İçerik sütunu

Berlin‘de korona önleme uygulamaları – Sorular ve cevaplar

Berlin Senatosu Sağlık Dairesi tarafından korona virüsüyle nasıl başa çıkılacağı konusunda sürekli bilgi vermektedir.

Son durum: 9 Nisan 2021

Temaslar, Kişi Üst Sınırları ve Boş Zaman

Başka insanlarla buluşmanıza izin verilir, ancak kendi haneniz dışındaki fiziksel sosyal temaslarınızı kesin gerekli olan temaslar olmak üzere en aza indirmeye devam etmeniz gereklidir. Bu özellikle, öksürük, ateş, nezle veya koku ve/veya tat duyusunun kaybı gibi Koronavirüs enfeksiyonuna benzer semptomları olan kişiler için geçerlidir. Lütfen dışarıya sadece geçerli bir neden söz konusu olduğunda çıkın ve haneniz dışından kişilerle bir araya geldiğinizde hızlı bir test ile Koronavirüs ile bir enfeksiyonun söz konusu olmadığından emin olun. Bunun için Berlin’in her yerinde çok sayıda test merkezi ücretsiz testler sunmaktadır. Kendi kendine yapılan testlerin kullanılması da mümkündür. .

Dinamik enfeksiyon gelişimi nedeniyle şu anda sıkılaştırılmış bir temas kısıtlaması söz konusu olmaya devam etmektedir.

 • Dışarıda kamuya açık alanda şu anda gündüzleri iki farklı haneden toplamda en fazla beş kişinin bir araya gelmesine izin verilmektedir. Saat 21 ila 5 arasında sadece tek başına veya iki kişi olarak dışarıda bulunulması mümkündür. 14 yaşının altındaki kendi çocukları her iki durumda da sayılmaz.
 • Evde şu anda sadece kendi haneniz dışında bir kişi tarafından ziyaret edilebilirsiniz. 14 yaşının altındaki çocuklar sayılmaz. Saat 21 ila 5 arasında evde özel ziyaretlerin yapılmasına izin verilmez. Eşler, partnerler, bir velayet ve görüşme hakkı olan kişiler ve ağır hasta veya ölüm eşiğinde olan kişiler bu düzenlemenin dışında tutulur.

Kamuya açık alanlarda başkaları ile temel prensip olarak 1,5 metre olan asgari mesafeyi uygulama zorunluluğunuz vardır. Asgari mesafeyi, özel ve ailevi ortamlarda yapılan buluşmlarda da olabildiğince korumaya çağrılmaktasınız.

1,5 metrelik asgari mesafenin korunamadığı her yerde, herkesin bir maske takması gereklidir. Bu kural aynı evi paylaştığınız şahıslar ya da şahsi birliktelikler için, velayet veya kişisel ilişki hakkına sahib olduğunuz kişiler veya ölüm döşeğinde ya da ağır hasta olan kişiler için geçerli değildir.

Temas kısıtlamalarındaki istisnaları yönetmeliğin 2. maddesi 4. fıkrasında bulabilirsiniz.

kapat

Hayır, Berlin’de tam anlamıyla bir sokağa çıkma yasağı yoktur – gece saatleri de buna dahildir. Ancak geniş kapsamlı bulunma ve temas kısıtlamaları söz konusudur. Buna göre saat 21 ila 5 arasında sadece tek başınıza veya iki kişi olarak dışarıda kamuya açık alanda bulunmanıza izin verilir. 14 yaşının altındaki kendi çocuklarınız ise sayılmaz. Saat 21 ile 5 arasında evde özel ziyaretlerin yapılmasına izin verilmez.

kapat

Toplantılarda aynı anda mekânda olabilecek azami katılımcı sayısı belirlenmiştir:

Kapalı alanlarda

 • Özel buluşmalarda kendi hanesinin dışında diğer bir haneyle buluşulduğunda en fazla 5 kişinin bir araya gelmesine izin verilir. Bu rakam belirlenirken 14 yaşının altındaki çocuklar sayılmaz.
 • Diğer tüm etkinliklerde en fazla 20 kişiyi geçmemek kaydı belirlenmiştirı,
 • Bir etkinlikte beşten fazla katılımcı söz konusu olduğu takdirde, bunların Koronavirüs bulaşmadığını gösteren negatif bir test sonucu ibraz etmeleri gerekmektedir.,

Açık havada

 • özel etkinliklerde: kapalı mekanlarda geçerli olan kurallar aynen açık havada da geçerlidir.
 • diğer tüm etkinliklerde en fazla 50 kişi

Organizatörler her bir etkinlik için içinde sosyal mesafenin nasıl korunacağını gösteren özel koruma ve hijyen planı oluşturmak ve kapalı mekânlar kullanıldığında olası enfeksiyon durumunda hızlı davranabilmek için katılımcı listeleri tutmak zorundadırlar. Dış mekanlarda gerçekleşen özel etkinliklerde aynı anda 20’den fazla kişi bulunduğu takdirde de böyle bir planın oluşturulması gerekmektedir.

kapat

Konser, tiyatro, opera ve bunun gibi diğer sanatsal ve müziksel gösterilerin izleyiciler karşısında gerçekleşmesine halen izin verilmemektedir. Bu, dans etkinliklerini ve her türlü kültür, boş zaman ve eğlence alanı kapsamında yer alan etkinliği de kapsar.

Bunun yanı sıra kapalı mekanlarda 20’den fazla kişinin, açık havada ise 50’den fazla kişinin katıldığı etkinlikler yasaktır. Kapalı mekanlarda gerçekleştirilen etkinliklerde aynı andan beş kişiden fazla katılımcı bulunmasının sadece güncel bir Koronavirüs bulaşmadığını gösteren bir test sonucuyla mümkün olduğuna dikkatinizi çekeriz.

Bununla ilgili istisnaları, Enfeksiyondan Koruma Tedbirleri Yönetmeliği’nin 9. maddesi 3. fıkrası altında bulabilirsiniz.

kapat

Toplantılar, yani gösteriler veya mitingler, sayıları sınırsız katılımcıyla yapılabilmektedir. Açık havada yapılan etkinliklerde ağzı ve burnu kapatan bir maskenin takılması şarttır, kapalı alanlarda ise tıbbi bir yüz maskesinin takılması zorunludur. Katılan araç konvoyları ise, eğer araç içinde yalnız olmaları veya araçta sadece aynı hanede yaşayan kişilerin olması durumunda tıbbi bir yüz maskesi takma zorunluluğundan muaf tutulur. Şoförler maske takmak zorunda değildirler.

Kapalı mekanlarda yapılan toplantılarda aynı anda beş kişiden fazla katılımcı bulunması sadece Koronavirüs bulaşmadığını gösteren güncel negatif bir test sonucu ile mümkündür.

Toplantı düzenleyicileri bunun yanı sıra asgari sosyal mesafenin korunmasını ve hijyen kurallarının uygulanmasını garanti altına almakla sorumludurlar ve bunu sağlayabildiklerini hazırladıkları koruma ve hijyen planında gösterebilmelidirler. Gösteriye katılanların adları belgelenmek zorunda değildirler.

kapat

Cenazelere ve cenaze törenlerinde kişi üst sınır sayıları geçerli değildir, ancak asgari mesafenin korunabilmesi gerekmektedir. Bir cenaze törenine açık havada en fazla 50 kişi katılabilir, kapalı mekanlarda ise katılımcı sayısı 20 ile sınırlandırılmıştır.

20’den fazla kişinin katıldığı açık hava etkinliklerinde, etkinlik sahibinin bir koruma ve hijyen planı oluşturması gerekir.
Kendinizi ve başkalarını korumanız için özel ve ailevi etkinliklerde de beraber yaşamadığınız veya bir velayet ve görüşme hakkına sahip olmadığınız kişilerle aranızda 1,5 metrelik mesafeyi korumaya çağrılmaktasınız (bakınız 2. madde 4. fıkra uyarınca istisnalar). Özel buluşmalardan önce şehirde bulunan çok sayıda test merkezinde test olarak veya kendi kendine yapılan bir test kullanarak Koronavirüs’ün size bulaşmadığından emin olmaya çağrılmaktasınız.

kapat

Evet, ayinlere ve benzer dini ve ibadetle ilgili etkinliklere halen izin verilmektedir. Katılımcıların korunması için Kültürden Sorumlu Senato Dairesi’nin: https://www.berlin.de/sen/kulteu/aktuelles/corona/ çerçeve hijyen konseptine uygun bir hijyen konseptinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Buna göre ayinlerin 60 dakikadan uzun sürmesine izin verilmez. Bunun yanı sıra diğer kişilere en az 1,5 metrelik mesafenin korunmasının sağlanması gerekmektedir ve kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğa tüm ayin boyunca uyulması şarttır. Tıbbi bir yüz maskesinin takılması zorunludur.

Dini topluluğun Kültür Dairesi’nin düzenlemeleri doğrultusunda bir hijyen konsepti oluşturmamış olduğu, 10 kişiden fazla bir katılım gerçekleşeceği bir ayin veya benzer bir etkinlik planlandığı takdirde, bu etkinliğin gerçekleşeceği tarihten en az iki iş günü önce yetkili zabıta müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Kapalı mekanlarda beraberce ilahi söylenmesi yasaktır. Açık mekanlarda ağzı ve burnu kapatan bir maske takılarak 15 dakika birlikte ilahi söylenmesine izin verilir. Katılan kişiler arasındaki mesafenin bu esnada en az 2 metre olması gereklidir.

Enfeksiyon durumunda temasları hızlı bir şekilde takip edebilmek için, katılan kişilerinin bir listesinin tutulması gerekmektedir.

kapat

Der Zoologische Garten ve Berlin Friedrichsfelde hayvanat bahçeleri, kapalı hayvan binaları ve akvaryum da dahil olmak üzere sıkı hijyen şartları altında ziyaretçilere açılmıştır. Bu aynı zamanda Botanik Bahçesi ve seraları için de geçerlidir. Gereği halinde kuruluşların farklı şekilde vermeleri mümkündür.

Kapalı alanlarda bir FFP2 maskesi veya benzeri bir maskenin takılması zorunludur. Açık alanlarda ise ziyaretçilerin en azından ağzı ve burnu kapatan bir maske takmaları gerekmektedir.

kapat

Evet. Müzeler, galeriler, anıt yerleri ve kamu veya özel benzeri kültür ve eğitim merkezleri sıkı hijyen şartları ve giriş kısıtlamaları altında ziyaretçilere açılabilir. İçeriye giriş sadece önceden randevu alınarak mümkündür. Kütüphaneler eve kitap ödünç vermek üzere açılabilirler.

