İçerik sütunu

Korona virüsüne karşı önlemler

24.07.2021

Senato, Korona virüsü salgınını engellemek üzere aşağıdaki önlemleri kararlaştırdı:

Genel Davranış ve hijyen kuralları

Şu anda, Berlin’de tüm vatandaşların prensip olarak uyması gereken genel davranış ve hijyen kuralları geçerlidir. Herkesin, kendi hanesinden olmayan kişilerle olan fiziksel ve sosyal temaslarını mümkün olan en asgariye indirmesi gerekmektedir.

Aynı haneye mensup olmayan kişilerle aranızda – mümkün ve makul olduğu ölçüde – en az 1,5 metre mesafe bulundurmanız gerekir. Bu tipik Covid-19 semptomları görülen kişiler için özellikle geçerlidir. Eşler, hayat arkadaşları veya kendileriyle ilgili velayet ve kişisel görüşme hakkına sahip olunan kişiler için istisnalar geçerlidir. Yetkili eyalet bakanlığı tarafından hazırlanmış bir hijyen çerçeve konseptinde asgari mesafe düzenlenmesine ilişkin bir istisna uygulamasının veya enfeksiyondan kaçınmak için farklı başka önlemlerin öngörüldüğü durumlarda, asgari mesafenin altına düşülmesine izin verilmiştir.

Kamuya açık alanlarda temas kısıtlamaları geçerlidir. Açık havada en fazla 100 kişinin katıldığı toplantıların gerçekleştirilmesi mümkündür. Toplam kişi sayısında 14 yaşının altındaki çocuklar, aşı dozları tamamlanan ve Covid-19 hastalığından iyileşen kişiler sayılmaz. Kapalı özel alanlardaki buluşmalar için kişi üst sınır sayısı artık geçerli değildir.

20 Ağustos 2021 tarihine dek kamuya açık yeşil alanlarda alkol tüketilmesi yasaktır.

Tüm Berlinlilere kendi hanelerinin dışındaki kişilerle buluşmadan önce bir PoC antijen test yapmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Berlin’in tümünde çok sayıda test merkezinde bu testleri ücretsiz olarak yaptırmak mümkündür.

Koronavirüse karşı tüm aşı dozları tamamlanan veya bir Korona enfeksiyonundan sonra iyileşen kişiler için özel düzenlemeler geçerlidir. Bu aşağıda belirtilen kişi gruplarını kapsamaktadır:
 • Koronavirüse karşı son aşı dozları en az 14 gün önce yapılmış olup aşı dozları tamamlanan kişiler. İlgili aşı ispat belgesinin dijital olarak veya kağıt üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.
 • En az 28 gün önce ve en fazla altı ay önce bir Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra iyileşen kişiler. Bu durumda ispat belgesi olarak bu zaman zarfı içinde yapılmış olan pozitif bir PCR testi kabul edilir.
 • Altı aydan uzun bir süre önce Covid-19 hastalığı geçiren ve en az bir doz aşı olduğunu ispat edebilen kişiler. İspat belgesi olarak hem pozitif PCR testi hem de dijital formatta ya da kağıt üzerinde aşı ispat belgesi gösterilir.
Yukarıda belirtilen kişiler için tipik Covid-19 semptomları göstermedikleri takdirde aşağıda yer alan düzenlemeler geçerlidir:
 • Sadece iyileşen ve aşılanan kişilerin katıldığı özel buluşmalarda kişi üst sınırları geçerli değildir.
 • Özel buluşmalarda yukarıda adı geçen kişiler toplam kişi sayısı belirlenirken sayılmaz.
 • Aşılanan ve iyileşen kişiler ilgili ispat belgelerini sundukları takdirde negatif Korona test sonucuna bağlı olan tüm seçeneklerden faydalanabilirler.
 • Bir risk bölgesinden dönüldüğünde veya onaylanan bir Korona vakası ile doğrudan temas sonrasında karantinaya girme yükümlülüğü kalkar. Ancak bu yükümlülük virüs varyant bölgelerinden dönüş yapan kişiler ve endişe verici özelliklere sahip olup (Variant of Concern) henüz Almanya’da yaygın olmayan bir virüs varyantı ile pozitif test edilen bir kişi ile doğrudan temas sonrasında geçerli olmaya devam eder.

Ayrıca, Senato genel olarak tıbbi bir maskenin kullanılmasını şiddetle tavsiye eder. Bu öneri özellikle kamuya açık alanlar ve yüksek riskli kişilerle temas halinde geçerlidir.

