma göre PCR testi kullanılması da söz konusu olabilir.

Aşağıda belirtilen kişi grupları aşılı ve iyileşen olarak kabul edilmektedir:

 • Koronavirüse karşı temel bağışıklık kazanan kişiler. 20 Eylül 2022 tarihine kadar bunun için iki aşı gereklidir. 1 Ekim tarihinden itibaren sadece üç aşı dozu olan aşı dozları tamamlanan kişiler olarak kabul edilecektir, bunun için temel bağışıklığı sağlayan son aşı dozunun önceki aşından sonra en az üç ay sonra yapılmış olması gereklidir. İlgili aşı ispat belgesinin dijital olarak veya kağıt üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği’nde (AB) ve AB’de kabul gören bir aşı kullanıldığı takdirde AB dışında da düzenlenen aşı ispat belgeleri kabul edilir. AB dışında aşılanan kişiler yetkili makamlara aşı belgelerini ibraz ederek geçerli bir aşı sertifikası başvurusunda bulunabilirler.
 • Covid-19 hastalığından iyileşen kişiler. İspat belgesi olarak sonucu en az 28 gün ve en fazla 3 ay (90 gün) önce yapılmış olan pozitif bir PCR testi veya PoC-NAAT testi (PCR hızlı testi) kabul edilir. Bu kişiler iyileşen kişiler olarak kabul edilir.
 • Covid-19 hastalığı geçiren ve en az bir doz aşı olduğunu ispat edebilen kişiler. Bu, hem hasta olmadan önce aşı olan hem de enfeksiyon geçirdikten sonra en az bir kez Koronavirüse karşı aşı olan kişiler için geçerlidir. İspat belgesi olarak hem pozitif bir test (PCR testi veya PoC-NAAT testi) hem de dijital formatta ya da kağıt üzerinde aşı ispat belgesi gösterilir. Testin üzerinden en az 28 gün geçmiş olması gerekir. Bu koşulları yerine getiren kişiler 30 Eylül 2022 tarihine dek aşı dozları tamamlanan kişiler olarak kabul edilir. 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren iyileşen kişiler de hastalığın yanı sıra Koronavirüse karşı iki aşı dozu olduklarını ispat ettikleri zaman aşı dozları tamamlanan kişiler olarak kabul edilirler.
 • Aşının yapılmasından önce gerçekleşen uygun özel bir pozitif antikor test sonucu ibraz eden ve bir doz aşı olan kişiler de 30 Eylül 2022 tarihine dek aşı dozları tamamlanan kişiler olarak kabul edilir. 1 Ekim tarihinden itibaren aşı dozları tamamlanan kişiler olarak kabul edilmek için iki aşı dozunu olmaları gerekmektedir.
 • Aşı dozları tamamlanmış olup hatırlatma aşısı (Booster) olan kişiler ise 30 Eylül 2022 tarihine dek hatırlatma aşısı olan kişiler olarak tanımlanır.1 Ekim 2022 tarihinden itibaren ise aşı dozları tamamlanan kişiler olarak kabul edilir.
 • Enfeksiyon durumunu kontrol altına almak için belli kuruluşlara erişimin sadece güncel bir negatif test sonucu ibraz edilen kişilere sağlanması söz konusu olabilir. Ziyaretçilerin örneğin aşılı veya iyileşen olması gibi diğer diğer kısıtlamalar artık geçerli değildir.
 • Test zorunluluğunda şöyle bir düzenleme söz konusudur: Hızlı testlerin genelde sertifikalı bir test merkezinde yapılmış olması gerekir ve geçerlilik süresi 24 saattir. Test zorunluluğu genelde aşılı ve iyileşen kişiler için de geçerlidir.

Hastanelerde ziyaretçiler, hastalar ve çalışanlar için test zorunluluğu geçerlidir. Test zorunluluğunun hangi kapsamda hayata geçirileceğine kuruluşlar kendileri karar verirler. Acil durumlarda tüm taraflar için test zorunluluğu kalkar. Hastane ve bakım kuruluşlarını ziyaret etmek isteyen kişiler sertifikalı test merkezlerinde ücretsiz hızlı test olabilirler.

Bakım kuruluşlarında yaşayan kişiler, çalışan kişiler veya ziyaretçiler için test zorunluluğu geçerli olabilir. Bunu kuruluşların kendileri bağımsız bir şekilde Robert Koch Enstitüsü’nün düzenlemelerini göz önünde bulundurarak belirlerler. Test gerekli olduğu takdirde kuruluşlar testleri kullanıma sunarlar.