Ziyaretçilerin negatif bir test sonucu ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu 24 saatten eski olmayan bir PCR testi, o gün içinde yapılmış olan bir hızlı test veya orada denetim altında yapılan bir kendi kendine test ile mümkündür. Buna ek olarak içeriye giriş sadece önceden randevu alınarak mümkündür. Kütüphaneler eve kitap ödünç vermek üzere açılabilirler. Ziyaretçilerin valfsiz bir FFP2 maskesi veya benzeri bir maske takmaları gerekmektedir.

kapat

Spor yapmak sadece kısıtlı olarak mümkündür. Spor salonları, dans stüdyoları ve benzeri kuruluşların kapalı kalması gerekmektedir. Spor temel olarak sadece temassız bir şekilde yapılabilir.

Temassız spor yapılmasına sadece tek başına, aynı haneden kişilerle veya diğer bir haneden kişilerle izin verilir. Ancak burada asgari mesafenin korunması gerekir ve en fazla 5 kişinin bir araya gelmesi mümkündür. 12 ve yaşının altındaki çocuklar sabit gruplar halinde açık havada antrenman yapabilirler. Ancak bu durumda grup sayısının 20 kişiyi artı bir hocayı aşmaması gerekir.

Profesyonel sporcular temas kısıtlamasından muaf tutulurlar. Spor alanlarında spor yapıldığı takdirde bir katılımcı listesinin düzenlenmesi şarttır. Spor yapıldığı anlar dışında üstü kapalı spor tesislerinde tıbbi bir yüz maskesi takma zorunluluğu vardır.

Enfeksiyon Koruma Eylemleri Yönetmeliğinin genel kuralları geçerliliğini sürdürmektedir. Sorumlu kişiler katılımcıları spor faaliyetinden önce geçerli hijyen ve koruma kuralları konusunda bilgilendirmeli ve de bu kurallara uyulmasını sağlamalıdır.

Federal Alman liglerinde, uluslararası liglerde veya benzeri müsabaka sistemlerinde spor müsabakalarının devamına izin verilmiştir, ancak tüm bu müsabakaların ilgili spor federasyonunun belirlediği kullanım ve hijyen konsepti çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. İzleyiciye ise müsaade edilmez.

kapat

Senatonun sağlık dairesi, bir Covid-19 bakım tedbir yönetmeliğini yürürlüğe almıştır. Bakım gören kişilerin bakım kuruluşlarına ait kapalı mekânlarda ziyaret süresi günde bir defa, bir saatliğine bir kişi tarafından olmak üzere kısıtlanmıştır. Dış mekanda ziyaret süresi kısıtlaması geçerli değildir. 12 yaşının altında olan ziyaretçilere bir kişinin refakat etmesine izin verilir. Aynısı, sürekli olarak refakatçiye ihtiyacı olan ziyaretçiler için de geçerlidir. Ziyaretçinin sadece bakımevi sakinin kendi odasında ağırlamasına izin verilir. Ziyaretçilerde solunum yolu enfeksiyonlarının olmaması ve 24 saatten eski olmayan negatif bir Korona test sonuncunun ibraz edilmesi ziyaretin önkoşuludur. Buna ek olarak tüm ziyaret esnasında nefes verme valfi olmayan bir FFP2 maskesi takılması gereklidir.

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/pflege-covid-19-verordnung-1017656.php (link)

Bir bakımevinde bir Korona vakası görüldüğü takdirde ziyaret hakkı daha fazla kısıtlanabilir.

Ağır hasta ve ölüm eşiğinde olan kişilerin ziyareti için ise herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

kapat

Berlin Senatosu’nun sağlık dairesi, hastaneler için bir Covid-19 tüzüğü düzenlemiştir. Hastanede yatan hastaların ziyaretçi kabul etme süresi tek bir kişi tarafından günde bir defa bir saatliğine olmak üzere kısıtlanmıştır. Ziyaret eden kişide Covid-19 semptomları görülmemesi önkoşuldur. Ağır hasta veya ölüm döşeğindeki kişilerin veya 16 yaşının altındaki çocukların ziyaretine yönelik olarak ise örneğin herhangi bir kısıtlama yoktur. Bunun yanı sıra ruhani hizmet ve noter gibi belge düzenleyen şahısların ziyareti de her zaman mümkündür. Tehlikeli bir durum öngörüldüğü takdirde, bir hastanenin yönetimi ziyaret haklarının burada belirlenenin ötesinde kısıtlanmasına karar verebilir. Ziyaretlerde hem hastanın hem de ziyaretçilerin bir FFP2 maskesi veya benzeri bir maske takması gerekmektedir.

Doğumlarda, doğum yapan kadına bir kişi eşlik edebilir.

kapat

Evet. Böylece hizmet sunulan işletmelerde, dükkanlarda, müzelerde veya etkinliklerdeki sorumlu kişilerin bir katılımcı listesi veya orada bulunan kişilerin bir listesini tutması gerekmektedir. Etkinlikler söz konusu olduğunda bunların açık veya kapalı ortamda gerçekleşmesi bu açıdan herhangi bir fark teşkil etmemektedir. Katılımcı listesi dijital uygulamalar kullanılarak da tutulabilir.

Katılımcı listeleri sayesinde bulaşma durumunda olası enfeksiyon zincirini takip etmek daha kolay olacaktır ve gereğinde katılımcılara ulaşmak mümkün olacaktır. Belgeleme şu bilgileri içermelidir: eksiksiz isim, telefon numarası, ikamet ettiği veya sürekli kaldığı yerin ilçe veya beldesi (dijital uygulamalarda bu kesin gerekli değildir), adres ve bulunduğu takdirde da e-posta adresi ve hangi saat aralığında orada bulunmuş olduğu.

Katılımcı listeleri için verilen bilgilerin gerçeğe uygun olması gerekmektedir. Gerçeğe uygun olmayan bilgiler verenlere para cezası uygulanabilir ve de etkinliğe katılımları yasaklanabilir.
Katılımcı belgesi ile ilgili düzenlemeleri yönetmeliğin 5. maddesinde bulabilirsiniz.

kapat

Okullar, Kreşler ve Yüksekokullar

Berlin’deki okullarda okula gitme zorunluluğunun kaldırılması halen devam etmektedir. 1.-6. sınıflar ve 10. – 13. sınıflar için sınıflar ikiye bölünerek dönüşümlü ders verilmektedir. 19 Nisan tarihinden itibaren bu 7., 8. ve 9. sınıflar için de geçerli olacaktır. Eğitim sabit gruplar içinde günde en az üç saat olmak üzere veya günlük veya haftalık değişim bazında verilmektedir.

Okul binasının her yerinde, yani ders esnasında da tıbbi bir yüz maskesi takılması zorunludur.

19 Nisan tarihinden itibaren tüm öğrenciler haftada iki defa test olmakla yükümlüdür. Testler okulda yapılır.

İlkokul düzeyinde (1. ve 6. sınıflar) acil bakım seçenekleri sunulmaya devam edilmektedir. Bu imkandan sadece gerçekten gerekli olduğu takdirde yararlanılabilir. Tek başına çocuk yetiştiren kişiler ve en azından ebeveynlerden birinin sistem açısından önem arz eden meslek gruplarına ait olduğu ebeveynler çocukları için bu bakım seçeneğinden faydalanabilirler. Tüm sistem açısından önem arz eden meslekler KRITIS listesinde yayınlanır.

Okul eğitimine ilişkin daha ayrıntılı bilgiyi Eğitim, Gençlik ve Aile Senato Dairesinin sayfalarında bulabilirsiniz.

kapat

Hayır, kreşler ve gündüz çocuk bakım yerleri şu anda kapalıdır ve sadece acil durum hizmeti verilmektedir. Acil bakım seçeneğinden faydalanma hakkına sadece tek başına çocuk yetiştirenler ve ebeveynlerden en az birinin sistem açısından önem arz eden bir meslekte çalıştığı aileler sahiptir. Bu, ancak başka türlü bakım imkânı olmadığı zaman mümkündür. Okul öncesi çocuklar ve özel pedagojik ihtiyacı olan çocuklar da bu acil bakım seçeneğinden faydalanabilir.

Kreşlerde bakım ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi Eğitim, Gençlik ve Aile Senato Dairesinin sayfalarında bulabilirsiniz.

kapat

Çalışan anne ve babalar için çocuk hastalık parası hakkı 5 Ocak 2021 tarihine dek geriye doğru genişletilmiştir. Her ebeveynin hakkı 20 güne, tek başına çocuk yetiştirenlerde ise hak çocuk başına 40 güne çıkarılmıştır. İkiden fazla çocuk olduğu takdirde iki ebeveyn ve tek başına çocuk yetiştirenler için hak en fazla 90 iş gününe çıkarılmıştır. Yeni olan düzenleme ise, kreş veya okul pandemi nedeniyle kapalı olduğunda bu haktan çocuk hasta olmadığı zaman da faydalanılabilmesidir. Evden çalışan anne ve babalar da hak sahibidir. Bu düzenleme 12 yaşının altındaki çocuklar için geçerlidir, engelli çocuklarda ise yaş sınırı yoktur.

Çocuk hastalık günleri ve çocuk hastalık parasına ilişkin daha ayrıntılı bilgiyi “Federal Aile, Yaşlı, Kadın ve Gençlik Bakanlığı’nın(link)”: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kinderkrankengeld-wird-ausgeweitet/164738 sayfalarından edinebilirsiniz.

kapat

İki komşuluk veya aile ilişkisi içinde olan hane, bu hanelere ait olan 12 yaşının altındaki çocukların bakımını kendi aralarında paylaşabilir. Bunun için önkoşul, bu özel olarak organize eden bakım seçeneğinin ücretsiz olması, karşılıklı gerçekleşmesi ve sabit gruplar halinde düzenlenmesidir. Bu, her iki hanenin çocuklarının dönüşümlü olarak bir hane ve diğer hane tarafından bakılmasına izin verildiği anlamına gelmektedir.

kapat

Berlin’deki devlet, özel ve dini yüksekokullar SARS-CoV-2 enfeksiyon koruma eylemleri yönetmeliği kapsamında, bilhassa hijyen kurallarına uyarak ve katılımcı listeleri tutarak eğitimlerine devam edebilirler. 31 Mart 2021 tarihine kadar yüksekokul binalarında öğrenci kabul etmelerine izin verilmez.

