İçerik sütunu

Sıkça sorulan sorulara (SSS) cevaplar

Bazı sorular bize sıkça sorulmaktadır. Bu soruları dört konu başlığı altında topladık, size de cevapları iletiyoruz.

Sizin sorunuz sorulanlar arasında yok mu? Ya da daha detaylı bilgi mi istiyorsunuz? O zaman bize şahsen, telefonla veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz!

Einheitlicher Ansprechpartner (Müşterek Muhatap) hakkında sorular

Einheitlicher Ansprechpartner Berlin (Müşterek Muhatap Berlin) üzerinden çevrim içinde yapabileceğiniz tüm işlemlerin listesini burada bulabilirsiniz:

kapat

Einheitlicher Ansprechpartners Berlin (Müşterek Muhatap Berlin) üzerinden alacağınız hizmet ücretsizdir.

Belirli idari hizmetler için yasal idari harçlar tahakkuk eder. Örneğin her bir iş yeri kaydı için 26 AVRO.

Belirli durumlarda tutar çevrim içi ödeme sonucu indirime uğrar. Örneğin çevrim içi işlemler üzerinden yapılan iş yeri kaydı sadece 15 AVRO.

kapat

Evet, Einheitlicher Ansprechpartner (Müşterek Muhatap) talebime uygun yetkili makamı/makamları benimle paylaşır ve belgelerinizi istek üzerine doğrudan iletir.

kapat

Einheitlicher Ansprechpartner (Müşterek Muhatap) tarafınızca yapılan iletiye istinaden işlemleri yetkili makamlarla koordine eder (örn. zanaatkârlıkla ilgili bir iş yeri kaydedilmesinde kamu düzeni dairesi ve zanaatkârlar odası ile).

Karar içeriği ile ilgili Einheitlicher Ansprechpartner’in (Müşterek Muhatap) herhangi bir etkisi yoktur.

kapat

İş yeri / zanaat / serbest meslekle ilgili tüm sorular

KURMAK - Yeni iş yeri kaydetmek

Berlin’de daimi bir işletme merkezi olan müstakil bir iş yerini (merkez ofis, şube ofis, bağımsız olmayan şube) yeni açmanız durumunda mutlaka iş yeri kaydının yapılması gerekir.

İşletme merkezini başka bir eyaletten Berlin’e naklettiğinizde de aynı durum söz konusudur.

İş yerini kaydetme yükümlülüğü

 • müstakil iş yerlerinde işletmecinin;
 • şahıs şirketlerinde (MHO, Kol. Şti., Kom. Şti.) işletmecilerin her birinin,
 • tüzel kişilerde yasal temsilcilerindir (yönetici, müdür).

Yasal biçimde bir değişiklik olması durumunda, hem işletme kaydının sildirilmesi (eski yasal biçim altındaki faaliyetin sonlandırılması için) hem de işletmenin kaydedilmesi (yeni yasal biçime göre faaliyetin başlatılması için) gerekir.

Meslek yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca koşullar mevcut olmadığında iş yerinin kaydettirilmesi zorunlu değildir.

kapat

İş yerinizi çevrim içi portalımız üzerinden kolayca kaydedebilirsiniz. Bunun için iki seçenek bulunmaktadır:

İş yerinizi alternatif olarak şahsen, posta, faks veya e-posta yoluyla da yetkili kamu düzeni dairelerine kaydettirebilirsiniz.

Dikkat!

Vergi bildirimi için ELSTER çevrim içi portalını kullanabilirsiniz. Talebinizle yetkili sorumlu vergi dairesini burada bulabilirsiniz:
kapat

İş yeri kaydetme maliyeti aşağıdaki gibidir:

 • Her bir müstakil iş yeri, şahıs şirketinde her bir işletmeci için – 26,00 AVRO
 • Yasal bir temsilcisi olan tüzel kişi için – 31,00 AVRO
 • Tüzel kişiliğin diğer her bir temsilcisi için – 13,00 AVRO
 • Elektronik işlemde (çevrim içinde iş halletme) için – 15,00 AVRO
kapat

Evet. Lütfen her zaman gerçek iş faaliyeti başlangıç tarihini bildirin. Tarih çok uzun zaman önceyse kayıt tekrarlanmalı ve başlangıç tarihi gerçeğe uygun olarak beyan edilmelidir. Birçok yıl da geçmiş olabilir, çevrim içi işlemlerde kaydınızı 60 ay öncesinden geçerli olmak üzere de yapma imkânınız bulunmaktadır.

