İçerik sütunu

Korona virüsüne karşı önlemler

31.03.2021

Senato, Korona virüsü salgınını engellemek üzere aşağıdaki önlemleri kararlaştırdı:

Genel Davranış ve hijyen kuralları

Şu anda, Berlin’de tüm vatandaşların prensip olarak uyması gereken genel davranış ve hijyen kuralları geçerlidir. Herkesin, kendi hanesinden olmayan kişilerle olan fiziksel ve sosyal temaslarını mümkün olan en asgariye indirmesi gerekmektedir. Kişilerin kendi hanesinden ayrılmasına, alışveriş, sportif faaliyetler veya işe gitmek gibi sadece önemli nedenlerden ötürü izin verilir. Tüm Berlinliler, şiddetle seyahat etmekten feragat etmeye çağrılmaktadır.

Aynı haneye mensup olmayan kişilerle aranızda – mümkün ve makul olduğu ölçüde – en az 1,5 metre mesafe bulundurmanız gerekir. Bu tipik Covid-19 semptomları görülen kişiler için özellikle geçerlidir. Eşler, hayat arkadaşları veya kendileriyle ilgili velayet ve kişisel görüşme hakkına sahip olunan kişiler için istisnalar geçerlidir. Yetkili eyalet bakanlığı tarafından hazırlanmış bir hijyen çerçeve konseptinde asgari mesafe düzenlenmesine ilişkin bir istisna uygulamasının veya enfeksiyondan kaçınmak için farklı başka önlemlerin öngörüldüğü durumlarda, asgari mesafenin altına düşülmesine izin verilmiştir.

Kamuya açık ve özel alanlarda 18 Nisan 2021’e kadar temas kısıtlamaları geçerlidir. Buralarda ya tek başına, ya aynı haneden kişilerle birlikte ya da en fazla diğer bir haneden kişilerle bulunmak mümkündür. Ancak aynı anda bulunan toplam kişi sayısının beşi geçmemesi gereklidir. 14 yaşının altındaki çocuklar sayılmaz.

Tüm Berlinlilere kendi hanelerinin dışındaki kişilerle buluşmadan önce bir PoC antijen test yapmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Berlin’in tümünde çok sayıda test merkezinde bu testleri ücretsiz olarak yaptırmak mümkündür.

Ayrıca, Senato genel olarak tıbbi bir maskenin veya ağız ve burun koruma maskesi kullanmanızı şiddetle tavsiye eder. Bu öneri özellikle kamuya açık alanlar ve yüksek riskli kişilerle temas halinde geçerlidir.

- Valfsiz bir FFP2 maskesi veya benzeri bir maske takma zorunluluğu aşağıdakilerde geçerlidir:

 • Alışveriş esnasında: Süpermarketlerde, eczanelerde ve kişisel bakım marketlerinde müşteriler için
 • Toplu taşımada yolcular için
 • Tren istasyonlarında
 • Havaalanlarında
 • Taksilerde (taksi şoförlerinin maske takması gerekmez.)
 • Ticari işletmelerde müşteriler için
 • Doktor muayenehanelerinde hastalar ve ziyaretçiler için
 • Hastanelerde ve bakım kuruluşlarında ziyaretçiler ve ziyaretçi kabul eden hastalar için
 • Meslek eğitiminde
 • Kültür kurumlarında ziyaretçiler için
 • Kütüphanelerde ve arşivlerde ziyaretçiler için

Tıbbi bir yüz maskesi (cerrahi maske, valfsiz FFP2 maskesi veya valfsiz KN95 maskesi) takma zorunluluğu aşağıdakilerde geçerlidir:

 • Perakende satış yapan dükkanlarda çalışanlar için
 • Toplu taşımada personel için
 • Tren istasyonların personel için
 • Havaalanlarında personel için
 • Kendi hanesinden olmayan kişilerle özel araçların içinde (sürücülerin maske takması gerekmez.)
 • Ticari işletmelerde personel için
 • Doktor muayenehanelerinde personel için
 • Okul binalarında
 • Ofis binalarında ve idari binalarda. Kendi sabit çalışma yerlerinde bulunan çalışanlar için bu zorunluluk geçerli değildir.
 • Gastronomi işletmelerinde
 • Kapalı mekânlarda gerçekleşen toplantılarda
 • Üstü kapalı spor merkezlerinde (spor yapılırken maske çıkartılabilir.)
 • Ayinlerde ve dini etkinliklerde

Ağzı ve burnu kapatan bir maske (tıbbi yüz maskesi veya günlük kumaş maske) takma zorunluluğu aşağıdakilerde geçerlidir:

 • Pazarlarda, ve kuyruk beklerken
 • Bergmannstraße ve Kurfürstendamm gibi işlek caddeler ve Alexanderplatz gibi bazı işlek meydanlarda. Maske takma zorunluluğu olan tüm alanlara toplu bakış için (bağlantı ekte yer alır). Maske zorunluluğu 06 ila 24 saatleri arasında geçerlidir. Bisiklet sürenler bunun dışında tutulur.
 • Gösterilerde

Ağız ve burun maskesinin, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde takılması, aerosollerin ve damlacıkların salınmasının engellenmesi gerekmektedir. Günlük (kumaş) maskelerde ullanılan malzemenin, damlacık ve aerosollerin yayılmasını engelleyecek özellikte olmasına dikkat edilmesi de gereklidir. Ağız ve burun maskesi takma zorunluluğuna uymayanlar, para cezası ödeme riskiyle karşı karşıyadır.

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan herkesin derhal kendini evinde izole etmesi ve kendi hanesi dışındaki kişilerle hiçbir şekilde temas etmemesi gerekmektedir.

Pozitif test sonucu bir PoC testiyle elde edilmişse (hızlı test veya kendi kendine yapılan test) akabinde bir PCR testi yapılması şarttır. Bu durumda karantina zorunluluğu PCR testi sonucunun negatif çıkmasına kadar geçerlidir. PCR testi pozitif çıktığında yetkili sağlık müdürlüğünün de bilgilendirilmesiyle birlikte en az 14 günlüğüne evde karantinada kalınması gerekmektedir. Karantinanın sonlandırılabilmesi için negatif bir Korona testi gereklidir.

Toplantılar ve dini etkinlikler

- Yürürlükte bulunan hijyen ve mesafe kurallarına bağlı kalmak kaydıyla, açık havada ve kapalı mekanlarda kamuoyuna açık toplantıların düzenlenmesine, katılımcı sayısı sınırlanmaksızın izin verilmiştir. Kapalı mekanlarda birlikte şarkı söylenmesine, ancak Kültürden Sorumlu Eyalet Bakanlığı’nın hijyen çerçeve konseptinde belirlenmiş olan hijyen ve enfeksiyondan korunma standartlarına uyulması kaydıyla izin verilmiştir. Bunun dışında katılımcıların, hane dışından kişilerle arasında 1,5 metrelik mesafe bulundurması ve ağzı ve burnu kapatan bir maske takması (kapalı mekânlarda tıbbi bir maske) gerekir. Kapalı mekânlarda beş kişiden fazla kişinin katıldığı etkinliklerde tüm katılımcıların negatif bir Corona testi ibraz etmesi gereklidir. Organizatörlerin, etkinlik mekânında kullanılabilir alan gözetilerek belirlenen azami katılımcı sayısına uyulmasını güvence altına almaları gerekir. Bunun dışında organizatörler, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını sağlamak üzere bir hijyen konsepti hazırlamak zorundadır.

Açık havada ve kapalı mekanlarda ibadet yapılmasına, dini etkinlik ve diğer ayinlerin düzenlenmesine, katılımcı sayısı sınırlanmaksızın izin verilmiştir. Ancak bunun için bütün katılımcılar arasında asgari mesafenin bulundurulması ve genel hijyen kurallarına uyulması gerekir. Tüm katılımcıların tıbbi bir yüz maskesi takması gereklidir. Ayrıca on kişiden fazla katılım olan dini etkinliklerin ve ibadet etkinliklerinin, dini topluluk, kültür idaresinin kurallarına uyan bir hijyen konsepti hayata geçirmediği sürece bildirime tabi tutulması gereklidir. Bu bildirimin yetkili zabıta müdürlüğüne en az iki gün önce iletilmesi gerekir.

Resmi ve özel etkinlikler

Kültür, eğlence ve boş zaman alanları kapsamında yer alan konserler, operalar, tiyatro gösterileri ve dans etkinlikleri gibi etkinlikler genel olarak 18 Nisan 2021’e kadar yasaklanmıştır.

Kapalı mekânlarda gerçekleşen kamuya açık etkinliklere 18 Nisan 2021’e kadar 20’den fazla kişinin katılmasına izin verilmez. Kapalı mekânlarda beş kişiden fazla kişinin katıldığı etkinliklerde tüm katılımcıların negatif bir Corona testi ibraz etmesi gereklidir.

Açık mekânlarda gerçekleşen kamuya açık etkinliklere en fazla 50 kişinin katılmasına izin verilir.

