Berlin‘de korona önleme uygulamaları – Sorular ve cevaplar

Berlin Senatosu Sağlık Dairesi tarafından korona virüsüyle nasıl başa çıkılacağı konusunda sürekli bilgi vermektedir.

Son durum: : 10 Ekim 2020

Genel, spor ve ikâmet

Ancak temel olarak sosyal ilişkileri mümkün olduğunca azaltmak çağırısı geçerlidir. Saat 23:00 ve 06:00 arasında şu an itibariyle bir kısıtlama geçerlidir: Dışarıda sadece beş kişi veya iki ayrı handen gelen kişiler bir arada bulunabilir. Özel çerçevede ise kapalı mekanlarda sadece on kişi ve dış mekanlarda sadece 50 kişinin bir araya gelmesine izin verilir.
Ayrıca başkaları ile mümkün olduğunca 1,5 metre olan asgari mesafeyi uygulama zorunluluğunu geçerlidir. Bu zorunluluk özel ve ailevi ortamlarda yapılan etkinlik ve toplantılar içinde geçerlidir.

Bazı alanlarda, örneğin hasta bakımında, bu mesafeyi korumak mümkün olmadığı durumlarda, asgari mesafe kuralı geçersizdir. Daha önce de olduğu gibi bu kural aynı evi paylaştığınız şahıslar yada şahsi birliktelikler için yada çocuklarınızla şahsi münasebette bulunma hakkına sahip olduğunuzda geçerli değildir. Asgari mesafe kuralı ölüm döşeğinde yada bir şahıs çok ağır hasta ise de geçerli olmamaktadır.

Etkinliklerde katılımcı sayısı kısıtlaması olup, perakende mağazalarında yada spor ve eğlence yerlerinde ise daha önce de olduğu gibi müşteri ve katılımcı sayısı ayarlanmalıdır. Sorumlular özel koruma ve hijyen planları ile izleyiciler yada katılımcıları salgına karşı ne şekilde bir koruma izleyeceklerini ortaya koyup garanti altına almalıdırlar. Bu sözü edilen plan hazırlandığında Robert-Koch-Enstitüsünün salgına karşı koruma önerileri ve iş güvenliği dairesinin yönergeleri dikkate alınmaları gerekmektedir. Sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili kurallar iyi görünür şekilde asılmalarıdıdır.

kapat

Saat 23:00 ve 06:00 arasında Berlin’de tüm restoran, bar, kafe ve satış yerlerinin kapanması gereklidir. Açılış saatlerinin kısıtlanmasıyla, Koronavirüsün kontrolsüz bir şekilde yayılmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Aynı zaman çerçevesinde dış alanlarda özel buluşmalar açısından da kapsamlı bir temas kısıtlaması getirilmiştir. Aynı zaman zarfı içinde dışarıda en fazla beş kişi veya iki ayrı haneden kişiler bir araya gelebilir. Kapalı mekanlarda gerçekleşecek özel buluşmalarda ise en fazla on kişinin bir araya gelmesine izin verilir.

kapat

Ağzı ve burnu kapatan bir maske takma zorunluluğu belli başlı kapalı mekanlar için öngörülmüştür. Bunun yanı sıra ddiğer kişilere olan sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu durumlarda enfeksiyon riskinin artması nedeni ile ağız burun maskesinin taşınması önemlidir.

Maske takma zorunluluğu ofis ve idari binalarda ve asansörlerde geçerlidir. Sabit çalışma yerinizde bulunduğunuzda ve asgari mesafe korunabildiğinde, maskeyi çıkartmak mümkündür.

Toplu taşıma kullanımı esnasında, tren istasyonlarında, otobüs, tramvay, metro duraklarında, havaalanlarında, vapurlarda ve vapur iskelelerinde, ve de perakende satış yapan mağazalarda ağız burun maskesinin taşınması zorunludur. Bunlara ek olarak lokanta ve barlarda, berber dükkanlarında ve doktor muayenehanelerinde ağız burun maskesinin taşınması zorunludur.
100’den fazla katılımcının bulunduğu gösterilerde, ağzı ve burnu kapatan bir maskenin takılması zorunludur. Gösteri esnasında birlikte tezahürat yapıldığı durumlarda, daha az katılımcının söz konusu olduğu gösterilerde de maske takmak zorunludur.

Zorunluluk bulunan alanların tüm listesine Enfeksiyondan Koruma Yönetmeliğinin 4. maddesi altında ulaşabilirsiniz.

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/

Maskenin, hem ağzı hem de burnu kapatacak şekilde takılması ve bu şekilde damlacık ve aerosollerin nefes alma, öksürme, hapşırma ve konuşma yoluyla yayılmamasın önüne geçilmesi gereklidir.