Lütfen dikkat: İş yeri kaydını eş zamanlı olarak yapmayanlar (iş faaliyeti başlangıcından yaklaşık 4 hafta sonra) yasalara aykırı hareket etmiş olur. Bu durumda yetkili kamu düzeni dairesi tarafından 1.000 AVRO’ya kadar para cezasına çarptırılabilirsiniz.

kapat

Yasal olarak küçük ölçekli iş yeri ve iş yeri farkı bulunmamaktadır. Her ne ölçekte olursa olsun iş yeri kayıt bildirimi ile her zaman kaydettirilmelidir.

İş yeri kaydetme işlemini Einheitlicher Ansprechpartner (EA) Berlin’in (Müşterek Muhatap Berlin) çevrim içi portalı üzerinden yapabilirsiniz.

kapat

Evet, kaydedebilirsiniz. Çevrim içi portal, talep sahibi (yetkilendirilmiş kişi) ve kaydedilmesi gereken iş yeriyle sahiplerini ayırt eder.

Çevrim içi işlemde, hukuken bağlayıcı olarak yetkilendirilmiş olduğunuzu, kayıt işlemini vekaleten yapıp teslim ettiğinizi beyan için kimlik beyanı bulunmaktadır.

Kayıt işlemini şimdi çevrim içinde mi yapacaksınız?

kapat

Vergi kaydınızı çevrim içinde vergi idaresi portalı ELSTER üzerinden ulaştırabilir veya yetkili vergi dairesine teslim edebilirsiniz.

kapat

Vergi numarasını yetkili vergi dairesi verir.

Kamu düzeni dairesi, Meslek Yönetmeliğinin 14 maddesi 6 fıkrası uyarınca kayıt başvurusundan bilgileri yetkili makamlarla paylaşmaktadır. Vergi dairesi, işletmenizin yeniden kurulması konusunda bilgilendirilir ve genellikle iş kaydınızdan yaklaşık 4-6 hafta sonra vergi numarası için başvuruda bulunmak üzere vergi kayıt formunu size gönderir.

Ancak vergi dairesinden posta beklemenize gerek yoktur, vergi kaydınızı beklemeden her zaman çevrim içinde vergi idaresi çevrim içi portalı ELSTERüzerinden veya yazılı olarak yetkili vergi dairenize kendiniz teslim edebilirsiniz.

kapat

Serbest bir meslek (örn. avukat, vergi danışmanı veya sanatsal, bilimsel veya yazınsal faaliyetler) icra etmek istiyorsanız iş yeri kaydetme işlemine ihtiyacınız yoktur.

Ancak vergi konusunda yetkili vergi dairenize kaydolmalısınız.
Faaliyete başlamanızın ilanıyla ilgili formları yetkili vergi dairenizde aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:

Burada posta kodunuzu girerek sizin için yetkili vergi dairenizi bulabilirsiniz:

Vergi bildirimini buradan çevrim içinde yapabilirsiniz:

kapat

Seyahat acentesi kartı gereklidir.

Söz konusu alanların sahibinden izin alınması gerekmektedir.

Kamuya açık bir cadde ise kamuya açık caddeden yararlanma konusunda özel izin başvurusu yapılmalıdır (yetkili: Berlin ilgili bölgesinin kanalizasyon ve yapı planlama idaresi).

kapat

YÖNETMEK - Mevcut işletme kapsamında

1. İşletme merkezini Berlin içinde değiştirmek istiyorsanız.

2. Şirket faaliyetini değiştirmeyi veya geliştirmeyi düşünüyorsanız.
 • Değişikliğe örnek: Seyahat acentesi faaliyeti sonlandırılıp şirket gazete bayii olarak faaliyetine devam edecek.
 • Genişlemeye örnek: Seyahat acentesi faaliyeti devam edecek ve dergi satışı yapılmak üzere faaliyet alanı genişletilecek.

