Yeni Tip Koronavirüs SARS-CoV-2‘nin Berlin’de Yayılmasını Engellemeye Yönelik Gerekli Önlemlere Dair Yönetmeliğin Değiştirilmesi Konusundaki

1. Madde - SARS-CoV-2-Engelleme Önlemleri Yönetmeliği’nin Değiştirilmesi

Son Olarak 9 Kasım 1995 tarihli yasa (GVBl. S. 764) ile değiştirilen 29 Ocak 1953 tarihli Kanunların ve Kararnamelerin İlanına Dair Yasa’nın (GVBl. S. 106) 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, 22 Mart 2020 tarihinde ilan olunan ve 24 Mart 2020 tarihinde (GVBl. S. 224) tashih edilen SARS-CoV-2-Engelleme Önlemleri Yönetmeliği, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

1. Bölüm – Etkinliklere ve toplumsal yaşama ait kurumlara dair hükümler

Madde 1

(1) Halka açık ve kapalı her türlü etkinlik, toplantı, bir araya geliş ve kalabalıklar yasaklanmıştır.

(2) Almanya Federal Meclisi’nin genel kurulları ve komisyonlarının toplantıları, Federal Konsey’in genel kurulları ve komisyonlarının toplantıları, Berlin Eyalet Meclisi’nin genel kurulları ve komisyonlarının toplantıları da dahil olmak üzere, Federal Hükümet’in, Berlin Senatosu’nun ve Berlin Anayasa Adalet Divanı’nın toplantıları, ilçe meclislerinin genel kurulları ve komisyonlarının toplantıları, ayrıca yabancı ülke temsilciliklerinin, mahkemelerin, federal ve eyalet düzeyindeki resmi kurum ve dairelerin ve kamu görevi sürdüren diğer makamlarla kurumların toplantıları, 1. fıkradaki yasaktan muaftır.

(3) Kamu güvenliği ve düzeninin ayakta kalmasına, kamu ve idari hizmetlerin sunulmasına, kamusal ihtiyaçların giderilmesine, halkın sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına hizmet eden kurumlarla, iktisadi kuruluşların işletilmesini ayakta tutan, personelin hukuksal temsiline veya işyeri işçi temsilciliklerinin çalışmasına hizmet eden toplantılar da, aynı şekilde yasaktan muaftır.

(4) Bunun dışında, 14. maddenin 3 fıkrasının i bendinde tarif edilmiş olan kişilerden birden fazlasının ev dışında bir arada bulunması da, 1. fıkradaki yasağın kapsamına girmez. Ayrıca 10 kişiye kadar katılımcının, zorunlu olduğu durumlarda özel veya aile ortamlarında etkinlik yapması veya bir araya gelmesi de, 1. fıkradaki yasağın kapsamı dışındadır. Özellikle ölüm yatağındakilerin yanında ve cenaze törenlerinde yer almak bu düzenlemenin kapsam alanındadır.

(5) Özellikle toplu taşımacılık alanında olmak üzere, bu yönetmelikte izin verilmiş olan faaliyetler esnasında ortaya çıkan ve kaçınılması mümkün olmayan bir araya gelişler ve kalabalıklar da aynı şekilde 1. fıkradaki yasağın kapsamı dışındadır.

(6) 4. fıkrada tarif edilmiş olan yasak kapsamı dışında tutulan etkinlikler ve bir araya gelişlerde hazır bulunan kişilere ilişkin olarak, şu bilgilerin yer aldığı bir katılımcı listesi tutulmak zorundadır: Adı ve soyadı, tam adresi ve telefon numarası. Katılımcı listesinin, etkinlikten sonra en az dört hafta boyunca muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde yetkili resmi makama eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

(7) 20 kişiye kadar katılımcının yer aldığı açık hava etkinlikleri için, özel durumlarda ve başvuru yapılması halinde, eğer enfeksiyondan koruma hukuku açısından uygun bulunursa, toplantıların düzenlenmesinden sorumlu resmi daire 1. fıkradaki yasaktan muaf tutarak istisnai bir izin verebilir. Yetkili Sağlık Dairesi bu durumlarda, uzmanlık alanıyla ilgili olarak 1. fıkra uyarınca alınacak kararlara ortak edilmek zorundadır.