2021 yaz dönemi dijital formatta başlayacaktır. 24 Nisan 2021 tarihine kadar yüksekokullardaki eğitim ve öğrenim büyük ölçüde kısıtlı kalmaya devam edecektir. Yüksekokul binasında hiçbir etkinlik gerçekleşmez. İstisnalar sadece daha önceden planlanan binada gerçekleşecek sınavlar, giriş sınavları da dahil olmak üzere ve kesin gerekli olan ve dijital formatta yapılması mümkün olmayan uygulamalı dersler için mümkün olabilir. Bu istisnai durumlarda sınav amaçlı bir odada bulunan kişi sayısının en fazla 25 ile sınırlanması gerekmektedir. Yüksekokul öğrencileri için katılım gönüllüdür, katılmadıkları takdirde herhangi bir dezavantaj oluşmaz.

Bilimsel kütüphaneler 24 Nisan 2021 tarihine dek sadece çevrimiçi hizmet ve eve kitap ödünç alma hizmeti sunabilirler.

Yüksekokulların ve araştırma merkezlerinin güncel Korona tedbirleri hakkındaki bilgileri Senatonun Bilim ve Araştırma Dairesinin özel sayfasında bulabilirsiniz.

kapat

Yaz dönemi 1 Nisan tarihinden itibaren Berlin meslek yüksek okullarında ve 12 Nisan tarihinden itibaren üniversiteler ve güzel sanatlar akademilerinde ilk aşamada dijital olarak başlayacaktır. Dijital olarak gerçekleşmesi mümkün olmayan ve yapılması şart olan uygulamalı dersler ve sınavlar geçerli enfeksiyondan koruma tedbirleri yerine getirilerek yerinde gerçekleştirilebilmeye devam edecektir. Salgın durumunun gelişimi mümkün kıldığı takdirde yaz dönemi içinde üniversite ve yüksekokul öğretiminde yerinde sunulan başka ders seçenekleri de buna dahil olabilir. Bunun için eylem ve karar çerçevesini Berlin salgın şartlarında yüksekokul öğretimi aşamalı planı oluşturur.

kapat

Hızlı ve kendi kendine yapılan testler

 • PCR testi ile test için alınan örnekte (burun ve boğazdan alınan derin sürüntü) Koronavirüsün genleri olup olmadığına bakılır. SARS-CoV-2 virüsünün teşhisinde altın standart olarak geçer. Analiz teknik açıdan zorludur, zaman alır ve yapılması ancak bunun için gerekli donanıma sahip olan bir laboratuvarda mümkündür. Sürüntünün eğitimli sağlık personeli tarafından alınması gerekir.
 • Antijen hızlıHızlı testi, test için alınan örnekte (burun ve boğazdan alınan derin sürüntü) PCR testinden farklı olarak virüsün genleri değil Koronavirüs için tipik olan moleküllerin olup olmadığına bakılır. Sürüntü, sürüntü almak üzere eğitim görmüş personel tarafından alınabilir. Burada sağlık personelinin sürüntü alması şart değildir. Test sonucu genelde 15 ila 20 dakika içinde alınır.
 • Kendi kendine yapılan test aynen antijen hızlı testi gibi çalışır, ancak burada üreticilerin verdiği bilgiye göre kişi kendi kendine sürüntü alabilmektedir. Derinden bir burun ve boğaz sürüntüsü alınması çoğunlukla gerekli değildir. Test sonucu genelde 15 ila 20 dakika içinde alınır.

Şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

- Sonucu pozitif olan hızlı bir testin veya kendi kendine yapılan testin her daim bir PCR test ile kontrol edilmesi gerekmektedir.
- Hızlı testler ve kendi kendine yapılan testler virüs malzemesini, ancak ağız ve burun bölgesindeki virüs yükü yeterince fazla olduğu takdirde tespit eder ve pozitif sonuç verirler.
- Her test, testin yapıldığı zamana özgün anlık bir sonuç verir, önümüzdeki günler veya saatler içindeki enfeksiyon durumu ile ilgili olarak bundan bir sonuç çıkarılamaz.

kapat

Hızlı testler ve kendi kendine yapılan testler şahsen kendinizi, ailenizi ve çevrenizi korumanız için önemlidir.

Bunun dışında çeşitli durumlarda negatif bir test sonucu ibraz etmeniz gerekir: Örneğin belli perakende satış yerlerine girebilmek için, yakın temasın olduğu hizmetler alabilmek için veya müzeler, galeriler ve anıt yerleri gibi yerleri ziyaret edebilmek için. Hangi alanda çalıştığınıza ve nasıl istihdam edildiğinize bağlı olarak, haftada bir veya iki hızlı test yapmakla yükümlü de olabilirsiniz.

Okullarda, kreşlerde ve bakımevlerinde ayrıca test yapılır.

kapat

İkameti veya sürekli oturum yeri Almanya’da olan herkesin Federal Koronavirüs Test Yönetmeliği uyarınca semptom görülmediği takdirde haftada bir defa ücretsiz antijen hızlı test yaptırma hakkı vardır (halk testleri). Bu haktan, Sağlık, Bakım ve Eşitlik Senato Dairesi’nin test merkezlerinde veya Test-to-Go yerlerinde faydalanabilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz: https://test-to-go.berlin/

Her test sonucu için test merkezi veya Test-to-Go yeri bir sonuç belgesi ibraz eder. Hızlı testin sonucu pozitif çıktığı takdirde buradan akabinde bir PCR test yaptırma hakkı ve yükümlülüğü doğar.

kapat

Eğer Koronavirüs’ün size bulaşmış olabileceğine işaret eden semptomlarınız yoksa, haftada bir kez ücretsiz bir hızlı test (halk testleri) yaptırabilirsiniz. Bunun için Berlin Senatosu çok sayıda test merkezi kurmuş olup size ücretsiz test olma imkânı sunmaktadır. Bu test merkezlerinin büyük bir çoğunluğunda test olmak için önceden test-to-go.berlin üzerinden randevu almak gerekmektedir.

kapat

Eczaneler hızlı test yapabilme imkânına sahip olmakla birlikte bu hizmeti verme yükümlülükleri yoktur. Tanıdığınız eczanelerin hızlı test hizmeti sunup sunmadığını veya ne zaman sunduğunu ancak eczane çalışanlarından doğrudan öğrenebilirsiniz.

kapat

Kendi kullanımı için hızlı testler (kendi kendine yapılan testler) hem çevrimiçi olarak hem de sunulan seçeneklere bağlı olarak kişisel bakım marketleri, ucuz marketler, eczaneler ve diğer mağazalar gibi yerel dükkânlardan temin edilebilir.

kapat

Hem kendi kendine yapılan testler hem de eğitimli personel tarafından uygulanan hızlı testler, kullanımı üreticilerin verdiği bilgiler doğrultusunda gerçekleştiği sürece güvenlidir. Sadece Federal İlaç ve Tıp Ürünleri Dairesi tarafından belirlenen kıstasları yerine getiren ve burada listelenen testler piyasaya sürülebilir.

Kendi kendine yapılan testler ve hızlı testler, test olan kişinin özellikle bulaştırıcı olduğu evrede virüsü yüksek bir ihtimalle tespit edebilirler. Ancak negatif test sonucu hiçbir şekilde enfeksiyon söz konusu olmadığı anlamına gelmez, özellikle az miktarda virüs yükü varsa ve alınması gereken sürüntü doğru bir şekilde alınmadıysa. Yanlış pozitif sonuçların çıkması da mümkündür.

kapat

Hızlı test veya kendi kendine yapılan testin sonucu pozitif çıkarsa, bu sonucun bir PCR testi ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Burada tekrardan hızlı bir test yapılması uygun bir çözüm değildir. Ya aile hekiminiz tarafından ya da bir test merkezinin çalışanı tarafından bir PCR testi yapılması gerekir. Hızlı veya kendi kendine yapılan testin sonucu pozitif çıkan herkesin kendisini izole etmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Negatif bir PCR test sonucu bulunmadığı sürece en fazla 14 gün süreyle kendinizi izole etmeniz gerekir. PCR test sonucu negatif olduğunda izolasyona son verilebilir.

kapat

Evden Çalışma, İş Hayatı ve Test Zorunluluğu

Evet. Bir ofiste veya benzeri bir işte çalıştığınız takdirde, işveren işletmeden kaynaklanan acil bazı gerekçeler söz konusu olmadığı sürece evden çalışmanızı veya mobil çalışmanızı sağlamak mecburiyetindedir. Bunu Federal düzeyde oluşturulmuş olan SARS-CoV-2 İş Güvenliği Yönetmeliği düzenlemektedir.

Evden çalışma düzenlemesine ilişkin soruları olan Berlinli çalışanlar ve şirketler
home-office-fragen@lagetsi.berlin.de adresine bir e-posta gönderebilir veya İş Güvenliği, Sağlık Koruma ve Teknik Güvenlik Eyalet Müdürlüğü’nün çağrı hattına başvurabilirler:
030 902545-250 (Pazartesi ve Cuma günleri saat 09 ve 14 arası).

Federal Almanya genelinde geçerli olan İş Güvenliği Yönetmeliği hakkında daha ayrıntılı bilgiyi ise Federal Çalışma Bakanlığı’nın web sitesinde bulabilirsiniz.

kapat

Hayır, kendiniz bunu onaylamadığınız sürece bunu yapmak zorunda değilsiniz. Normal çalışma yerinizde çalışmadığınız takdirde siz ve işvereniniz arasında bir iş sözleşmesi düzenlemesi veya buna benzer bir işletme sözleşmesi gereklidir. Mümkün olduğu takdirde evden çalışmanız şiddetle tavsiye edilmektedir. Bu şekilde hem kendinizi hem de başkalarını korursunuz.

Evden çalışma düzenlemesine ilişkin soruları olan Berlinli çalışanlar ve şirketler
home-office-fragen@lagetsi.berlin.de adresine bir e-posta gönderebilir veya İş Güvenliği, Sağlık Koruma ve teknik Güvenlik Eyalet Müdürlüğü’nün çağrı hattına başvurabilirler:
030 902545-250 (Pazartesi ve Cuma günleri saat 09 ve 14 arası).

