O Nas

Pani mówi: "To fantastycznie, że istnieje centrala informacyjno-kontaktowa dla nas, osób pracujących zawodowo!"

Przedsiębiorcy i osoby zakładające działalność gospodarczą często borykają się z problemem, że muszą załatwiać formalności związane ze swą działalnością w kilku różnych urzędach i potrzebne im jest wiele informacji.

Karte mit Einheitlichen Ansprechpartnern in der EU

Aby ułatwić im działalność zawodową, w krajach członkowskich Unii Europejskiej istnieje od końca roku 2009 sieć portali internetowych o nazwie: Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej. Ich liczba i wyposażenie jest niejednolite w różnych krajach.

W Niemczech portale te istnieją w każdym kraju związkowym Republiki Federalnej Niemiec. Są one zorganizowane w sposób odpowiadający regionalnym strukturom i sytuacji w danym kraju związkowym.

Punkt Kontaktowy EA Berlin

W Berlinie działa portal: Einheitlicher Ansprechpartner (EA Berlin) przy Wydzial do Gospodarki, Energii i Przedsiebiorstw panstwowych berlinskiego senatu.

EA Berlin jest centralnym miejscem zasięgania informacji gdy zamierzają Państwo w Berlinie:

  • założyć przedsiębiorstwo
  • zaoferować usługi rzemieślnicze
  • podjąć pracę w wolnym zawodzie
  • zaoferować swe usługi w systemie transgranicznym
  • złożyć wniosek o uznanie swych kwalifikacji zawodowych

Portal EA Berlin jest jednak nie tylko portalem informacyjnym, jeżeli chodzi o Państwa sprawy dotyczące działalności zawodowej, portal pośredniczy także w załatwianiu wszelkich z tym związanych spraw: przyjmuje wypełnione formularze i przygotowane dokumenty i przesyła je do odpowiednich urzędów. W ten sposób załatwianie Państwa sprawy jest skumulowane w jednym miejscu i skoordynowane.

Zadania lub funkcje portalu EA Berlin

Zadania lub funkcje portalu EA Berlin