Bu zorunluluğa aykırı davranışlarda 50 ile 500 Euro arasında bir ceza ile karşılaşabilirsiniz.

Eğer ağız burun maskeniz yok ise, bir bez veya atkı kullanabilirsiniz. Altıncı yaşını bitirmemiş olan çocuklar ve engelleri bulunan, örneğin işitme engelleri olanlar veya diğer sağlık nedenleri ile maske takamayan kişiler bu zorunluluktan muaftır.

Maskelerin kullanım şekli, temizlenmesi ve de günlük maske ile tıbbi maske arasındaki farklılıkları gösteren bilgilere Federal Sağlık Bilinçlendirme Dairesi adresinden ulaşabilirsiniz.

kapat

Birçok kişinin bir arada bulunması bilhassa sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulanmadığı durumlarda enfeksiyon riski içermektedir. Halkın ve de gösteri yürüyüşü katılımcılarının korunması için ağız burun maskesi taşıma zorunluluğuna karar verilmiştir. Gösteri yürüyüşü düzenleyenler gösteri yürüyüşünde geçerli olacak bir hijyen planı sunmak zorundadırlar. Gösteri yürüyüşünün özelliklerinden biri de katılımcı sayısının yürüyüş esnasında değişebileceği olduğundan, ek önlem alınması önemlidir. Önlemlerden biri de ağız burun maskesinin taşınmasıdır.

kapat

Toplantılarda daha önce de olduğu gibi aynı anda mekanda olabilecek azami katılımcı sayısı bulunmaktadır:

 • özel etkinliklerde en fazla 10 kişi
 • diğer tüm etkinliklerde en fazla 1000 kişi olmamak kaydıyla,

Açık havada:

 • özel etkinliklerde en fazla 50 kişi
 • diğer tüm etkinliklerde en fazla 5000 kişi

Organizatörler her bir etkinlik için içinde sosyal mesafenin nasıl korunacağını gösteren özel koruma ve hijyen planı oluşturmak ve kapalı mekânlar kullanıldığında olası enfeksiyon durumunda hızlı davranabilmek için katılımcı listeleri tutmak zorundadırlar. Dış mekanlarda gerçekleşen özel etkinliklerde aynı anda 20’den fazla kişi bulunduğu takdirde de böyle bir planın oluşturulması gerekmektedir.

Toplantılar, yani gösteriler veya mitingler, sayıları sınırsız katılımcıyla yapılabilmektedir. 100 veya üzeri katılımcının olduğu gösteri yürüyüşlerinde maske takılması zorunludur. Daha az katılımcının bulunduğu gösteri yürüyüşlerinde örneğin ortak slogan atılması durumunda maske takılması zorunludur. Toplantı düzenleyicileri asgari sosyal mesafenin korunmasını ve hijyen kurallarının uygulanmasını garanti altına almakla sorumludurlar ve bunu sağlayabildiklerini hazırladıkları koruma ve hijyen planlarında gösterebilmelidirler. Gösteriye katılanların adları belgelenmek zorunda değildirler.

kapat

Kapalı mekanlarda gerçekleşen özel etkinlik ve toplantılarda en fazla 10 kişinin aynı anda bulunmasına izin verilir. Dış mekanlarda gerçekleşen özel etkinliklerde
10’dan fazla kişi katılmakta ise, enfeksiyon durumunda katılımcılara erişebilmek veya katılımcıları bilgilendirmek amacı ile katılımcı listelerinin tutulması zorunludur.
20’den fazla kişinin katıldığı etkinliklerde ise buna ek olarak bir koruma ve hijyen planı oluşturmanız gerekir. Kendinizi ve başkalarını korumanız için özel ve ailevi etkinliklerde de beraber yaşamadığınız kişilerle aranızda 1,5 metrelik mesafeyi korumak zorundasınız.

kapat

Örneğin bir etkinliğin sorumluları tarafından, katılımcı listelerinin tutulması zorunludur. Güncel olarak bu zorunluluk etkinliğin kapalı veya açık alanda yapılmasından bağımsız olarak geçerlidir. Katılımcı listeleri sayesinde katılımcı bulaşma durumunda olası enfeksyon zincirini takip etmek daha kolay olacaktır ve gereğinde katılımcılara ulaşmak mümkün olacaktır. İstenilen bilgiler arasında olması gerekenler: eksiksiz isim, telefon numarası, ikamet ettiği veya sürekli kaldığı yerin ilçe veya beldesi, adres ya da posta adresi, hangi saat aralığında orada bulunmuş olduğu, var ise oturduğu yerin veya masanın numarası (örneğin bir restoranda).

