Energia – pytania i odpowiedzi

Smartphone

Bezpieczeństwo dostaw energii

 • Czy dostawy energii są bezpieczne?

  Jak donosi Federalna Agencja Sieci, dostawy gazu w Niemczech są obecnie stabilne, a bezpieczeństwo dostaw jest zapewnione. Przygotowanie do następnej zimy 2023/2024 pozostaje jednak wyzwaniem. Jeśli chodzi o dostawy energii elektrycznej, Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii ocenia sytuację jako stabilną i nie widzi obecnie żadnych krytycznych zmian.

 • Czy powinienem przygotować się na kryzys energetyczny?

  Prywatne gospodarstwa domowe należą do tzw. chronionych odbiorców w dostawach gazu. Dlatego jest bardzo mało prawdopodobne, że zostaną dotknięte obowiązkowym odłączeniem dostaw gazu. Zasadniczo nasze społeczeństwo jest w dużym stopniu uzależnione od bezpiecznych dostaw gazu i energii elektrycznej. Gdy zabraknie prądu, przestaje działać na przykład ogrzewanie, komputer, kuchenka i światło. Przerwy w dostawie prądu nie są rzadkością. Zwykle jednak ograniczają się do bardzo krótkich okresów.

  Niemniej jednak przygotowanie na sytuacje kryzysowe w życiu prywatnym jest rozsądne. Pomaga ono w pewnym stopniu zniwelować przerwy w dostawach, bez konieczności natychmiastowego korzystania z pomocy.

 • Jak mogę się przygotować na dłuższą przerwę w dostawie gazu lub prądu?

  W gospodarstwie domowym powinna być wystarczająca ilość wody i żywności. Przydatne są też latarki z bateriami i przygotowana torba z najważniejszymi dokumentami i niezbędnymi lekami. Godne polecenia jest również radio zasilane bateriami.

  Na stronie internetowej Federalnego Urzędu Ochrony Ludności i Pomocy w przypadku Katastrof (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) znajdą Państwo informacje o tym, jak przygotować się na przerwy w dostawie prądu i katastrofy. Znajdą tam Państwo na przykład propozycje dotyczące zapasów awaryjnych.

  Aby w razie kryzysu lub katastrofy zostali Państwo odpowiednio wcześnie ostrzeżeni, powinni Państwo zainstalować w swoim telefonie komórkowym aplikację ostrzegawczą. Aplikacja “KATWARN” Instytutu Fraunhofera dla Otwartych Systemów Komunikacyjnych oraz aplikacja “NINA” Federalnego Urzędu Ochrony Ludności i Pomocy w przypadku Katastrof są dostępne dla systemów Android i Apple i ostrzegają ludność w nagłych przypadkach

 • Czym jest plan awaryjny dla gazu?

  Plan awaryjny dla gazu reguluje w Niemczech kwestie dostaw gazu w sytuacjach kryzysowych. Przewiduje on kilka stopni. Stopień wczesnego ostrzegania zostaje ogłoszony wówczas, gdy istnieją przesłanki wskazujące na zdarzenie, które może doprowadzić do znacznego pogorszenia dostaw gazu. Stopień alarmowy jest uruchamiany w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu lub wyjątkowo dużego zapotrzebowania na gaz, które mogłoby spowodować znaczne pogorszenie sytuacji w zakresie dostaw. Rynek może w tym czasie poradzić sobie z zakłóceniami lub popytem. Po nim następuje stopień kryzysowy: sytuacja jest na tyle krytyczna, że państwo interweniuje na rynku.

  Stopnie wczesnego ostrzegania (Frühwarnstufe) i alarmowy (Alarmstufe) ogłasza Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu, natomiast stopień nadzwyczajny (Notfallstufe) jest ogłaszany przez Rząd Federalny. Obecnie obowiązuje stopień alarmowy.

 • Co oznacza dla mnie ogłoszenie stopnia alarmowego?

  Ogłoszenie stopnia alarmowego nie ma bezpośredniego wpływu na dostawy gazu dla klientów indywidualnych. Gospodarstwa domowe mogą nadal używać gazu do ogrzewania, gotowania i podgrzewania wody. Jednak ważne jest, aby w ramach swoich możliwości oszczędzać prąd i ciepło podczas ich codziennego użytkowania i w ten sposób wnosić swój wkład na rzecz bezpieczeństwa dostaw. Kalkulacja jest prosta: to, co teraz nie zostanie zużyte, będzie dostępne później.

 • Co się dzieje w sytuacji niedoboru gazu?

  W przypadku obowiązywania poziomu awaryjnego Federalna Agencja Sieciowa pełni rolę tzw. federalnego dystrybutora obciążenia. Oznacza to, że urząd ten decyduje o dystrybucji gazu na terenie Niemiec w ścisłym porozumieniu z operatorami sieci. Celem jest tutaj zaspokojenie “żywotnego zapotrzebowania” na gaz.