Valfsiz bir FFP2 maskesi veya benzeri bir maske takma zorunluluğu 15 yaşının üstündeki kişiler için aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

 • Toplu taşımada yolcular için
 • Tren istasyonlarında
 • Havaalanlarında
 • Taksilerde (taksi şoförlerinin maske takması gerekmez.)
 • Doktor muayenehanelerinde hastalar ve ziyaretçiler için Hastanelerde ve bakım kuruluşlarında ziyaretçiler ve ziyaretçi kabul eden hastalar için
 • İzin verilen yakın vücut teması olan veya cinsel hizmetlerin verilmesi ve alınması esnasında

6 ve 14 yaşları arasındaki çocuklar ve gençler için burada tıbbi bir yüz maskesi takma zorunluluğu geçerlidir.

Tıbbi bir yüz maskesi (cerrahi maske, valfsiz FFP2 maskesi veya valfsiz KN95 maskesi) takma zorunluluğu aşağıdakilerde geçerlidir:

 • Perakende satış yapan dükkanlarda
 • Toplu taşımada personel için
 • Tren istasyonların personel için
 • Havaalanlarında personel için
 • Kendi hanesinden olmayan kişilerle özel araçların içinde (sürücülerin maske takması gerekmez.)
 • Ticari işletmelerde
 • Doktor muayenehanelerinde personel için
 • Okul binalarında
 • Meslek eğitiminde
 • Ofis binalarında ve idari binalarda. Kendi sabit çalışma yerlerinde bulunan çalışanlar için bu zorunluluk geçerli değildir.
 • Gastronomi işletmelerinde dış mekânlarda da dahil olmak üzere çalışanlar için ve kendi sabit yerinde bulunmayan konuklar için.
 • Kültür etkinliklerinde kendi sabit yerinde bulunmayan katılımcılar için.
 • Pazarlarda, ve kuyruk beklerken
 • Açık havada yapılan gösterilerde
 • Üstü kapalı spor tesislerinde (spor yapılırken maske çıkartılabilir.)

Maskenin, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde takılması, aerosollerin ve damlacıkların salınmasının engellenmesi gerekmektedir. Ağız ve burun maskesi takma zorunluluğuna uymayanlar, para cezası ödeme riskiyle karşı karşıyadır.

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan herkesin derhal kendini evinde izole etmesi ve kendi hanesi dışındaki kişilerle hiçbir şekilde temas etmemesi gerekmektedir. Bu pozitif test sonucu denetim altında olmadan kendi kendine yapılan bir testten kaynaklanan kişiler için geçerli değildir.

Pozitif test sonucu bir PoC testiyle elde edilmişse (hızlı test veya kendi kendine yapılan test) akabinde bir PCR testi yapılması şarttır. Karantina zorunluluğu PCR testi sonucunun negatif çıkmasına kadar geçerlidir. Burada da pozitif test sonucu denetim altında olmadan kendi kendine yapılan bir testten kaynaklanan kişiler bunun dışında tutulur. PCR testi pozitif çıktığında yetkili sağlık müdürlüğünün de bilgilendirilmesiyle birlikte en az 14 günlüğüne evde karantinada kalınması gerekmektedir. Karantinanın sonlandırılabilmesi için negatif bir Korona testi gereklidir.

Toplantılar ve dini etkinlikler

Yürürlükte bulunan hijyen ve mesafe kurallarına bağlı kalmak kaydıyla, açık havada ve kapalı mekanlarda kamuoyuna açık toplantıların düzenlenmesine, katılımcı sayısı sınırlanmaksızın izin verilmiştir. Kapalı mekanlarda birlikte şarkı söylenmesine, ancak Kültürden Sorumlu Eyalet Bakanlığı’nın hijyen çerçeve konseptinde belirlenmiş olan hijyen ve enfeksiyondan korunma standartlarına uyulması kaydıyla izin verilmiştir. Bunun dışında katılımcıların, hane dışından kişilerle arasında 1,5 metrelik mesafe bulundurması ve tıbbi bir maske takması gerekir. Kapalı mekânlarda 50 kişiden fazla kişinin katıldığı etkinliklerde tüm katılımcıların negatif bir Korona testi, bir aşı veya bir iyileşen ispat belgesi ibraz etmesi gereklidir. Organizatörlerin, etkinlik mekânında kullanılabilir alan gözetilerek belirlenen azami katılımcı sayısına uyulmasını güvence altına almaları gerekir. Bunun dışında organizatörler, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını sağlamak üzere bir hijyen konsepti hazırlamak zorundadır.

Açık havada ve kapalı mekanlarda ibadet yapılmasına, dini etkinlik ve diğer ayinlerin düzenlenmesine, katılımcı sayısı sınırlanmaksızın izin verilmiştir. Ancak bunun için bütün katılımcılar arasında asgari mesafenin bulundurulması ve genel hijyen kurallarına uyulması gerekir. Tüm katılımcıların sabit yerlerinde bulunmadıkları zamanlarda tıbbi bir yüz maskesi takması gereklidir.