Katılımcı listeleri için verilen bilgilerin gerçeğe uygun olması gerekmektedir. Gerçeğe uygun olmayan bilgiler verenlere para cezası uygulanabilir ve de etkinliğe katılımları yasaklanabilir.

Katılımcı belgesi ile ilgili düzenlemeleri yönetmeliğin 3. maddesinde bulabilirsiniz.

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/

kapat

Her bir spor kulübü ve her bir spor salonu içinde kişi başına düşecek, m2 olarak belirtilecek asgari alanı da içeren hijyen ve koruma planı oluşturmak ve istek üzerine sunabilmek zorundadır. Eğer kapalı mekânda spor yapılacaksa, enfeksiyon durumunda kullanılmak üzere, katılımcı listelerinin tutulması zorunludur. Spor salonunda bulunduğunuzda ise ağız-burun-örtüsü takmak zorundasınız, örtüyü sadece spor faaliyetleri esnasında takmak zorunda değilsiniz.

Yakın temas gerektiren spor faaliyetlerinde faaliyet açık havada yapılıyor olsa bile her zaman katılımcı listelerinin tutulması zorunludur. Enfeksiyon Koruma Yönetmeliğinin genel kuralları geçerliliğini sürdürmektedir. Sorumlu kişiler katılımcıları spor faaliyetinden önce geçerli hijyen ve koruma kuralları konusunda bilgilendirmeli ve de bu kurallara uyulmasını sağlamalıdır.

Takım ve grup spor faaliyetlerinde antrenör dahil olmak üzere 30 kişiye kadar olan düzenli takım ve gruplar beraberce antrenman yapabilirler.

Dövüş sporlarında ise dört kişiye kadar varan sabit antrenman grupları, artı antrenör ile yapılan çalışmalar tekrar yapılabilmektedir.

Sabit eşli dans, ve diğer eşli sporcular da tekrar antrenmanlara başlayabilirler.

Ayrıca kano, yelken ve kürek sporlarında da antrenmanlar yapılabilir.

Kamu yararına hizmet veren Berlin’in spor derneklerini desteklemek için Berlin Eyalet Spor Birliği’nin organizasyonu altında bir yardım şemsiyesi gerilecektir. Dilekçeleri online olarak Eyalet Spor Birliğinde bulabilirsiniz. Bu teklif 28.02.2021 tarihine kadar geçerli olmaktadır. Zararları sadece Korona pandemisi nedeniyle oluştuğunu kanıtlayan spor dernekleri maddi olarak desteklenecektir. Senato bunun için 8 milyon Euro tahsis edecektir.

kapat

Tabii ki stadyuma gidebilirsiniz. Spor etkinliklerinde diğer etkinliklerde olduğu gibi saptanmış azami kişi sayıları bulunmaktadır. Etkinlik organizatörleri korunma ve hijyen planlarını hazırlamak zorunda olup ve bu planları yetkili senato birimine sunmak zorundadırlar. Ayrıca diğer etkinliklerde olduğu gibi katılımcı listelerinin tutulması gerekmektedir.

kapat

Kapalı alanlarda yapılan eğlence amaçlı dans etkinlikleri ve benzerleri SARS-CoV-2-Enfeksiyon Koruma Yönetmeliğinin 7. maddesi 1. fıkrası gereği Berlin eyaletinde yasaklanmıştır ve bu nedenle yapılamazlar. Bu yasak kapsamına SARS-CoV-2-Enfeksiyon Koruma Yönetmeliği kapsamında “spor etkinliği” olarak tanımlanmış dans etkinlikleri girmemektedir. Spor etkinliği olarak tanımlanma kapsamına, düzenli beraber dans edenlere dans okullarında verilen kurslar ve spor amaçlı beraber dans edenlerin antrenmanları girmektedir. Spor etkinliği olarak tanımlanmış dans etkinlikleri eğlence amacı ile kulüplerde ve barlarda kapalı alanlarda yapılan dans etkinliklerine nazaran daha düşük enfeksiyon riski taşımaktadır; çünkü spor etkinliklerine katılım süre ve katılımcı sayısı bakımından diğerlerine nazaran kısıtlı olup, korunma ve hijyen kurallarına uyumu sağlamak mümkün olmaktadır.