  Gdyby doszło w kraju do sytuacji braku gazu, wówczas wzywa się wszystkich konsumentów gazu do zmniejszenia tej części zużycia gazu, która nie jest konieczna do życia. Dotyczy to zarówno chronionych klientów, takich jak szpitale i przedszkola, jak i klientów niechronionych, takich jak przemysł. Przy czym konieczne do życia zapotrzebowanie klientów niechronionych jest wąsko zdefiniowane i ustala je aktualnie Federalna Agencja Sieci.

  Również w tym przypadku nie zostanie wyłączone Twoje ogrzewanie, tylko zostaną podjęte działania mające na celu zapewnienie jak najlepszego zaopatrzenia w gaz. Dlatego nawet w sytuacji braku gazu nie jest wskazane indywidualne sięganie po grzejniki elektryczne. Równoległe używanie zbyt wielu grzejników elektrycznych może spowodować przeciążenie sieci energetycznych.

 • Jak wysokie jest ryzyko przerwy w dostawie prądu?

  Przerwy w dostawie prądu nie są czymś niezwykłym, ale zazwyczaj ograniczają się do bardzo krótkich okresów. Odbiorcy nie dostrzegają często przerw w dostawie prądu. Przyczyną może być na przykład uszkodzenie linii w wyniku prac budowlanych.

  Przerwy w dostawie prądu są elementem codzienności w eksploatacji sieci. Na tle innych krajów, w Niemczech zdarzają się one bardzo rzadko. Niemiecka sieć energetyczna jest jedną z najbardziej niezawodnych na świecie. W 2021 roku każdy odbiorca energii elektrycznej w Berlinie był pozbawiony prądu średnio przez 8,3 minuty. Wartość ta jest znacznie niższa od ogólnokrajowej wartości 12,7 minut.

 • Co należy zrobić w przypadku przerwy w dostawie prądu?

  Najpierw należy sprawdzić, czy przyczyna znajduje się w Państwa gospodarstwie domowym. Należy sprawdzić skrzynkę bezpieczników w domu lub mieszkaniu, czy nie zadziałał bezpiecznik lub wyłącznik różnicowo-prądowy. Mogły one zostać wyzwolone na przykład przez uszkodzone urządzenie elektryczne lub inne źródła błędów w gospodarstwie domowym. Jeżeli udało się Państwu zidentyfikować źródło usterki w mieszkaniu lub domu, proszę skontaktować się z zaufanym elektrykiem. Jeżeli można to wykluczyć i nie można znaleźć przyczyny awarii zasilania w mieszkaniu lub domu, proszę zwrócić się do właściwego operatora sieci dystrybucyjnej. W Berlinie jest to Stromnetz Berlin GmbH.

  Infolinia Stromnetz Berlin jest dostępna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Numer telefonu to: 0800 211 25 25. Połączenie z tym numerem jest bezpłatne.

  O przerwach w dostawie prądu informujemy niezwłocznie zarówno na stronie internetowej Stromnetz Berlin, jak i poprzez kanał na Twitterze @stromstoerung.

 • Co oznaczają pojęcia blackout i brownout?

  Blackout to niekontrolowana awaria zasilania, która dotyka większych części połączonej sieci. W zasadzie blackout nie jest efektem braku zasilania, lecz powstaje w wyniku poważnych zakłóceń i błędów w pracy sieci. Z kolei kontrolowana ingerencja w sieć energetyczną nazywana jest brownoutem.

  W takim przypadku następuje regionalne i tymczasowe wyłączenie sieci energetycznej, co pozwala na uniknięcie braku dostaw na dużych obszarach kraju.

  Obydwa scenariuste nie są obecnie prawdopodobne.

 • W jaki sposób nastąpi utrzymanie stabilnego zasilania w Berlinie?

  Najlepszym działaniem profilaktycznym jest zadbanie o to, by nie doszło do czasowego przeciążenia sieci. Zasadniczo obowiązuje następująca zasada: przeciążenie występuje wówczas, gdy obciążenie sieci przekracza jej wydolność. W obecnej sytuacji dostawy energii elektrycznej nie są poważnie zagrożone. Niemniej jednak każdy powinien oszczędzać energię elektryczną, ponieważ w ten sposób przyczynia się do zmniejszenia zużycia gazu do produkcji energii elektrycznej. Istnieje wiele sposobów na oszczędzanie energii elektrycznej w życiu codziennym, np. poprzez stosowanie lamp LED, nieużywanie urządzeń elektronicznych w trybie standby lub zakup urządzeń energooszczędnych. Więcej wskazówek i porad znajdą Państwo bezpośrednio na stronie Berlińskiego Portalu Energetycznego (Berliner Energieportal).

  W przypadku zbliżającego się przeciążenia sieci może być konieczne tymczasowe i ograniczone terytorialnie odłączenie. Jest to wówczas środek zapobiegawczy, który operator sieci musi podjąć, aby zapobiec uszkodzeniu sieci przez przeciążenie. Jest to bardzo mało prawdopodobny scenariusz, ale operatorzy sieci muszą być na to przygotowani i właśnie to robi Stromnetz Berlin GmbH.

  Na terenie miasta Berlina ułożonych jest około 36 000 kilometrów kabli energetycznych. Można sobie wyobrazić sieć energetyczną jako połączone ze sobą plastry miodu: Jeśli jeden plaster miodu musiałby zostać czasowo wyłączony z powodu grożącego przeciążenia, pozostałe plastry mogłyby być nadal zasilane prądem.