Resmi ve özel etkinlikler

- Kültür, eğlence ve boş zaman alanları kapsamında yer alan konserler, operalar, tiyatro gösterileri ve dans etkinlikleri gibi etkinliklerin gerçekleşmesine sıkı hijyen kurallarının yerine getirilmesi kaydıyla izin verilir.

Kapalı mekânlarda gerçekleşen kamuya açık etkinliklere en fazla 1000 kişinin katılmasına izin verilir. İzin verilen kişi sayısı yetkili senato dairesinin hijyen çerçeve konsepti uyarınca tüm kuralların yerine getirilmesi durumunda en fazla 2000’e çıkar. Kapalı mekânlarda 50 kişiden fazla kişinin katıldığı etkinliklerde tüm katılımcıların negatif bir güncel Korona testi veya tüm dozları yapılmış aşı belgesi ya da Covid-19 hastalığını geçirdiklerine dair bir belge ibraz etmesi gereklidir. Etkinliklerde tüm ziyaretçilere sabit bir oturma yeri tahsis edilmesi gerekmektedir. Ziyaretçiler sabit oturma yerlerinde bulunmadıkları sürece tıbbi bir yüz maskesi takmak zorundadır. Tüm katılımcılar negatif test sonucu ibraz ettiği veya bağışıklık kazanmış olduğu takdirde sabit bir oturma yeri tahsis edilmesi zorunluluğu kalkar.

Açık mekânlarda gerçekleşen kamuya açık etkinliklere en fazla 2000 kişinin katılmasına izin verilir. 750’den fazla katılımcı söz konusu olduğu takdirde tüm katılımcılar için test zorunluluğu geçerlidir.

2000’den fazla ve en fazla 25000 kişinin katıldığı büyük çaplı etkinlikler ancak yetkili senato dairesinin izin vermesiyle gerçekleştirilebilir. Burada özel koruma tedbirlerinin yerine getirilmesi gereklidir.

Özel alanlarda kapalı mekânlardaki buluşmalara kişi üst sınır sayısı olmadan izin verilir. Açık mekânlarda ise en fazla 100 kişinin bir araya gelmesine izin verilir. 14 yaşının altındaki kendi çocukları, aşılanan ve iyileşen kişiler sayılmaz.

Özel kutlamalar ve törenler çerçevesinde izin verilen kişi sayısı kapalı mekânlarda 50 ve açık mekânlarda 100 olarak belirlenmiştir. Bu gibi kutlamalar arasından düğünler, vaftiz törenleri ve doğum günleri gelir. Etkinlikler ticari bir çerçevede düzenlendiği takdirde, halka açık etkinliklerde geçerli olan düzenlemeler ve kişi üst sınır sayıları geçerlidir. Mezarlıklarda veya cenaze servislerinde gerçekleşen defin ve cenaze törenleri kişi üst sınır sayısına tabi değildir.

Yukarıda adı geçen tüm etkinliklere izin verilmesinin önkoşulu ise, etkinlik organizatörlerinin geçerli olan mesafe ve hijyen kurallarını sağlamasıdır.

Özel ve resmi etkinliklerde, organizatörlerin tüm katılımcıların adlarının, adreslerinin ve telefon numaralarının kaydedildiği bir katılımcı listesi tutmaları gerekir. Liste 2 hafta süreyle saklanmalı ve katılımcılardan birisinin katılım esnasında enfeksiyon taşıdığının ortaya çıkması durumunda talep üzerine yetkili makama verilmelidir. Özel etkinliklerde bu yükümlülük 20’den fazla katılımcı olduğu takdirde devreye girer. Kamuya açık etkinlikleri veya özel etkinlikleri düzenleyen kişiler ayrıca bir koruma ve hijyen konsepti hazırlamakla yükümlüdür.

Almanya Federal Meclis’in ve komisyonlarının, Federal Konsey’in ve komisyonlarının, Berlin Eyalet Meclisi’nin ve komisyonlarının, Federal Hükümetin, Berlin Senatosu’nun, Berlin Anayasa Mahkemesi’nin, ilçe meclislerinin ve komisyonlarının, ayrıca yabancı ülkelerin dış temsilciliklerinin, mahkemelerin, Federal ve eyaletler düzeyindeki resmi kurum ve kuruluşların ve bunun dışında kamusal ve hukuksal görevler üstlenen diğer makam ve kurumların toplantılarıyla ilgili olarak, etkinlik ve toplantılara yönelik bu düzenlemeden muafiyet tanınmıştır.

İş ve Evden Çalışma

Evden çalışma zorunluluğu 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kalkmış bulunmaktadır. Ancak işverenler bir ofiste veya benzeri bir işte çalışan kişilere evden çalışma veya mobil çalışma imkânı sağlamaya çağrılmaktadır. Bu imkânın sunulduğu çalışanlar da evden çalışma seçeneğini kabul etmeye çağrılmaktadır.

