İçerik sütunu

SARS-CoV-2 Koronavirüs’e karşı koruma sağlayan aşılama: Ön koşullar, randevular ve işleyiş

Impfdose
Görüntü: dpa

Kendinizi ve etrafınızdakileri enfeksiyon hastalıklarından korumanın en iyi yolu aşılanmaktır. Aşılanarak aynı zamanda salgının kontrol altına alınmasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Berlin halkı Aralık 2020 tarihinden beri SARS-COV-2 Koronavirüs’e karşı aşılanabilmektedir. Aşılar sağlık sigorta durumuna bakılmaksızın tüm Berlin’de yaşayanlar için ücretsizdir. Aşılanma zorunlu değildir – Koronavirüs’e karşı aşı olmak isteğe bağlıdır.
Değişik aşıların geliştirilmesi ve bunlara ruhsat verilmesi ile aşılar ile ilgili birçok yanlış ve yanıltıcı iddialar ortaya sürülmüştür. Federal Hükümetin yayınlamış olduğu “Doğrular ve Yanlışlar” hem bilgi vermekte hem de yanlış bilgileri düzeltmektedir.

Aşılanmadan önce: Aşılanma hakkı, randevu alma, belgeler

Pandeminin yayılmasının nokta atışlarla engellenmesi ve ağır hastalık geçirme riski yüksek olan kişilerin korunabilmesi amacı ile aşılama için bir öncelik sıralaması yapılması gerekmektedir. Hangi kişilerin öncelikle aşılanması gerektiği Federal Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs Aşılama Yönetmeliği’nde AT 08.02.2021 V1.pdf?inline düzenlenmiştir. Yönetmelik aşılama için öncelik sırasında en yüksek öncelikli, yüksek öncelikli ve öncelikli kişi gruplarını tanımlamıştır. En yüksek öncelikli kişi grubuna 80 yaşının üstündeki kişiler, sağlık kurumlarında bulaşma riskinin yüksek olduğu yerlerde çalışanlar girmektedir. Korona aşısı olma hakkına yüksek öncelikli sahip kişilere örnek olarak 70 yaşının üstündeki kişiler, ilkokul öğretmenleri, çocuk bakım evleri personeli ve bazı hastalık geçmişi olan kişiler sayılabilir. Öncelikli kişi grubunu tanımlayan üçüncü gruba örnek olarak 60 yaş üstü kişiler, sistem işleyişi için önemli bazı mesleklerde çalışanlar girmektedir. Hamileler ve hastalık geçmişi olan kişilerin önceden aile hekimlerine danışmaları gerekmektedir.

Düzenli kontrol edilen ve gerektiği takdirde değiştirilebilen Korona Aşılama Yönetmeliği öncelik sıralaması Robert Koch Enstitüsü (RKI) bünyesindeki Daimi Aşı Komisyonu’nun aşılama tavsiyelerine dayanmaktadır.

Korona aşılama yönetimi

Berlin Eyaleti’nde Aşılama Yönetmeliği çerçevesinde kişi gruplarının aşılanmasının nasıl gerçekleştiği

Davet ve randevu alınması

Aşılanma hakkı kazananlar Sağlık, Bakım ve Eşitlik Senato Dairesi’nden içinde aşı kodu içeren bir kişisel davet yazısı almaktadırlar. Bu davet yazısı ile Berlin’deki aşı merkezlerinden randevu alabilirler. Davet yazısına hastalık geçmişini sorgulayan bir form ve rıza beyanı belgesi eklenmiştir. Davet yazıları kişiye özeldir: Randevular başkalarına aktarılamaz ve hastalık durumunda randevuların ertelenmesi gerekmektedir.

Korona (SARS-CoV-2) aşılamaları ile ilgili kapsamlı bilgi ve sunulmakta olan hizmetler detaylı olarak Berlin hizmet sayfasında sunulmuştur.

Aşılama için gerekli belgeler

Aşı olmaya gelirken aşağıda belirtilen belgelerin yanınızda getirilmesi gereklidir:
  • Kimlik belgesi, pasaport veya oturma izni
  • Kişisel davet yazısı
  • Doldurulmuş hastalık geçmişini sorgulayan form
  • İmzalanmış rıza belgesi
    Aşı karnesinin getirilmesi mecburi değildir. Organizasyon nedenlerinden aşılanan kişilere özel bir aşı kanıt belgesi verilmektedir. Bu belgedeki bilgiler sonradan aile hekimleri tarafından aşı karnelerine işlenebilir.

Aşı merkezlerinde aşılamanın işleyişi

Aşı merkezlerinde hızlı Korona testleri yapılmamaktadır. Gerektiğinde ateş ölçümü yapılmaktadır. Ateşi olan kişiler aşı merkezlerinin içine alınmamaktadır ve bu kişiler yeni bir aşı randevusu almak zorundadır. Aşı olmak için gelenlere refakat edenler genel bir kural olarak bina dışında beklemek zorundadırlar.
Koronavirüs SARS-CoV-2’ye karşı koruma sağlayan aşılar iki doz halinde yapılmaktadır. Aşı çeşidine bağlı olarak ikinci doz birinci dozdan üç ile on iki hafta sonra yapılmaktadır. Randevu alma esnasında her iki doz için randevu verilmektedir. Aşılama işlemleri 1 ile 1,5 saat sürmektedir.

Aşının yapılmasından önce aşının olası yan etkileri, aşılama işlemlerinin akışı ve aşıdan sonra uyulması gereken davranış kuralları ile ilgili bir bilgilendirme yapılmaktadır. Akut hastalık ve alerjileri engellemek amacı ile kısa belirtilere odaklanan bir muayene işlemi gerçekleştirilmektedir. Akabinde kas içine aşı yapılmaktadır. Genelde bu işlem kolun üst bölümüne bir iğne aracılığı ile yapılmaktadır.

Aşılanan kişilerin tekrar evlerine gitmeden önce 30 dakika süren aşı sonrası gözlem sürecine uymaları gerekir. Bu amaçla aşı merkezlerinde oturma imkânları bulunan ayrı bir oda yer almaktadır.

Aşı sonrası: Korona kurallarına uyum

Genel olarak geçerli olan Koronavirüs engelleme kuralları aşı olan kişiler içinde geçerli olmaya devam etmektedir. Ağzı ve burnu kapatan bir maske takma zorunluluğu gibi tüm davranış kuralları ve ülkeye geliş sonrası karantina zorunluluğu gibi tüm kısıtlamalar aşı olan kişiler için de geçerliliğini korumaktadır.

Seyyar aşı ekipleri aracılığı ile aşılama

Hareket kısıtları bulunan ve bu nedenle aşı merkezlerine gidemeyecek kişilerin bulundukları yerlere seyyar aşı ekipleri gitmektedir. Bu kişilerin yaşadığı yerlere örnek olarak bakım ihtiyacı olan kişilerin yaşadığı konut paylaşımlı evler, yaşlı evleri, bakım evleri sayılabilir.

SSS

URL: SSS
Görüntü: dpa

Koronaya karşı koruyucu aşı konusunda bilgiler: sik sorulan sorular – ve yanitlari Daha fazla bilgi

Önlemler

URL: Önlemler
Görüntü: dpa

Senato, Korona virüsü salgınını engellemek üzere aşağıdaki önlemleri kararlaştırdı: Daha fazla bilgi