Stopka redakcyjna

Wydawca

Wydzial do Gospodarki, Energii i Przedsiebiorstw panstwowych berlinskiego senatu
(Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe)
Martin-Luther-Straße 105
10825 Berlin

Numer identyfikacyjny podatku od towarów i usług
UST-ID DE296830277

Upoważnioną do reprezentowania

Stephan Schwarz
Wydzial do Gospodarki, Energii i Przedsiebiorstw panstwowych berlinskiego senatu
(Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe)

Odpowiedzialności za treść

Joachim Eckert
Einheitlicher Ansprechpartner Berlin
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
Martin-Luther-Straße 105
10825 Berlin
E-Mail

Koncepcja, układ, kształtowanie

Kristin Apitz
CONVIS Consult & Marketing GmbH
Auerbachstraße 10
14193 Berlin
Tel.: (030) 8904169-37
E-Mail

Operacja techniczna portalu internetowego

IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) Berlin
Berliner Straße 112-115
10713 Berlin
Tel.: (030) 90222-0

Ochrona danych osobowych

Proszę zapoznać się z naszym Polityką prywatności.

Odpowiedzialność prawna

Treści opublikowane na portalu Wydziału ds.Gospdarki, Technologii i Nauki berlińskiego Senatu są dobierane niezwykle starannie i w sposób rzetelny. Niezależnie od tego, Wydział ds. Gospodarki, Technologii i Nauki berlińskiego Senatu nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą aktualność, prawidłowość i kompletność zgromadzonych na portalu informacji i za nie nie gwarantuje. Wszelkie roszczenia wobec Wydziału ds. Gospodarki, Technologii i Nauki berlińskiego Senatu, wobec kraju związkowego Berlina lub operatorów portalu „berlin.de“ powstałe w wyniku korzystania z informacji na portalu nie mają podstaw prawnych i są niedopuszczalne.

Pomimo sumiennej kontroli treści na portalu, Wydział ds. Gospodarki, Technologii i Nauki berlińskiego Senatu nie ponosi odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść stron powiązanych z linkami zewnętrznymi odpowiedzialność ponosi wyłącznie operator tych stron.

Prawo wydawnicze

Opracowanie graficzne portalu Wydziału ds. Gospodarki, Technologii i Nauki berlińskiego Senatu, grafiki na nim publikowane, jak też zebrane tam teksty są chronione prawem. Strony te mogą być kopiowane wyłącznie do użytku prywatnego. Zmiany tekstu lub zmiany graficzne jak też publiczne ich rozpowszechnianie są niedozwolone.