Özel alanlarda sadece tek başına, hane sakinleriyle ve en fazla bir diğer haneden kişilerle bulunulmasına izin verilir. Ancak aynı anda bulunan toplam kişi sayısının beşi geçmemesi gereklidir. 14 yaşının altındaki çocuklar sayılmaz.

Yukarıda adı geçen tüm etkinliklere izin verilmesinin önkoşulu ise, etkinlik organizatörlerinin geçerli olan mesafe ve hijyen kurallarını sağlamasıdır.

Özel ve resmi etkinliklerde, organizatörlerin tüm katılımcıların adlarının, adreslerinin ve telefon numaralarının kaydedildiği bir katılımcı listesi tutmaları gerekir. Liste 4 hafta süreyle saklanmalı ve katılımcılardan birisinin katılım esnasında enfeksiyon taşıdığının ortaya çıkması durumunda talep üzerine yetkili makama verilmelidir. 20’den fazla kişinin katıldığı izin verilen kamuya açık etkinlikleri veya özel etkinlikleri düzenleyen kişiler ayrıca bir koruma ve hijyen konsepti hazırlamakla yükümlüdür.

Almanya Federal Meclis’in ve komisyonlarının, Federal Konsey’in ve komisyonlarının, Berlin Eyalet Meclisi’nin ve komisyonlarının, Federal Hükümetin, Berlin Senatosu’nun, Berlin Anayasa Mahkemesi’nin, ilçe meclislerinin ve komisyonlarının, ayrıca yabancı ülkelerin dış temsilciliklerinin, mahkemelerin, Federal ve eyaletler düzeyindeki resmi kurum ve kuruluşların ve bunun dışında kamusal ve hukuksal görevler üstlenen diğer makam ve kurumların toplantılarıyla ilgili olarak, etkinlik ve toplantılara yönelik bu düzenlemeden muafiyet tanınmıştır.

İş ve Evden Çalışma

İşverenler, bir ofiste veya benzeri bir işte çalışan kişilere, işletmeden kaynaklanan acil bazı gerekçeler söz konusu olmadığı sürece evden çalışma veya mobil çalışma imkanı sağlamak mecburiyetindedir. Her çalışan mümkün olduğu takdirde evden çalışmaya ve şirkette bulunduğu zamanı olabilecek en asgari düzeye indirmeye acilen çağrılır. Çalışanların yüzde 50’den fazlasının bulunmasının kesin gerekli olmadığı durumlarda, işletmelerdeki çalışma yerlerinin en fazla yüzde 50 oranında dolu olmasına izin verilir.

1,5 metrelik asgari mesafenin korunamadığı veya mekan kullanımında çalışan başına 10 metrekarelik bir kılavuz değer yerine getirilemediği takdirde, çalışanların tıbbi bir yüz maskesi (cerrahi maske, valfsiz FFP2 maskesi, valfsiz KN95 maskeleri veya benzer maskeler) takması zorunludur. İşverenlerin, asgari mesafe kesin bir şekilde korunamadığı veya mekan kullanımında kılavuz değer yerine getirilemediği takdirde uygun solunum koruması sağlayan maskeleri çalışanların kullanıma sunması gerekmektedir.

Şirketler çalışanlarına haftada iki defa ücretsiz bir Point-of-Care (PoC) antijen test seçeneği sunmakla yükümlüdür. Bunlar, kendi kendine yapılan testler de olabilir. Doğrudan müşterilerle temas içinde olan çalışanlar bu haftalık seçenekten faydalanmakla yükümlüdür. İlgili kanıtların ve test sonuçlarının dört hafta süreyle saklanması gerekmektedir. İşverenler istendiği takdirde ilgili belgeleri düzenlemekle yükümlüdür.

Doğrudan müşterilerle temas içinde olan serbest çalışanlar da en azından haftada bir kez bir PoC testi yapmakla yükümlüdür. Bunun için Berlin Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu test seçeneklerinden (https://www.berlin.de/corona/en/testing-facilities/#headline_1_5) faydalanılabilir.

Kültür kurumları

Sinemalar, konser salonları, tiyatro ve opera binaları ve etkinlik yerlerinin ziyaretçi kabul etmesi yasaklanmıştır. Aynısı, oyun salonları, kumarhaneler, bahis büroları ve benzeri kurumların için de geçerlidir.

Müzeler, galeriler ve anıt yerleri “Click and meet“ adı verilen bir sistemle açılabilirler. Ziyaretçilerin içeriye alınması sadece önceden randevu alınmasıyla mümkündür. Valfsiz bir FFP2 maskesi veya benzeri bir maske takma zorunluluğu vardır. Sadece güncel bir negatif test sonucu ibraz eden kişilerin ziyaret etmesine izin verilir. Bunun yanı sıra geniş kapsamlı mesafe ve hijyen kuralları ve üst kişi sınırları geçerlidir.