 • Czy operator sieci ma prawo odciąć prąd?

  W wyjątkowych sytuacjach operator sieci ma prawo przeprowadzić celowe wyłączenia prądu w celu zapewnienia stabilności sieci. Wynika to z faktu, że operatorzy sieci mają za zadanie utrzymanie stabilności swojej sieci przez cały czas, a tym samym zabezpieczenie dostaw do odbiorców.

Zadłużenie z tytułu rachunków za energię

 • Co mogę zrobić w przypadku zadłużenia z tytułu rachunków za energię?

  Jak najszybciej skontaktuj się z uznanym w Twojej dzielnicy punktem doradztwa dla dłużników i osób w stanie upadłości. Listę tych punktów doradztwa znajdziesz na stronie Zarządu Senatu ds. Integracji, Pracy i Spraw Społecznych.

  Ponadto Centrala Konsumencka w Berlinie oferuje bezpłatne doradztwo w zakresie długów z tytułu rachunków za energię oraz infolinię ds. prawa energetycznego, dostępną we wtorki w godzinach 10-13 pod numerem telefonu 030 214 85 200.

  Jeżeli otrzymujesz świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek obywatelski (Bürgergeld), powinieneś również skontaktować się z Wydziałem Opieki Społecznej (Sozialamt) i Urzędem Pracy (Jobcenter).

  Jeżeli otrzymałeś już zawiadomienie o planowanym wstrzymaniu dostaw energii elektrycznej lub cieplnej, lub wstrzymanie dostaw energii zostało już nałożone, to pod pewnymi warunkami możesz otrzymać jednorazowe świadczenie z Funduszu Trudnych Przypadków Zadłużenia Energetycznego (Härtefallfonds Energieschulden). Wszystkie wymienione instytucje doradzą Ci również, jak złożyć wniosek do Funduszu Trudnych Przypadków.

 • Gdzie mieszkańcy uzyskają pomoc finansową, jeśli nie mogą opłacić rachunku za ogrzewanie lub zaległości z tytułu dopłaty za ogrzewanie?
  Jeśli z powodu wzrostu cen nie możesz opłacić rachunku za ogrzewanie lub zaległości z tytułu dopłaty za ogrzewanie:
  • W przypadku osób o niskich dochodach: skontaktuj się z Urzędem Pracy i złóż wniosek o świadczenia zgodnie z Kodeksem Socjalnym II (zasiłek obywatelski – Bürgergeld). Nawet jeśli Twoje dochody zazwyczaj pokrywają Twoje potrzeby i w związku z tym nie masz stałego prawa do zasiłku, to wysoki rachunek za ogrzewanie lub zaległości z tytułu dopłaty za ogrzewanie mogą stanowić uzasadnienie do jednorazowego wniosku o zasiłek dla bezrobotnych II (ALG II) lub świadczenie z pomocy społecznej. Ważne jest, żebyś do końca trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym upływa termin płatności, złożył wniosek o przyznanie świadczenia na zabezpieczenie utrzymania na jeden miesiąc. Urząd Pracy sprawdzi, czy koszty lub Twoje zużycie są uzasadnione i czy przy Twoich dochodach przysługuje Ci prawo do świadczeń.
  • W przypadku osób o niskich emeryturach i rentach: skontaktuj się z Urzędem Spraw Socjalnych w swojej dzielnicy i złóż wniosek o świadczenia zgodnie z Kodeksem Socjalnym XII (pomoc społeczna/zabezpieczenie podstawowe). Nawet jeśli Twoja emerytura zwykle pokrywa Twoje potrzeby i w związku z tym nie masz stałego prawa do zabezpieczenia podstawowego, to wysoki rachunek za ogrzewanie lub zaległości z tytułu dopłaty za ogrzewanie mogą stanowić uzasadnienie do jednorazowego wniosku o zabezpieczenie podstawowe. Ważne jest, aby wniosek o zabezpieczenie podstawowe został złożony w miesiącu, w którym należy uiścić dopłatę. Urząd Spraw Socjalnych sprawdzi, czy koszty lub Twoje zużycie są uzasadnione i czy przy Twoich dochodach przysługuje Ci prawo do świadczeń.
 • Dlaczego moje koszty ogrzewania są pokrywane tylko częściowo?

  Aby Państwa koszty ogrzewania zostały pokryte w całości, muszą być one uznane za adekwatne. Jest to obliczane za pomocą ogólnokrajowego indeksu ogrzewania. W przypadku przekroczenia wartości granicznych sprawdza się, czy w danym przypadku zasadne są wyższe koszty ogrzewania. Badanie adekwatności kosztów ogrzewania w rozumieniu Księgi Drugiej i Dwunastej Kodeksu Społecznego odbywa się na podstawie rocznego zużycia. Koszty ogrzewania są zasadniczo uznawane za adekwatne, jeżeli indywidualne zużycie nie przekracza wartości granicznych (Przepisy wykonawcze ws. mieszkalnictwa – AV Wohnen).