Ofis binalarında ve idari binalarda çalışanların ve ziyaretçilerin kendi yerlerinde bulunmadıkları zaman veya 1,5 metrelik asgari mesafenin korunamadığı yerlerde tıbbi bir yüz maskesi takması gereklidir.

Şirketler en azından kısmen işyerinde bulunan çalışanlarına haftada iki defa ücretsiz bir Point-of-Care (PoC) antijen test seçeneği sunmakla yükümlüdür. Bunlar, kendi kendine yapılan testler de olabilir. Müşterilerle fiziki temas içinde olan çalışanlar bu haftalık seçenekten faydalanmakla yükümlüdür. İlgili kanıtların ve test sonuçlarının dört hafta süreyle saklanması gerekmektedir. İşverenler istendiği takdirde ilgili belgeleri düzenlemekle yükümlüdür.

Müşterilerle fiziki temas içinde olan serbest çalışanlar da en azından haftada iki kez bir PoC testi yapmakla yükümlüdür. Bunun için Berlin Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu test seçeneklerinden faydalanılabilir.

Yukarıda anılan test zorunluluğundan muafiyet şu çalışan ve serbest meslek çalışanları için geçerlidir:

 • En son yapılan aşı dozu üstünden 14 gün geçmiş olan ve tüm dozları yapılmış olan çalışanlar veya
 • Covid-19 hastalığını en az 28 gün önce ve en fazla altı ay önce geçirmiş olan çalışanlar veya
 • Covid-19 hastalığını çok daha evvel geçirmiş olup, aşı dozlarından en az birincisini olan ve bunun üzerinden en az 14 gün geçen çalışanlar için getirilmiştir.

Kültür kurumları

Sinemalar, konser salonları, tiyatro ve opera binaları ve etkinlik yerleri ziyaretçi kabul edebilirler. Burada aynı anda kapalı mekanlarda en fazla 1000 kişinin, açık havada en fazla 2000 kişinin bulunmasına izin verilir. Her bir ziyaretçiye sabit bir oturma yeri tahsis edilmesi gereklidir. Ziyaretçiler kendi yerlerinde bulunmadıkları sürece tıbbi bir yüz maskesi takmak zorundadırlar. Tüm katılımcılar negatif test sonucu ibraz ettiği, aşılanmış olduğu veya iyileşen olduğu takdirde bu zorunluluk kalkar. Ziyaretçiler için test zorunluluğu kapalı mekanlarda 50’den fazla katılımcı söz konusu olduğunda, açık havada ise aynı anda 750’den fazla kişi bulunduğunda asgari mesafenin korunamadığı ve diğer herhangi bir şekilde damlacık ve aerosol yoluyla bulaşmanın engellenemediği yerlerde geçerlidir. Panayırlar ve halk şenlikleri adı geçen tedbirler yerine getirildiği takdirde düzenlenebilirler.

Oyun salonları, kumarhaneler, bahis büroları ve benzeri kuruluşlar e açılabilirler. İç mekanlar söz konusu olduğu takdirde sadece negatif test sonucu ibraz edenlerin veya tamamen bağışıklık kazanmış olan kişilerin girmesine izin verilir. Aynısı saunalar ve kaplıcalar için de geçerlidir.

Müzeler, galeriler ve anıt yerleri açılabilirler. Ziyaretçilerin tıbbi bir yüz maskesi takma zorunluluğu vardır. Bunun yanı sıra geniş kapsamlı mesafe ve hijyen kuralları ve üst kişi sınırları geçerlidir.

Kütüphanelerin açılmasına izin verilir. Ziyaretçiler için tıbbi bir yüz maskesi takma zorunluluğu geçerlidir.

Danslı etkinlikler, tüm katılımcıların negatif test edilmiş, aşılamış veya iyileşen olması kaydıyla açık havada en fazla 1000 katılımcıyla gerçekleşebilir. Tüm katılımcıların tıbbi bir yüz maskesi takması gereklidir.

Gastronomi ve oteller

Restoran ve kantinlerin açılmasına sıkı hijyen kurallarının yerine getirilmesi kaydıyla izin verilir. Yiyecek ve içeceklerin sadece masada tüketilmesine izin verilir. İç mekânlarda oturan ziyaretçilerin güncel bir negatif Korona testi, aşı belgesi veya iyileşen olduğuna dair bir ispat belgesi ibraz etmesi gerekir.

Oteller, tatil evleri ve diğer konaklama tesislerinde turistik konaklamalara izin verilir. Bunun ön koşulu ekonomiden sorumlu senato dairesinin hijyen çerçeve konseptinin kurallarının yerine getirilmesidir.