Kütüphanelerden kitap alınmasına izin verilir. Ziyaretçiler için bir FFP2 maskesi veya benzeri bir maske takma zorunluluğu geçerlidir.

Diskotekler, gece kulüpleri ve benzeri kuruluşlar ve eğlence merkezlerinin kapalı tutulması gerekmektedir. Lokantalarda danslı etkinliklerin düzenlenmesi yasaktır.

Gastronomi ve oteller

Restoran ve kantinlerin açılması ve konuk kabul etmesi yasaktır. Ancak yiyecek ve içeceklerin eve alınmak veya eve servis yapılmak üzere sunulmasına izin verilir. Müşterilerin, yiyecek ve içecekleri iç mekanlardan aldıkları esnada veya kuyrukta beklerken ağzı ve burnu kapatan bir maske takması gerekir. İşletmecilerin bunun yanı sıra, satış işleminin yönetilmesi için uygun önlemler alması ve özellikle mesafe ve hijyen kurallarının korunmasını sağlaması gereklidir.

Çalışanlara uygun bir şekilde başka türlü yemek tedarik edilemediği takdirde, kantinler orada tüketilmek üzere yiyecek ve içecek sunabilirler. Ancak bu, konuklar ve ziyaretçiler için geçerli değildir.

Saat 23:00 ve 06:00 arasında alkollü içkilerin verilmesi ve satılması yasaktır. Bu düzenleme 18 Nisan 2021 tarihine kadar geçerlidir.

Otellerin, pansiyon işletmecilerinin ve benzeri işletmelerin turistlere geceleme imkanı sunması yasaktır.

Perakende ticaret

Perakende satış yerleri “Test and meet“ adı verilen sistemle açılabilirler. Buna göre ziyaretçi ve müşterilerin öncesinde güncel bir negatif test sonucu ibraz etmesi gerekir. Bunun yanı sıra kişi sayısının kısıtlanması gereklidir: 40 metrelik bir satış alanında sadece bir müşterinin bulunmasına izin verilir.

Bu uygulamadan gıda ürünleri satan yerler, eczaneler, tıbbi malzeme satış yerleri, hijyen ve bakım ürünleri satan yerler, benzin istasyonları ve bankalar muaf tutulur. Bu satış yerlerinin açılması için, hijyen, girişlerin yönetimi ve kuyruklardan kaçınma konusunda getirilen koşullara uyulması gerekir. Alışveriş merkezleri ve büyük mağazalar da hijyen kurallarına uyulmasıyla kaydıyla açılabilir – ancak belli bir alanda uzun süre zaman geçirmeye özendiren durumlardan kaçınılmalı ve eğer varsa, bu tür sabit yerlere girişler kapatılmalıdır. Ziyaretçilerin bir FFP2 maskesi taşımaları gerekir. İşletmeciler, bir koruma ve hijyen konsepti hazırlamakla yükümlüdür ve talep halinde bu konsepti yetkili makamlara sunmak zorundadır. Onun dışında iyi görülebilecek bir yere asılan duyurular aracılığıyla, geçerli kurallar hakkında bilgi verilmesi gerekir. İzin verilen kişi sayısının belirlenmesi için ziyaretçi başına 10 metrekarenin aşılmaması gerekir. 800 metrekareden fazla satış alanına sahip olan dükkanlar, satış yerleri, alışveriş merkezleri ve büyük mağazalar için şu kural geçerlidir: Yüzölçümü 800 metrekareyi geçtiğinde ziyaretçi başına 20 metrekare alan olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Büyük alışveriş mağazalarının ve alışveriş merkezlerinin işletmecileri PoC antijen testi aracılığıyla ziyaretçilere yönelik test seçenekleri sunmaya çağrılmaktadır.

Bunun yanı sıra alkollü içeceklerin saat 23:00 ve 06:00 arasında her türlü satış yerinde verilmesi ve satılması yasaktır. Bu düzenleme 18 Nisan 2021 tarihine dek geçerlidir.

Spor ve serbest zaman

Spor faaliyetleri sadece kısmi bir çerçevede mümkündür. Spor salonları, dans stüdyoları ve benzeri kuruluşların 18 Nisan 2021 tarihine kadar kapalı kalması gerekmektedir.

Tek başına, kendi hanesinden kişilerle ve en fazla diğer bir haneden kişilerle temassız spor yapılmasına izin verilir, burada asgari mesafenin korunması temeldir ve gruptaki kişi sayısının beşi geçmemesi gerekir.