  Jeżeli Twoje zużycie jest wyższe niż wartość zużycia zakwalifikowana jako adekwatna, sprawdza się, czy istnieją możliwe do wykazania indywidualne przyczyny (takie jak choroba lub słabo ocieplone mieszkanie), które uzasadniają przekroczenie limitu. Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny przekroczysz wartości graniczne, zostaniesz o tym poinformowany i poproszony o dostosowanie zużycia. Jeżeli nie zastosujesz się do tego, koszty nie będą już w pełni pokrywane.

Zapomoga na koszty ogrzewania: dopłaty do ogrzewania olejem, peletami, węglem i gazem płynnym

 • Ogrzewam olejem, peletami, węglem i gazem płynnym. Czy przysługuje mi pomoc finansowa?

  Berliński pakiet ulg przewiduje dopłaty dla gospodarstw domowych ogrzewanych węglem, olejem lub peletami, Na dopłaty do kosztów ogrzewania przeznaczono w Berlinie 75 milionów euro.

  Ponadto program wzmocnić mają dodatkowe środki z pomocy finansowej planowanej przez rząd federalny. Według klucza Königstein, kraj związkowy Berlin spodziewa się otrzymać dodatkowo 93 miliony euro.

  Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, których koszty ogrzewania olejem, peletami, węglem lub gazem płynnym wzrosły co najmniej 1,7 razy, otrzymają dotację w wysokości od 100 do 2000 euro. Zainteresowani muszą złożyć odpowiedni wniosek online do 20 października 2023 r. Dopłata wynosi 80% kosztów ogrzewania, które przekraczają 1,7-krotność kosztów na rok 2021.

 • Ile wynosi dopłata do kosztów ogrzewania olejem, peletami, węglem i gazem płynnym?

  Przy obliczaniu dopłaty za wartość referencyjną służy średnia kosztów ogrzewania w 2021 roku. Dopłata do kosztów ogrzewania wynosi 80 % kosztów ogrzewania w 2022 roku, które przekraczają 1,7-krotność kosztów z 2021 roku.

  Przykład 1:
  W 2021 roku gospodarstwo domowe wydało 1000 euro na ogrzewanie węglem. W 2022 roku rachunek wynosił 2200 euro, przy zachowaniu takiego samego zużycia opału. Odpowiada to wzrostowi o współczynnik 2,2. Gospodarstwo domowe kwalifikuje się więc do złożenia wniosku. Wysokość dotacji wynosi 80% różnicy między 2200 a 1700 (wzrost kosztów ogrzewania w 2021 roku o współczynnik 1,7), czyli 80% z 500 euro. Tym samym gospodarstwo domowe otrzyma 400 euro.

  Przykład 2:
  W 2021 roku gospodarstwo domowe wydało 1200 euro na ogrzewanie gazem płynnym. Koszty za rok 2022 wynoszą 2.160 euro, przy utrzymaniu zużycia gazu na tym samym poziomie. Odpowiada to wzrostowi o współczynnik 1,8. Wysokość dotacji wynosi 80% różnicy między rokiem 2160 a 2040 (wzrost kosztów ogrzewania w 2021 roku o współczynnik 1,7), czyli 80% z 120 euro. Ponieważ obliczona kwota (96 euro) jest niższa od limitu de minimis wynoszącego 100 euro, dopłata nie jest wypłacana.

 • Co muszę zrobić, aby skorzystać z dopłaty do kosztów ogrzewania?

  Jeśli ogrzewasz węglem, peletami, olejem lub gazem płynnym, a Twoje koszty ogrzewania w 2022 roku będą co najmniej 1,7 raza wyższe niż w 2021 roku, możesz złożyć wniosek online o dopłatę na koszty ogrzewania. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Investitionsbank Berlin do 20 października 2023 roku.

Fundusz dla Szczególnie Trudnych Przypadków w przypadku odcięcia dostaw prądu lub ciepła

 • Grozi mi odcięcie prądu lub ogrzewania. Co mogę zrobić?

  W celu uniknięcia lub uchylenia odcięcia prądu i ogrzewania możesz ubiegać się o zasiłek z Funduszu dla Szczególnie Trudnych Przypadków w Sytuacji Długów za Energię, pod warunkiem, że spełnione są określone wymagania.

  Wniosek możesz złożyć online na portalu usług publicznych kraju związkowego Berlin.

  Możesz też uzyskać pomoc bezpośrednio w centrum obsługi klienta swojego dostawcy energii.

  Jednostka aprobująca Funduszu dla Szczególnie Trudnych Przypadków w Sytuacji Długów za Energię poinformuje Cię pocztą elektroniczną, czy Twój wniosek został przyjęty, czy odrzucony. Ponadto jednostka aprobująca poprosi Cię o skorzystanie z doradztwa w zakresie zadłużenia z tytułu opłat za energię w Berlińskiej Centrali Konsumenckiej lub w punktach doradztwa. Świadczenie zostanie jednak wypłacone niezależnie od tego. Jednak w swoim własnym interesie powinieneś zdecydowanie zastosować się do tej prośby. Często wystarczą niewielkie zmiany, aby lepiej radzić sobie ze wzrostem cen i uniknąć trudności w przyszłości. Są to na przykład umowy z dostawcą energii, które umożliwiają dostosowanie wysokości rat, a także porady i wskazówki dotyczące oszczędzania energii.

