Nasze usługi przez Internet (np. zgłoszenie działalności gospodarczej)

Następujące usługi to WSZYSTKIE usługi, które mogą być zarejestrowane PRZEZ INTERNET przez portal Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

Ponadto istnieją dalsze usługi dotyczące pracy zawodowej i przedsiębiorstwa, które zestawiliśmy w rubryce PAŃSTWA SPRAWA. Znajdą tam Państwo odpowiednią osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów oraz dokumenty dla dalszych spraw, które jednakże nie mogą być realizowane PRZEZ INTERNET za pośrednictwem Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Berlinie.

+Proszę uwzględnić, że wnioski można składać wyłącznie w języku niemieckim. Po przejściu do formularza z poniższej listy nie będzie już wersji polskiej i otworzy się Państwu strona w języku niemieckim.+