12 yaş ve altındaki çocuklar sabit gruplarda açık havada antrenman yapabilirler. Bu durumda grup en fazla 20 katılımcı artı bir hocadan oluşabilir.

Sabit gruplar halinde açık mekanda yapıldığı sürece doktor tarafından yazılan rehabilitasyon sporu veya işlevsel antrenman için temas kısıtlaması geçerli değildir. Bu durumda, grubun antrenörle birlikte 10 kişiyi geçmemesi gerekmektedir. Federal takım sporcuları, eyalet takımı sporcuları, profesyonel ligdeki sporcular ve mesleği spor olan kişiler bu temas kısıtlamasının dışında tutulur.

Alman futbol liglerinde, uluslararası liglerde veya benzeri müsabaka sistemlerinde spor müsabakalarının devamına izin verilmiştir, ancak tüm bu müsabakaların ilgili spor federasyonunun belirlediği kullanım ve hijyen konsepti çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. İzleyiciye ise müsaade edilmez.

Kapalı yüzme havuzları sadece Federal takımda veya eyalet takımındaki yüzücülerin kullanımı ve okullarda veya meslek eğitimindeki spor dersi ve doktor tarafından yazılan rehabilitasyon sporu veya işlevsel antrenman için açıktır. Üstü açık yüzme havuzları ve plajlar ise kapalı kalacaktır.

Akvaryumların, hayvanat bahçelerinin ve parklarının açılmasına izin verilir. Ancak buralarda genel mesafe ve hijyen kuralları geçerlidir.

Okullar, kreşler ve yüksek okullar

Okula gitme zorunluluğu prensip olarak yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Şu anda okula gitme zorunluluğu geniş çapta kaldırılmıştır. 22 Şubat tarihinden itibaren adım adım okulda eğitime geri dönüş yapılır. İlkokullar için acil ihtiyacı olan ebeveynlere çocuk bakım seçeneği sunulmaktadır.

1. ve 6., 10. ve 13. sınıflar arası için sınıflar ikiye bölünerek dönüşümlü eğitim sunulmaktadır. Bu dönüşümlü eğitim günlük veya haftalık olarak düzenlenebilir veya yukarıda belirtilen sınıflara giden tüm öğrenciler için her gün en az üç saat ders seçeneği olarak sunulabilir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin her an tıbbi bir yüz maskesi takmaları gereklidir. Ayrıca öğretmen ve öğrencilerin haftada iki defa bir Korona testi yapmaları gerekmektedir.

Çocuk bakım kuruluşları da yukarıda adı geçen süre içinde kapalı kalır. Acil bakım seçeneği sadece olağan dışı çok acil durumlar için öngörülmektedir. Tek başına çocuk yetiştirenler, en azından bir ebeveynin sistem açısından önem arz eden bir meslekte çalıştığı aileler ve sosyal açıdan zor durumda olan aileler bu seçenekten faydalanabilir.

Berlin’deki çocuk gündüz bakım kuruluşları kısıtlı bir hizmet vermektedir. Her çocuğa her gün en az 7 saatlik bir bakım hizmeti sunulmaktadır. Bunun yanı sıra her çocuk bakım kuruluşu en az bir gruba her gün 9 saatlik bir bakım hizmeti sunmaktadır (tam günlük bakım seçeneği uyarınca normal hizmet).

12 yaşının altındaki çocukların özel, ücretsiz ve iş amaçlı olmadan aile veya komşuluk çerçevesinde bakılmasına izin verilir, ancak bu durumda en fazla iki haneden çocuklara sabit gruplar halinde bakılmasına izin verilir.

Berlin’deki özel, kamusal veya mezhepsel üniversitelerde dersler, 31 Mart 2021’e kadar sadece dijital ortamda verilecektir. 31 Mart 2021 tarihine dek yüksekokul binasında hiçbir eğitim gerçekleşmeyecektir. Bu kısıtlama nedeniyle mezuniyet tezleri ve ev ödevlerinin teslim tarihleri yüksekokulların geçerli çerçeve tüzüklerine uygun bir şekilde uzatılmaktadır.