 • Pod jakimi warunkami mogę otrzymać świadczenie z Fundusz dla Szczególnie Trudnych Przypadków?

  Najważniejszymi wymogami są: miejsce zamieszkania w Berlinie oraz zagrożenie odcięciem lub odcięcie energii cieplnej lub elektrycznej w 2023 roku ze strony dostawcy energii dla Twojego prywatnego mieszkania. Musisz również oświadczyć, że nie jesteś w stanie pokryć zadłużenia za energię ze swoich dochodów. Ponadto dochód Twojego gospodarstwa domowego musi być niższy od określonego limitu. Złożenie wniosku to pewny sposób na sprawdzenie, czy spełnione są wymagania kwalifikacyjne. Więcej informacji, w tym o limitach dochodów, znajdziesz w portalu usług publicznych.

 • Jak często mogę ubiegać się o świadczenia z Fundusz dla Szczególnie Trudnych Przypadków?

  Akceptacja wniosku możliwa jednorazowo dla odcięcia prądu i dla odcięcia dostaw ciepła. Jeśli wniosek został odrzucony, możesz złożyć go ponownie.

  Wniosek możesz złożyć online na portalu usług publicznych kraju związkowego Berlin (Service-Portal des Landes Berlin).

 • Czy mogę otrzymać świadczenia z Fundusz dla Szczególnie Trudnych Przypadków, mimo że otrzymuję inne świadczenia, takie jak zasiłek mieszkaniowy, zasiłek socjalny lub świadczenie stypendialne (Bafög)?
  Możesz zasadniczo otrzymać świadczenie z Fundusz dla Szczególnie Trudnych Przypadków, jeśli otrzymujesz już inne świadczenia. Jednak w zależności od sytuacji należy wziąć pod uwagę pewną specyfikę.
  • odbiorcy świadczeń z funduszu stypendialnego BaFöG: należy pamiętać, że świadczenia BaFöG są traktowane jako dochód i muszą być zgłoszone jako dochód przy składaniu wniosku. W przypadku odcięcia ogrzewania zakłada się, że federalne dofinansowanie kosztów ogrzewania II, które ma być wypłacone w marcu 2023 roku, zostanie wykorzystane przede wszystkim w celu uniknięcia odcięć w przyszłości lub zapobieżenia zagrożeniu odcięciem.
  • odbiorcy zasiłku mieszkaniowego: podczas deklarowania swoich dochodów weź pod uwagę wypłatę zasiłku mieszkaniowego. Od stycznia 2023 roku osoby pobierające zasiłek mieszkaniowy będą regularnie otrzymywać dopłatę do ogrzewania, a dodatkowo – prawdopodobnie w marcu 2023 roku – federalną dopłatę do ogrzewania II. W związku z tym można założyć, że w przypadku osób pobierających zasiłek mieszkaniowy w pierwszej kolejności nie dojdzie do odcięć dostaw ciepła lub że osoby te będą w stanie zapobiec ewentualnym odcięciom dostaw ciepła za pomocą własnych środków i że nie będą one korzystać z funduszu pomocy społecznej.
  • osoby otrzymujące zasiłek obywatelski, świadczenie pomocy społecznej lub zabezpieczenie podstawowe: odcięcie dostaw ciepła jest bardzo mało prawdopodobne w przypadku gospodarstw domowych, które otrzymują świadczenia z wyżej wymienionych systemów świadczeń społecznych. W Berlinie koszty ogrzewania są pokrywane w całości, jeśli zużycie energii mieści się w rozsądnych granicach. Odcięcia ogrzewania spowodowane nieekonomicznym sposobem ogrzewania mogą być pokryte z funduszu pomocy społecznej tylko wtedy, gdy zużycie nie przekracza pewnych średnich wartości. Ponieważ energia elektryczna należy do tzw. potrzeb podstawowych, w przypadku odcięcia energii elektrycznej obowiązuje następująca zasada: musisz oświadczyć, że podjąłeś starania o przejęcie należności przez Urząd Pracy (Jobcenter) lub Wydział Opieki Społecznej (Sozialamt), ale wniosek został odrzucony lub obiecano jedynie przejęcie zaległych należności na zasadzie pożyczki.

Hamulec cen prądu i gazu

 • Co muszę zrobić, by skorzystać z hamulca cen prądu?

  Nic. Rabat będzie automatycznie rozliczany przy miesięcznych zaliczkach i odpowiednio fakturowany. Przy mniejszym zużyciu prądu niż w poprzednim roku odniesiesz dodatkową korzyść.

 • Ile zaoszczędzę pieniędzy dzięki hamulcowi cen prądu?