Perakende ticaret

Perakende satış yerleri açılabilirler. Dükkan yerlerinin açılması giren kişi sayısının yönetilmesi ve bekleme kuyruklarının önüne geçilmesine yönelik hijyen kurallarının hayata geçirilmesiyle mümkündür. Alışveriş merkezleri ve büyük alışveriş mağazaları da hijyen kurallarının yerine getirilmesi kaydıyla açılabilirler – ancak burada uzun süre bulunmaya yönelik teşviklerin önüne geçilmesi ve gerektiği takdirde bunların kapatılması gerekir. Ziyaretçilerin tıbbi bir yüz maskesi takması gerekir. Bunun yanı sıra kişi sayısının kısıtlanması gereklidir.

İşletmeciler, bir koruma ve hijyen konsepti hazırlamakla yükümlüdür ve talep halinde bu konsepti yetkili makamlara sunmak zorundadır. Onun dışında iyi görülebilecek bir yere asılan duyurular aracılığıyla, geçerli kurallar hakkında bilgi verilmesi gerekir.

Büyük alışveriş mağazalarının ve alışveriş merkezlerinin işletmecileri PoC antijen testi aracılığıyla ziyaretçilere yönelik test seçenekleri sunmaya çağrılmaktadır.

Spor ve serbest zaman

Açık havada spor yapılmasına izin verilir.

Spor salonları, dans stüdyoları ve benzeri kuruluşlar sıkı hijyen kurallarını yerine getirmek kaydıyla açılabilirler. Bunlar spordan sorumu senato dairesinin hijyen çerçeve konseptinde belirlenmiştir. Buna göre örneğin ziyaretçilerin negatif bir Korona testi, aşı veya iyileşen belgesi ibraz etmesi ve önceden randevu alması gerekir.

14 yaş ve altındaki çocuklar sabit gruplar halinde kapalı mekânda da test olmadan antrenman yapabilirler. Bu durumda grup en fazla 20 katılımcı artı bir hocadan oluşabilir. Hocanın negatif Korona test sonucu ibraz etmesi gerekmektedir.

Antrenmanlarda sıkı hijyen kurallarının uygulanması şartı ile federal takım sporcuları, eyalet takımı sporcuları, profesyonel ligdeki sporcular ve mesleği spor olan kişiler temas kısıtlamalarının ve test zorunluluğunun dışında tutulur. Aşı dozları tamamlanan ve iyileşen kişiler, alternatif bir ispat belgesi ibraz ettikleri takdirde test zorunluluğundan muaf tutulur.

Hayvanat bahçeleri ve parkları ziyaretçi kabul etmek üzere açılabilir.

Saunalar, kaplıcalar ve benzeri tesisler açılabilirler. Ancak sadece negatif test sonucu ibraz eden kişilerin gitmesine izin verilir. Saunada buhar amaçlı su dökülmesine izin verilmez. Buhar banyolarının kapalı kalması gerekir.

Okullar, kreşler ve yüksek okullar

Okula gitme zorunluluğu prensip olarak yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Berlin’deki okullar düzenli eğitim vermektedir. Yaz tatilinde sonra enfeksiyon durumundaki gelişime bağlı olarak okula gitme zorunluluğu geçerli olacaktır.

Ders yapılmayan tatil döneminde tamamlayıcı teşvik ve bakım seçenekleri ve yaz okulu sunulacaktır. Yaz tatili esnasında okullarda genel olarak bir maske takma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak öğrenciler ve öğretmenlerin belli başlı durumlarda iç mekânda tıbbi bir yüz maskesi takmaya devam etmeleri gerekmektedir – örneğin birlikte müzik yapıldığında.

Ayrıca öğretmen ve öğrencilerin haftada iki defa bir Korona testi yapmaları gerekmektedir. Bu yaz okulu, gezilere ve pedagojik etkinliklere katılım ve bakım seçeneklerinden faydalanmak için de geçerlidir. Aşılanan ve iyileşen kişiler bundan muaf tutulur.

Berlin’deki çocuk bakım kuruluşları düzenli hizmet vermektedir.

Soğuk algınlığı semptomları gösteren çocuklara bakım hizmeti verilmez. Bu ateşi olmayan, ancak hafif nezle ve öksürüğü olan çocuklar için de geçerlidir. Güncel bir negatif hızlı test sonucu ibraz edildiği takdirde soğuk algınlığı belirtisi olan çocuklara da bakılabilir.