Madde 2 – Ticari kurumların özel türleri

(1) Son olarak 22 Kasım 2019 tarihli yasanın (BGBl. I S. 1746) 15. maddesiyle değiştirilen, 22 Şubat 1999 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Faaliyet Yönergesi (BGBl. I S. 202) uyarınca ticari işletme olarak tarif edilmiş olan şu işletme türlerinin halkın kullanımına açılması yasaktır: Dans edilen eğlence mekanları, fuarlar, sergiler, özel pazarlar, oyun salonları, kumarhaneler, bahis büroları ve benzeri kurumlar.

(2) Yapı Kullanım Yönetmeliği’nin 21 Kasım 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan nüshasında (BGBl. I S. 3786) tarif edilmiş olan eğlence mekanlarının halkın kullanımına açılması yasaktır.

(3) Sinemaların, tiyatroların, konser mekanlarının, müzelerin ve kamu veya özel kurumlar tarafından işletilen benzeri eğitim kurumlarının halkın kullanımına açılması yasaktır.

(4) 20 Kasım 2019 tarihli yasanın (BGBl. I S. 1626) 57. maddesiyle değiştirilen, 21 Ekim 2016 tarihli Fahişeleri Koruma Yasası’nda (BGBl. I S. 2372) tarif edilmiş olan fuhuş mekanlarının hem halkın kullanımına açılması, hem de hizmetlerini bu işletmeler dışında sunmaları yasaklanmıştır. Vücut temasının olduğu cinsel hizmetlerin sunulması yasaktır.

(5) Kuaförler, güzellik salonları, masaj salonları, dövme stüdyoları gibi hizmetler sunan ve benzeri işletmelerin hem halkın kullanımına açılması, hem de hizmetlerini bu işletmeler dışında sunmaları yasaklanmıştır. Bu, tıbbi açıdan gerekli uygulamalar açısından geçerli değildir.

(6) Ticari olarak sunulan geziler ve şehir turlarının yapılmasına izin verilmez.

Madde 3 – Lokantalar ve oteller

(1) Son olarak 10 Mart 2017 tarihli yasanın (BGBl. I S. 420) 14. maddesiyle değiştirilen ve 20 Kasım 1998 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lokantalar Yasası’nda tarif edilmiş olan lokantaların halkın kullanımına açılması yasaktır ve nargile cafeler de bu yasak kapsamındadır. Bu işletmelerin yemek ve içecekleri sadece paket servisi veya evlere servis şeklinde sunmalarına izin verilmiştir. Evlere dağıtım yapan özel şirketler de dahil olmak üzere, paket yemeklerin teslim edildiği durumlarda da, mekâna girişin yönetilmesi ve bekleme kuyruklarındaki kişiler arasında 1,5 metrelik mesafenin güvenceye alınması gibi uygulamalarla hijyen konusunda uygun önlemlerin alınması gerekir.

(2) Oteller ve diğer ağırlama mekanları ile pansiyon işletenlerin turistik amaçlı geceleme hizmeti sunması yasaktır.

(3) İşletmelerde çalışanlarla Federal Ordu ve Polis Teşkilatı’nın mensuplarına hizmet sunan kantinlerin işletilmesine ancak, mekâna girişin yönetilmesi ve bekleme kuyruklarındaki kişiler arasında 1,5 metrelik mesafenin güvenceye alınması gibi uygulamalarla hijyen konusunda uygun önlemlerin alındığı durumlarda izin verilir.

Madde 3a – Perakende ticaret

(1) Son olarak 13 Ekim 2010 tarihli yasayla (GVBl. S. 467) değiştirilen, Berlin’de Mağazaların Açılış Saatlerini Düzenleyen Yasa’da tarif edilmiş olan satış mağazalarının açılması yasaktır.

(2) Büfeler (Späti) de dahil olmak üzere, gıda maddeleri ve içecek satan perakende satış mağazaları, paket ve eve teslimat hizmeti sunan yemek dağıtım şirketleri, işbu yönetmelikle perakende satışına izin verilmiş olan ürün paletiyle sınırlanmış semt pazarları, eczaneler, sağlık ürünleriyle işitme cihazı ve gözlük satan mağazalar, kişisel bakım marketleri [Drogerie], benzin istasyonları, çamaşır yıkama salonları, kuru temizlemeciler, gazete bayileri ve kitapçılar, inşaat ve bahçecilik malzemeleriyle evcil hayvan ihtiyaçlarını satan dükkanlar, bisikletçiler, el zanaatkarları ile onların ihtiyaçlarını satan mağazalar ve ayrıca toptancılar 1. fıkradaki yasağın kapsamı dışındadır.

