Kolumna treści

Obszar logowania

Chcieliby Państwo zalogować się przy użyciu swego konta?

Login Account
Zdjęcie: Jürgen Fälchle - Fotolia.com

Posiadają już Państwo konto i chcą się Państwo zalogować do Państwa już istniejącego konta, aby śledzić postęp sprawy lub zwrócić się w nowej sprawie?

Zatem proszę kliknąć tutaj

Chcieliby Państwo złożyć wniosek po raz pierwszy?

Computertastatur
Zdjęcie: strixcode - Fotolia.com

Jest to Państwa pierwsza wizyta na naszym portalu lub chcieliby Państwo po raz pierwszy złożyć wniosek poprzez portal internetowy lub wystąpić o zezwolenie?

W tym celu wystarczy się zarejestrować tutaj.

(1) Wszystkim przedsiębiorstwom jednoosobowym lub spółkom osobowym (np. spółkom cywilnym – GbR) zalecamy rejestrację pod „Obywatele”.

(2) Po pomyślnej rejestracji proszę wybrać jako usługę
“Einheitlicher Ansprechpartner” (Pojedynczy Punkt Kontaktowy) oraz “Start”.

Ansicht für Registrierung und Anmeldung
Zdjęcie: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe