Informacje na temat uznawania kwalifikacji zawodowych (Nostryfikacji)

Abschlusszeugnis und mehrere Haken auf lilanem Untergrund

Od stycznia 2016 roku berliński portal “Punkt Kontaktowy” (EA Berlin) jest także miejscem doradztwa i podmiotem towarzyszącym w procesie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. Znajdą u nas Państwo pomoc w sytuacji, gdy np. posiadają Państwo dyplom ukończenia szkoły zawodowej lub studiów upoważniających do pracy w zawodzie regulowanym i chcą Państwo podjąć w Berlinie pracę w tym zawodzie.

Co oznacza uznanie kwalifikacji zawodowych?

Uznanie kwalifikacji zawodowych oznacza ocenę równowartości wykształcenia oraz – zakładając, że ocena wypadnie pozytywnie – potwierdzenie równowartości kwalifikacji zdobytych w szkołach lub na studiach za granicą z wymaganymi kwalifikacjami zdobywanymi w Niemczech.

W trakcie procesu oceny wartości wykształcenia, który jest uregulowany ścisłymi przepisami, sprawdza się, czy Państwa wykształcenie uzyskane w innym kraju jest równoważne z porównywalnym wykształceniem w Niemczech i czy można na podstawie przedłożonego dyplomu uznać zdolność osoby posiadającej ten dyplom do wykonywania danego zawodu w Niemczech.

Kiedy jest potrzebne uznanie kwalifikacji zawodowych?

Uznanie kwalifikacji zawodowych przydaje się w wielu zawodach. Do wykonywania pewnych zawodów w Niemczech nostryfikacja dyplomu jest konieczna.

To zależy od zawodu:

 • Zawody regulowane

  Do wykonywania w Niemczech zawodu regulowanego a także posługiwania się tytułem takiego wykonywanego zawodu wymagane jest bezwzględnie uznanie kwalifikacji zawodowych. Bez uznania (nostryfikacji) dyplomu ukończenia szkoły lub studiów za granicą nie mogą Państwo pracować w Niemczech w tym zawodzie.

  Do zawodów regulowanych należą w Niemczech przykładowo: zawód lekarza, pielęgniarza, adwokata, nauczyciela, wychowawcy i inżyniera. Tu link do bazy danych Komisji Europejskiej, gdzie znajdą Państwo listę wszystkich zawodów regulowanych.

  Ta strona jest w języku angielskim:

  Datenbank der EU-Kommission mit allen reglementierten Berufen

 • Zawody nieregulowane

  W zawodach nieregulowanych do wykonywania zawodu nie jest bezwzględnie wymagane uznanie kwalifikacji zawodowych. Można bez tego ubiegać się o pracę i ją podejmować. Uznanie świadectwa lub dyplomu może być jednak pomocne w zdobyciu pracy, gdyż pracodawca czy przedsiębiorca będzie mógł od razu ocenić, jakimi kwalifikacjami dysponuje przyszły pracownik.

  Nieregulowane zawody w Niemczech to przede wszystkim takie zawody, które zdobywa się w Niemczech w dualnym systemie kształcenia zawodowego. Tu znajdziecie Państwo zestawienie zawodów zdobywanych w Niemczech w systemie dualnym.

  Ta strona jest w języku angielskim i niemieckim:

Logo des Portals "Anerkennung in Deutschland"

Wyczerpujące informacje na temat uznawania kwalifikacji zawodowych znajdą Państwo w kilku językach na portalu „Uznawanie kwalifikacji w Niemczech” (“Anerkennung in Deutschland”).
Pod hasłem: „Wyszukiwarka uznawania kwalifikacji” – “Anerkennungs-Finder” znajdą Państwo nazwę porównywalnego zawodu w Niemczech, informację, który urząd jest odpowiedzialny za nostryfikację, informacje na temat przebiegu procesu nostryfikacji, na temat imigracji do Niemiec oraz wiele innych przydatnych informacji. Zdecydowanie radzimy, aby się Państwo poinformowali na tym portalu o wszystkim, co jest wymagane w tej sytuacji, zanim przystąpią Państwo do składania wniosku o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych.

Ta strona jest w języku niemieckim:

W jaki sposób otrzymacie Państwo uznanie kwalifikacji zawodowych?

Computertastatur

Przez portal EA Berlin

Mogą Państwo złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych w zawodzie regulowanym za pośrednictwem portalu internetowego EA Berlin, jeżeli zamierzacie Państwo podjąć w Berlinie pracę w tym zawodzie. Portal EA Berlin pomoże Państwu przy wyszukaniu urzędu zajmującego się uznawaniem kwalifikacji w Państwa zawodzie a także skieruje dalej wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Korzystanie z portalu EA Berlin jest bezpłatne. Ponoszą Państwo wyłącznie koszty opłaty manipulacyjnej za usługi odpowiedniej jednostki administracyjnej.

Ta strona jest w języku niemieckim:

Fachkräftemangel, Anwerbung, We want you

O poszczególnych jednostkach administracyjnych

Możecie Państwo oczywiście bez pośrednictwa portalu EA Berlin zwrócić się bezpośrednio do jednostki administracyjnej (urzędu lub odpowiedniej Izby np. Lekarskiej lub Rzemieślniczej) zajmującej się uznawaniem wykształcenia. Proszę w tym wypadku wyszukać odpowiednią jednostkę administracyjną, która rozpatruje takie wnioski. Tu przygotowaliśmy dla Państwa listę urzędów w Berlinie, które zajmują się uznawaniem kwalifikacji w zawodach regulowanych.

Bez pośrednictwa EA Berlin w załatwianiu sprawy możecie Państwo przez ten portal złożyć odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Ta strona jest w języku niemieckim::

Inne punkty doradcze

Logo des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

Infolinia „ Praca i życie w Niemczech“

Infolinia Związkowego Urzędu ds.Migracji i Uchodźców (BAMF) o nazwie „Praca i życie w Niemczech“ odpowiada na pytania związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w językach niemieckim i angielskim od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

Logo des Netzwerkes Integration durch Qualifizierung

IQ Landesnetzwerk Berlin – Centralny punkt doradczy do spraw uznawania kwalifikacji

Chcielibyście Państwo porady osobiście? Odpowiednie punkty doradcze udzielają informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych i skierują Państwa do odpowiednich urzędów (tylko w języku niemieckim)

Ta strona jest w języku niemieckim: