Beschleunigte Visaverfahren für Betroffene aus dem Erdbebengebiet in der türkisch-syrischen Grenzregion mit Familienangehörigen in Berlin

Update: 24.11.2023

Die nachstehenden Informationen sind veraltet und gelten nicht mehr.

Die Berliner Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport hat am 10.02.2023 als Reaktion auf die verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion eine sogenannte Globalzustimmung für die Erteilung von Visa zur dauerhaften Familienzusammenführung erlassen.

Dadurch können Einreise-Visa für vom Erdbeben Betroffene mit nahen Familienangehörigen in Berlin schneller ausgestellt werden. Die eigentlich erforderliche Beteiligung des Landesamtes für Einwanderung entfällt. Auf den Nachweis von Deutschkenntnissen wird verzichtet.

Wer ist begünstigt?

Unter diese Globalzustimmung fallen Betroffene, die sich am 06.02.2023 als Angehörige der Kernfamilie eines in Berlin wohnhaften deutschen Staatsangehörigen oder Inhabers einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU in den besonders betroffenen Gebieten aufhielten und nicht im Besitz eines deutschen Aufenthaltstitels sind.

Kernfamilie in diesem Sinne sind Ehegatten, Eltern von Minderjährigen und minderjährige ledige Kinder.

Zu den besonders betroffenen Gebieten zählen:
 • Türkei (Provinzen):
  Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Malatya, Diyarbakir, Şanliurfa, Adiyaman, Kilis, Elazig, Osmaniye,
 • Syrien (Gouvernements):
  Idlib, Aleppo, Latakia, Hama, Tartus

Die Globalzustimmung ist bis zum 31.10.2023 verlängert worden und nicht auf die Einreise von türkischen oder syrischen Staatsangehörigen beschränkt.

Die Globalzustimmung gilt nicht nur für alle neuen Anträge, die bis zur Frist noch gestellt werden, sondern auch für alle bereits vor dem Erdbeben eingeleiteten und noch offenen Visaverfahren zur Familienzusammenführung, bei denen die Familienangehörigen aus der Erdbebenregion stammen.
Diese Fälle werden im Landesamt für Einwanderung (LEA) bevorzugt bearbeitet, so dass auch hier die Visa schnell ausgestellt werden können.
Auch andere Fälle des dauerhaften Nachzugs von Angehörigen der Kernfamilie, die nicht unter die Globalzustimmung fallen (zum Beispiel zu Ehegatten mit befristeter Aufenthaltserlaubnis), werden bevorzugt bearbeitet.

Trotz der Globalzustimmung müssen für die Erteilung des Visums zur Einreise die allgemeinen Voraussetzungen nach dem Aufenthaltsgesetz erfüllt sein. Dazu zählen:
 • Der Besitz eines gültigen (auch vorläufigen) Passes
 • Es darf kein Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik Deutschland bestehen
 • Der Lebensunterhalt muss (außer beim Familiennachzug zu deutschen Staatsangehörigen) regelmäßig gesichert sein. Die Abgabe einer Verpflichtungserklärung reicht dafür nicht aus.

Hinsichtlich des Lebensunterhalts gilt:
Die deutsche Auslandsvertretung hat für die Ausstellung des Visums ausdrücklich auf das Erfordernis der Lebensunterhaltssicherung im Rahmen der Globalzustimmung im Einzelfall verzichtet? Dann folgt das LEA dieser Entscheidung und sieht bei der Prüfung der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Einreise ebenfalls davon ab.

Türkiye-Suriye sınır bölgesindeki depremden etkilenen ve Berlin’de aile üyeleri bulunan kişiler için vize işlemlerinin hızlandırılması

Berlin İçişleri, Dijitalleşme ve Spor Senatörlüğü, Türkiye-Suriye sınır bölgesinde meydana gelen gelen yıkıcı depreme cevaben 10.02.2023 tarihinde kalıcı aile birleşimi için vize verilmesine ilişkin sözde genel onay yayınlandı.

Bu sayede depremden etkilenen ve Berlin’de yakın aile üyeleri bulunan kişilerin, giriş vizeleri daha hızlı bir şekilde verilecektir. Devlet Göçmenlik Dairesi‘nin fiilen gerekli katılımı, ayrıca Devlet Göçmenlik Dairesi’ne bir taahhüt beyanının önceden sunulması söz konusu olduğunda bile, ihmal edilir. Almanca dil becerilerini kanıtlamaktan feragat edilir.

Faydalanıcı kimdir?

Özellikle etkilenen bölgelerde 06.02.2023 tarihinde Berlin’de ikamet eden bir
Alman vatandaşının çekirdek ailesinin üyesi olarak veya bir yerleşim iznine veya Avrupa Birliği daimi ikamet iznine sahip olarak ikamet eden ve bir Alman ikamet unvanına sahip olmayan kişiler, bu genel onay kapsamındadır.

Bu anlamda çekirdek aile eşler, reşit olmayanların ebeveynleri ve reşit olmayan evlenmemiş çocuklardır.

Özellikle etkilenen bölgeler şunlardır:
 • Türkiye (iller):
  Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Malatya, Dıyarbakır, Şanlıurfa,
  Adıyaman, Kilis, Elazig, Osmaniye.
 • Suriye (valilikler):
  Idlib, Halep, Lazkiye, Hama, Tartus.

Genel onay, 31.10.2023 tarihine kadar uzatılmış ve Türk veya Suriye vatandaşlarının girişiyle sınırlı değildir.

Genel muvafakat (onay) sadece son başvuru tarihine kadar yapılan tüm yeni başvurular için değil, aynı zamanda aile üyelerinin deprem bölgesinden geldiği, depremden önce başlatılmış ve halen açık olan tüm aile birleşimi vize prosedürleri için de geçerlidir.
Bu vakalara Devlet Göçmenlik Dairesi’nde öncelik verilmektedir. Genel onay kapsamında olmayan çekirdek aile üyelerinin (örneğin, geçici oturma izni olan eşlerin) kalıcı olarak yeniden birleşmesine ilişkin diğer vakalara da öncelik verilmektedir.

Genel onaya rağmen, giriş vizesinin verilebilmesi için İkamet Yasası kapsamındaki genel şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar şunları içerir:
 • Geçerli (geçici de olabilir) bir pasaporta sahip olmak
 • Federal Almanya Cumhuriyeti’ne giriş ve ikamet yasağı olmamalıdır
 • Geçim kaynağı düzenli olarak güvence altına alınmalıdır (Alman vatandaşları ile aile birleşimi durumu hariç). Bunun için bir taahhüt beyanı sunulması yeterli değildir.

Geçim ile ilgili olarak aşağıdakiler geçerlidir:
Alman yurt dışı temsilcisi, vizenin verilmesi için münferit durumlarda genel onay çerçevesinde bir geçim kaynağı sağlama gerekliliğinden açıkca feragat etti mi? LEA (Eyalet Göçmenlik Dairesi) daha sonra bu karara uyar ve ülkeye girişten sonra oturma izninin verilmesini incelerken de bu gereklilikten feragat eder.