(3) 2. fıkrada adı geçen kuruluşlar açılırken, mekâna girişin yönetilmesi ve bekleme kuyruklarındaki kişiler arasında 1,5 metrelik mesafenin güvenceye alınması gibi uygulamalarla hijyen konusunda uygun önlemlerin alınması gerekir.

Madde 4 – Havuzlar, spor tesisleri ve spor faaliyetleri

(1) Kamu veya özel kişiler tarafından işletilen bütün spor tesislerinde, yüzme havuzlarında, fitness salonlarında, saunalarda, buharlı hamamlarda, solaryumlarda vb. kurumlarda her türlü faaliyeti yasaktır.

(2) Haklı gerekçelerin bulunduğu tekil durumlarda, sadece spordan sorumlu Eyalet Bakanlığı’nın yazılı izni alınarak, 1. fıkrada belirtilen yasaktan muaf tutma suretiyle, kimi etkinliklerin gerçekleştirilmesi için istisna uygulanabilir. Bu uygulama özellikle,

a) kadrolu sporcuların ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlık vb. için sürdürmek istedikleri antrenman faaliyetlerinin, talep edilen antrenmanların hazırlık için zorunlu olduğu koşullar,
b) hayvanlarla birlikte gerçekleştirilen ve hayvan sağlığı açısından mutlaka zorunlu olduğu koşullar,
c) Bundesliga ekipleriyle benzeri ekiplerin antrenman faaliyetleri için zorunlu olduğu koşullar
için geçerlidir.

(3) İşbu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kamu spor tesislerinin dağıtımdan Berlin Eyaleti’nin herhangi başka bir dairesinin yetkili olduğu vakalarda, Spordan Sorumlu Eyalet Bakanlığı yukarıda tesislerin dağıtımı konusunda alacağı kararlarına, söz konusu yetkili makamı ortak edecektir.

2. Bölüm Hastaneler, bakım yurtları, yanı sıra Uyum Yardımı [Eingliederungshilfe], ayrıca Sosyal Yardım Kitabı’nın XII. cildinin 8. kısmı [8. Kapitel des SGB XII] uyarınca verilen yardımlar ve benzeri kurumlara dair yönergeler

Madde 5 – Hastaneler

(1) Son olarak 02.02.2018 tarihli yasanın (GVBl. I S. 160) 15. maddesiyle değiştirilen, 18 Eylül 2011 tarihli Eyalet Hastaneler Yasası’nda (GVBl. S. 483) tarif edilmiş olan ve acil durumlarda halkın sağlık ihtiyaçlarının karşılanması görevini üstlenmesi gereken hastanelerin, COVİD-19 tanısı konan veya şüphesi bulunan hastaların tedavisi için gerekli eleman ve diğer kapasitelerin açığa çıkarılabilmesi için gerektirdiği durumlarda, tıbbi koşullar elverdiği ölçüde, prensip olarak önceden planlanması mümkün olan bütün hasta kabullerini, ameliyatları ve müdahaleleri durdurmaları gerekmektedir. Aynı yükümlülük, 25 Mart 2020 tarihinden itibaren geri kalan bütün diğer hastaneler için de geçerli olacaktır.

(2) Hastaneler, doktor ve hasta bakıcı personelini, COVİD-19 tanısı konan veya şüphesi bulunan hastaların suni solunum üniteleriyle yoğun bakım koşullarında tedavisi konusunda eğitmek üzere derhal gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(3) Hastanelerin, tıbbi koşullar elverdiği ölçüde, personel ve diğer kaynaklarını ağırlıklı olarak COVİD-19 tanısı konan veya şüphesi bulunan hastaların tedavisi için görevlendirmeleri gerekmektedir.

Madde 6 – Ziyaret düzenlemeleri

(1) Hastanelerde yatan hastaların, 2. fıkrada belirtilen koşullar dışında ziyaretçi kabul etmeleri yasaklanmıştır.

(2) 16 yaşından küçük hastalarla ağır hasta olanlar, günde bir defa ve bir saatliğine, bir kişi tarafından ziyaret edilebilir. Ancak ziyaretçilerin solunum yolları hastalıkları taşımaması gerekir.