kapat

Evet, etkinliği yöneten şahıs katılımcıların ne şekilde enfeksiyondan korunabileceklerini içeren özel bir sosyal mesafe ve hijyen planı gösterdiği sürece, açık havada dans edilmesine izin verilmektedir. Kapalı mekânlarda, daha önce de olduğu gibi, eğlence amaçlı dans etkinliklerinin yapılmasına izin verilmemektedir. Koruma planlarının hazırlanması ve uygulanması konusundaki sorumlu, etkinliği organize eden şahıstır. Eğer etkinliğe ait kapalı mekânlar bulunuyorsa – her ne kadar orada dans edilmesine izin verilmiyorsa da – katılımcı listelerinin tutlmasi gerekmektedir. Ayrıca açık alanda etkinliğe katılılan azami katılımcı sayısı sınırı aşılmamalıdır.

kapat

Öğrenim ve bilim

Sonbahar tatilinden sonra Berlin’deki okullarda aşamalı bir plan geçerli olacak ve bu plan Berlin Corona lambasına göre belirlenecektir. Aşamalı plan, enfeksiyon durumunda bir değişiklik olduğunda hangi tedbirlerin öngörüldüğünü gösterir.

Devam eden 2020/21 okul yılında Berlin’deki okullar şimdiye kadar düzenli ve aralıksız bir eğitim sunmaktadırlar. Bu düzenli eğitim, genel dersleri, teşvik derslerini ve gruplara ayrılarak verilen dersleri ve diğer tüm bağlayıcı okul seçenekleri ve etkinliklerini kapsar. Korona pandemisi süresinde okullarda uygulanacak örnek hijyen planı oluşturulmuştur. Bunun bir parçası olan diğer önlemlerin yanı sıra ders dışında kapalı alanlarda ağız-burun maskesi taşınması zorunlu kılınmıştır.

Eğitim, Gençlik ve Aile Senatosu size okul ve yuvalarda normal düzen konusunda detaylı bilgi vermektedir.

kapat

Berlin’deki devlet, özel ve dini yüksekokullar SARS-CoV-2 Enfeksiyon koruma yönetmeliği kapsamında öngörülen önlemleri alarak, bilhassa hijyen kurallarına uyarak ve katılımcı listeleri tutarak eğitimlerine devam edebilirler.

Enfeksiyon durumu izin verdiği derecede önümüzdeki yarıyılda derslerin kısmen dijital ve kısmen de yüz yüze eğitim olarak verilmesi düşünülüyor. Yüksek okul eğitiminde dinamik enfeksiyon durumuna cevap verebilmek için, bu yarıyılda bölüme özel bir aşamalı plan devreye girmiştir.

Meslek yüksek okuluna ilk başlayanlar dışındaki tüm öğrenciler için dersler kış yarıyılında 1 Ekim 2020 tarihinde, ilk başlayanlar için 2 Kasım 2020 tarihinde başlayacaktır. Üniversitelerde ise dersler 2 Kasım 2020 tarihinde başlayacaktır.

Üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin güncel Korona tedbirleri hakkında güncel bilgileri Senatonun-Bilim ve Araştırma Dairesinin özel sayfasında bulabilirsiniz.

https://www.berlin.de/wissenschaft/corona

kapat

Trafik, seyahat, mobilite

Berlin’in kamuya ait taşıtlarında bir ağız-burun-örtüsünü takmaya zorunlusunuz. Ara ara bilet kontrollerindeolduğu gibi, kontroller yapılacaktır. Enfeksiyon koruma yönergesi doğrultusunda kamu araçlarında bir maske takma mecburiyeti bulunmaktadır. Bu uygulamaya karşı geldiğiniz taktirde 50 ila 500 Avro arasında ceza ödeyebilirsiniz. Bu uygulama dışında kalanlar arasında altı yaşına kadar olan çocuklar ve sağlık engellerinden dolayı yada genel engellerinden ötürü maskesyi takamayanlar yada sağır ve ağır işiten şahıslar ve refakatçıları sayılmaktadır.

Nefes alma, öksürme, hapşırma veya konuşma yoluyla damlacık ve aerosollerin yayılmasının engellenmesi için maskenin ağzı ve burnu kapatması gerekmektedir.

Ağız-burun-örtüsü ile ilgili tam kuralı yönergenin 4. maddesinde okuyabilirsiniz.

kapat

Bu, Almanya içerisinde ve yurt dışındaki enfeksiyon durumuna bağlıdır. Bundan dolayı seyahate çıkmadan önce gitmek istediğiniz bölgedeki pandemi gelişimi ve oradaki Korona tedbirleri konusunda bilgi edinmeniz gerekir. Almanya için Federal Hükümetii halihazırda geçerli olan Korona ile ilgili yönetmelikler ve genel düzenlemeler hakkında bir bilgilendirme sayfası oluşturmuştur.

Eğer yurtdışına bir gezi planlıyorsanız, lütfen gitmek istediğiniz ülkenin risk bölgesi olup olmadığını kontrol edin. Şayet bir risk bölgesine giderseniz, döndükten sonra evinizde karantinaya girmeniz gereklidir.