3. İşletme merkezinin başka bir eyalete yer değişikliği durumunda şirket kaydının Berlin’den silinmesi ve diğer eyalette (yeni merkezinin olduğu yerde) tekrar buradaki meslek dairesine kaydettirilmesi gerekir.

4. Kayıt değişikliğini (isteğe bağlı olarak) başka sebeplerden dolayı da yapabilirsiniz. Örneğin işletmenizin adının değişmesi veya şirketiniz tarafından yürütülen bazı faaliyetleri sonlandırmak istemeniz durumunda.

kapat

İş yeri kaydının değiştirilmesinin yasal maliyeti 20 AVRO.

İş yeri kaydının değiştirilmesi işleminin Einheitlicher Ansprechpartner (EA) Berlin (Müşterek Muhatap Berlin) çevrim içi portalı üzerinden yapılması 15 AVRO.

kapat

Evet. Değişikliğin yapıldığı gerçek tarihi girin. Tarih çok uzun zaman önceyse kayıt tekrarlanmalı ve tarih gerçeğe uygun olarak beyan edilmelidir. Birçok yıl da geçmiş olabilir, çevrim içi işlemlerde kaydınızı 60 ay öncesinden geçerli olmak üzere de yapma imkânınız bulunmaktadır.

Lütfen dikkat: İş yeri kaydını eşzamanlı olarak değiştirmeyenler (iş faaliyeti başlangıcından yaklaşık 4 hafta sonra) yasalara aykırı hareket etmiş olur. Bu durumda yetkili kamu düzeni dairesi tarafından 1.000 AVRO’ya kadar para cezasına çarptırılabilirsiniz.

kapat

Meslek yönetmeliğinin 14. maddesi 1. fıkrasına göre bildirim zorunluluğu yoktur. Değişikliği resmi olmadan yetkili kamu düzeni dairenize bildirebilirsiniz.

Herhangi bir ispata ihtiyaç duyarsanız iş yeri kayıt değiştirme çerçevesinde değişikliği harç karşılığı yapabilirsiniz (20 AVRO yasal olarak çevrim içi işlemlerde 15 AVRO). Lütfen bunun için boş alan olan “Diğer Nedenler” bölümünü kullanarak isteğinizi belirtin.

kapat

Şahsi ikamet adresinizin değişmesi durumunda işletme merkeziyle yetkili kamu düzeni dairesine kayıt değişikliği yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Değiştirilen ikâmetgah adresini kamu düzeni dairesine kayıt bildirim onayının bir kopyasını resmi olmadan teslim ederek bildirirsiniz. Bunun için harç bulunmamaktadır. Kamu düzeni dairesi bilgi değişikliklerini kayıtlara alır.

Belgeleriniz veya diğer ticari faaliyetleriniz için adres değişikliğinize uygun iş yeri kaydına ihtiyacınız olması durumunda kayıt değişikliği yoluyla harç karşılığı işlem yapabilirsiniz. Lütfen bunun için boş alan olan “Diğer Nedenler” bölümünü kullanarak isteğinizi belirtin.

İkamet adresiniz ile şirket adresinizin aynı olması durumunda işletme merkezinden sorumlu kamu düzeni dairesine yasal kayıt değişikliği yapılması zorunludur.

Şirket merkeziyle aynı olan ikamet adresiniz Berlin dışındaysa Berlin’deki iş yeri kaydı silinerek yeni işletmenin bulunduğu yerde tekrar kayıt yapılmalıdır.

İş yeri kaydı için çevrim içi portalımızı kullanabilirsiniz:

kapat

Diğer şehir veya eyalette kayıt sonlandırma işlemi yapılarak Berlin’de yeni iş yeri kayıt işlemi yapılmalıdır.

kapat

Ticaret sicilinde kayıtlı olan işletmeci adının değişmesi durumunda (örn. Limited şirketi, Anonim Şirket, Kolektif Şirket) işletme merkezinden sorumlu kamu düzeni dairesine yasal kayıt değişikliği başvurusu yapılmalıdır.

İsim değişikliği, güncel ticaret sicil kaydı eklenerek kamu düzeni dairesine resmi olmadan iletilir. Bunun için harç bulunmamaktadır. Kamu düzeni dairesi bilgi değişikliklerini kayıtlara alır.