Evden çalışma ile ilgili ve işyerinde temasların azaltılmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri Federal Çalışma Bakanlığı’nın web sitesinde bulabilirsiniz. Burada aynı zamanda Federal Almanya genelinde geçerli olan SARS-CoV-2 İş Güvenliği Yönetmeliği’ni de bulabilirsiniz.

kapat

Berlin’deki kamu ve özel sektördeki işverenler Enfeksiyondan Koruma Tedbirleri Yönetmeliği uyarınca ofislerdeki çalışma yerlerinin en fazla yarısını aynı anda doldurabilirler. Bununla bir işletme yerindeki çalışma yerleri kastedilmektedir. Yani çalışan kadrosunun yarısının evden çalışması, diğer yarısının ise işletme yerinden çalışması örneğin mümkündür. Diğer bir seçenek ise vardiyalı veya dönüşümlü çalışılarak büroda bulunulan sürenin azaltılmasıdır. Bunun gibi başka seçenekler de mümkün olabilir.

Mecburi nedenlerden ötürü çalışma yerinde gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler bunun dışında tutulur – örneğin faaliyetin müşteri veya hasta ile teması gerektirmesi halinde, acil aramalar veya arıza durumlarına bakılması gerektiğinde, işletmedeki tesis ve makinelerin kontrol edilmesi icap ettiğinde, hukuk sisteminin ve ceza infazının işlemesi, devlet idaresinde temel görevlerin yerine getirilmesi ve Meslek Eğitimi Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca meslek eğitimi için.

Düzenlemeler ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri” Uyum, Çalışma ve Sosyal İşler Senato Dairesi’nin web sitesinde bulabilirsiniz.

kapat

İşverenler, işletmedeki çalışma yerlerinde faaliyet gösteren tüm çalışanlara haftada iki defa ücretsiz bir hızlı test veya kendi kendine yapılan test seçeneği sunmakla yükümlüdür. Haftada sadece bir kez işyerine gelen çalışanlara sadece geldikleri gün test seçeneği sunulması yeterlidir. Bu düzenlemenin amacı test seçeneğinden faydalanmak üzere çalışanların gerekli olmadan işyerine gelmesini sağlamak değildir. Yakın temas içeren hizmetlerde olduğu gibi müşteriler ile doğrudan temas içinde olan çalışanlar, bu seçenekten faydalanmak zorundadır. Bu durumlarda ilgili test sonuçlarının ve belgelerinin dört hafta süreyle saklanması gerekmektedir.

kapat

Size işyerinizde test imkânı sunulmadığı takdirde bu geçerli olan Enfeksiyondan Koruma Tedbirleri Yönetmeliği uyarınca bir yasalara aykırılık teşkil eder. Bunun yaptırımı para cezasıdır ve bu durum yetkili zabıta dairesine (ilçenin zabıta müdürlüğü) bildirilebilir.

kapat

Müşteriler veya konuklarla doğrudan temas içinde olduğunuz takdirde, haftada en az iki kez bir Korona hızlı testi veya kendi kendine yapılan test yapmak zorundasınız. Kendi koruma ve hijyen konsepti çerçevesinde işvereniniz size bunun için ilgili test seçenekleri sunmak ve istediğiniz takdirde size test sonucunu gösteren bir belge düzenlemekle yükümlüdür. Müşteri ve konuklarla doğrudan temas içinde olan serbest çalışanlar için haftada bir kez test yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. İstihdam ilişkinizden bağımsız olarak test belgesini dört haftalığına saklamanız gerekmektedir.

kapat

Müşteriler veya konuklarla temas içinde olan serbest çalışanların en az haftada bir kez test olması gereklidir. Test sonucunu gösteren belgenin en az dört hafta saklanması gereklidir.

kapat

Esnaf: Alışveriş, Hizmetler ve Test Zorunluluğu

Perakende satış dükkanları “Test and meet“ olarak adlandırılan sistemle açılabilirler. Buna göre ziyaretçilerin ve müşterilerin güncel bir negatif test sonucu ibraz etmesi gereklidir. Aynı zamanda elektronik temas takibinin sağlanması da gereklidir. Bunun yanı sıra kişi sayısındaki kısıtlama da devam etmektedir: 40 metrekarelik satış alanında en fazla bir müşterinin bulunmasına izin verilir.

Sadece yiyecek ve içecek malzemeleri satan yerler, tütün satan yerler, kırtasiye dükkanları, gazete bayileri, kitapçılar, eczaneler, bankalar, tıbbi ürünler satan dükkanlar, gözlükçüler ve işitme cihazı satan dükkanlar önceden randevu alınması ve negatif bir Korona test sonucu ibraz edilmesi gerekmeksizin müşterileri hizmet vermeye devam eder. Bu aynı zamanda, hijyen ve vücut bakımı ürünleri satan yerler, reform satış dükkanları, benzin istasyonları, eve alma ve eve servis hizmetleri, haftalık pazarlar, ticari işçilik ve tamirat ürünleri satan dükkanlar ve bisiklet ve otomobil servisleri için de geçerlidir.

Hangi esnafın hangi önkoşullar altında açılabileceğine dair daha ayrıntılı bilgileri yorumlama yardımından alabilirsiniz.

kapat

Restoranlar, lokantalar ve kantinler teslim alınmak veya eve servis yapılmak üzere yiyecek ve içecek hizmeti sunabilirler. Saat 23 ve 6 arasında alkol satışı yasaktır. Anında tüketilmek üzere alkol satışı yasaktır.

Hangi esnafın hangi önkoşullar altında açılabileceğine dair daha ayrıntılı bilgileri yorumlama yardımından alabilirsiniz.

kapat

Kuaförler, kozmetik stüdyoları, masaj salonları, dövme stüdyoları, solaryumlar ve diğer vücut bakımı alanında hizmet veren işletmeler özel hijyen ve koruma tedbirleri yerine getirildiği takdirde açılabilirler. Bu hizmetlerden faydalanılması
önceden randevu alınmasıyla veya dijital bir temas takibi sağlandığında mümkündür.

Tüm orada bulunan kişiler için bir FFP2 maskesi takılması zorunludur. Bekleyen müşterilerin dükkanın içinde bulunmasına izin verilmez.

Müşterilerin negatif bir Korona testi ibraz etmesi gereklidir. Kendi kendine yapılan testler sadece orada hizmet veren kişinin denetiminde yapıldığı takdirde geçerli olarak kabul edilir.

Tıbbi açıdan gerekli hizmetler sunan muayenehaneler, örneğin fizik tedavi ve ayak bakımı gibi açılabilir. Müşterilerin bir FFP2 maskesi takması ve hijyen kurallarını yerine getirmesi gerekmektedir.

kapat

Ziyaretçiler ve müşteriler aşağıdaki yollarla negatif bir Koronavirüs test sonucu ibraz edebilirler:

 • Yerinde bir antijen hızlı testi yaptırabilirler.
 • Yerinde, denetim altında bir kendi kendine test yaptırabilirler.
 • Güncel bir hızlı veya kendi kendine yapılan test sonucunu yazılı veya elektronik olarak sunabilirler. Burada bir test merkezinden, ücrete tabi bir Korona test yerinden veya aynı gün içinde daha önce ziyaret edilen bir hizmet işletmesi veya perakende dükkanından alınan bir belge söz konusu olabilir.
 • 24 saatten daha eski olmayan bir PCR test sonucunu yazılı veya elektronik olarak ibraz edebilirler.

Yerinde bir hızlı test veya kendi kendine yapılan test gerçekleştiğinde müşterilerin ve ziyaretçilerin test sonucunu gösteren bir belge alma hakları vardır. Bunun bir örneğine buradan ulaşılabilir. Negatif bir test sonucu aynı gün içinde diğer test sonucu ibraz edilmesi gereken seçeneklerden faydalanılması için de kullanılabilir.

kapat

Evet, hızlı test veya kendi kendine yapılan test yapıldığı gün için geçerlidir. Sabahın erken saatleri de dahil olmak üzere burada bir istisna yapılması mümkün değildir.

kapat

Evet. Test yükümlülüğü veya test sonucu ibraz etme yükümlülüğü aşı olan kişiler için de geçerlidir. Bunun nedeni Robert Koch Enstitüsü’nün tahminlerine göre aşı olan kişilerin de halen virüsün yayılmasına sebep olabilmesidir.

kapat

Hayır. Sadece ürünleri teslim almaya geldiğinizde (Click and Collect) test yükümlülüğü söz konusu değildir.

kapat

Kulüpler, fuarlar, fuar benzeri sergiler, bit pazarları, özel konulu pazarlar, oyun ve kumar salonları ve bahis yerlerinin açılmasına halen izin verilmez. Aynı şekilde sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, diskotekler, nargile barları ve sigara içilen barlar gibi eğlence mekanlarının da açılması yasaktır.

Otel, pansiyon ve benzeri konaklama yerlerinin işletmecilerinin turistik konaklama imkânı sunmasına izin verilmez. Bir aile ziyareti veya iş amaçlı seyahatler çerçevesinde turistik olmayan konaklamalara ise izin verilir.

Saunalar, hamamlar, spa merkezleri benzeri mekânlar da kapalı kalacaktır. Ne fuhuş işletmelerinin içinde ne de dışında fuhuş yapılmasına izin verilir.

Hangi esnafın kapalı kalması gerektiğine dair daha ayrıntılı bilgileri” yorumlama yardımından alabilirsiniz.

kapat

Maske Zorunluluğu

FFP2 maskeleri olarak yönetmelik uyarınca FFP2 standardına veya benzer standartlara uygun (KN95, N95 veya KF94) valf olmayan maskeler kabul edilmektedir.

Bu maskeleri takma zorunluluğu, müşteriler, ziyaretçiler için perakende satış yerlerinde, kültür kurumlarında, kütüphanelerde, doktor muayenehanelerinde ve hizmet işletmelerinde, bunların yanı sıra meslek eğitimde zorunludur. Toplu taşıma hizmetlerinden faydalanan yolcuların da bir FFP2 maskesi takmaları gerekmektedir. Aynısı tren garlarında, vapur terminallerinde ve havaalanlarında da geçerlidir. Taksilerde de yolcuların bir FFP2 maskesi takmaları şarttır. Hastanelerde ve bakım kuruluşlarında da bir FFP2 maskesi takma zorunluluğu hem ziyaretçiler hem ziyaretçi kabul eden veya odasında bulunmayan hastalar ve bakımevi sakinleri için geçerlidir.

