Obszar logowania

Login Account

Chcieliby Państwo zalogować się przy użyciu swego konta?

Posiadają już Państwo konto i chcą się Państwo zalogować do Państwa już istniejącego konta, aby śledzić postęp sprawy lub zwrócić się w nowej sprawie?

Zatem proszę kliknąć tutaj

Computertastatur

Chcieliby Państwo złożyć wniosek po raz pierwszy?

Jest to Państwa pierwsza wizyta na naszym portalu lub chcieliby Państwo po raz pierwszy złożyć wniosek poprzez portal internetowy lub wystąpić o zezwolenie?

W tym celu wystarczy się zarejestrować tutaj.

(1) Wszystkim przedsiębiorstwom jednoosobowym lub spółkom osobowym (np. spółkom cywilnym – GbR) zalecamy rejestrację pod „Obywatele”.

(2) Po pomyślnej rejestracji proszę wybrać jako usługę
“Einheitlicher Ansprechpartner” (Pojedynczy Punkt Kontaktowy) oraz “Start”.

Ansicht für Registrierung und Anmeldung