Giriş yapanlar için karantina, test olma ve bildirimde bulunma zorunluluğu

Giriş yaptıkları tarihten önce on gün boyunca bir risk bölgesinde bulunmuş olan kişiler için, karantina, test olma ve bildirimde bulunma yükümlülüğü vardır. Bunun yanı sıra Uçak yoluyla giriş yapan kişiler için de bir test yükümlülüğü söz konusudur. Üç farklı risk bölgesi ayrımı yapılmaktadır: Yüksek insidans bölgeleri (7 günlük insidansın 200’ün üstünde olduğu bölgeler), virüs mutasyon bölgeleri (belli SARS-CoV-2 mutasyonlarının ortaya çıktığı bölgeler) ve risk bölgeleri (yüksek bir enfeksiyon riskinin söz konusu olduğu diğer bölgeler). Risk bölgelerinin yer aldığı bir güncel liste, Robert Koch Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır. Risk bölgelerinin yer aldığı bir güncel liste, Robert Koch Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır. Risk bölgelerinin güncel listesine bu linkten ulaşmak mümkündür adresine yeni link.

Risk bölgelerinden dönenler ve giriş yapanlar için, seyahatlerini seyahate çıkmadan önce bildirim yükümlülüğü vardır. Bu bildirimin, elektronik bildirim ve bilgi sisteminde www.einreiseanmeldung.de adresi üzerinden bağlantı yapılması gerekmektedir. Bilgiler, yetkili sağlık müdürlüğüne iletilir. Başarılı dijital kayıttan sonra, giriş yapanlar ulaşımı sağlayan şirketin veya yetkili makamların talebi üzerine hangi belgelerin sunulması gerektiğine dair bir onay alırlar.

Giriş kaydının teknik nedenlerden ötürü yapılması mümkün olmadığı takdirde, giriş yapanların yazılı bir bildirim taşımaları gerekir.

Bunun yanı sıra tüm risk bölgelerinden giriş yapan kişilerin, giriş yapmadan önce SARS-CoV-2 Koronavirüs testi olmaları gerekmektedir. PoC hızlı testlerinin giriş yapmadan önce en erken 48 saat içinde yapılmış olması gereklidir. Virüs varyant bölgelerinden giriş yaparken yapılan testin en son 24 saat içinde yapılmış olması gereklidir. PCR testlerinin, giriş yapmadan önce en son 72 saat içinde yapılmasına izin verilir. Yüksek riskli bir bölgeden (yüksek insidans veya virüs mutasyon bölgesi) veya uçak yoluyla gelen kişilerin, testi ülkeye girmeden önce yapması gereklidir. Test sonucunun giriş yaptıktan sonra en az on gün saklanması ve yetkili makam talep ettiği takdirde ibraz edilmesi gerekmektedir. Aşı dozları tamamlanan veya iyileşen kişiler alternatif kanıt belgeleri sunabilirler. Virüs varyant bölgelerinden giriş yapan kişilerde ise test zorunluluğu herkes için geçerlidir, aşılanan ve iyileşenler de buna dahil olmak üzere.

Hava, kara veya deniz yoluyla adı geçen bölgelerden birinden Berlin Eyaleti’ne giriş yapan kişilerin, giriş yaptıktan sonra doğrudan kendi dairelerine, müstakil evlerine veya diğer uygun bir konaklama yerine gitmeleri ve giriş yaptıktan sonraki on gün içinde orada kalmaları gerekmektedir. Virüs varyant bölgelerinden giriş yapan kişiler ise 14 günlüğüne evde karantinada kalmak zorundadır.

Aşı dozları tamamlanan veya bir Covid-19 enfeksiyonu geçirdikten sonra iyileşen olarak kabul edilen semptomları olmayan kişiler, bir risk bölgesinden veya yüksek insidans bölgesinden giriş yaptıktan sonra, ülkeye giriş portali üzerinden ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde karantinaya girmek zorunda değildirler. Aynısı “basit“ risk bölgelerinden giriş yapan ve portal üzerinden güncel bir negatif Korona test sonucu ibraz eden kişiler için de geçerlidir.

Diğer karantina istisnaları kademeli bir sistem ile tanımlanmıştır. Genel olarak bildirim ve test yükümlülüğünden muaf tutulan kişilerin karantinaya girmesi gerekli değildir. Bunun yanı sıra işleri gereği veya diğer hukuki pozisyonlardan ötürü ayrıcalık sahibi olup test ile karantinadan çıkabilen kişiler de (ör. sağlık çalışanları, Berlin’de sınırsız ikameti olan kişiler, akrabaların, destek ve bakıma ihtiyacı olan kişilerin ziyareti) bunun dışında tutulur. Bu gruba ait olan kişilerin Federal Almanya Cumhuriyeti’ne girmeden hemen önce veya girdikten hemen sonra test olarak karantina yükümlülüğünden kurtulmaları mümkündür. Aşı dozları tamamlanan veya iyileşen statüsünde olan kişiler kendilerini izole etme yükümlülüğünden muaf tutulur. Virüs mutasyonlarının bulunduğu bölgelerden gelen kişiler için ise daha sıkı düzenlemeler söz konusudur: Burada istisnalar sadece yetkili sağlık müdürlüğü üzerinden sağlanabilir. Bu aynı zamanda aşılanan ve iyileşenler için de geçerlidir.