Giriş yapanlar için karantina, test olma ve bildirimde bulunma zorunluluğu

Giriş yaptıkları tarihten önce on gün boyunca bir risk bölgesinde bulunmuş olan kişiler için, karantina, test olma ve bildirimde bulunma yükümlülüğü vardır. Bunun yanı sıra 30 Mart 2021 tarihinden itibaren uçak yoluyla giriş yapan kişiler için de bir test yükümlülüğü söz konusudur. Üç farklı risk bölgesi ayrımı yapılmaktadır: Yüksek insidans bölgeleri (7 günlük insidansın 200’ün üstünde olduğu bölgeler), virüs mutasyon bölgeleri (belli SARS-CoV-2 mutasyonlarının ortaya çıktığı bölgeler) ve risk bölgeleri (yüksek bir enfeksiyon riskinin söz konusu olduğu diğer bölgeler). Risk bölgelerinin yer aldığı bir güncel liste, Robert Koch Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır. Risk bölgelerinin güncel listesine bu linkten ulaşmak mümkündür adresine yeni link. Adı geçen yolcuların, giriş yaptıktan sonra zaman geçirmeksizin direkt yolla kendi konutlarına veya müstakil evlerine veya başka bir uygun konuta gitmeleri ve giriş tarihinden sonra en az on gün süreyle burada kalmaları gerekir. Virüs mutasyonlarının olduğu bölgelerden gelenler ise 14 gün süreyle evde karantinaya girme zorunluluğundadır. Karantina esnasında, kendi yaşadığı haneden olmayan başka şahıslarla herhangi bir şekilde iletişim kurmak yasaktır.

Bunun yanı sıra risk bölgelerinden dönenler ve giriş yapanlar için, seyahatlerini seyahate çıkmadan önce bildirim yükümlülüğü vardır. Bu bildirimin, elektronik bildirim ve bilgi sisteminde www.einreiseanmeldung.de adresi üzerinden bağlantı yapılması gerekmektedir. Bilgiler, yetkili sağlık müdürlüğüne iletilir. Başarılı dijital kayıttan sonra, giriş yapanlar ulaşımı sağlayan şirketin veya yetkili makamların talebi üzerine hangi belgelerin sunulması gerektiğine dair bir onay alırlar.

Giriş kaydının teknik nedenlerden ötürü yapılması mümkün olmadığı takdirde, giriş yapanların, alternatif olarak üzerinde aşağıda yer alan noktaların listelendiği yazılı bir bildirim taşımaları gerekir: Doğum tarihi, seyahat rotası ve giriş yapmadan önce son on gün içinde bulunduğu yerler, telefon numarası, e-posta adresi, ikamet adresi veya Berlin’de giriş yapıldıktan sonraki on gün içinde kalmayı planladığı yerlerin adresi ve giriş yaparken kullanılan seyahat araçları. Bu alternatif yazılı bildirimin, talep edildiği takdirde ulaşımı sağlayan şirkete veya yetkili makamlara ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra söz konusu giriş yapan kişilerin, giriş yapmadan önce SARS-CoV-2 Koronavirüs testi olmaları gerekmektedir. Test giriş yapmadan önce en erken 48 saat içinde yapılmış olmalıdır. Yüksek riskli bir bölgeden (yüksek insidans veya virüs mutasyon bölgesi) veya uçak yoluyla gelen kişilerin, testi ülkeye girmeden önce yapması gereklidir. Test sonucunun giriş yaptıktan sonra en az on gün saklanması ve yetkili makam talep ettiği takdirde ibraz edilmesi gerekmektedir.

Karantina yükümlülüğünden bir muafiyet ise diğerlerinin yanı sıra birinci veya ikinci dereceden akraba olan kişileri, eşleri, partnerleri ya da ortak veya ayrı bir velayet ve şahsi münasebette bulunma hakkı olan çocukları ziyaret eden kişiler için geçerlidir. Ancak bu ziyaretin 72 saatten uzun sürmemesi gerekmektedir. Acilen uygulanması gereken tıbbi tedaviler amaçlı ziyaretlerde de karantina yükümlülüğü geçerli değildir. Mesleki nedenlerden ötürü her gün seyahat eden ve transit geçiş yapan kişiler de karantina yükümlülüğüne tabi tutulmaz. Virüs mutasyon bölgelerinden gelen kişiler için bu istisnalar genelde geçerli değildir.

Bunun yanı sıra kritik altyapıların, sağlık sektörünün, kamu güvenliğinin ve anayasa kuruluşlarının işleyebilir olmasını sağlamak için acilen gerekli iş seyahatleri için de istisnalar geçerli olmaktadır. Ancak burada da zaman sınırlamalarına ve hijyen kurallarına uyulması önem taşımaktadır.

Karantina en erken giriş yaptıktan beş gün sonra sonlandırılabilir. Virüs mutasyonlarının olduğu bölgelerden giriş yapanlar bu düzenlemenin dışında tutulur. İlgili kişinin, giriş yaptıktan sonra en erken beş gün içinde yapılan, sonucu negatif bir Koronavirüs ibraz etmesi evde karantinanın kısaltılması için önkoşul teşkil etmektedir. Test sonucunun Almanca, İngilizce veya Fransızca dillerinde olması ve yazılı veya elektronik olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Doktor raporunun, giriş yapıldıktan sonraki en az on gün içinde saklanması ve talep edildiği takdirde yetkili makama gecikmeksizin sunulması icap etmektedir.