Valfsiz bir FFP2 maskesi veya benzeri bir maske takma zorunluluğu 14 yaşının üstündeki kişiler için aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

 • Doktor muayenehanelerinde hastalar ve ziyaretçiler ve aynı zamanda doğrudan hasta bakımında görev alan personel için
 • Hastanelerde ziyaretçiler ve odasının dışında bulunan hastalar için
 • Bakım kuruluşlarında ziyaretçiler için
 • Yakın vücut teması olan işlerde ve bakım gören kişiler istediği takdirde personel için.
 • Toplu taşımada

6 yaşının üstünde ve 14 yaşının altındaki çocuklar ve gençler bir FFP2 maskesi yerine tıbbi bir yüz maskesi takabilirler.

Tıbbi bir yüz maskesi (cerrahi maske, valfsiz FFP2 maskesi veya valfsiz KN95 maskesi) takma zorunluluğu aşağıdakilerde geçerlidir:

 • Doktor muayenelerinde ve hastanelerde personel için. Doğrudan hasta bakımında görev alan personelin FFP2 maskesi takma zorunluluğu vardır.
 • Toplu taşımada personel için

Maskenin, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde takılması, aerosollerin ve damlacıkların salınmasının engellenmesi gerekmektedir. Maske takma zorunluluğuna uymayanlar, para cezası ödeme riskiyle karşı karşıyadır.

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan herkesin derhal kendini evinde izole etmesi ve kendi hanesi dışındaki kişilerle hiçbir şekilde temas etmemesi gerekmektedir. On gün süreyle evde izolasyona girilmesi gerekir. İzolasyon yükümlülüğü ilgili kişi semptom göstermediği takdirde, bu sürenin sonunda test yapılmasına gerek kalmadan kalkar. Karantina beşinci günden itibaren negatif bir antijen hızlı test sonucu ile sonlandırılabilir. Ancak bunun için kişinin son 48 saat içinde semptom göstermemesi önkoşul teşkil eder. Kişinin beş gün sonra 48 saat süreyle semptomları bitmediyse izolasyon kişi 48 saat süreyle semptomsuz olana ve test sonucu negatif çıkana kadar uzar, ancak en geç onuncu günde sona erer.

Bir hızlı test aracılığı ile sertifikalı bir test merkezinde Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan kişiler sonucun doğrulanması için ücretsiz bir PCR testi yaptırabilirler. Bu testler, diğer seçeneklerin yanı sıra çok sayıda eczanede sunulmaktadır. PCR test sonucu negatif çıktığı takdirde karantina yükümlülüğü kalkar.

Toplantılar ve dini etkinlikler

Açık havada ve kapalı mekanlarda kamuoyuna açık toplantıların düzenlenmesine, katılımcı sayısı sınırlanmaksızın izin verilmiştir. Maske veya test zorunluluğu yoktur.

Açık havada ve kapalı mekanlarda ibadet yapılmasına, dini etkinlik ve diğer ayinlerin düzenlenmesine, katılımcı sayısı sınırlanmaksızın ve başka düzenlemeler olmaksızın izin verilmiştir.

Resmi ve özel etkinlikler

Kültür, eğlence ve boş zaman alanları kapsamında yer alan konserler, operalar, tiyatro gösterileri gibi etkinliklerin gerçekleşmesine kişi sayısından sınırlama olmaksızın izin verilir. Maske veya test zorunluluğu geçerli değildir. Aynısı özel etkinlikler için de geçerlidir.

Kültür kurumları

Sinemalar, konser salonları, tiyatro ve opera binaları ve etkinlik yerleri kısıtlama olmaksızın açılabilirler. Aynısı müzeler, kulüpler ve eğlence yerleri için de geçerlidir.

Gastronomi ve oteller

Restoran ve kantinlerin açılmasına ve müşteri kabul etmesine izin verilir. Kişi sayısında üst sınırlar, maske takma zorunluluğu ve test zorunluluğu geçerli değildir.

Oteller, tatil evleri ve diğer konaklama tesislerinde turistik konaklamalara sınırlama olmaksızın izin verilir.

Perakende ticaret

Perakende satış yerleri açılabilirler. Maske takma zorunluluğu geçerli değildir.

Spor ve serbest zaman

Açık havada ve kapalı mekânlarda kısıtlama olmaksızın spor yapılmasına izin verilir.

Okullar ve Kreşler

Berlin’deki okullar düzenli olarak hizmet vermektedir. Okula gitme zorunluluğu geçerlidir.

Öğretmen ve öğrenciler haftada iki defa gönüllü olarak bir Korona testi yapabilirler. Testler okulda yapılır ve okul tarafından kullanıma sunulur. İstedikleri takdirde öğrencilere üçüncü bir hızlı test de verilir.

Berlin’deki çocuk bakım kuruluşları düzenli hizmet vermektedir. Çocuklara bireysel hakları doğrultusunda tam kapsamda bakım hizmeti verilir.

Giriş yapanlar için karantina, test olma ve bildirimde bulunma zorunluluğu

Giriş yaptıkları tarihten önce on gün boyunca bir virüs varyant bölgesinde bulunmuş olan kişiler için, karantina, test olma ve bildirimde bulunma yükümlülüğü vardır. Tüm diğer giriş yapanlar için Korona’ya bağlı bir düzenleme söz konusu değildir.