(3) Bakım yurtlarının sakinleri ve özellikle, son olarak 14 Aralık 2019 tarihli yasanın (BGBl. I S. 2789) 8. maddesiyle değiştirilen 23 Aralık 2016 tarihli Sosyal Kanun Kitabı’nın (BGBl. I S. 3234) 9. cildinde tarif edilmiş olan diğer özel barınma yurtlarında kalanlar, günde bir defa bir kişi tarafından ziyaret edilebilirler. Ancak ziyaretçilerin 16 yaşından küçük veya solunum yolları hastası kişiler olmaması gerekir.

(4) Ölüm yatağındakilere refakat hizmeti sunan kurumlarda yatan hastalarla bu tür kurumlarda kalan sakinler ve ağır hastalar, ayrıca ölmek üzere olanlar, ziyaretçi kabulü konusunda sınırlamaya tabi değildir.

(5) Doğum yapmak üzere olanlar, kendi seçtikleri bir refakatçi eşliğinde hastanelere gidebilirler. Yenidoğanlar ve anneleri günde bir defa ve bir saatliğine, bir kişi tarafından ziyaret edilebilir. Ancak ziyaretçilerin, yenidoğanın kardeşleri dışında, 16 yaşından küçük olmaması veya solunum yolları hastası kişiler olmaması gerekir.

(6) Ruhani destek vermekle görevli kişilerin yapacağı ziyaretler de, gerekli özel davranış kurallarına uyulması şartıyla, her zaman mümkündür.

Madde 7 – Gündüz ve gece bakım kuruluşları

(1) Son olarak 23 Mart 2020 tarihli yasanın (BGBl. I S. 604) 10. maddesiyle değiştirilen Sosyal Kanun Kitabı’nın 11. cildinde ve Sosyal Bakım Sigortası’nda (26 Mayıs 1994 tarihli yasanın 1. maddesi, BGBl. I S. 1014, 1015 ) tarif edilmiş olan gündüz ve gece bakım kuruluşlarının, 2. fıkrada belirtilen koşullar dışında bakım hizmeti vermek üzere açılması yasaktır.

(2) 1. fıkrada belirtilen kuruluşlar, aile yakınları kamusal yaşamın ayakta tutulması için gerekli bir meslekte, özellikle sağlık, bakım, kamu güvenliğinin ve kamu ihtiyaçlarının karşılanması alanlarında çalışan personel ise, bakıma muhtaç olanlar için bir nöbetçi bakım hizmeti sunmak üzere sınırlı kapsamda faaliyet gösterebilir. Aynı durum, uzman bakıcılığın gerekli olduğu ve bakım ihtiyacının başka türlü giderilemediği vakalar için de geçerlidir.

Madde 7a – Uyum Yardımı [Eingliederungshilfe] ve ayrıca Sosyal Yardım Kitabı’nın XII. cildinin 8. kısmı [8. Kapitel des SGB XII] uyarınca verilen yardımlara yönergeler

(1) Engelli insanların çalıştığı atölyelerin, engelli insanlara destek sunan Günlük Teşvik kurumlarının [Tagesförderstätten] (bu, BFBTS, TSHIV ve TBTSB tip yardımları kapsar) ve son olarak 14 Aralık 2019 tarihli yasanın 8. maddesiyle değiştirilen 23 Aralık 2016 tarihli Sosyal Kanun Kitabı’nın 9. cildinin 60. maddesinde (BGBl. I S. 3234) tarif edilmiş olan ve engellilere hizmetler sunan diğer kurumların açılması yasaktır. Engellilerin bakımının yapıldığı nöbetçi hizmet sunulan aşağıdaki durumlar, bu yasağın kapsamı dışındadır ve şu engelli grupları için geçerlidir:

  1. başka bakım olanağı yoksa (örneğin aile yakınları, seyyar bakım veya gruplar halinde yaşadıkları özel konutlar gibi olanaklar),
  2. aile yakınları kamusal yaşamın ayakta tutulması için gerekli bir meslekte, özellikle sağlık, bakım, kamu güvenliğinin ve kamu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili görevlerde çalışan personel ise veya
  3. özel durumlarda bakımları, sağlık durumlarını stabilize etmek için mutlaka gerekli ise.

Engellilere tıbbi ve/veya bakımla ilgili ürünler, hizmetler ve destekleyici çalışmalar sunan veya gerçekleştiren engelli atölyeleri, 1. fıkranın 1. bendinde yer alan yasaktan muaf tutulmuştur. Bunların arasında çamaşırhaneler de yer almaktadır. Tıbbi ve bakım kurumlarının yemek ihtiyacının karşılanması konusunda faaliyet gösteren engelli atölye bölümleri de, aynı şekilde 1. fıkradaki yasaktan muaftır. 1. bent uyarınca, engellilere yönelik nöbetçi bakım hizmeti sunan atölyeler, söz konusu durumlarda mesafe bırakma ve hijyen kurallarına uyulmasını güvence altına almak suretiyle, mümkün olduğu ölçüde yakın teması engellemekle yükümlüdür.

