Stadtansicht mit Blick zum Alexanderplatz im Morgenlicht

Chương trình tuyển dụng của bang Berlin

Làm việc trong các cơ quan dịch vụ công cộng của bang Berlin là làm việc vì lợi ích cộng đồng và là nhiệm vụ mang ý nghĩa to lớn. Mỗi ngày, có khoảng 133.000 người làm việc trong các cơ quan chính quyền Berlin để đảm bảo sự an toàn, trật tự và công bằng cho thành phố, đảm bảo cho con cái chúng ta được giáo dục tốt, đường phố, công viên và bể bơi trong nhà sạch sẽ và nguyên vẹn, môi trường của chúng ta được bảo vệ, và nhiều trọng trách khác. Không có họ, Berlin sẽ không thể là ngôi nhà chung của hàng triệu người, là thủ đô của Đức và là thành phố lớn của châu Âu. Hãy gia nhập vào hàng ngũ này!

Tính đa dạng của một xã hội đô thị cũng cần được thể hiện trong đội ngũ nhân viên: Chúng tôi cần những người với những kỹ năng và năng lực khác nhau làm việc trong các cơ quan dịch vụ công cộng của thành phố. Chúng tôi cần những người có khả năng thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng về kinh tế, văn hóa và kỹ thuật số của thành phố, và trên hết là những người có trách nhiệm và hữu ích. Chúng tôi cần những người làm việc để phát triển thủ đô!

Do đó, chúng tôi rất hoan nghênh các chuyên gia có trình độ – đặc biệt là những người có tiểu sử là dân di cư. Chính quyền bang Berlin tin rằng các nhân viên có trình độ tốt với tiểu sử là dân di cư sẽ giúp cho các cơ quan dịch vụ công cộng của Berlin có thêm nguồn nhân lực phong phú.

Chính quyền bang Berlin chấm điểm tuyển chọn thông qua các khả năng linh hoạt để cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng tư, khả năng làm việc an toàn, lương cố định và khả năng phát triển bản thân, khả năng này sẽ được bồi dưỡng thông qua nhiều chương trình đào tạo bổ sung.

Tìm hiểu về chương trình tuyển dụng của bang Berlin trên các trang web sau và tìm công việc phù hợp với bạn.