Aynı zamanda seyahate çıkmadan evvel gideceğiniz ülke ile ilgili hangi giriş kurallarının ve COVID-19’un sınırlandırılması ile ilgili hangi önlemlerin bulunduğu hakkında bilgi edinmelisiniz. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Dış İşlerinden alabilirsiniz.

Ayrıca Avrupa Birliği’nin Re-open EU web sitesinde Avrupa Birliği üyesri ülkelerinin giriş kuralları hakkında bilgi alabilirsiniz.

kapat

Federal hükümet sürekli olarak hangi ülkelerin risk bölgesi olarak sıralanması gerektiğini bildirir, yani hangi ülkelerde Koronavirüsünün bulaşma tehlikesinin yüksek olduğunu denetlemektedir. Robert-Koch-Enstitüsü (RKI) sürekli güncelleyerek riskli bölgeleri liste halinde ilan etmektedir. Şayet risk bölgesinden direk yada risk bölgesi olmayan yada Almanya’nın başka bir federal eyaletinden Berlin’e giriş yapacak olursanız, 14 günlük bir karantinayı hesaba katmak zorundasınız.

Şayet güncel vaka sayıları hakkında bilgi almak isterseniz, Robert Koch Enstitüsü (RKI) interaktif dashboard’da çeşitli eyaletlerdeki vaka sayılarını göstermektedir.

Koronavirüsünün dünya üzerindeki yayılmasını WHO ve Johns Hopkins University’ de interaktif şekilde göstermektedir.

Avrupa’daki vaka sayıları hakkında Avrupa Merkezi’nin Hastalıkları Önleme ve Kontrol Etme Listesi – ECDC ile bilgi vermektedir.

kapat

Berlin’e gelmeden önceki son 14 gün içinde bir risk bölgesinde bulunduğunuz takdirde, Berlin’e geldikten sonra hemen yetkili sağlık müdürlüğüne bilgi vermeniz ve evde kendinizi 14 günlük karantinaya almanız gerekmektedir. Sağlık müdürlüğüne verilecek bilgi için ülkeye girişte doldurmuş olduğunuz iniş kartını da kullanabilirsiniz. Sağlık müdürlüğü talep eder ise test yaptırmak zorundasınız.

Eğer risk bölgesinden geliyorsanız, herhangi bir semptom göstermiyorsanız, Berlin’in Tegel ve Schönefeld havalimanlarında ve Ana Otobüs Garı’nda (ZOB) yer alan test merkezlerinde test yaptırabilirsiniz. Belli başlı doktor muayenehaneleri de test olma imkânı sunmaktadır, ancak bu sadece randevu alınarak mümkündür. Testler eğer ülkeye girişten en geç 72 saat içinde yapılmakta ise ücretsizdir. Seyahatten dönen kişiler semptomlar göstermekte iseler, derhal ilgili sağlık müdürlüğünü bilgilendirmeli ve karantinaya girmelidir.

https://www.kvberlin.de/fuer-patienten/corona#c5614

Risk bölgesinden geri dönen elinde en erken geri dönüşünden 48 saat önce yapılmış, resmi doktorlar tarafından onaylanmış İngilizce veya Almanca negatif test raporu olan kişiler şu anda karantinaya girmek zorunda değildirler. Geri dönüşten en geç 72 saat sonra veya sağlık müdürlüğünün talebi üzerine bu rapor ilgili sağlık müdürlüğüne sunulmak zorundadır.

Riskli bölge tanımı ile Almanya dışında bulunan ve o ülkeye giriş yapılırken Korona enfeksiyonu için yüksek bir riskin olduğu bir devlet ya da bölge kastedilmektedir. Bu sınıflandırma federal hükümet, ismen federal sağlık bakanlığı, dış işleri ve iç işleri bakanlığı tarafından yapılmıştır ve Robert-Koch-Enstitüsü tarafından ise açıklanmaktadır.

Şayet vakit geçirmeden ve en kısa yoldan Berlin’i terk edecekler ise, transfer yolcularının karantinaya girmeleri zorunlu değildir.

Bu sözü edilen istisnaları yönergenin 3. kısmında (karantina önlemleri) madde 209 altında bulabilirsiniz.

Bir risk bölgesinden Berlin’e giriş yaptığımda, havaalanında test yaptırmam halen mümkün müdür?

