Działania Senatu Berlina na rzecz oszczędności energii

Wohnungen

Senat Berlina wywiązuje się ze swojego obowiązku, jakim jest zabezpieczenie dostaw energii i wdraża kompleksowy pakiet oszczędności energii. Dzięki działaniom w sferze ogrzewania, podgrzewania wody, oświetlenia i termomodernizacji budynków Berlin przyjął w Niemczech rolę prekursora. W wyniku analizy monitoringu Zarządu Senatu ds. Gospodarki, Energii i Zakładów stwierdzono, że w okresie sprawozdawczym od października do grudnia 2022 r. udało się zaoszczędzić łącznie ok. 12 proc. zużycia energii w zakresie ciepła sieciowego, gazu i energii elektrycznej w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego

Pakiet kraju związkowego Berlina na rzecz oszczędności energii

Celem pakietu działań jest uzyskanie oszczędności energii na poziomie co najmniej dziesięciu procent. Kraj związkowy Berlin przekroczył ten cel uzyskując oszczędności na poziomie około 12 procent. W obliczu powyższego uchwalono działania zostaną częściowo zawieszone od 15 kwietnia 2023 roku. Natomiast pozostałe działania będą obowiązywały do 20 września.

Heizung

Sprawdzanie sytemów grzewczych

We wszystkich budynkach użyteczności publicznej ma miejsce hydrauliczne dostosowywanie systemów grzewczych. Czas pracy systemów grzewczych i wentylacyjnych będzie sprawdzany i redukowany do minimalnego poziomu.

Siegessäule

Oświetlenie i prąd: oświetlenie zewnętrzne będzie wyłączone

Zostanie ograniczone oświetlenie korytarzy w budynkach użyteczności publicznej oraz wyłączone zostaną urządzenia, które nie są niezbędne do zadań służbowych. Dzięki dodatkowym funduszom proces przechodzenia na energooszczędne oświetlenie LED w budynkach użyteczności publicznej jeszcze bardziej przyspieszy. Ponadto każda administracja zbada w swoim obszarze odpowiedzialności, jakie występują możliwości oszczędzania w przypadku stosowanych systemów wentylacji i klimatyzacji, bez uszczerbku dla ochrony przed zakażeniami.

Zostanie wyłączone oświetlenie zewnętrzne i podświetlenie reprezentacyjnych budynków użyteczności publicznej, chyba że nie jest to zasadne ze względów bezpieczeństwa. Sytuacja ta dotyczy na przykład Kolumny Zwycięstwa, Pałacu Charlottenburg czy Bramy Brandenburskiej.

Ponadto w zamykanych na noc obiektach sportowych i wokół nich od godziny 22.00 zredukowane zostanie oświetlenie.

LED-Leuchte für die Straßenbeleuchtung

Modernizacja sfery energetycznej: więcej lamp LED na ulicach

W oświetleniu ulicznym nastąpi przyspieszenie przejścia z latarni gazowych na lampy LED. Szczególny priorytet ma przebudowa latarni gazowych z ciągłym zasilaniem.

Planowana modernizacja systemów grzewczych ma być sprawnie realizowana. Jest ona zaadresowana również do krajowych spółek budownictwa mieszkaniowego i zakładów gospodarki mieszkaniowej, które opiekują się znaczną częścią mieszkań w Berlinie. W związku z dekarbonizacją zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej, a w szczególności z zaopatrzeniem w ciepło, konieczna jest kompleksowa modernizacja istniejących budynków i obiektów. Przyspieszona realizacja harmonogramu modernizacji jest wspierana przez Senat.

Dodatkowe informacje

Gaszähler

Rozporządzenia: Działania Rządu Federalnego na rzecz oszczędzania energii

Rozporządzeniem o zabezpieczeniu dostaw energii Rząd Federalny uchwalił tymczasowe działania na rzecz oszczędzania energii, mające na celu uniknięcie wystąpienia sytuacji kryzysowej w zimie. Więcej informacji

Online-Beratung

Pomoc i pakiety ulg

Rosnące ceny energii stanowią znaczne wyzwanie dla licznych gospodarstw domowych. zarówno na poziomie federalnym, jak i kraju związkowego przygotowywane są ulgi oraz przepisy dotyczące szczególnie trudnych przypadków. Więcej informacji

Waschmaschine mit Energielabel

Oszczędzanie energii: Wskazówki dla obywateli

Teraz wszystko zależy od każdego z nas. Senat Berlina apeluje do wszystkich berlińczyków, aby w miarę możliwości zmniejszyli własne zużycie energii. Więcej informacji