Belgeleriniz veya ticari faaliyetinizin devamı için yeni firma adına göre değiştirilmiş bir iş yeri kaydına ihtiyacınız olması durumunda bu durumu bir iş yeri kayıt değişikliği ile harç karşılığında bildirebilirsiniz. Lütfen bunun için boş alan olan “Diğer Nedenler” bölümünü kullanarak isteğinizi belirtin.

İş yeri kayıt değişikliği için çevrim içi portalımızı kullanabilirsiniz:

kapat

Sadece soyadınızın değişmesi durumunda işletme merkeziyle yetkili kamu düzeni dairesine kayıt değişikliği yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kamu düzeni dairesine isim değişikliğini evlilik cüzdanının fotokopisi veya isim değişikliğini belirtir belgeyle birlikte resmi olmadan iletin. Bunun için harç bulunmamaktadır. Kamu düzeni dairesi bilgi değişikliklerini kayıtlara alır.

Belgeleriniz veya ticari faaliyetinizin devamı için firmanızın yeni adına göre değiştirilmiş bir iş yeri kaydına ihtiyacınız olması durumunda bu durumu bir iş yeri kayıt değişikliği ile harç karşılığında bildirebilirsiniz. Lütfen bunun için boş alan olan “Diğer Nedenler” bölümünü kullanarak isteğinizi belirtin.

İş yeri kayıt değişikliği için çevrim içi portalımızı kullanabilirsiniz:

kapat

İkinci nüshayı iş yerinizin şimdiye kadar kayıtlı olduğu kamu düzeni dairesinden (harç karşılığı) alabilirsiniz.

Ya da elektronik iş yeri bilgi danışmanlığını (basit bilgiler için ücretsiz) kullanabilirsiniz.

kapat

İş yeri ilanı esasen imzasız ve mühürsüz olarak geçerlidir ve son geçerlilik tarih bulunmamaktadır. İş yeri ilan onayı işletmeci için sadece iş yerini usulüne uygun olarak kaydettirdiğini gösteren alındı belgesidir.

Amazon, Ebay ve diğer hizmet sağlayıcılara iş yerinin aktif işletmecisi olduğunuzu belgelemek için lütfen e-bilgilendirmeyi kullanın.
Buradan kayıt olmadan kendi işletmenizi arayabilir ve ekran resmini ispat olarak kullanabilirsiniz. E-bilgilendirme’de Berlin’deki kayıtlı tüm iş yerleri güncel olarak bulunmaktadır.

Resmi yazı gerekiyorsa işletme merkezinizin bulunduğu yerden sorumlu kaymakamlıktan iş yerinize dair iş yeri bilgi belgesi talep edebilirsiniz (kamu düzeni dairesinde yazılı olarak resmi olmadan). Hizmet bedeli 10 AVRO.

kapat

Berlin ilk Alman büyükşehri olarak ticaret sicil kaydından çevrim içinde bilgi alma imkânı (e-bilgilendirme) sunmaktadır. Berlin’deki şirketlerin temel bilgileri (isim, adres ve faaliyet) arasında arama yapabilirsiniz.

Federal merkez kaydından (genişletilmiş) yönetim belgenizi şahsi amaçlar için veya ilgili makama sunmak için veya iş yeri merkez kaydından bilgi talep etmek için almak istiyorsanız, Federal Adalet Dairesinin çevrim içi portalını kullanabilirsiniz.

kapat

KAPATMA - İş yeri kaydını sildirmek

İş yeri kaydınızı aşağıdaki durumlarda sildirme yükümlülüğü bulunmaktadır:

 • Berlin’deki işletme faaliyetini tamamen sonlandırırsanız veya
 • işletme faaliyetini Berlin dışında bir yerleşime alırsanız veya
 • işletmenin yasal biçimini değiştirirseniz. İşletmenin bu durumda eski yasal biçimi silinerek yeni biçimiyle kaydı yapılır.
kapat

Berlin’de iş yeri kaydını nasıl sildirebilirim?
İş yerinizi portalımız üzerinden çevrim içinde sildirebilirsiniz.