Zorunluluk olan tüm alanların eksiksiz bir listesini, “Enfeksiyondan Koruma Yönetmeliği’nin 4. maddesinde bulabilirsiniz.(link)”: https://www.berlin.de/corona/tr/oenlemler/yoenetmelik#paragraph4

kapat

Berlin Eyaleti kurallarına göre tıbbi maskeler, cerrahi maskeler, nefes verme valfi olmayan KN95/N95 veya FFP2 standardına sahip olan maskelerdir. Tren garları, vapur terminalleri ve havaalanı da dahil olmak üzere toplu taşımada her yerde tıbbi bir maske takılması personel için zorunludur. Taksilerde ve Öözel araçlar ile yapılan seyahatlerde aynı hanede oturmayan şahısların maske takması zorunludur. Şoförler bu zorunluluk dışında bırakılmıştır.

Öğrenciler ve öğretmenler de okul binasında tıbbi bir yüz maskesi takmakla yükümlüdür. Dışarıda ise 1,5 metrelik asgari mesafe korunduğu takdirde maskenin çıkartılması mümkündür.

Bu zorunluluk ilaveten dini ayinlerde, lokantalarda, ofis binalarında ve idari binalarda, perakende satış dükkanlarında personel için, alışveriş merkezlerinde ve dışarıdan ziyaretçi kabul eden zanaat işletmeleri, hizmet yerleri ve diğer esnaf yerlerinde de geçerlidir.

Zorunluluk bulunan alanların tüm listesine “Enfeksiyondan Koruma Yönetmeliği’nin 4. maddesi(link)”:“https://www.berlin.de/corona/tr/oenlemler/yoenetmelik#paragraph4 altında ve” Federal Almanya İş Güvenliği Yönetmeliği’nden(link)”:https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html ulaşabilirsiniz.

kapat
Ağzı ve burnu kapatan bir maskenin takılması 1,5 metrelik asgari mesafenin korunamadığı kamuya açık alanlarda her yerde tavsiye edilmektedir, özellikle alışveriş caddelerinde ve diğer kalabalık meydanlarda.

Gösterilerde, pazarlarda, kuyruk beklerken ve belli cadde, yer ve meydanlarda saat 6 ile 24 arasında bulunan kişiler için de ağzı ve burnu kapatan bir maske takma zorunluluğu vardır.

Zorunluluk bulunan alanların tüm listesine Enfeksiyondan Koruma Yönetmeliğinin 4. maddesi altında ve Federal Almanya İş Güvenliği Yönetmeliği’nden ulaşabilirsiniz.

kapat

Evet, düşük gelirli kişilere, evsizlere ve mültecilere. Geliriniz düşük olduğu takdirde, maske tedarik edebilmek için” ilçenize(link) başvurabilirsiniz. Örneğin sosyal yardım aldığınız veya Hartz-IV hizmetlerinden faydalandığınız takdirde, üniversite öğrencisiyseniz ve Bafög aldığınız takdirde ücretsiz maske alma hakkına sahipsinizdir. Mesleki eğitim yardımı alan mesleki eğitim öğrencileri de bu haktan faydalanabilirler. Bu hakka sahip olduğunuzu ispat eden bir belgeyi yanınızda bulundurmalısınız. İlçenizdeki kaymakamlık maskelerin ne zaman ve nerede dağıtıldığını bildirir.

Mülteci İşlerinden Sorumlu Eyalet Dairesi, mülteci yurtlarındaki maske dağıtımını üstlenir. Evsizlere maske dağıtımı ise Berlin’de soğuk havalarda yardım yapan kuruluşun konaklama yerlerinde yapılır.

kapat

Altıncı yaşını doldurmayan çocuklar maske takma zorunluluğundan muaf tutulurlar.

kapat
Maske takma zorunluluğuna uymadığınız takdirde en az 50 Avro olmak üzere bir para cezası alabilirsiniz. Altı yaşının altındaki çocuklar, bir sağlık nedeni veya bir engellilik nedeniyle maske takamayan kişiler, sağır veya ağır işitme engelli kişiler ve onlara eşlik eden kişiler bundan muaf tutulur.

Nefes alıp verme, öksürme, hapşırma veya konuşma yoluyla damlacık ve aerosollerin yayılmasını azaltmak için tıbbi maskenin hem ağzı hem de burnu kapatması gereklidir.

“Ağız ve burun maskesiyle ve tıbbi maskeyle ilgili paragrafın tamamını yönetmeliğin 4. maddesinde bulabilirsiniz

kapat

Birçok kişinin bir arada bulunması bilhassa sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulanmadığı durumlarda yüksek enfeksiyon riski içermektedir. Halkın ve de gösteri yürüyüşü katılımcılarının korunması için ağız burun maskesi taşıma zorunluluğuna karar verilmiştir. Gösteri yürüyüşü düzenleyenler gösteri yürüyüşünde geçerli olacak bir koruma ve hijyen planı sunmak zorundadırlar. Gösteri yürüyüşünün özelliklerinden biri de katılımcı sayısının yürüyüş esnasında değişebileceği olduğundan, ek önlem alınması önemlidir. Önlemlerden biri de ağız burun maskesinin taşınmasıdır.

Otomobil konvoylarına katılanlar, tek başlarına veya kendi hanelerinden kişilerle araçta bulundukları takdirde bu yükümlülükten muaf tutulur. Diğer tüm kişiler tıbbi bir maske takmakla yükümlüdür. Sürücülerin maske takması gerekli değildir.

kapat

Seyahatler ve Giriş sonrası Karantina

Enfeksiyon durumundaki dinamizm nedeniyle, kesinlikle elzem olmayan seyahatlerden feragat etmelisiniz Olabildiğince evde kalın. Şu anda Almanya’daki tüm eyaletlerde turistik amaçlı konaklamaların sunulması yasaklanmıştır. Başka bir eyalete seyahat ettiğiniz takdirde lütfen öncesinde o eyalete ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi alın. Diğer Federal eyaletlerinin Korona bilgilendirme web sitelerini içeren listeyi Federal Hükümetin web sayfası üzerinden bulabilirsiniz.

kapat

Federal hükümet sürekli olarak hangi ülkelerin risk bölgesi olarak sıralanması gerektiğini bildirir. Virüs varyant bölgeleri ve yüksek insidans bölgeleri de ayrıca belirtilir. Robert-Koch-Enstitüsü (RKI) sürekli güncelleyerek riskli bölgeleri, virüs varyant bölgelerini ve yüksek insidans bölgelerini liste halinde ilan etmektedir.

Şayet Almanya’daki güncel vaka sayıları hakkında bilgi almak isterseniz, Robert Koch Enstitüsü (RKI) interaktif dashboard’da çeşitli eyaletlerdeki vaka sayılarını göstermektedir.

Koronavirüsünün dünya üzerindeki yayılmasını WHO ve Johns Hopkins University’ de interaktif şekilde göstermektedir.

Avrupa’daki vaka sayıları hakkında Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Etme Merkezi – ECDC bilgi vermektedir.

kapat

Eyalet hükümetinin Koronavirüs ülkeye giriş yönetmeliğinde Almanya’ya girişte risk bölgelerinden, yüksek insidans bölgelerinden ve virüs varyant bölgelerinden giriş için farklı uygulamalar öngörülmektedir.

 • Risk bölgeleri: Güncel bulaşma riskinin yükselmiş olduğu bölge ve ülkeler.
 • Yüksek insidans bölgeleri: 7 günlük insidans değerinin 200 ve üstünde olduğu bölgeler.
 • Virüs varyant bölgeleri: Güncel araştırma sonuçlarına göre bulaşma riski daha yüksek olan SARS-CoV-2 mutasyonlarının yaygın görüldüğü yabancı bölgeler.

Bu tarz bölgelerden ülkeye giriş yapanlar özel bildirim yapma, test yaptırma, test belgeleme ve karantina kurallarına uymak zorundadırlar. Bu kurallar risk bölgesinin özelliklerine göre değişik katılık göstermektedir. Güncel geçerli risk bölgesi tanımlamaları Robert Koch-Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır.

kapat

Şayet giriş yapmadan önceki son on gün içinde yurt dışında bir” risk bölgesinde veya bir virüs varyant bölgesi veya yüksek insidans bölgesinde bulunduğunuz takdirde veya uçakla seyahat ettiğiniz takdirde bu sorunun cevabı evettir. Bu şu anda Federal Hükümetin güncel ülkeye giriş yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Testin giriş yapılmadan önceki 48 saat içinde yapılmış olması ve Robert Koch Enstitüsü’nün kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Uçak yoluyla bir risk bölgesinden gelmediğiniz takdirde testi hemen giriş yaptıktan sonra da yaptırabilirsiniz.

Bir yüksek insidans bölgesi veya virüs varyant bölgesinden geldiğiniz takdirde, giriş yapmadan önce Korona’nın size bulaşmadığını ispat etmeniz gerekmektedir. Yapılan test 48 saatten daha eski olamaz.
Test sonucunu veya doktor raporunu giriş yaptıktan sonraki en az on gün içinde saklamalı ve talep edildiği takdirde sağlık müdürlüğüne ibraz etmelisiniz.
Test yaptırma ve testi belgelendirme sorumluluklarınızın yanı sıra genel karantina ve bildirim yükümlülükleri geçerli olmaya devam etmektedir.

Evde karantina, bildirim ve test yükümlülüğü gibi konulara ilişkin daha fazla bilgiyi girişler bölümünde bulabilirsiniz.

kapat

Berlin’e gelmeden önceki son on gün içinde bir risk bölgesinde bulunduğunuz takdirde, Berlin’e geldigeldiğinizde bildirim, test yaptırma ve test belgeleme ve de karantina sorumluluklarınız bulunmaktadır. Bu sorumluluklarınız Federal Koronavirüs Ülke Giriş Yönetmeliği ve Berlin Eyaleti Enfeksiyon Koruma Eylemleri Yönetmeliği’ne: https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_24 dayanarak oluşturulmuştur.