  Dzięki hamulcowi cen prądu uzyskasz rabat na część ceny prądu, którą musisz płacić co miesiąc. Wysokość rabatu zależy od zużycia w przeszłości: w przypadku 80 procent zużycia z poprzedniego roku cena prądu zostaje obniżona do pułapu 40 centów za kilowatogodzinę. Oznacza to, że za 80 procent ilości energii elektrycznej, którą zużyłeś w poprzednim roku, płacisz maksymalnie 80 centów za kilowatogodzinę. Za większe zużycie prądu musisz zapłacić pełną cenę.

  Przy mniejszym zużyciu niż w poprzednim roku zaoszczędzisz dodatkowo dzięki zwrotowi na koniec roku. Obowiązuje zasada, że jeśli zmniejszysz zużycie prądu o około 25 procent, Twój rachunek za prąd w 2023 roku będzie mniej więcej taki jak rachunek z poprzedniego roku.

  Wyjaśnia to poniższy przykład obliczeniowy:

  • Nowa cena prądu: 65 Ct/kWh
  • Stara cena prądu: 30 Ct/kWh
  • Zużycie z poprzedniego roku: 4.500 kWh (miesięcznie 375 kWh)
  Miesięczne zużycie Miesięczne koszty Koszty dodatkowe/mniejsze
  2022: 375 kWh 113 euro
  2023: niezmienione (375 kWh) bez hamulca cen prądu 244 euro 131 euro
  2023: niezmienione (375 kWh) z hamulcem cen prądu 169 euro 75 euro
  2023: 20 % oszczędności (300 kWh) z hamulcem cen prądu 120 euro 7 euro
  2023: 50 % oszczędności (188 kWh) z hamulcem cen prądu 47 euro – 66 euro
 • Co muszę zrobić, aby skorzystać z hamulca cen gazu?

  Nic. Rabat będzie automatycznie rozliczany przy miesięcznych zaliczkach i odpowiednio fakturowany. Lokatorzy też nie muszą nic robić: Wynajmujący są zobowiązani do przekazania rabatu swoim lokatorom od 1 marca 2023 r. lub uwzględnienia go przy rozliczeniu opłat dodatkowych.
  Jednakże przy mniejszym zużyciu gazu niż w poprzednim roku odniesiesz dodatkowe korzyści.

 • Ile zaoszczędzę pieniędzy dzięki hamulcowi cen gazu?

  Hamulec cen gazu to rabat na część ceny gazu, którą musisz zapłacić. Wysokość rabatu zależy od zużycia w przeszłości: w przypadku 80 procent zużycia z poprzedniego roku cena gazu zostaje obniżona do pułapu 12 centów za kilowatogodzinę, a w przypadku ogrzewania miejskiego do pułapu 9,5 centa za kilowatogodzinę. Oznacza to, że za 80 procent ilości gazu zużytego w poprzednim roku płacisz maksymalnie 12 centów za kilowatogodzinę. Za większe zużycie gazu musisz zapłacić pełną cenę.

  Przy mniejszym zużyciu niż w poprzednim roku, dodatkowo zaoszczędzisz dzięki zwrotowi na koniec roku. Obowiązuje zasada, że jeśli zmniejszysz zużycie o około 25 procent, Twój rachunek za gaz w całym 2023 roku raczej nie będzie wyższy niż w 2022 roku.

  Wyjaśnia to poniższy przykład obliczeniowy:

  • Nowa cena gazu: 22 Ct/kWh
  • Stara cena gazu: 8 Ct/kWh
  • Zużycie z poprzedniego roku: 15 000 kWh
  Zużycie Roczne koszty Koszty dodatkowe/mniejsze
  2022: 15.000 kWh 1200 euro
  2023: niezmienione (15.000 kWh) bez hamulca cen gazu 3300 euro 2100 euro
  2023: niezmienione (15.000 kWh) z hamulcem cen gazu 2100 euro 900 euro
  2023: 20 % oszczędności (11.250 kWh) z hamulcem cen gazu 1275 euro 75 euro
  2023: 50 % oszczędności (7500 kWh) z hamulcem cen gazu 450 euro – 750 euro

Inne rodzaje pomocy

 • W jaki sposób wspierane są przedsiębiorstwa?

  Kraj związkowy Berlin wspomaga berlińskie przedsiębiorstwa wieloma działaniami. Składają się na nie w szczególności: program pożyczkowy pomocy w zachowaniu płynności finansowej w związku z kosztami energii (Darlehensprogramm Liquiditätshilfen Energie), program pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w trudnych przypadkach zadłużenia energetycznego (Energiehärtefallhilfe für kleine und mittlere Unternehmen) , pomoc w kosztach ogrzewania (Heizkostenhilfe) oraz krajowy program doradztwa energetycznego (Landesprogramm Energieberatung). Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw i osób ssamozatrudnionych w Berlinie, które z powodu rosnących kosztów energii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Pomoc dla przedsiębiorstw.

Bilet Deutschlandticket i bilet socjalny

 • Czy berliński bilet za 29 euro będzie kontynuowany?

  Senat pracuje obecnie nad atrakcyjnymi rozwiązaniami następczymi dla biletu 29-Euro-Abo Berlin AB. Ponowne wprowadzenie biletu abonamentowego za 29 euro planowane jest wczesnym latem 2024 r.

 • Co się zmienia w przypadku biletu socjalnego (Sozialticket)?