Almanya’ya giriş yapmadan önceki son on gün için virüs mutasyonlarının olduğu bir bölgede bulunan kişilerin 31 Mart 2021 tarihine dek uçak, tren, otobüs veya gemi yoluyla Federal Almanya Cumhuriyeti’ne gelmeleri yasaktır. İstisnalar Alman vatandaşları, ikametleri Almanya’da olan ve Almanya’da ikamet hakkına sahip olan kişiler ve acilen gerekli olan ambulansla nakil veya insani nedenlerden ötürü nakil gibi durumlar içi geçerlidir.

Hastanelerde ziyaret düzenlemeleri

Hastanelerde ve kliniklerde hem ziyaretçiler hem de ziyaretçi kabul eden veya odalarının dışında bulunan hastalar için genel olarak valfsiz bir FFP2 maskesi veya benzeri bir maske takma zorunluluğu vardır.

Robert Koch Enstitüsü’nün güncel kriterleri doğrultusunda tipik Covid-19 semptomları görülen kişilerin, hastanede yatan hastaları veya bakımevlerinde kalan kişileri ziyaret etmesi yasaktır.

Hastaların günde sadece bir kişi tarafından bir saatliğine ziyaret edilmesine izin verilir. Aynısı yeni doğan bebekler ve anneleri için de geçerlidir, ancak bebeğin 16 yaşının altındaki kardeşlerinin ziyaret eden kişiye eşlik etmesine izin verilir.

16 yaşının altındaki kişilerin, ağır hasta ve ölüm döşeğindeki hastaların ziyareti açısından ise genel olarak bir kısıtlama öngörülmemiştir.

Ruhani yardım görevindeki kişilerin, noterlerin ve yasal olarak dinlemelerde hazır bulunması gereken kişilerin hastanelerde ve bakımevlerinde ziyaret hakkı açısından herhangi bir kısıtlaması yoktur.

Münferit hastane ve servislerde komple ziyaret yasağı gibi bu düzenlemelerden daha geniş kapsamlı kısıtlamaların getirilmesi mümkündür. Bu kararı hastane yönetimi verir ve bunun yetkili sağlık müdürlüğü tarafından onaylanması gerekir.

Bakımevlerinde kalan kişiler her gün ziyaret edilebilir. Her bir bakımevinde kalan kişinin günde bir kez bir saatliğine ziyaret edilmesine izin veren 1:1:1 kuralı geçerlidir. Dış alanlarda yapılan ziyaretler burada sayılmaz. 12 yaşının altında olan ziyaretçilerde ikinci bir ziyaretçiye refakatçi kişi olarak izin verilir. Aynısı sürekli refakatçiye ihtiyacı olan ziyaretçiler için de geçerlidir. Bakım kuruluşlarına ziyaret asgari ziyaret süreleri içinde mümkündür (her gün saat 10 ila 17 arası, hafta sonu en az bir gün ve hafta içi iki gün daha olmak üzere saat 09 ila 19 arası). .

Bakım kuruluşlarını ziyaret eden kişilerin her daim bir nefes verme valfi olmayan FFP-2 maskesi takması gereklidir. Ayrıca bakım kuruluşlarına ziyaret, sadece bir POC antijen Korona hızlı test sonucu negatif olan veya PCR testi olan ve testin sonucu negatif çıkan kişiler için mümkündür. Test sonucunun 24 saatten eski olmasına izin verilmez.

Ağır hastalar ve ölüm eşiğinde olan hastalar kısıtlama olmaksızın ziyaret edilebilirler. Ancak burada da diğer sakinlerin, ziyaretçilerin ve çalışanların korunması için arttırılmış olan koruma tedbirlerinin gözetilmesi gerekmektedir.

Hastaneler ve bakım yurtları

Ziyaretçilerin hastanelerde bakım yurtlarında valfsiz bir FFP2 maskesi veya benzeri bir maske takmaları gerekir. Aynı zorunluluk, kendi odalarında kalmadıkları veya bir ziyaretçi kabul ettikleri süre boyunca hastalar ve yurtlarda kalanlar için de geçerlidir.

Hastanelere, COVID-19 hastalarının tedavisi için gerekli kapasitenin hazır tutulduğu kriz işlerliğine kısa vadede geri dönmenin olanakları mevcut ise, planlanabilen tüm hasta kabullerini, ameliyatları ve diğer müdahaleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

Hastaneler, klinikler ve bakım kuruluşları, bir koruma ve hijyen konsepti hazırlamakla yükümlüdür.