(2) Sosyal Kanun Kitabı’nın 123. maddesi veya son olarak 14 Aralık 2019 tarihli yasanın (BGBl. I S. 2789) 11. maddesiyle değiştirilen Sosyal Kanun Kitabı’nın sosyal yardımı düzenleyen 9. cildinin 75. maddesi uyarınca yapılan anlaşma çerçevesinde bakım hizmeti sunan kurumlar, çalışan ve hizmetlerden yararlanmaya hak kazanmış kişileri tehlikelere karşı korumak üzere personelini imzaladıkları anlaşmanın çerçevesi dışına çıkarak farklı işlerde görevlendirmeye yetkilidir. Ancak hizmetlerden yararlanmaya hak kazanmış kişilerin temel ihtiyaçlarının giderilmesini güvence altına almakla yükümlüdür. Bakım hizmetinin kapsamı büyük oranda daraltılarak açığa çıkarılan personel gücünün, bakım hizmeti sunan kurumlar tarafından oralardaki temel ihtiyaçların karşılanmasını güvence altına almak üzere başka alanlarda görevlendirilmesi gerekir.

3. Bölüm - Okullar ve eğitim kurumları ile günlük bakım kurumlarına ve Çocuklar İçin Tam Günlük Bakım Kuruluşları Yasası çerçevesinde sunulan imkanlara dair yönergeler

Madde 8 – Okul Yasası çerçevesinde okullar ve eğitim kurumları, günlük çocuk bakım kurumları ve Çocuklar İçin Tam Günlük Bakım Kuruluşları Yasası çerçevesinde sunulan imkanlar

(1) Dışarıdan eğitim veren kurumlar da dahil olmak üzere, kamu okulları ile özel kurumlar tarafından işletilen okullar ve tamamlayıcı eğitim destek ve bakım programları, halk yüksek okulları, müzik okulları, gençlik sanat okulları, gençlik trafik okulları, sürücü kursları, bahçecilik meslek okulları ve yanı sıra, son olarak 09 Nisan 2019 tarihli yasanın (GVBl. S. 255) 1. maddesiyle değiştirilen 26 Ocak 2004 tarihli Okul Yasası’nda (GVBl. S. 26) tarif edilmiş olan tam günlük eğitim kurumları, yanı sıra son olarak 19 Aralık 2017 tarihli yasanın (GVBl. S. 702) 1. maddesiyle değiştirilen 23 Haziran 2005 tarihli Çocuklar İçin Tam Günlük Bakım Kuruluşları Yasası’nda (GVBl. S. 26) tarif edilmiş olan tam günlük çocuk bakım kuruluşlarının, 2. ve 3. fıkralarda belirtilen durumlar dışında eğitim ve bakım faaliyetleri sunmak üzere açılmaları yasaktır.

(2) Ortamda bulunan kişiler arasında en az 1,5 metrelik mesafenin korunmasının mümkün olduğu koşullarda sınavlar gerçekleştirilebilir.

(3) 1. fıkrada belirtilen kuruluşlar, ebeveynleri kamusal yaşamın ayakta tutulması için gerekli bir meslekte, özellikle sağlık, bakım, kamu güvenliğini ve kamu ihtiyaçlarının karşılanması alanlarında çalışan personel ise, çocuklar için bir nöbetçi bakım hizmeti sunmak üzere sınırlı kapsamda faaliyet gösterebilir. Çocuklar İçin Tam Günlük Bakım Kuruluşları Yasası uyarınca çocuklara günlük bakım hizmeti sunan kurumlarla bu kurumların sunduğu imkanlar dışında, bu hizmeti verecek kurumlar, Eğitimden Sorumlu Eyalet Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Çocuklara günlük bakım hizmeti sunan kurumlarla bu kurumların sunduğu imkanlar açısından bir nöbetçilik hizmetinin prensip olarak bütün günlük bakım kurumlarında ve bakım yurtlarında verilmesi hedeflenmektedir; bu konuda daha ayrıntılı düzenleme, Gençlik ve Aileden Sorumlu Eyalet Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır.