Evet, her iki havaalanındaki test merkezi şimdilik kalacaktır. Berlin’e geri dönenler için bilgileri burada, Geri Dönenler için Bilgilendirme Formunda , bulabilirsiniz.

kapat

Evet, her iki havaalanındaki test merkezi şimdilik kalacaktır. Berlin’e geri dönenler için bilgileri burada, Geri Dönenler için Bilgilendirme Formunda , bulabilirsiniz.

kapat

Karantina uygulamaları Almanya’nın içindeki risk bölgelerinden gelen kişiler için Berlin’de geçerli değildir. Ancak federal eyaletlerdeki uygulamalar farklıdır. Lütfen seyahate çıkmadan önce federal eyaletlerdeki uygulamalar: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198 hakkında bilgi alın.

kapat

Düzenli olarak elçiliğinizden bilgi alınız. Şayet Schengen vizesi yada vizesiz giriş yaptıysanız, bulunduğunuz eyaletin göç dairesine ait web sitesi üzerinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

kapat

Kişisel sorumluluk, sağlık, hijyen

Senato COVID-19 testi için hastalığın seyri ağır geçireceği riski yüksek bulunan şahıslar ve hastalığı başkasına bulaştırma riski yüksek olan şahısları erken teşhis edebilmek için tüm Berlin içersisinde kabul edilmiş bir uygulama ile ‘Berlin test stratejisi’ne karar vermiştir. Odak olarak sağlık idaresinin kurumları, bakım kuruluşları, okullar ve çocuk yuvaları ve gastronomi yada cezaevleri gibi yüksek bulaştırma riski taşıyan yerler alınmış ve burada testlerin yapılması kararlaştırılmıştır. Berlin test stratejisinin temelini Berlin Tıp Üniversitesi-Charité ve Vivantes’in sağlık ağı tarafından hazırlanmış olan bu planın hedefi sağlığımızın korunması yada sağlığımızın tekrar yerine getirilmesi ile kamusal, toplumsal ve ekonomik yaşamın oluşturmaktır.

Berlin test stratejisinin başlangıçı iki temel taştan oluşan eğitim öğrenim kuruluşlarında yapıldı:

 • Haziran ayından beri şimdilik 48 seçilmiş (semptom göstermeyen) eğitim öğrenim kuruluşlarının çalışanları, önce randevu almak kaydıyla, Charité ’de test yaptırabilmektedirler.
 • Haziran sonundan beri semptom bulunmayan yuva işletmelerinde çalışanlar önce randevu almak üzere test yaptırabilmektedirler.
 • Aynı zamanda bir yıl sürecek olan Berlin Korona incelemesi (BECOSS) başlamış bulunmaktadır. Bunun için Charité ‘nin mobil ekipleri tesadüfen seçilmiş olan, ilk ve orta derecedeki okullara gidip orada testler yapmış bulunmuşlardır.

Bu adım adım gerçekleştirilen uygulamanın hedefi Berlin’de bulunan eğitim ve öğrenim kurumlarının sınırlı olarak tekrar normal işleyişlerine geri dönerken bilimsel olarak eşlik etmek ve hastalığın risk ihtimallerini ortaya çıkarmaktır. Böylece güncel durumun epidemiolojik değerlendirilebilmesi için ve daha sonraki dönemlerde kullanılabilecek bir veri tabanı oluşturulmuş olmaktadır.

Eğitim ve öğretim kuruluşlarının yanı sıra şu sıra bakım kuruluşları, klinikler, gastronomi, trafik işletmeleri, kültür kurumları ve daha başka kuruluşlar da, örneğin Berlin’in hava limanlarında test olanakları hazırlanmaktadır. Test stratejisi planının sorumlusu Charité ‘dir, testlerin uygulanması ise senato idaresi, kamusal sağlık hizmetleri ile birlikte yapılmaktadır. Test stratejisi idari grup tarafından koordine edilmekte ve uygulaması ise senato idaresi, Charité ve Vivantes’in uzmanları, resmi doktorlar, sağlık daireleri ve aktörlerin bulunduğu çesitli çalışma gruplarında hazırlanarak yapılmaktadır.

kapat

Berlin için pandemi durumunu tam olarak değerlendirebilmek için ve muhtemelen gerekli olan tavrı ortaya çıkarabilmek için Senato bir lamba sistemi geliştirdi. Kararlaştırılmış olan gevşetilmeleri değerlendirebilmek için endikasyonlar kararlaştırılmıştır. Bunlar bir yandan salgınlık dinamiğini ve diğer yandan sağlık sistemini üzerindeki yüklenmeyi göz önünde bulundurmaktadır. Bunun için hem reprodüksiyon sayısı, yeni vakalar, hem de yoğun bakım yatak sayılarının kapasitesine bakılmaktadır. Bu üç endikatörlerin toplamı epidemolojinin durumu hakkında güçlü bir ifade vermektedir.