İş yerinizi alternatif olarak şahsen, posta, faks veya e-posta yoluyla da yetkili kamu düzeni dairelerinde sildirebilirsiniz.

kapat

İş yeri kaydını sildirmek ücretsizdir.

kapat

Evet. Lütfen her zaman gerçek faaliyet sonu tarihini bildirin. Tarih çok uzun zaman önceyse kayıt tekrarlanmalı ve görev tarihi gerçeğe uygun olarak beyan edilmelidir. Birçok yıl da geçmiş olabilir, çevrim içi işlemlerde kaydınızı 60 ay öncesinden geçerli olmak üzere de yapma imkânınız bulunmaktadır.

Lütfen dikkat: İş yeri kaydını sildirme işleminizi eşzamanlı olarak yapmayanlar (iş sonundan yaklaşık 4 hafta sonra) yasalara aykırı hareket etmiş olur. Bu durumda yetkili kamu düzeni dairesi tarafından 1.000 AVRO’ya kadar para cezasına çarptırılabilirsiniz.

kapat

Çevrim içi portalımızda “İş yeri kaydını sildirme” işlemini başlatın.

Şirket kaydını sildirme bildirimini müstakil şirket olarak form veya e-postaya not düşerek iletin. Böylelikle medeni hukuk ortaklığı veya müstakil şirket olarak medeni hukuk ortaklığı devam eder (tek bir malik kalması durumunda). Şirket faaliyetlerini değişiklik olmaksızın devam ettiren işletmecilerin bildirimde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

kapat

Online Portal Ile İlgili Sorular

Çevrim içi portalımızı bazı idari hizmetlerimizden çevrim içinde yararlanmak için kullanabilirsiniz. Böylece meslek ve iş yerinizle ilgili formaliteleri halletmek için resmi makamlarda kişisel olarak konuşmak zorunda kalmazsınız.

Çevrim içinde hangi form ve belgeleri teslim etmeniz gerektiğini hemen öğrenirsiniz. Bunun yanı sıra formları platform üzerinde doğrudan çevrim içinde doldurabilir ve bir tıkla idareye teslim edebilirsiniz

kapat

Kolay iş yeri kaydı:

Kredi kartı veya Giropay sahibiyseniz VE sadece1 bir iş yeri kaydı yaptırmak istiyorsanız, kaydolmak zorunda değilsiniz ve doğrudan işlem yapabilirsiniz.

Diğer tüm durumlar:

Çevrim içi portalı kullanabilmek için öncelikle adınız, e-posta adresiniz, şifreniz ve güvenlik sorunuzla kullanıcı hesabı oluşturmalısınız. Hesabınızın etkinleştirilmesi için link içeren bir e-posta alacaksınız. Linke tıklayarak ilgili hizmeti seçin ve “Burada başla” ibaresine tıklayın.

1 ”Kolay” ibaresi iş yeri kayıt işleminin başka bir hizmet ile bağlantılı olmadığını belirtmektedir (örn. zanaatkârlar siciline kayıt veya yasal kaza sigortası başvurusu).

kapat

Çevrim içi işlem aracılığıyla sunulan her iki seçenek için farklı işlem süreleri bulunmaktadır.

 • İdare harcının hemen havalesi yöntemini seçtiğinizde, işlem yetkili kamu düzeni dairesi tarafından personel iş durumuna göre evraklarınız ulaştıktan sonra hemen başlatılır.
 • Diğer tüm durumlarda yetkili kamu düzeni dairesi idare harcının yatırılması konusunda ödeme işlemine dair bilgi paylaşımı yapar.

Süreçle ilgili sorularınız olduğunda Einheitlicher Ansprechpartner (Müşterek Muhatap) ile e-posta aracılığıyla ea@senweb.berlin.de adresinden iletişim kurabilir veya doğrudan yetkili kamu düzeni dairesine başvurabilirsiniz.

kapat

Basit iş yeri kaydı (kullanıcı hesabı açmadan):

Kolay1 iş yeri kaydı veya kayıt değişikliği için çevrim içi ödeme yapabilirsiniz. Kredi kartı ve Giropay ödeme seçenekleri olarak bulunmaktadır. Diğer çevrim içi ödeme imkânlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Diğer bütün durumlar (kullanıcı hesabı oluşturarak):

Yetkili kamu düzeni dairesinden havale için ihtiyaç duyulan bilgileri içeren bir belge alacaksınız (banka hesap bilgileri, harç tutarı vs.)