Virüs mutasyon bölgeleri henüz Federal Almanya Cumhuriyeti’nde yayılmamış olan belli SARS-CoV-2 mutasyonlarının ortaya çıktığı bölgelerdir. Virüs varyant bölgelerinin yer aldığı bir güncel liste, Robert Koch Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır. Risk bölgelerinin güncel listesine bu linkten ulaşmak mümkündür”:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html adresine yeni link.

Virüs varyant bölgelerinden dönenler ve giriş yapanlar için, seyahatlerini seyahate çıkmadan önce bildirim yükümlülüğü vardır. Bu bildirimin, elektronik bildirim ve bilgi sisteminde www.einreiseanmeldung.de adresi üzerinden bağlantı yapılması gerekmektedir. Bilgiler, yetkili sağlık müdürlüğüne iletilir. Başarılı dijital kayıttan sonra, giriş yapanlar ulaşımı sağlayan şirketin veya yetkili makamların talebi üzerine hangi belgelerin sunulması gerektiğine dair bir onay alırlar.

Giriş kaydının teknik nedenlerden ötürü yapılması mümkün olmadığı takdirde, giriş yapanların yazılı bir bildirim taşımaları gerekir.

Bunun yanı sıra virüs varyant bölgelerinden giriş yapan kişilerin, giriş yapmadan önce SARS-CoV-2 Koronavirüs testi olmaları gerekmektedir. Virüs varyant bölgelerinden giriş yaparken PCR testi zorunludur ve yapılan testin en son 24 saat içinde yapılmış olması gereklidir. Test sonucunun giriş yaptıktan sonra en az on gün saklanması ve yetkili makam talep ettiği takdirde ibraz edilmesi gerekmektedir. Test zorunluluğu 6 yaşının altındaki çocuklar için geçerli değildir. Virüs varyant bölgelerinden giriş yapan kişilerde ise test zorunluluğu herkes için geçerlidir, aşılanan ve iyileşenler de buna dahil olmak üzere.

Virüs varyant bölgelerinden giriş yapan kişiler giriş yaptıktan sonra doğrudan 14 günlüğüne evde karantinada kalmak zorundadır. Karantina yükümlülüğünden sadece aşı dozları tamamlanmış olan ve ilgili virüs varyantına karşı yeterli derecede tesirli olan bir aşıyla bağışıklık kazanmış olan kişiler muaf tutulur. Bununla ilgili bilgiler tarafından Robert Koch Enstitüsü yayınlanır.

Hastanelerde ve bakım kuruluşlarında ziyaret düzenlemeleri

Hastanelerde ve kliniklerde hem ziyaretçiler hem de ziyaretçi kabul eden veya odalarının dışında bulunan hastalar için genel olarak valfsiz bir FFP2 maskesi veya benzeri bir maske takma zorunluluğu vardır. Ziyaretçilerin aşılanan ve iyileşen de olsalar güncel bir negatif Korona test sonucu ibraz etmeleri gerekir. İstisnalar diğerlerinin yanı sıra reşit olmayan hastaların anne babaları için geçerlidir. Hastane ziyaretçilerinin sertifikalı test merkezlerinde ücretsiz hızlı test olma hakkı vardır.

Ruhani yardım görevindeki kişilerin, noterlerin ve yasal olarak dinlemelerde hazır bulunması gereken kişilerin hastanelerde ve bakımevlerinde ziyaret hakkı açısından herhangi bir kısıtlaması yoktur.

Bakımevlerinde kalan kişiler ziyaret edilebilir.

Ziyaretçilerin her daim bir nefes verme valfi olmayan FFP-2 maskesi takması gereklidir. Tüm bulunanlar aşılı veya iyileşen olduğu takdirde maske ziyaret edilen kişinin odasında çıkartılabilir. Ziyaretçiler için test zorunluluğu geçerli olabilir. Bunun için kuruluşlarda test olma imkânı sunulmaktadır. Bakım kuruluşlarını ziyaret eden kişilerin sertifikalı test merkezlerinde ücretsiz hızlı test olma hakkı vardır.

Ağır hastalar ve ölüm eşiğinde olan hastalar kısıtlama olmaksızın ziyaret edilebilirler. Ancak burada da diğer sakinlerin, ziyaretçilerin ve çalışanların korunması için arttırılmış olan koruma tedbirlerinin gözetilmesi gerekmektedir.

Hizmetler

Kuaför salonları, kozmetik salonları, solaryumlar ve vücut bakımı alanında hizmet veren tüm diğer işletmeler kısıtlama olmaksızın açılabilirler.

Bu uygulamalar Berlin Eyaleti SARS-CoV-2 Temel Koruma Tedbirleri Yönetmeliği ve Federal Enfeksiyondan Korunma Yasası’na dayanarak oluşturulmuştur.