  Cena berlińskiego biletu socjalnego (Berlin-Ticket S) zostanie tymczasowo obniżona z 27,50 euro do 9 euro miesięcznie. Obniżka ceny obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Uprawnieni są mieszkańcy Berlina, którzy otrzymują świadczenia państwowe, takie jak zasiłek obywatelski, pomoc społeczna, podstawowe zabezpieczenie, zasiłek mieszkaniowy, świadczenia na podstawie ustawy o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl lub renty dla ofiar.

  Aby móc korzystać z biletu socjalnego Sozialticket-S, potrzebne jest potwierdzenie uprawnień i “VBB-Kundenkarte Berlin-S” (karta klienta VBB Berlin-S), o którą obecnie można ubiegać się online w BVG.

  Więcej informacji na temat biletu socjalnego (Sozialticket) można znaleźć na stronie internetowej Administracji Senatu ds. Integracji, Pracy i Spraw Społecznych.

 • Ile kosztuje Deutschlandticket?

  Bilet Deutschlandticket kosztuje 49 euro miesięcznie, a więc 588 euro rocznie w abonamenciet. VBB będzie obciążać kwotą tylko co miesiąc.

 • W jakich środkach transportu mogę używać Deutschlandticket?

  Bilet Deutschlandticket jest ważny w drugiej klasie we wszystkich środkach transportu publicznego w Niemczech. Jest on ważny w regionalnych przewozach kolejowych (RE, FEX, RB i IRE), niezależnie od operatora, oraz w innych lokalnych środkach transportu publicznego.

  Bilet Deutschlandticket nie jest ważny w pociągach dalekobieżnych (np. IC, EC, ICE, Flixtrain) oraz w autobusach dalekobieżnych. Nie jest ważny również w środkach transportu, które są eksploatowane głównie w celach turystycznych (np. kolejki muzealne, łodzie/statki wycieczkowe).

  Dalsze informacje na temat Deutschlandticket można znaleźć pod linkem Pytania i odpowiedzi FAQ des VBB.

  Informacje na temat biletu socjalnego (Sozialticket) można znaleźć na stronie internetowej Administracji Senatu ds. Integracji, Pracy i Spraw Społecznych.

Odnawialne źródła energii

 • Jak droga jest jednostka solarna typu plug-in (elektrownia balkonowa) i czy jej zakup jest w ogóle uzasadniony finansowo?

  Ceny urządzeń różnią się w zależności od producenta, dlatego warto porównywać ceny. Oprócz kosztów zakupu, czynnikami decydującymi o efektywności ekonomicznej są dobre zestrojenie systemu, długa żywotność i wysokie zużycie wytworzonej energii elektrycznej we własnym gospodarstwie domowym. W przypadku wynajmowanych mieszkań o rocznym zużyciu wynoszącym ok. 2000 kilowatogodzin (2-4 osoby), nawet jedna czwarta rocznego zużycia energii elektrycznej może być generowana przez urządzenie solarne typu plug-in. Zaoszczędzone koszty energii elektrycznej mogą wynieść do 150 euro rocznie.

 • Gdzie mogę ubiegać się o dofinansowanie na balkonowy system solarny?

  Dofinansowanie balkonowych systemów solarnych jest rozszerzeniem programu dofinansowania SolarPlus i można się o nie ubiegać online za pośrednictwem strony IBB Business Team.

 • Ile wynosi dotacja na urządzenie solarne typu plug-in?

  Jedno urządzenie solarne typu plug-in na mieszkanie jest dotowane do kwoty 500 euro. Jeśli urządzenie kosztuje mniej niż 500 euro, rzeczywiste koszty stanowią kwotę dotacji. Uprawnieni do ubiegania się o dotację są najemcy z głównym miejscem zamieszkania w Berlinie.

 • Jak funkcjonuje wsparcie balkonowych systemów solarnych?
  Wsparcie musi mieć miejsce przed zamówieniem lub zakupem jednostki solarnej typu plug-in. Ogólnie rzecz biorąc, poniższe sześć kroków pomoże Państwu uzyskać własną energię elektryczną z balkonu:
  1. uzyskanie zgody właściciela mieszkania
  2. ubieganie się o dofinansowanie
  3. zakup urządzenia solarnego typu plug-in
  4. zarejestrowanie urządzenia solarnego typu plug-in w Stromnetz Berlin. Jeśli gospodarstwo domowe nie posiada licznika dwukierunkowego lub licznika z blokadą, zostanie on bezpłatnie wymieniony przez Stromnetz GmbH lub specjalistyczną firmę na zlecenie Stromnetz GmbH. Działanie takie jest przewidziane ustawowo.
  5. zarejestrowanie systemu w głównym rejestrze danych rynkowych Federalnej Agencji Sieci
  6. podłączenie i uruchomienie urządzenia solarnego typu plug-in tydzień po rejestracji w Stromnetz Berlin
 • Czy mój balkon nadaje się do montażu instalacji solarnej typu plug-in?
  Jeszcze przed zakupem należy sprawdzić czy można w rozsądny sposób ustawić lub zamocować urządzenie. Poniższe wskazówki mogą okazać się pomocne:
  1. orientacja: instalacja solarna typu plug-in może zapewnić najwyższy uzysk, jeśli balkon jest skierowany na południe. Jednak balkony wychodzące na wschód lub zachód są również odpowiednie. Znacznie zwiększają wydajność, jeśli moduł nie jest zawieszony pionowo, ale pod kątem (około 30 stopni) w kierunku słońca.
  2. zacienienie: zacienienie zmniejsza wydajność. Proszę również wziąć pod uwagę, że zimą słońce jest niżej, a zatem cienie są dłuższe.
  3. mocowanie: szczególnie ważne jest, aby moduły były bezpiecznie zamocowane, aby nie zagrażać nikomu i uniknąć szkód materialnych.
 • Jak podłączana jest instalacja solarna typu plug-in?