 • Bildirim için genelde bir dijital ülkeye giriş bildiriminin doldurulması gerekmektedir. Orada kaydedilen bilgiler şifreli olarak doğrudan sizin için yetkili olan sağlık müdürlüğüne iletilir. Dijital ülkeye giriş bildirimini doldurmanız mümkün olmadığı takdirde, bunun yerine analog bir bildirim formunu basabilir ve istendiğinde ulaşımı sağlayan şirkete veya makama doldurarak ibraz edebilirsiniz.
 • Bir risk bölgesinden geldiğiniz takdirde, ilaveten giriş yapmadan önce ya da giriş yaptıktan hemen sonra bir Koronavirüs SARS-CoV-2 testi yaptırmanız gerekir. Bu testin giriş yapmadan önceki 48 saat içinde yapılması gerekir. Test sonucunun, giriş yaptıktan sonra en az on gün süreyle saklamalı ve talep edildiği takdirde yetkili makama ibraz etmelisiniz. Yüksek riskli bir bölgeden geldiğiniz takdirde ise, daha giriş yaparken sonucu negatif olan bir Korona testi ibraz etmeniz gerekir. Uçakla giriş yapıldığı takdirde testin girişten önce yapılması zorunludur ve negatif test sonucunun kalkıştan önce havayoluna sunulması gerekir. Test sonucunu giriş yaptıktan sonra en az on gün saklamalı ve talep edildiği takdirde yetkili makama ibraz etmelisiniz.
 • Ülkeye giriş sonrası vakit kaybetmeden derhal evinize veya uygun başka bir mekâna gidip, kendinizi on gün süre ile karantina altına almanız gerekmektedir. Karantina süresini ancak en erken ülkeye girişten beş gün sonra yaptırılmış bir negatif Korona testi ile kısaltabilirsiniz.

Yüksek risk bölgelerinden gelen yolcuların ve risk bölgelerinden gelen yolcuların uymak zorunda oldukları kurallar başkadır. Virüs varyant bölgelerinden gelecek yolcular ek olarak Federal Koronavirüs Korunma Yönetmeliğinde öngörülen taşıma yasaklarına dikkat etmek zorundadırlar.

Bu bölgelerin yer aldığı bir liste Robert -Koch-Enstitüsü tarafından yayınlanır.

Karantina, test ve bildirim yükümlülüğünden istisnalar ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi giriş yapma bölümünde bulabilirsiniz.

kapat

Yurt dışındaki bir yüksek insidans bölgesinden Berlin’e gelenlerin, aşağıda belirtilen sorumlulukları bulunmaktadır: Bildirim zorunluluğu, test yaptırma ve testi belgelendirme zorunluluğu ve karantina zorunluluğu.

 • Bildirim zorunluluğu kapsamında dijital ülkeye giriş bildirimini doldurmanız gerekmektedir. Orada kaydedilen bilgiler şifreli olarak doğrudan sizin için yetkili olan sağlık müdürlüğüne iletilir. Dijital ülkeye giriş bildirimini doldurmanız mümkün olmadığı takdirde, bunun yerine analog bir bildirim formunu basabilir ve istendiğinde ulaşımı sağlayan şirkete veya makama doldurarak ibraz edebilirsiniz.
 • İlaveten ülkeye girişte elinizde negatif bir Korona test sonucu olmalıdır. Bu testin giriş yapmadan en erken önceki 48 saat içinde yapılmış olması gerekir. Test sonucunu en az on gün boyunca saklamanız gerekmektedir ve istendiğinde ilgili makamlara vermeniz gerekmektedir.
 • Giriş yaptıktan sonra derhal on günlük karantinaya girmeniz gerekmektedir.
  Federal Almanya’ya ülke dışından girişiniz başka bir eyalette gerçekleşmiş olsa bile, karantina zorunluluğu bulunmaktadır. Karantina süresince hane halkı dışında başka kişilerle her türlü temasınız yasaklanmıştır. Karantinanızı beş gün sonunda erkenden sonlandırma imkânı bulunmaktadır.

Virüs varyant risk bölgelerinden gelen yolcuların ve özellikle belirtilmemiş risk bölgelerinden gelen yolcuların uymak zorunda oldukları kurallar başkadır. Hangi bölgelerin şu anda yüksek insidans bölgeleri olduğu Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanır.

Karantina, test ve bildirim yükümlülüğünden istisnalar ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi giriş yapma bölümünde bulabilirsiniz.

kapat

Federal Koronavirüs Kkorunma yönetmeliği 17 Şubat 2021 tarihine kadar yurt dışındaki bir virüs varyant bölgesinden ülkeye yolcu taşınmasını yasaklamıştır. Bu yasak ikametgâhı Almanya’da olanlar ve Almanya’da oturum hakkı olanlar için geçerli değildir.

Eğer sizin Berlin’de ikametgâhınız var ise veya Almanya’da oturum hakkına sahip iseniz, taşıma yasağı sizin için geçerli olmayıp, sizin bildirim zorunluluğunuz, test yaptırma ve testi belgelendirme zorunluluğunuz ve karantina zorunluluğunuz bulunmaktadır.

 • Ülkeye girişten önce ancak en erken giriş öncesi 48 saat içinde yapılmış olan bir Korona test sonucu elinizde olmalıdır.
 • Test sonucunu ülkeye girişte yanınızda bulundurmanız ve de ibraz edebilmeniz gereklidir.
 • Bildirim zorunluluğu kapsamında dijital ülkeye giriş bildirimini doldurmanız gerekmektedir. Orada kaydedilen bilgiler şifreli olarak doğrudan sizin için yetkili olan sağlık müdürlüğüne iletilir. Dijital ülkeye giriş bildirimini doldurmanız mümkün olmadığı takdirde, bunun yerine analog bir bildirim formunu basabilir ve istendiğinde ulaşımı sağlayan şirkete veya makama doldurarak ibraz edebilirsiniz.
 • Giriş yaptıktan sonra derhal evinizde on dört günlük karantinaya girmeniz gerekmektedir. Karantina süresini kısaltmanız mümkün değildir.

Taşıma yasaklarında öngörülen başka istisnaları “Federal Koronavirüs Korunma Yönetmeliğinde(link)”:“https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html bulabilirsiniz. Güncel geçerli olan” virüs varyant bölgelerini(link)”:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html Robert Koch-Enstitüsü yayınlar.

kapat

Eğer bir risk bölgesinden veya yüksek insidans bölgesinden gelmiş iseniz ve döndükten sonra en erken beş gün içinde bir Korona testi yaptığınız ve bu testin sonucu negatif çıkması durumunda evdeki karantina sürecinizi bu süre dolmadan önce sonlandırabilirsiniz. Bunun için aile hekiminize veya sağlık sigortası hekimleri birliğine başvurabilirsiniz. Birlik, Berlin’de bulunan doktor muayenelerindeki test imkanları hakkında bilgi de verir. Test sonucu çıkana kadar karantinada kalmanız gerekir. Semptomların ortaya çıktığı durumlarda, derhal ilgili sağlık müdürlüğünü bilgilendirmeli ve karantinaya girmelidir.

Bir virüs varyant bölgesinden gelişlerde 14 günlük karantina süresi kısaltılamaz.

“Evde karantina sürecini kısaltmak için yerine getirilmesi gereken tüm önkoşulları” Yönetmeliğin 24. maddesinde(link)”:thttps://www.berlin.de/corona/tr/oenlemler/yoenetmelik#paragraph24 bulabilirsiniz.

kapat

Evet. Karantina muafiyetleri aşamalı bir sistem üzerinden tanımlanmıştır. Tam olarak aşamalarla ilgili bilgileri yönetmeliğin 22 numaralı maddesinden elde edebilirsiniz.

İstisnalar arasında örneğin şu durumlarda geçerlidir:

 • Berlin’de ailesini ziyaret eden ve 72 saatten kısa süre kalan birinci derece akrabalar, bir aile ziyareti sonrasında bir risk bölgesinden Berlin’e geri gelen ve orada 72 saatten kısa süre kalan kişiler (madde 23, fıkra 2, bent 1 a). Birinci dereceden akraba olanlar çocuklar ve anne babalardır.
 • Berlin’e birinci veya ikinci dereceden akraba olan kişilerin ziyareti için gelen ve Koronavirüs enfeksiyonuna ilişkin negatif bir test sonucu ibraz edebilen kişiler. İlgili testin Almanya’ya girmeden önce en erken 48 saat içinde veya Almanya’ya giriş yaparken yapılmış olması gerekmektedir (madde 23, fıkra 3, bent 2 a). Birinci ve ikinci dereceden akrabalar arasında çocuklar, anne babalar, büyükanne ve büyükbabalar ve kardeşler gelir.
 • Mesleki veya eğitim nedenlerinden ötürü bir risk bölgesine giriş yapmak zorunda oldukları için sınır ötesi hareket etmesi gereken ve en az haftada bir kez Berlin’deki ikametlerine dönüş yapan kişiler. Burada önkoşul uygun koruma ve hijyen kurallarına uyulmasıdır (madde 22, fıkra 2, bent 2 a ).

Yukarıda anılan karantina yükümlülüğünden muafiyet istisnaları, ülkeye giriş yapmadan önceki son on gün içinde virüs mutasyonlarının görüldüğü bir bölgede bulunduğunuz takdirde geçerli değildir.

kapat

Genel karantina zorunluluğu Almanya’nın içindeki risk bölgelerinden gelen kişiler için Berlin’de geçerli değildir. Ancak herkes kesinlikle gerekli olmayan seyahatlerden kaçınmaya çağrılmaktadır. Turistik konaklamalar ise yasaklanmıştır. Otellerde veya diğer konaklama işletmelerinde örnek olarak aile ziyareti veya iş seyahati çerçevesindeki gibi turistik olmayan gecelemelere izin verilir.

kapat

Düzenli olarak elçiliğinizden bilgi alınız. Şayet Schengen vizesi ya da vizesiz giriş yaptıysanız, bulunduğunuz eyaletin göç dairesine ait web sitesi üzerinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

kapat

Şüphe durumunda Korona Test ve Karantina

Havalar soğuduğunda soğuk algınlığı hastalıkları da artmaktadır. Soğuk algınlığı semptomları ve Korona hastalığının semptomları benzer olduğundan, ilk önce telefon ile aile hekiminize başvurmalısınız. Orada sürecin devamı belirlenir. Semptomlarınız ağırlaştığı takdirde, 116 117 üzerinden nöbetçi doktor servisine de başvurabilirsiniz. Robert Koch Enstitüsü, sadece nezle bile olsa her türlü solunum yolu hastalığı belirtisi görülen kişilerin en az 5 gün evde kalmalarını ve orada kendilerini izole etmelerini önermektedir.

kapat

Robert Koch Enstitüsü’nün test kriterleri ile uyumlu olarakSenato’nun sağlık dairesi aşağıdaki durumlarda test yapılmasını önermektedir:

 • Covid-19 için tipik ağır semptomlar sizde görüldüğünde.
 • Tat ve koku duyunuzu akut bir şekilde kaybettiğiniz takdirde.
 • Tespit edilmiş Covid-19 vakalarıyla temasınız olduğunda ve hastalık alameti olabilecek belirsiz semptomlarınız varsa – örn. aynı hanede yaşayan kişiler veya Korona uyarı uygulaması üzerinden temas olarak tanımlanan kişiler.
 • Bir solunum yolu hastalığı akut semptomları size varsa ve özellikle bir risk grubundaysanız veya risk gruplarıyla yakın temas içindeyseniz.
 • Bir solunum yolu hastalığı akut semptomları sizde varsa ve birçok kişi ile temasınız olmuş ise (örneğin bir etkinliğe katılım) veya olmakta ise (öğretmen, antrenör, seks işçisi olarak çalışmakta olanlar)
 • Akut solunum yolu semptomlariyla birlikte sağlık durumunuz kötüleştiği takdirde.