1 ”Kolay” ibaresi iş yeri kayıt işleminin başka bir hizmet ile bağlantılı olmadığını belirtmektedir (örn. zanaatkârlar siciline kayıt veya yasal kaza sigortası başvurusu).

kapat

Çevrim içi ödeme işlemlerimizi 3D-Secure yöntemi ile güvence altına alıyoruz. Bu, internet aracılığıyla ödeme işlemlerini güvence altına almak ve kredi kartınızın üçüncü taraflarca kanunsuz şekilde kullanılmasını önlemek için bir yöntemdir.

Bunun için öncelikle kartı veren bankaya bu yöntem için başvurmanız gerekmektedir.

Mastercard için bu çözümün adı daha önceden “Mastercard Secure Code” olsa da Nisan 2019 itibariyle “Mastercard Identity Check” olmuştur.

Visa için ise adı “Verified by Visa” dır.

Ödeme işlemi sırasında kartı veren bankanız ödemeyi kontrol eder. Bazı durumlarda banka ayrı bir sayfa üzerinden ödeme işlemiyle ilgili sorular yöneltmektedir. Sizden bunu kontrol etmeniz ve (mutabakat halinde) belirlediğiniz güvenlik kuralıyla (PIN; SMS-TAN, parmak izi …) onaylamanız beklenmektedir. Bu adımdan sonra iş yeri kaydetme işleminizi lütfen sonlandırın.

Uyarı:
Mastercard’da Nisan 2019 tarihi itibariyle yapılan değişiklikler nedeniyle doğrulama sırasında sorunlar yaşanabilmektedir, bu durumda lütfen kartı veren bankanıza başvurun.

kapat

Tamamlanan her bir işlem için iki e-posta gönderilmektedir.

İlk e-posta iş yeri kayıt onayını hazırlayan güvenli bir indirme linki içermektedir.

İkinci e-postada ise indirme sayfasında girişi yapılması gereken 8 haneli PIN yer almaktadır.

Sadece bir adet e-posta almanız durumunda Spam dosyanıza bakmanızda yarar vardır, zira e-postalar genellikle burada “gizlenmektedir”.

E-posta orada yoksa bize bir ileti gönderebilir, doğum tarihinizi belirtirsiniz ve biz de size onay göndeririz. Bunu veri koruma yasaları nedeniyle posta yoluyla gönderiyoruz. Belgeyi e-posta yoluyla hemen istemeniz durumunda göndereceğiniz e-postada bunu açıkça belirtmelisiniz.

kapat

Hayır, ayrı bir fatura düzenlenmemektedir.

İş yeri kayıt işlemlerinizin indirme süreci sonunda hazırlanan belgelerde “ödeme faturasını” bulabilirsiniz.

İş yeri kayıt onayınızda ek olarak aşağıdaki uyarı yer almaktadır:
“Meslek Yönetmeliğinin 15. maddesi 1. fıkrası uyarınca EA işlemi belgesi. Harç 15,00 AVRO […]”.

kapat

İsteğiniz burada bulunmuyor mu?

Bu durumda lütfen iletişim formumuzu kullanarak dileğinizi iletin.

kapat

Basit iş yeri kaydı (kullanıcı hesabı açmadan):

İşlem sonucu yetkili kamu düzeni dairesinden iki adet e-posta alırsınız. İlk e-posta iş yeri kayıt onayını hazırlayan güvenli bir indirme linki içermektedir. İkinci e-postada ise indirme sayfasında girişi yapılması gereken 8 haneli PIN yer almaktadır. PIN doğru girildiği an onayınızı indirebilirsiniz.

İndirme linki 168 gün geçerlidir.

Diğer bütün durumlar (kullanıcı hesabı oluşturarak):

Yetkili makamlar işlem sonunda sizin için belirlenen bildirimleri çevrim içi portala yüklerler. Bunun dışında e-posta aracılığıyla bilgilendirilirsiniz.
“Oturum aç” menü maddesi (web sitesinde yukarıda sağda, dil seçeneğinin solunda) üzerinden çevrim içi portala bağlanın, işleminizi açın ve belgelere tıklayarak “Nasıl devam edecek, yetkili kim” menü maddesi altında bildiriminizi indirin.