  W żadnym wypadku nie należy używać gniazda wielokrotnego. Jeśli kilka urządzeń jest podłączonych do gniazda wielokrotnego, prądy zasilające będą się sumować. Może to spowodować przeciążenie gniazda wielokrotnego i zagrożenie pożarem.

  Aby uniknąć niebezpieczeństwa, instalacja solarna musi być podłączona do odpowiednio dostosowanego obwodu. O tym, czy obwód jest odpowiedni, mogą Państwo dowiedzieć się od właściciela lub specjalistycznej firmy elektrycznej. Przepisy VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. – Stowarzyszenie Elektrotechniki, Elektroniki i Technik Informacyjnych) stanowią, że należy zapewnić zabezpieczenie przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wtyczki przewodzącego prąd. Bezpieczne są na przykład urządzenia podłączane za pomocą wtyczki, jeśli elementy przewodzące prąd nie mogą zostać dotknięte, ponieważ są zakryte. Także podłączone na stałe urządzenia solarne są bezpieczne.
  DGS (Deutsche Gesellschaft für Stromenergie – Niemieckie Stowarzyszenie Energii Elektrycznej) uważa, że podłączenie urządzeń solarnych za pomocą zwykłej wtyczki ze stykiem ochronnym (Schuko) jest nieszkodliwe, jeśli spełnione są normy bezpieczeństwa DGS. O tym, które urządzenia spełniają normę bezpieczeństwa DGS, dowiedzą się Państwo z przeglądu produktów DGS.

  Nie istnieje obecnie norma produktowa dla urządzeń solarnych typu plug-in. Projekt jest gotowy i oczekuje się, że zostanie przyjęty w ciągu roku.

  Inne programy mające na celu przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej można znaleźć na specjalnej stronie poświęconej odnawialnym źródłom energii.

Oszczędzanie energii

 • Czy opłacalne jest ogrzewanie prądem jako alternatywa dla ogrzewania gazowego?

  Nie. W obliczu wysokich cen gazu zrozumiałe jest rozważenie zastosowania innych źródeł ogrzewania. Jednak ogrzewanie prądem nie jest tu alternatywą. Ogrzewanie prądem jest wciąż znacznie droższe niż ogrzewanie gazem. Ponadto termowentylatory są mało wydajne i nadają się tylko do małych pomieszczeń; to samo dotyczy grzejników na podczerwień. Poza tym berlińska sieć energetyczna nie jest przystosowana do większej liczby równolegle używanych grzejników zasilanych prądem. W przypadku równoległego stosowania zbyt wielu grzejników elektrycznych może dojść do przeciążenia sieci elektroenergetycznych.

 • Czy muszę zlecić kontrolę sprawności mojego ogrzewania gazowego?

  Według ekspertów wiele gazowych systemów grzewczych w Niemczech nie jest optymalnie wyregulowanych i zużywa niepotrzebne ilości energii. W Niemczech od 1 października 2022 r. właściciele budynków z ogrzewaniem gazowym są zobowiązani do przeprowadzenia kontroli systemów grzewczych. Oznacza to, że również w Berlinie należy przeprowadzić kontrole, czy wszystkie gazowe instalacje grzewcze są ustawione tak, by były wystarczająco energooszczędne.

  Kontrola sprawności gazowych systemów grzewczych jest częścią działań Rządu Federalnego mających na celu zabezpieczenie dostaw energii w obecnej sytuacji niedoboru gazu. Kwestię tę reguluje rozporządzenie federalne (EnSimiMaV). Zgodnie z § 2 rozporządzenia, wszystkie gazowe systemy grzewcze w Niemczech wymagają kontroli, czy ich ustawienia są wystarczająco energooszczędne. Jeśli kontrola wykaże, że system grzewczy powoduje niepotrzebne straty energii, właściciele budynków są zobowiązani do dokonania niezbędnych korekt ustawień systemu grzewczego najpóźniej do 15 września 2024 r.

Dodatkowe informacje

Online-Beratung

Pomoc i pakiety ulg

Rosnące ceny energii stanowią znaczne wyzwanie dla licznych gospodarstw domowych. Zarówno na poziomie federalnym, jak i kraju związkowego przygotowywane są ulgi oraz przepisy dotyczące szczególnie trudnych przypadków. Więcej informacji