Hizmetler

Kuaförler, kozmetik salonları, solaryumlar ve vücut bakımı alanında hizmet veren tüm diğer işletmeler sıkı hijyen tedbirleri altında hizmet vermeye başlayabilirler. Müşterilerin öncesinde randevu alması gereklidir, ziyaret esnasında valfsiz bir FFP2 maskesi veya benzeri bir maske takmaları ve sonucu negatif olan güncel bir Corona testi ibraz etmeleri zorunludur. Kendi kendine yapılan testler sadece dükkanda hizmet verenin denetiminde yapıldığı takdirde kabul edilir. Elektronik temas takibi garantilendiği zaman randevu zorunluluğu kalkar. Müşteriler arasında her daim en az iki metrelik bir asgari mesafenin korunması şarttır. Hizmet verenler için tıbbi bir yüz maskesi takma zorunluluğu vardır. Bunun yanı sıra, sıralarını bekleyen müşterilerin dükkanın dışında beklemesi gerekmektedir.

Tıbbi açıdan gerekli olan tedavilerde randevu ve test zorunluluğu kaldırılmıştır.

Fiziksel temas içeren cinsel hizmetlerin ücret karşılığında sunulması veya alınması yasaktır.

Sürücü okulları ve benzer kuruluşlar özel hijyen ve koruma tedbirlerini yerine getirerek ziyaretçi ve müşteri kabul edecek şekilde açılabilirler.

Para cezaları

Yönetmelik uyarınca hazırlanan yürürlükteki düzenlemelere uymayanlar, bir para cezası ödemek durumunda kalabilir. En önemli para cezalarının bir özet listesi aşağıda yer almaktadır:

 • 1,5 metrelik asgari mesafeyi korumamak: 100 ila 500 avro arasında
 • Hijyen konsepti hazırlamamak ve sunmamak: 250 ila 5.000 avro arasında
 • Katılımcı listesi tutmamak: 500 ila 10.000 avro arasında
 • Katılımcı listesinde yanlış veya eksik beyanda bulunmak: 100 ila 1000 avro arasında
 • Ağız burun bölgesini kapatan maske veya tıbbi bir maske taşımamak: 50 ila 500 avro arasında
 • Izin verilenden daha fazla sayıda kişiyle kamuya açık alanlarda bulunmak: 100 ila 500 avro
 • Toplantının yöneticisi olarak hijyen önlemlerinin hayata geçirilmesini sağlamamak: 250 ila 5.000 avro arasında
 • İşletme sahibi olarak hijyen önlemlerinin hayata geçirilmesini sağlamamak: 100 ila 2.500 avro arasında
 • Saat 23:00 ve 06:00 arasında alkollü içeceklerin sunulması, verilmesi veya satılması: 500 ila 1.000 avro
 • Giriş yaptıktan sonra karantina yükümlülüğüne uymamak: 1000 ila 5.000 avro arasında
 • Karantina esnasında ziyaretçi kabul etmek: 500 ila 5.000 avro arasında (hem ziyaret edenler hem de ziyaret edilen kişi için)
 • Giriş bildiriminde bulunma zorunluluğuna uymamak: 500 ila 2.500avro arasında
 • İzin verilmemiş cinsel hizmetlerden yararlanmak: 250 ila 5.000 avro arasında
 • İzin verilmemiş cinsel hizmetlerin sunulduğu fuhuş mekanlarını işletmek: 1.000 ila 10.000 avro arasında

Para cezalarının miktarı, fiilin işlenmesi sonucunda ortaya çıkan tehlikelerin boyutu, failin hatalı olduğunu kabul edip etmediği, suçun daha önceden işlenmiş bir suçun devamı olup olmadığı ve suç işlemek suretiyle sağlanan ekonomik çıkarın muhtemelen ne kadar olduğu gözetilerek belirlenir. Belli ihlallerde para cezaları, fiilin mükerrer olarak işlenmesi durumunda 25.000 avroya kadar çıkabilir. Bu örneğin gastronomi ve spor işletmelerine yönelik düzenlemelerin ve ayrıca danslı eğlence mekanları ile diskoteklerin açıklanmasına getirilen yasağın ihlal edildiği durumlar için geçerlidir.

Bu yasal uygulamaların yasal dayanağı Enfeksiyondan Korunma Kanunu’dur. Yönetmelik, 26 Haziran 2020 tarihinde, Berlin’de Kanunların ve Kararnamelerin İlanına Dair Yasa’nın 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 18 Nisan 2021 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.