Madde 9 – Sağlık ve bakım meslek okulları ve meslek eğitim veren diğer kuruluşlar

(1) Sağlık ve bakım meslek okulları ile meslek eğitimi alanında faaliyet gösteren diğer kuruluşların eğitim faaliyetleri sunmak üzere açılmaları yasaktır.

(2) 8. maddenin 2. fıkrası, bu madde için de geçerlidir.

4. Bölüm - Bilim ve araştırma alanındaki kurumlara dair yönergeler

Madde 10 – Yüksekokullar

(1) Devlet, özel ve dini yüksekokullarla onlara bağlı kurumların, mevcudiyet zorunluluğu bulunan eğitim faaliyetleri ve halkın kullanımı için açılması yasaklanmıştır.

(2) Söz konusu ortamda bulunan kişiler arasında asgari 1,5 metrelik mesafenin güvence altına alınabildiği durumlarda sınavların yapılmasına izin verilmiştir.

Madde 11 – Kütüphaneler

Kütüphanelerin halkın kullanımına açılması yasaklanmıştır. Online hizmetlerin sunulmasına izin verilmiştir.

Madde 12 – Yemekhaneler

Öğrenci İşleri’ne ait yemekhanelerin açılması yasaklanmıştır.

Madde 13 – Üniversitedışı araştırma kuruluşları

10. ve 11. maddelerde adı geçen düzenlemeler, sahip oldukları hukuksal statüden bağımsız olarak Berlin eyaletinde bulunan üniversitedışı araştırma kuruluşları için de geçerlidir.

5. Bölüm - Geçici temas kısıtlamaları

Madde 14 – Berlin kent sınırları dahilinde temas kısıtlamaları

(1) Son olarak 22 Mart 2016 tarihli yasayla (GVBl. s. 114) değiştirilen 23 Kasım 1995 tarihli Berlin Anayasası’nın (GVBl. S. 779) 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Berlin kent sınırları dahilinde bulunan şahısların, işbu yönetmelikte tarif edilen diğer farklı düzenlemeler dışında aralıksız olarak konutlarında veya sürekli ikametgahlarında bulunmaları zorunludur. Bu, belediye veya diğer kamusal düzen kurumlarınca yurtlara yerleştirilmiş evsiz kişiler için de geçerlidir.

(2) İşbu yönetmelik uyarınca konutun veya sürekli ikametgahın terk edilmesine izin veren nedenlerin, polis veya kamu düzeni kurumları nezdinde inandırıcı bir şekilde izah edilmesi gerekir. Konut veya sürekli ikametgahın dışında bulunulan sürelerde, kişilerin eğer eşleri veya birlikte yaşadıkları partnerleri veya aynı hanede oturdukları kişiler değilse, başka şahıslarla aralarında – mümkün olduğu müddetçe – en az 1,5 metrelik mesafeyi korumaları gerekir.

(3) 2. fıkrada adı geçen nedenler, özellikle şunlardır:

a) Farklı mekanlarda da sürdürülecek mesleki çalışmalar, seçilmiş veya gönüllü kişi olarak sürdürülen faaliyetler,
b) Tıbbi veya veterinerlik hizmetlerinden yararlanma (örneğin doktora gitme, tıbbi muayene, kan bağışı) ve tıbbi açıdan mutlaka zorunlu olduğu durumlarda, profesyonel destek mesleklerinde faaliyet gösterenlere (psikoterapistler ve fizyoterapistler) yapılan ziyaretler,
c) Kişisel ihtiyaçların satış mağazalarında karşılanması ve 2. ila 4. maddeye kadar olan maddelerde yasaklanmış olanların dışındaki hizmetlerden yararlanma,
d) Evli olunan eşleri veya hayat arkadaşlarını ziyaret ve kişisel alanda velayet ve kişisel görüşme hakkının kullanılması,
e) Yaşlı veya hasta veya mahkeme kararıyla kısıtlı kişileri kurumlar dışında veya 6. maddede tarif edilen sınırlara bağlı kalmak suretiyle kurumlar içerisinde ziyaret etme,
f) Desteğe muhtaç kişilerle reşit olmayanlara refakat etme,
g) Ölüm yatağında yatanlara refakat etme ve ayrıca en yakın aile ve dost çevresinde cenaze törenlerine katılma,
h) Konut veya sürekli ikametgaha giden direkt güzergâh üzerinde bulunduğu durumlarda, Berlin kent sınırlarını terk etme ve tekrar giriş yapma,
i) Tek başına, aynı evde yaşayan aile fertleriyle veya bir kişiyle birlikte ve herhangi bir şekilde grup oluşturmadan temiz havada spor ve hareket yapma,
j) Hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve bakımının yapılması için gerekli faaliyetlerde bulunma,
k) Bahçecilik ve tarım alanlarının bakımını yapma,
l) 1. madde uyarınca izin verilmiş ve onaylanmış olan etkinlik ve toplantılara katılma,
m) sınavlara katılma,
n) resmi daireler, mahkemeler, hukuksal başvuru mercileri, icra memurları, avukatlar ve noterlerle yapılması gerekli görüşmelere ve randevulara gitme,
o) resmi makamlar, savcılıklar ve polisten gelen celplere uyma,
p) Huzur bulmak amacıyla kiliselere, camilere, sinagoglara ve diğer dini ve dünyevi cemaatlere bireysel ziyaretlerde bulunma.