Bu kriterlerin söz konusu olduğu kişiler, kendilerini ihtiyaten evde izole etmeli ve durumun netleştirilmesi için aile hekimlerine veya onlar için yetkili sağlık müdürlüğüne başvurmalıdır. Sağlık müdürlüğündeki ilgili doktor gerektiği takdirde Robert Koch Enstitüsü’nün adı geçen kriterlerini göz önünde bulundurarak nasıl bir yol çizilmesi gerektiği konusunda karar verir. Bir test yapıldığı ve siz bunun sonucunu beklediğiniz takdirde, lütfen ilk olarak 14 günlüğüne evinizde kendinizi izole edin ve hijyen kurallarına uyun.

Hafif semptomlarda başka kriterler devreye girer, örneğin bir risk grubunda olunması veya bir risk grubu mensubu kişilerle yakın temas içinde bulunulması. Lütfen önce telefonla aile hekiminizin muayenehanesine başvurunuz. Başka kişilerle doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Test yapılıp yapılmayacağına size bakan aile hekimi karar verir. Alternatif olarak özel bir Korona muayenehanesine de başvurabilirsiniz. Sizi muayene eden doktor bir test yapılması gerektiğine kanaat getirdiği takdirde, sağlık sigortaları testin masraflarını üstlenir. Almanya’da sağlık sigortası olmayan kişilerin, masrafların üstlenilip üstlenilmeyeceğini doğrudan yurt dışındaki sağlık sigortasıyla netleştirmeleri gerekir.

Bakım evleri, hastaneler, okullar doktor muayenehaneleri ve diğer kuruluşlarda test yapılmasına ilişkin olarak Robert Koch Enstitüsü ayrıca önerilerde bulunmaktadır.

Berlin Senatosu Sağlık Dairesi bir çağrı hattı oluşturmuştur, buraya 030/90282828 nolu hattan telefonla başvurabilirsiniz. Ayrıca 116117 üzerinden Devlet Sağlık Sigortası Hekimler Birliği’ne de ulaşabilirsiniz.

kapat

Semptomlarınız varsa veya Koronavirüsün size bulaşmış olabileceğinden endişeleniyorsanız, “Korona’dan şüphelenildiğinde kim test olmalıdır maddesi altında belirtilen süreçlere göre hareket etmelisiniz. Daha sonrasında nasıl bir yol çizileceğine ise yetkili sağlık müdürlüğü veya aile hekiminiz karar verir. Bir test yapılması gerektiği takdirde, solunum yolları hastalığınızın ağırlığına bağlı olarak, özel bir Korona muayene merkezine gönderilmeniz söz konusu olabilir. Bir aile hekiminiz olmadığı takdirde doğrudan özel bir Covid-19 muayenehanesine de başvurabilirsiniz.

Test sonucunuz gelmeden önce, kendinizi izole etmeli, yani evde kalmalı, iki metrenin altında tüm yakın temaslardan kaçınmalı, el hijyen kurallarına uymalı ve başkalarıyla temas durumunda tıbbi bir maske takmalısınız.

kapat

Berlin ilçeleri, sağlık müdürlüklerinin karantina talimatı verme yükünü azaltmak için yönergeler getirmiştir. Bu genel yönergeler, kimlerin sağlık müdürlüğünün talimatı olmadan da karantinaya girme zorunluluğunda olduğunu düzenlemektedir. Bu genelde, I. kategoride olan temas kişileri, tipik Covid-19 semptomları gösteren Covid olduğundan şüphelenilen kişiler ve test sonucu pozitif olan kişiler için geçerlidir.

Berlin’in 12 ilçesinde geçerli olan genel yönergelerin her birine erişimi web sitemizde Karantina bölümden sağlayabilirsiniz.

kapat

Temel olarak şu geçerlidir: Temaslarınızı azaltın ve sizde semptom ortaya çıkıp çıkmadığını takip edin. Karantinaya girme gerekliliği test sonucu pozitif olan kişiyle yakın temasa girip girmediğinize bağlıdır. Yakın temaslar arasında en az 15 dakika süreyle bir buçuk metrelik bir mesafenin altında doğrudan, ağız burun maskesi takılmadan gerçekleşen bir görüşme/sohbet veya mekan durumunun belirsiz olduğu bir kutlama (temas kişisi kategorisi 1) örnek olarak verilebilir.

Test sonucu pozitif olan kişinin yakın temas kurduğu tüm kişileri ilgili sağlık müdürlüğüne bildirmesi gereklidir. İlçeler test sonucu pozitif olan kişilerden yakın temaslı kişileri bu durum konusunda bilgilendirmesini talep etmektedir. Bunun akabinde sağlık dairesi takibe başlar. Genelde sadece semptomların başlamasından önceki son iki gün içinde gerçekleşen yakın temas kurulan kişilerin isimleri alınır. Bu kişi grubu içinde sizin de isminiz bildirildiği takdirde, sağlık müdürlüğünüz sizinle gerektiği takdirde irtibata geçer ve sizin birinci derecede bir temas kişisi olup olmadığınızı tespit eder. Bu söz konusu olduğu takdirde, genelde karantina talimatı verilir ve siz ya sizin bağlı olduğunuz sağlık müdürlüğü ya da test sonucu pozitif olan kişi tarafından bu konuda bilgilendirilirsiniz. Doğrudan bu kişiyle yakın temasınız olmadığı ancak uzun bir süre aynı mekanda bulunduğunuz takdirde de geçici bir karantina uygulaması söz konusu olabilir.

Sağlık müdürlüğü sizinle irtibata geçmeden önce temas kurduğunuz kişinin pozitif test sonucundan haberdar olursanız, bu kişi ile beraber söz konusu temasın yakın bir temas olup olmadığını değerlendirin. Yakın temas kurduğu kişiler arasında yer alıyorsanız, ihtiyaten kendi temaslarınızı azaltın ve kendinizi karantinaya alın. Ayrıca yetkili sağlık müdürlüğüne başvurun. Semptomunuz olduğu takdirde, bunu ek olarak sağlık müdürlüğüne bildirin. Temas kurulan kişiler kategori 1’deyseniz, sağlık müdürlüğü size karantina uygulaması getirir ve gerekli olduğu takdirde Korona testi yapar. Temas kişilerinin test edilmesi artık her vakada gerçekleşmemektedir, ilgili vakadaki durum hakkında nasıl bir yol çizileceğine sağlık müdürlüğü karar verir.

Test sonucu negatif olduğunda, Koronavirüs’ün endişe verici bir varyantı söz konusu olduğuna dair bir şüphe olmadığında ve hiç semptomunuz yoksa karantina on güne kısaltılabilir. Bu testin en erken karantinanın onuncu gününde yapılmasına izin verilir. Burada da, her vakada kararı sağlık müdürlüğü verir hususu geçerlidir.

Tanıda temasların takip edilmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgiyi Robert Koch Enstitüsü’ alabilirsiniz.

Berlin ilçeleri karantinayla ilgili genel yönergeler düzenlemiş bulunmaktadır. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi ilçelerin karantina düzenlemeleri adlı maddede bulabilirsiniz.

kapat

Koronavirüs pozitif olan kişilerle uzaktan teması olan kişilerin test masraflarını sağlık sigortaları her durumdahalde karşılamamaktadır. Test masraflarının karşılanabileceği meslek grupları listesini Federal Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Korona test yönetmeliğinde ubulabilirsiniz.

kapat

Semptomların ortaya çıkması büyük farklılıklar göstermektedir. Korona bulaşıp hiçbir şekilde semptom görülmeyen kişiler de vardır. Bulaştıktan sonra semptomların ortaya çıkması 14 güne kadar sürebilir. Ancak çoğu durumda semptomlar virüs bulaştıktan sonra daha erken bir safhada ortaya çıkar, ortalama olarak 5-6 gün içinde.

kapat

Bir PCR testinin mi yoksa hızlı bir antijen testinin mi yapılacağına doktorunuz karar verir. Genel olarak hızlı testin sonucu pozitif çıktığında, bu sonucun teyit edilmesi için bir PCR testi gereklidir.

Bunun dışında kendi enfeksiyon durumunu kontrol etmek için başka seçenekler de söz konusudur:

 • Kendi kendinize test yapmak için çevrimiçi olarak veya ucuz marketlerde satılan hızlı testleri satın alabilirsiniz.
 • Resmi olarak yetkilendirilmiş test yerlerinde haftada bir kez ücretsiz olarak test olabilirsiniz. Berlin’deki test yerlerini buradan bulabilirsiniz: test-to-go.berlin
 • Özel test yerlerinde ücret karşılığında test olabilirsiniz.
kapat

Bu sonuç ilk olarak sadece testin yapıldığı anda negatif olduğunuz anlamına gelir. Ancak bu sadece anlık bir tespittir. Daha sonraki bir safhada test olduğunuzda, enfeksiyon size bulaştığı ve vücudunuzdaki virüs yükü arttığı takdirde sonucun pozitif çıkma ihtimali halen vardır. Semptomunuz yoksa ve endişe verici bir varyant şüphesi söz konusu değilse, karantina en erken 10 sonra kaldırılabilir. Bunun için ilgili kişinin en erken karantinanın onuncu gününde yapılan negatif bir test sonucu ibraz etmesi gereklidir. Burada da, her vakada kararı sağlık müdürlüğü verir hususu geçerlidir.

kapat

Test sonucunuz pozitif çıktığı takdirde Enfeksiyondan Koruma Yasası uyarınca kendinizi evinizde izole etmekle yükümlüsünüzdür. Başka insanlarla birlikte yaşadığınız takdirde mümkün olduğunca evinizde de temastan kaçının. Semptomlarınız başlamadan önceki iki gün içinde ve sonrasında yakın temas içinde olduğunuz kişilere durum hakkında bilgi verin. Yakın temas içinde olduğunuz kişileri aynı zamanda yetkili sağlık müdürlüğüne de bildirmeniz gerekir. Genelde sadece semptomlarımız başlamadan önceki iki gün içinde ve sonrasında yakın temas içinde bulunduğunuz kişilerle ilgili bilgi toplanır. Aşağıda yer alan iletişim bilgilerini verdiğiniz takdirde sağlık müdürlüğünün işini kolaylaştırırsınız: Tam isim, telefon numarası, e-posta veya posta adresi (en azından posta kodunu bildirmeniz önerilir ki ilgili sağlık müdürlüğü tespit edilebilsin).