Yüksek insidans bölgesinden giriş yaptıktan sonra karantina en erken beş gün sonra sonlandırılabilir. Virüs mutasyonlarının olduğu bölgelerden giriş yapanlar bu düzenlemenin dışında tutulur. İlgili kişinin, giriş yaptıktan sonra en erken beş gün içinde yapılan, sonucu negatif bir Koronavirüs ibraz etmesi evde karantinanın kısaltılması için önkoşul teşkil etmektedir. Test sonucunun Almanca, İngilizce veya Fransızca dillerinde olması ve yazılı veya elektronik olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Doktor raporunun, giriş yapıldıktan sonraki en az on gün içinde saklanması ve talep edildiği takdirde yetkili makama gecikmeksizin sunulması icap etmektedir.

Almanya’ya giriş yapmadan önceki son on gün için virüs mutasyonlarının olduğu bir bölgede bulunan kişilerin şu anda uçak, tren, otobüs veya gemi yoluyla Federal Almanya Cumhuriyeti’ne gelmeleri yasaktır. İstisnalar Alman vatandaşları, ikametleri Almanya’da olan ve Almanya’da ikamet hakkına sahip olan kişiler ve acilen gerekli olan ambulansla nakil veya insani nedenlerden ötürü nakil gibi durumlar içi geçerlidir.

Hastanelerde ve bakım kuruluşlarında ziyaret düzenlemeleri

Hastanelerde ve kliniklerde hem ziyaretçiler hem de ziyaretçi kabul eden veya odalarının dışında bulunan hastalar için genel olarak valfsiz bir FFP2 maskesi veya benzeri bir maske takma zorunluluğu vardır.

Robert Koch Enstitüsü’nün güncel kriterleri doğrultusunda tipik Covid-19 semptomları görülen kişilerin, hastanede yatan hastaları veya bakımevlerinde kalan kişileri ziyaret etmesi yasaktır.

Hastaların günde sadece bir kişi tarafından bir saatliğine ziyaret edilmesine izin verilir. Yeni doğan bebekler ve anneleri ise günde en fazla iki saatliğine üç kişi tarafından ziyaret edilebilir. Bebeğin 16 yaşının altındaki kardeşlerinin ziyaret eden kişiye eşlik etmesine izin verilir.

16 yaşının altındaki kişilerin, ağır hasta ve ölüm döşeğindeki hastaların ziyareti açısından ise genel olarak bir kısıtlama öngörülmemiştir.

Ruhani yardım görevindeki kişilerin, noterlerin ve yasal olarak dinlemelerde hazır bulunması gereken kişilerin hastanelerde ve bakımevlerinde ziyaret hakkı açısından herhangi bir kısıtlaması yoktur.

Bakımevlerinde kalan kişiler ziyaret edilebilir. Bakım kuruluşlarına ziyaret asgari ziyaret süreleri içinde mümkündür (her gün saat 10 ila 17 arası ve en az iki gün olmak üzere saat 09 ila 19 arası).

Bakım kuruluşlarını ziyaret eden kişilerin her daim bir nefes verme valfi olmayan FFP-2 maskesi takması gereklidir. Ayrıca bakım kuruluşlarına ziyaret, sadece bir POC antijen Korona hızlı test sonucu negatif olan veya PCR testi olan ve testin sonucu negatif çıkan kişiler için mümkündür. Test sonucunun 24 saatten eski olmasına izin verilmez. Aşılanan ve iyileşen kişilerin test ibraz etmesi gerekmez.

Ağır hastalar ve ölüm eşiğinde olan hastalar kısıtlama olmaksızın ziyaret edilebilirler. Ancak burada da diğer sakinlerin, ziyaretçilerin ve çalışanların korunması için arttırılmış olan koruma tedbirlerinin gözetilmesi gerekmektedir.

Hastaneler ve bakım yurtları

Ziyaretçilerin hastanelerde bakım yurtlarında valfsiz bir FFP2 maskesi veya benzeri bir maske takmaları gerekir. Aynı zorunluluk, kendi odalarında kalmadıkları veya bir ziyaretçi kabul ettikleri süre boyunca hastalar ve yurtlarda kalanlar için de geçerlidir.

Hastanelere, COVID-19 hastalarının tedavisi için gerekli kapasitenin hazır tutulduğu kriz işlerliğine kısa vadede geri dönmenin olanakları mevcut ise, planlanabilen tüm hasta kabullerini, ameliyatları ve diğer müdahaleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

Hastaneler, klinikler ve bakım kuruluşları, bir koruma ve hijyen konsepti hazırlamakla yükümlüdür.