(4) Madde 3 i’de tarif edilmiş olan faaliyetler sırasında verilen dinlenme molalarında, madde 2’de tarif edilen asgari mesafe korunuyorsa sabitlenmiş oturma banklarında dinlenmek mümkündür. Çayır ve boş alanlarda asgari mesafe 5 metre olmak zorundadır. Mangal yapmak ve paketli olmayan yiyecekler sunmak yasaktır. Kapasiteyi aşan kalabalıkları engellemek üzere, parklara ve yeşil alanlara girişlere kısıtlama getirilebilir.

Madde 15 – Okullar, bakım, engellilere yardım ve çocuk bakım kurumları

7, 7a ve 8. maddelerde tarif edilmiş olan kurumlara, burada belirtilen amaçlar doğrultusunda, adı geçen yerde tarif edilmiş olan bakım olanaklarından yararlanma ve bakımı yapılan kişilere bu kurumlara gidişlerinde ve dönüşlerinde refakat etmek üzere gidilmesine izin verilmiştir.

Madde 16 – Kişisel yardımlar

İşbu yönetmelikte tarif edilen yolları tek başına gidemeyecek durumda olan veya kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilerin, bu işlerin üstesinden gelmek veya ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi seçtiği bir yardımcı kişiyi görevlendirmesine izin verilmiştir.

6. Bölüm - Karantina önlemleri

Madde 17 – Seyahatten dönenlerin ev karantinasına girmesi

(1) Almanya Federal Cumhuriyeti’nin sınırları dışından, bir başka ülkeden havayoluyla gelerek veya Almanya Federal Cumhuriyeti’nin sınırları dahilindeki bir başka havalimanına ara iniş yaptıktan sonra Berlin-Tegel “Otto Lilienthal” Havalimanı’na inen, veya Berlin-Schönefeld Havalimanı’na indikten sonra karayoluyla Berlin’in kent sınırlarına giriş yapan kişiler, zaman geçirmeden ve direkt olarak konutlarına veya sürekli ikametgahlarına gitmekle ve döndükten sonra 14 günlük süre boyunca bir kez daha terk etmemek kaydıyla buralarda kalmakla yükümlüdürler. İşbu fıkranın 1. cümlesinde tarif edilmiş olan ve sadece transit geçiş yapmak niyetiyle Berlin kent sınırları dahilinde bulunan kişiler, Berlin kent sınırlarını direkt olarak terk etmek zorundadır. İşbu fıkranın 2. cümlesinde tarif edilmiş olan Berlin kent sınırlarından transit geçişlere izin verilmiştir. İşbu fıkranın 2. cümlesi, Berlin-Tegel “Otto Lilienthal” Havalimanı’nı sadece transit geçiş için kullanan kişiler açısından geçerli değildir.

(2) 1. fıkranın 1. cümlesinde tarif edilmiş olan kişiler, derhal kendileri için yetkili Sağlık Dairesi’yle iletişime geçmek ve kendileri açısından 1. fıkranın 1. cümlesinde belirtilen koşulların mevcut olduğuna işaret etmekle yükümlüdür. Aile hekimine veya sağlık sigortalarına bağlı nöbetçi hekimlik hizmetine bu konuda ayrıca bilgi vermiş olmak, bu kişileri söz konusu yükümlülükten kurtarmaz.

(3) 1. fıkranın 1. cümlesi uyarınca burada tarif edilmiş olan kişilerin karantina süresi boyunca Sağlık Dairesi tarafından gözetim altında tutulmaları gerekir.