Bildirim, 180 günlük süre içerisinde indirilebilir.

Çıktı almayı veya kişisel dosyalarınızda saklamayı unutmayın, çünkü sonlanan işlemler 180 gün sonra sistemden tamamen silinir.

kapat

Çevrim içi portal üzerinden aldığınız belge bilgisayardan hazırlanmaktadır ve imza ve damga olmadan geçerlidir.

Bu bir alındı belgesidir. Meslek Yönetmeliğinin 15. maddesi 1. fıkrasına göre alındı belgesi düzenleme veya izin niteliği taşımaz.

Üçüncü taraflara sunmak üzere halihazırda bir iş yeri işlettiğinizi belgelemeniz gerekirse e-bilgilendirmeyi kullanın (basit bilgiler için ücretsiz).

İkinci nüshayı iş yerinizin kayıtlı olduğu kamu düzeni dairesinden (harç karşılığı) alabilirsiniz.

kapat

Yalnızca kullanıcı hesabı olması durumunda önem taşır:

Kişisel bilgilerinizi servis hesabınızdaki “Alanım” menü maddesi altında görebilir veya değiştirebilirsiniz.

Güvenlik derecesi 2 olan bir servis hesabınız varsa değişiklikler yalnızca vatandaşlık dairesinde şahsen bulunmanız durumunda yapılabilir.

kapat

Bunun için lütfen kullanıcı bilgilerinizle Berlin servis hesabına giriş yapın.

“Hizmetler” menü maddesine tıklayın ve listeden “Einheitlicher Ansprechpartner Berlin” (Müşterek Muhatap Berlin) seçin.

Sonrasında ise sağ köşedeki “Burada başla” butonuyla işleminizi başlatın.

Daha önce oluşturulan durumunuzla ilgili durum listesi açılır. Üstüne tıklayarak açın.

“İşleminizle ilgili posta kodu” menü maddesi altında yetkili idari birimin haberini göreceksiniz.

kapat

Yalnızca kullanıcı hesabı olması durumunda önem taşır:

Saklama süresi dolan (180 gün) teslim edilmemiş durumlar sistemden otomatik olarak silinir. Silme işlemiyle ilgili e-posta aracılığıyla önceden haberdar edileceksiniz. Lütfen yeni bir durum oluşturun!

kapat

Teknik Sorular

Teknik sorunlar ortaya çıkması durumunda bertarafı konusunda bize yardımcı olabilirsiniz. Olası sorunları teknik destek birimimize ayrıntılı anlatımla gönderin (örneğin ekran resimleriyle).

kapat

Çok nadir olmakla birlikte kayıt linki spam klasörüne veya istenmeyen e-posta klasörüne düşebilmektedir. Bu klasörlerinizi kontrol ettiniz mi?

Eğer oraya geldi ise de, teknik destek ekibimize kaydedilecek olan e-posta adres bilgisi ile bir e-posta gönderiniz.

kapat

Aktive etmek için gerekli olan link ancak hesabınız başarılı bir şekilde aktive edilmiş ise geçersiz olur. Bu durumda ya hesabınız aktive edilmiş ya da kayıt işlemleri esnasında maalesef bir karışıklık olmuş demektir.

Lütfen teknik destek birimimize irtibata geçiniz.

kapat

Oturum açma penceresinde hizmet hesabında “Şifremi unuttum” üzerine tıklayın. Ardından kullanıcı adınızı yazarak “Devam” butonuna basın. Son olarak tarafınızdan belirlenen güvenlik sorusunu cevaplandırmalısınız. Doğru cevaplandırırsanız yeni bir şifre veren link tarafınıza gönderilecektir. Linke tıklayın veya tarayıcınızın adres satırına kopyalayarak yapıştırın. Açılan pencereye yeni bir şifre girin.

kapat

Adobe Reader’ın denetim mekanizmaları elektronik imzaların denetlenmesi noktasında kısmen yetersizdir. Daire çalışanları tarafından imza geçerli kabul edilir ve online denetim araçları üzerinden kontrol edilir.

kapat