Senato basamak basamak şeklindeki bir uygulamada bir kaç dönem içerisinde Koronavirüsünün sınırlandırılması için konulan önlemleri, enfeksiyon sayıları ve hastanelerin kapasiteleri buna elverdiği derecede tekrar önlemleri gevşetecektir.

Reprodüksiyon sayısının göstergesi:

Reprodüksiyon sayısı, enfekte kapmış bir şahsın kaç insana hastalığı bulaştırabileceğini gösteriri. 1’in üzerindeki bir değer bir enfeksiyon dinamiğini oluşturur. Eğer reprodüksiyon sayısı en az üç gün üst üste 1,1’in üzerinde ise, trafik lambası sarıya geçer. Şayet reprodüksiyon sayısı en az üç gün üst üste en az 1,2’de bulunuyorsa, kırmızı basamağına erişilmiş demektir.

Haftada yeni enfektelerin sayısal göstergesi:

Senato yeni enfektelerin sayısını aşağıdaki şekilde tanımlamıştır: Haftada 100.000 nüfusda 30 kişi yeni bulaşıcı hastalığa yakalandı ise kırmızı basamağa ulaşılmıştır. Haftada 100.000 nüfusta 20 kişi yeni bulaşıcı hastalığa yakalandı ise sarı basamağa ulaşılmıştır. Yeşil basamak bu sayıların altında bulunmaktadır.

Eğer COVID-19 hastalarının oranı yoğun bakım ünitelerinde gereken yatak sayısı %15’den çok olursa, trafik lambası sarı olarak ayarlanır. Var olan yatak kapasiteleri %25’in üzerinde kullanılıyorsa kırmızı demektir. Yeşil basamağı ise %15’in altında bulunmaktadır.

„Sarı“ ve „kırmızı“ lamba ışıklarının anlamı:

Eğer yukarıda sözü edilen göstergelerin üçte ikisi sarı ise, senato tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir ve muhtemelen tedbirlerin hazırlanmaları gerektiği anlamına gelmektedir. Eğer yukarıda sözü edilen göstergelerin üçte ikisi kırmızı ise, tedbirlerin uygulanması gerekmektedir yada sınır gevşemelerin tekrar geri alınacağı demektir.

kapat

Senato Sağlık İdaresi test yaptırılmasını tavsiye ettiği durumlar aşağıda sayılmıştır:

 • tipik COVID-19 semptomları veya solunum yolu hastalıkları semptomları gösteren kişiler
 • teyit edilmiş COVID-19 vakaları ile teması olan kişiler -örneğin aynı hanede yaşayan ve Korona-İkaz-App üzerinden temaslı kişi olarak tanımlanmış kişiler-
 • Hastane, rehabilitasyon merkezi veya bakım evlerinde çalışan ve COVID-19 hastalarının bakımı ile ilgilenen kişiler
 • Okul, çocuk yuvası gibi toplum hizmeti sunan yerlerde çalışanlar veya öğrenci yurtları, öğrenci tatil köyleri gibi yerlerde yaşayanlar bu mekanlarda COVID-19 yayılması olduğu durumlarda

Bu kriterlerin kendileri için geçerli olanların kesin bilgi alabilmeleri için ilgili Sağlık Dairesi’ne gidip kayıt olmaları gerekmektedir. Resmi hekim Robert-Koch-Enstitüsü’nün sözü edilen kriterleri ve hastanın şahsi durumu doğrultusunda ne şekilde hareket edileceği ve evde izolasyonda kalınacağı yada hastanede yatarak mı tedavi görülmesi gerektiği konusunda karar verir. Şayet bir testin yapıldığında ve siz de sonucunu bekliyorsanız, lütfen kendinizi öncellikle 14 gün boyunca evinizde izole edin ve hijyen konusunu da ihmal etmeyin.

https://tools.rki.de/PLZTool/

Akut semptomları olanlar ve/veya virolojik solunum yolu hastalığı olanlar, fakat doğrulanmış olan bir Korona vakası ile teması olmamış olanlarda, tedavi eden doktor işlemin devamı konusuna karar vermektedir. Özel bir Korona muayenehanesine başvurma seçeneğiniz de bulunmaktadır.

Tedavi eden doktor bir testin yapılması gerektiğine karar verirse, sağlık sigortaları testin maliyetini karşılayacaktır. Alman sağlık sigortası olmayan kişiler, maliyetlerin üstlenilmesini doğrudan yabancı sigorta şirketleri ile netleştirmek zorunda kalacaklardır.