(4) 1. fıkranın 1. cümlesinde tarif edilmiş olan ve çalışma alanları kamu güvenliği ve düzeninin ayakta kalması, diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi, sağlık ve hukuk sistemiyle halkın yasama düzeyindeki temsilinin, yanı sıra federal ve eyalet düzeyinde hükümet ile idari birimlerin işlerliklerinin devamlılığının sağlanması açısından kaçınılmaz olan kişiler bağlamında, bir risk değerlendirmesi ve bu çerçevede enfeksiyon tehlikesi ve adı geçen görevlerin sürdürülmesi konusunda kıyaslama yapılmalıdır. Bu kapsamda, adı geçen kişilerin bu görevi ifa ederken, konutlarından veya sürekli ikametgahlarından görev alanına gidiş ve gelişlerinde, 1. fıkranın ilgili cümlelerinde ifade edilen yükümlülüklerden muaf tutulup tutulamayacağı gözden geçirilmelidir. Bu, sadece ilgili kişilerin enfeksiyon semptomları göstermediği durumlar için geçerlidir.

(5) Görev icabı Almanya Federal Cumhuriyeti’nin sınırları dışında bulunmuş olan havayolu şirketlerinin çalışanları, 1. fıkranın 1. cümlesinin kapsamı dışında tutulur.

(6) 1. fıkrada tarif edilmiş olan kişiler, mümkün olduğu ölçüde ve uygun yoldan 1. fıkrada tarif edilen yükümlülükler, ayrıca 2. fıkrada tarif edilmiş olan bildirimde bulunma yükümlülüğü hakkında bilgilendirilmelidir.

Madde 18 – Verilerin aktarılması

Reinickendorf İlçesi için yetkili Sağlık Dairesi, 17. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinde tarif edilmiş olan ev karantinasının izlenmesini güvence altına almak üzere, havayoluyla seyahatten dönerek Berlin-Tegel “Otto Lilienthal” Havalimanı’na indikten sonra Berlin’in kent sınırlarına giriş yapan söz konusu kişilere ait gerekli kişisel verileri, ikametgahlarının bulunduğu adresten yetkili Sağlık Dairesine aktarır. Reinickendorf Sağlık Dairesi bu amaçla havayolu şirketlerinden, ellerinde bulunan 17. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinde tarif edilmiş olan kişilere ait kişisel verileri derhal kendisine sunmasını talep eder.

7. Bölüm - Nihai talimatlar

Madde 19 – Kabahatler Kanunu’na yönelik ihlaller

Kasten ve ihmalkarlık sonucu işbu yönetmeliğin 1 ila 4., 6 ila 14. ve 17. maddelerinde tarif edilmiş olan talimatlara ve yasaklara uymayan kişiler, 24 No’lu Enfeksiyon Koruma Yasası’nın [IfSG-Infektionsschutzgesetz] 73. maddesinin 1a fıkrası uyarınca Kabahatler Kanunu’nu ihmal etmiş sayılır. Kabahatler Kanunu’na yönelik ihlaller, 25.000 avroya varan para cezalarıyla cezalandırılır.

h3. Madde 20 – Yürürlüğe girme; yürürlükten kalkma; değerlendirme

(1) İşbu yönetmelik, 3 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girer; 19 Nisan 2020 tarihinin sona ermesiyle birlikte yürürlükten kalkar.

(2) Yönetmeliği kararlaştıran talimat verici makam, temel haklara getirilen bu kısıtlamaları gerektiren koşulların sürüp sürmediğini aralıksız olarak değerlendirecektir.

(3) İşbu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Kanunların ve Kararnamelerin İlanına Dair Yasa’nın 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, 17 Mart 2020 tarihinde ilan olunan ve son olarak yine aynı şekilde Kanunların ve Kararnamelerin İlanına Dair Yasa’nın 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, 21 Mart 2020 tarihinde ilan olunan 21 Mart 2020 tarihli yönetmelikle değiştirilen 17 Mart 2020 tarihli SARS-CoV-2-Engelleme Önlemleri Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır.

2. Madde - Yürürlüğe girme

İşbu yönetmelik 3 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Berlin, 2 Nisan 2020

Berlin Senatosu

Michael Müller
Eyalet Başbakanı

Dilek Kalaycı
Sağlık, Bakım ve Eşitlikten
Sorumlu Senatör