Raport sytuacyjny na temat bezpieczeństwa dostaw energii w kraju związkowym Berlinie

Gasspeicher

Stan na dzień: 24.11.2023

W regularnym raporcie Administracja Senatu ds. Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw informuje o bieżącej sytuacji i ocenie bezpieczeństwa dostaw energii w kraju związkowym Berlin.

Aktualna sytuacja

Szczegółowe wyjaśnienia i dodatkowe informacje na temat tych danych można znaleźć na aktualizowanej codziennie stronie internetowej Federalnej Agencji Sieci.

Zaopatrzenie Berlina w energię jest stabilne we wszystkich sektorach, a prognozy na tegoroczną zimę są pozytywne. Niedobory w dostawach gazu i prądu nie są obecnie przewidywane.

Całkowity stan napełnienia magazynów w Niemczech wynosi obecnie 99,72 %.

Prognoza temperatury: stabilna
Stan zbiorników magazynowych: stabilna
Zużycie gazu: trudna

W celu przygotowania raportu o sytuacji Senat Berlina jest w stałym kontakcie z operatorami sieci, przedsiębiorstwami energetycznymi, władzami krajowymi i federalnymi, ministerstwami i wszystkimi branżami. Administracja Senatu ds. Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw stale zajmuje się wszystkimi bieżącymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem dostaw energii.

Sytuacja w zakresie dostaw gazu

Według informacji Federalnej Agencji Sieci (BNetzA), dostawy gazu w Niemczech są stabilne a bezpieczeństwo dostaw przy normalnie chłodnej zimie jest zagwarantowane, jeżeli import i eksport gazu nie ulegną znaczącym zmianom. Sytuacja wyjściowa na początku chłodnych miesięcy, a tym samym okresu grzewczego, jest znacznie lepsza niż w ubiegłym roku. Z jednej strony rozszerzone zostały możliwości zasilania z terminali LNG (skroplonego gazu ziemnego), a brak dopływu gazu z Rosji został zrekompensowany dostawami gazu z Norwegii, Holandii i Belgii. Ponadto poziom napełnienia magazynów gazu wynosi obecnie ponad 100 procent (stan na 15 listopada 2023 r.), co w dużej mierze zostało umożliwione dzięki oszczędnościom podczas ostatniej zimy wynoszącym około 20 procent. Oznacza to, że Niemcy tak samo jak rok temu wkraczają w chłodniejszą porę roku z pełnymi magazynami gazu.

Na zupełne odwołanie ostrzeżenia przed trudnościami jest jednak zbyt wcześnie. Nadal istnieją zagrożenia, takie jak na przykład bardzo mroźna zima, która może doprowadzić do silnego wzrostu zużycia gazu. Również wstrzymanie pozostałych rosyjskich dostaw gazu do Europy Południowo-Wschodniej spowodowałoby w przypadku niedoboru konieczność pokrycia zapotrzebowania tych krajów na gaz w ramach Unii Europejskiej. Jednocześnie na rynku światowym musi być dostępna wystarczająca ilość LNG, ponieważ Niemcy i Europa w około 40 procentach są zależne od skroplonego gazu ziemnego. Oszczędzanie gazu pozostaje zatem nadal ważne.

Jeżeli dotychczasowe oszczędności na poziomie 20 procent zostaną utrzymane w nadchodzących miesiącach, poprawi to również zabezpieczenie na bardzo mroźną zimę, ponieważ rezerwy w magazynach będą musiały zostać wykorzystane dopiero tak późno, jak to tylko możliwe. Oszczędne zużycie gazu jest ze względu na nadal wyższe ceny gazu opłacalne również finansowo – oszczędności między październikiem 2022 a wrześniem 2023 zmniejszyły koszty dla przeciętnego gospodarstwa domowego o około 440 euro.

Sytuacja energią elektryczną

Zasilanie energią elektryczną jest obecnie zapewnione. Przerwy w dostawach prądu lub zakłócenia w sieci są tej zimy mało prawdopodobne. Stabilność ogólnokrajowej sieci energetycznej jest stale monitorowana, a operatorzy sieci stale udoskonalają sieć energetyczną, modernizując ją, zwiększając jej bezpieczeństwo i stale ją rozbudowując.

Operatorzy sieci przygotowują się stale na mało prawdopodobne przypadki przeciążenia sieci energetycznej. Stabilności sieci może zagrozić na przykład duża liczba podłączonych grzejników zasilanych energią elektryczną, takich jak termowentylatory lub promienniki podczerwieni, w sytuacji niedoboru gazu. W takich przypadkach w celu ochrony sieci mogą okazać się konieczne ograniczone czasowo i przestrzennie wyłączenia prądu. Federalna Agencja ds. Sieci oraz Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK) zwracają również uwagę na to, że ogrzewanie energią elektryczną jest znacznie droższe, nawet przy wyższych cenach gazu.

Sytuacja z węglem i ropą naftową

Zabezpieczone są dostawy surowców energetycznych: węgla kamiennego i ropy naftowej. Rezerwy ustawowe są zapewnione. Od sierpnia 2022 roku obowiązuje embargo na węgiel z Rosji. Ponadto obowiązują embarga na rosyjską ropę z tankowców i rurociągów oraz na rosyjskie produkty ropopochodne.

Duża część wschodnich niemieckich krajów związkowych, a także region stołeczny, zaopatrywana jest w takie produkty jak benzyna, parafina i olej z rafinerii w Schwedt i Leunie, które z kolei otrzymywały dużą część ropy naftowej z Rosji poprzez rurociąg „Przyjaźń”. Rafineria w Leunie zagwarantowała sobie już odpowiednimi kontraktami alternatywne źródła zaopatrzenia. Od 5 grudnia 2022 roku rafineria w Schwedt jest w coraz większym stopniu zaopatrywana w ropę naftową przez rurociągi z Rostoku i Gdańska i jest dzięki temu w stanie w pełni prowadzić produkcję. Zapotrzebowanie dla regionu jest pokryte.

Dodatkowe informacje

Waschmaschine mit Energielabel

Oszczędzanie energii: Wskazówki dla obywateli

Teraz wszystko zależy od każdego z nas. Senat Berlina apeluje do wszystkich berlińczyków, aby w miarę możliwości zmiejszyli własne zużycie energii. Więcej informacji

Smartphone

Razem przez kryzys energetyczny - pytania i odpowiedzi

Plan awaryjny dla gazu, zryczałtowany dodatek energetyczny i dodatkowa opłata gazowa: Pytania i odpowiedzi na temat kryzysu energetycznego. Więcej informacji