Tüm irtibatlar ilk önce telefonla yapılmalıdır. Diğer insanlarla doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Senato Sağlık İdaresi, irtibat kurabileceğiniz bir telefon hattı kurdu: 030 – 90282828. Ayrıca 116117 telefon numarasından Ulusal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği ile telefonla irtibata geçebilirsiniz.

Senato Sağlık İdaresi, irtibat kurabileceğiniz bir telefon hattı kurdu: 030 – 90282828. Ayrıca 116117 telefon numarasından Ulusal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği ile telefonla irtibata geçebilirsiniz.

kapat

Semptomlar Korona virüsün size bulaştığını gösteriyor ise yada kendiniz virüsün bulaşmış olduğunu tahmin ediyorsanız, daha önceki ‘Kim test yaptırmalıdır?’ bölümünde belirtilmiş olduğu şekilde hareket etmelisiniz. Daha sonra ise nasıl davranılması gerektiğini Sağlık Dairesinin hekimi karar vermektedir. Şayet bir testin yapılması gerekiyorsa -solunum yollarınızdaki hastalığının ağırlık derecesine göre -sizin özel Korona muayene ünitelerinden birine yollanmanız gerekebilir. Ancak bunun yanı sıra başka bir teste de tabi tutulabilirsiniz.

https://www.berlin.de/corona/untersuchungsstellen/

kapat

Örneğin grip virüsleri için de geçerli olan genel hijyen talimatlarına uyun:

 • Ellerinizi en az 20 saniye düzenli ve kapsamlı bir şekilde yıkayın
 • Elinize değil dirsek içlerinize hapşırın
 • Ellerinizle yüzünüzde mümkün olduğunca az temas edin
 • El sıkışmaktan kaçının
 • Hastalara mesafeyi koruyun
 • İç mekânları sık havalandırın

Ayrıca temel olarak başka şahıslara karşı asgari sosyal mesafeyi korumaya çalışınız.

Şayet Korona dolayısıyla yada şüphesi durumunda kendi özel evinizde karantinada yaşıyorsanız, bu durumda lütfen Federal Çevre Bakanlığının çıkartmış olduğu güvenli şekilde çöp imhası konusundaki özel kurallara dikkat ediniz.

kapat

Korona virüsüne karşı henüz bir aşı yoktur. Korona virüsü hakkında şimdiye kadar edinilen bilgiler, 60 yaşın üzerindeki ve kronik olarak hasta olan kişilerin özellikle risk altında olduğunu göstermektedir. Pnömokoklar ve boğmaca (Pertussis) akciğer enfeksiyonlarını tetikleyebilen en yaygın patojenler arasındadır.

Senato Sağlık İdaresi, risk grubuna mensup tüm insanlara uygun aşıları önermektedir. Zaten bir patojenle enfekte olmuş bir akciğere ikinci (veya üçüncü) bir patojen – burada Korona virüs – tarafından saldırı söz konusu olabilir veya bunun tersi de mümkündür. Bu, tedaviyi çok zorlaştıracak ve özellikle hastayı tehlikeye atacak bir komplikasyon olacaktır.

Bu komplikasyonu önlemek için, 60 yaşın üzerindeki insanlar ve mevcut hastalığı olan kişiler pnömokoklara ve boğmacaya karşı aşı yaptırmalıdır.

kapat

Koronavirüs – ya da SARS-CoV-2 yada Covid-19 olarak da adlandırılan – hayvanlara ve insanlara bulaşabilir. Bu virüs değişik şiddette hastalık semptomları tetikleyebilir: boğaz ağrısından, hafif bir üşütmeden başlayarak çok ağır solunum yolları hastalıklarına kadar. Virüs bulaşmış her insan aynı zamanda hastalık semptomlarının farkında olmak zorunda değildir. Semptomatik hakkında bilim hemfikir değildir. RKI’nin verilerine göre Korona enfeksiyonu ile birlikte sık sık ateş, öksürme, solunum yolu sorunları, koku alma ve damak tadı bozuklukları görülmektedir; daha az nezle ve ishal gözlemlenilmektedir.

Charité Berlin bir web tabanlı korona-uygulaması geliştirdi. Bu uygulama ile ilgili muayene ünitesiyle daha telefon etmeden evvel, semtomatiğinizin korona bulaşıcısına benzeyip benzemediğini anlayabilirsiniz.

kapat

Koronavirüs: Yardım hattı (030) 9028-2828

Berlin Senatosu Sağlık, Bakım ve Cinsiyet Eşitliği Dairesi Başkanlığı 28 Ocak 2020 tarihinden beri virüs kapmış olduklarından endişe duyan Berlinlilerin başvurup bu konuda danışabilecekleri bir yardım hattı tesis etmiş bulunmaktadır. Daha fazla bilgi