Hizmetler

Kuaför salonları, kozmetik salonları, solaryumlar ve vücut bakımı alanında hizmet veren tüm diğer işletmeler sıkı kuralların yerine getirilmesi kaydıyla açılabilirler. Müşterilerin ziyaret esnasında valfsiz bir FFP2 maskesi veya benzeri bir maske takmaları zorunludur. Uygulama için gerekli olduğu takdirde maske çıkartılabilir. Ancak bu durumda müşterilerin negatif bir Korona test sonucu ibraz etmeleri gereklidir. Aşı olan kişiler için ikinci doz aşılarını olduktan sonraki 14. günden itibaren negatif bir test sonucu ibraz etme zorunluluğu kalkar. Covid-19 hastalığını geçirmiş olup iyileşmiş olan kişiler de hastalık geçirmiş olduklarını belgelediklerinde test zorunluluğu kalkar. Müşteriler arasında her daim asgari mesafenin korunması şarttır. Hizmet verenler için tıbbi bir yüz maskesi takma zorunluluğu vardır.

Tıbbi, bakım amaçlı, ruh sağlığı amaçlı veya terapi amaçlı gerekli olan yakın temas içeren tedavilere, negatif bir test sonucu ibraz edilmesi gerekmeksizin izin verilmiştir. Müşterilerin mümkün olan her durumda bir FFP2 maskesi takmaları gerekmektedir.

Cinsel hizmetlerin ücret karşılığında sunulması veya alınmasına izin verilir. Müşterilerin önceden randevu alması, her daim bir FFP2 maskesi takması, negatif test sonucu ibraz etmesi veya aşı dozlarının tamamlanmış ya da iyileşen olması gereklidir. Fuhuş araçlarının işletilmesine izin verilmez. Fuhuş etkinliklerinin sunulmasına halen izin verilmemektedir.

Sürücü okulları ve benzer kuruluşlar özel hijyen ve koruma tedbirlerini yerine getirerek ziyaretçi ve müşteri kabul edecek şekilde açılabilirler. Öğrencilerin güncel bir negatif Korona testi sonucu ibraz etmesi gerekir.

Para cezaları

Yönetmelik uyarınca hazırlanan yürürlükteki düzenlemelere uymayanlar, bir para cezası ödemek durumunda kalabilir. En önemli para cezalarının bir özet listesi aşağıda yer almaktadır:

 • 1,5 metrelik asgari mesafeyi korumamak: 100 ila 500 avro arasında
 • Hijyen konsepti hazırlamamak ve sunmamak: 250 ila 5.000 avro arasında
 • Katılımcı listesi tutmamak: 500 ila 10.000 avro arasında
 • Katılımcı listesinde yanlış veya eksik beyanda bulunmak: 100 ila 1000 avro arasında
 • Ağız burun bölgesini kapatan maske veya tıbbi bir maske taşımamak: 50 ila 500 avro arasında
 • Izin verilenden daha fazla sayıda kişiyle kamuya açık alanlarda bulunmak: 100 ila 500 avro
 • Toplantının yöneticisi olarak hijyen önlemlerinin hayata geçirilmesini sağlamamak: 250 ila 5.000 avro arasında
 • İşletme sahibi olarak hijyen önlemlerinin hayata geçirilmesini sağlamamak: 100 ila 2.500 avro arasında
 • Giriş yaptıktan sonra karantina yükümlülüğüne uymamak: 1000 ila 5.000 avro arasında
 • Karantina esnasında ziyaretçi kabul etmek: 500 ila 5.000 avro arasında (hem ziyaret edenler hem de ziyaret edilen kişi için)
 • Giriş bildiriminde bulunma zorunluluğuna uymamak: 500 ila 2.500avro arasında
 • İzin verilmemiş cinsel hizmetlerden yararlanmak: 250 ila 5.000 avro arasında
 • İzin verilmemiş cinsel hizmetlerin sunulduğu fuhuş mekanlarını işletmek: 1.000 ila 10.000 avro arasında

Para cezalarının miktarı, fiilin işlenmesi sonucunda ortaya çıkan tehlikelerin boyutu, failin hatalı olduğunu kabul edip etmediği, suçun daha önceden işlenmiş bir suçun devamı olup olmadığı ve suç işlemek suretiyle sağlanan ekonomik çıkarın muhtemelen ne kadar olduğu gözetilerek belirlenir. Belli ihlallerde para cezaları, fiilin mükerrer olarak işlenmesi durumunda 25.000 avroya kadar çıkabilir. Bu örneğin gastronomi ve spor işletmelerine yönelik düzenlemelerin ve ayrıca danslı eğlence mekanları ile diskoteklerin açıklanmasına getirilen yasağın ihlal edildiği durumlar için geçerlidir.

Bu uygulamalar Berlin Eyaleti SARS-CoV-2 Enfeksiyondan Korunma Yönetmeliği’ne dayanarak oluşturulmuştur.