Hastalığınızın seyrine bağlı olarak izolasyonunuz sonlandırılır. Hafif bir seyir geçiriyorsanız, *RKI ölçütlerine göre* tanımlandığı üzere, semptomlarınız bittikten sonra en erken 48 saat, semptomlarınız başladıktan sonra en erken on gün içinde karantinadan çıkabilirsiniz. Bu bağlamda tat ve koku kaybı genelde çok daha uzun sürdüğü için, bu semptomlar karantina süresini uzatmazlar.

Berlin ilçeleri karantinayla ilgili genel yönergeler düzenlemiş bulunmaktadır. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi ilçelerin karantina düzenlemeleri adlı maddede bulabilirsiniz.

kapat

Bu kesin bir şekilde söylenememektedir. Şu anda semptomların başlangıcından önceki iki gün içinde ve semptomların başlangıcından sonraki en az on güne kadar bulaşıcı olunduğundan yola çıkılmaktadır. Semptomların enfeksiyondan sonra ne zaman ortaya çıkacağı ise büyük farklılık göstermektedir ve 14 güne kadar sürebilir. Eğer kişide ağır bir hastalık seyri söz konusuysa, bu kişi daha uzun süre bulaşıcı olabilir.

Test sonucu pozitif çıkan ancak hastalığın ne zaman bulaştığı belli olmayan kişilerde, test yapılan gün referans olarak alınır ve testten önceki iki gün ile testten sonraki on güne kadar olası bir enfeksiyon süresinden yola çıkılır. Test sonucu pozitif olan ve bulaşma anını tespit edebilen ve semptomu olmayan kişilerde, bu temasın akabindeki üçüncü günden itibaren bulaşıcılığın başladığından yola çıkılır.

kapat

Korona hastalığı söz konusu olduğunda doktorunuz size bir iş göremezlik raporu düzenler ve bu raporu işvereninize ibraz etmeniz gerekir. Semptom ve hastalık ibaresi olmaksızın test sonucu pozitif olduğu takdirde, yetkili sağlık müdürlüğü karantina talimatı verir ve bununla ilgili belgenin de aynı şekilde işverene ibraz edilmesi gerekir.

kapat

Evet, daha önce size Koronavirüs bulaşmış olsa bile, temaslı kişi olarak tekrardan karantinaya girmeniz gerekir.

kapat

Koronavirüs ve Mutasyonlar

Koronavirüs – ya da SARS-CoV-2 ya da Covid-19 olarak da adlandırılan – hayvanlara ve insanlara bulaşabilir. Bu virüs değişik şiddette hastalık semptomları tetikleyebilir: boğaz ağrısından, hafif bir üşütmeden başlayarak çok ağır solunum yolları hastalıklarına kadar. Virüs bulaşmış her insan aynı zamanda hastalık semptomlarının farkında olmak zorunda değildir. Semptomatik hakkında bilim hemfikir değildir. RKI’nin verilerine göre Korona enfeksiyonu ile birlikte sık sık ateş, öksürme, nezle, solunum yolu sorunları, koku ve tat alma duyularında bozukluklar görülmektedir.

Charité Berlin bir web tabanlı korona uygulaması geliştirdi. Bu uygulama ile ilgili muayene ünitesiyle daha telefon etmeden evvel, semptomlarınızın korona bulaşıcısına benzeyip benzemediğini anlayabilirsiniz.

kapat

Mutasyonlar, Koronavirüsün gen malzemesinde oluşan değişikliklerdir. Mutasyonlar, virüslerin çoğalması esnasında sürekli meydana gelen çok doğal ve sık rastlanan süreçlerdir. Zaman içinde buna bağlı olarak çok sayıda farklı virüs varyantı oluşur. Virüs mutasyonları, aşağıdaki sonuçları beraberinde getirdikleri takdirde tehlikeli olabilirler:

 1. Virüs enfeksiyonu sonrası ağır hastalık seyirleri,
 2. Daha yüksek düzeyde bulaşıcılık, yani virüsün daha kolay yayılması,
 3. Bağışıklığın kısıtlı cevap vermesi, yani enfeksiyon geçirdikten veya aşı olduktan sonra tekrardan enfekte olma olasılığının artması.

Yeni SARS-CoV-2 virüs varyantları hakkında daha ayrıntılı bilgileri ve tavsiyeleri Robert Koch Enstitüsü’nün sayfalarında bulabilirsiniz.

kapat

SARS-CoV-2’nin halihazırda üç yeni varyantı şimdiye kadar Berlin’de tespit edilmiştir: İlk defa Büyük Britanya’da keşfedilen B.1.1.7 varyantı, Güney Afrika’dan bildirilen B.1.351 mutasyonu ve Brezilya’dan tanınan B.1.1.28 P.1 varyantı. B.1.1.7 varyantının daha yüksek bir bulaşıcılığa sahip olduğu tespit edilmiştir ve daha ağır hastalık seyirlerine neden olduğuna dair işaretler söz konusudur. B.1.351 ve B.1.1.28 P.1 varyantlarında da daha yüksek bir bulaşıcılıktan yola çıkılmaktadır. Bu ve diğer virüs varyantlarının yayılma oranı Berlin laboratuvarları tarafından takip edilmektedir.

Yeni SARS-CoV-2 virüs varyantları hakkında daha ayrıntılı bilgileri ve tavsiyeleri Robert Koch Enstitüsü’nün sayfalarında bulabilirsiniz.

kapat

SARS-CoV-2 varyantlarının halk arasındaki yaygınlığını tespit etmek için belli bir sayıda pozitif çıkan PCR testi düzenli olarak özel laboratuvar testleri aracılığıyla virüs gen malzemesindeki değişiklikleri tespit etmek üzere incelenir. Komple genom sekansı çok meşakkatli bir süreçtir; önceden tanınan virüs varyantlarının tespit edilmesinin yanı sıra yeni mutasyonların da keşfedilmesini mümkün kılar.

Varyanta özel bir PCR testi yapılarak önceden tanından virüs mutasyonların daha hızlı ve kolay bir şekilde tespit edilebilir. Federal Koronavirüs Test Yönetmeliği ve Koronavirüs İzleme Yönetmeliği bu süreçlerin güvence altına alınması için hukuksal çerçeveyi oluşturur. Sağlıktan sorumlu senato dairesi ve sağlık müdürlükleri, enfeksiyon olaylarını takip etmek için Berlin laboratuvarları ile sıkı bir bilgi paylaşımı içindedir.

kapat

Örneğin grip virüsleri için de geçerli olan genel hijyen talimatlarına uyun:

 • Ellerinizi en az 20 saniye düzenli ve kapsamlı bir şekilde yıkayın
 • Elinize değil dirsek içlerinize hapşırın veya öksürün
 • Ellerinizle yüzünüzde mümkün olduğunca az temas edin
 • El sıkışmaktan kaçının
 • Hastalara mesafeyi koruyun
 • İç mekânları sık havalandırın

Ayrıca temel olarak başka şahıslara karşı asgari 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumaya çalışınız. Mesafeyi koruyamadığınız yerlerde bir maske takmanız gereklidir. Düzgün kullanılırsa FFP2 maskeleri iyi bir koruma sağlamaktadır. Federal Hükümetin Korona İkaz Uygulamasını cep telefonunuza indirin ve uygulamayı etkinleştirin. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgileri Federal Hükümetin SSS bölümünden. edinebilirsiniz.

Ayrıca bireysel bir temas günlüğü tutmanız da tavsiye edilir.

Şayet Korona dolayısıyla ya da şüphesi durumunda kendi özel evinizde karantinada yaşıyorsanız, bu durumda lütfen Federal Çevre Bakanlığının çıkartmış olduğu güvenli şekilde çöp imhası konusundaki özel kurallara dikkat ediniz.

kapat

Bireysel bir temas günlüğü, Korona’ya yakalandığınız takdirde, geçtiğimiz günlerde temas içinde olduğunuz kişileri hızlı bir şekilde tespit etmenizi sağlar. Böylece test sonucunuz pozitif çıktığında, temas zincirlerinin takip edilmesinde fazla zaman kaybı yaşanmamasını, kimsenin unutulmamasını sağlarsınız ve bu etkin çabanızla sağlık müdürlüklerinin işini kolaylaştırmış olursunuz.
Burada tavsiyemiz, ailenizle akşam yemeği gibi her gün söz konusu buluşmaları değil de hanenizden olmayan başka bir kişiyle yediğiniz akşam yemeği gibi her gün yaşanmayan buluşmaları not etmeniz yönündedir. Tarihi, kişinin veya kişilerin adlarını, yeri, yaklaşık zamanı, buluşmanın süresini, durumu ve içeride maskeli veya dışarıda maskesiz gibi mekân, koruma ve hijyen ile ilgili özellikleri not etmeniz en iyisi olur. Bunun yanı sıra söz konusu mekânda sıkışık bir durumun mu söz konusu olduğunu yoksa bolca mesafe korumanın mümkün mü olduğunu da kaydetmeniz tavsiye edilir.

Temas günlüğü tutmak için Federal Hükümetin Korona İkaz Uygulamasını, akıllı telefonunuzu veya sadece boş bir kağıt kullanabilirsiniz.

kapat

Koronavirüs: Yardım hattı (030) 9028-2828

Berlin Senatosu Sağlık, Bakım ve Cinsiyet Eşitliği Dairesi Başkanlığı 28 Ocak 2020 tarihinden beri virüs kapmış olduklarından endişe duyan Berlinlilerin başvurup bu konuda danışabilecekleri bir yardım hattı tesis etmiş bulunmaktadır. Daha fazla bilgi