Girişimciler İçin Bilgiler

Informationszeichen in Händen

Aşağıda sizler için ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz internet sayfalarını bir araya getirdik. Bu sayfalar üzerinden ticari işletme, zanaat ve serbest meslek faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak bilgi edinme ve danışmanlık hizmetlerinin yanında kamu kayıtlarına ulaşabilme imkanınız bulunmaktadır.

Ticari işletme ve el zanaatları hakkında bilgiler

Berlin Sanayi ve Ticaret Odası (IHK)

Berlin Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) Berlin’de bulunan firmaların bağlı bulunduğu bir yapıdır. Bu yapı, kendisine bağlı tüm firmaların talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bölgelerindeki iktisadi gelişmeleri takip ve teşvik eder.

Berlin Esnaf ve Sanatkarlar Odası (HWK)

Berlin Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın (HWK) sayfasında söz konusu alanda iş yeri açmak, genel bilgiler, istisnai durumlar, kaçak işçilik ve esnaf ve sanatkarlar yasası konularında hatırlatıcı bilgi, broşür ve başvuru imkanlarını bulabilirsiniz.

Serbest meslekler hakkında bilgiler

Berlin Serbest Meslekler Birliği (VFB)

VFB Berlin 26.000’in üzerinde serbest meslek grubunda faaliyet göstermekte ve tedavi, hukuk, vergi, ve muhasebe, teknik, zanaat, yayın ve eğitim gibi serbest meslek alanlarında çalışan kimseleri temsil etmektedir.

Mimarlar için: Berlin Mimarlar Odası

Berlin Mimarlar Odası mimarların kayıtlı bulunduğu sicil ve şehir planlamacıları listesi gibi listelere kayıt olma veya çeşitli konulardaki sorularına dair bilgiler ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İnşaat mühendisleri için: Berlin İnşaatçılar ve Mühendisler Odası

Berlin İnşaatçılar ve Mühendisler Odası, Berlin eyaletindeki tüm inşaat alanında faaliyet gösteren mühendislerin yasal temsilcisidir. Burada hukuk, odaya üyelik, uzmanlık bilgisi veya sunulan eğitimlere dair bilgiler edinebilirsiniz.

Avukatlar için: Berlin Avukatlar Odası (Berlin Barosu)

Berlin Avukatlar Odası, Berlin eyaletinde görev yapan tüm avukatlara ait özerk bir yapıdır. Mesleki bilgilere dair genel bir bakış akışı sunmaktadır.

Vergi danışmanları için: Berlin Vergi danışmanları Odası

Berlin Vergi Danışmanları Odası’nın STK sayfasında Berlin’de faaliyette bulunan vergi danışmanları, vergi danışmanı yetkilileri ve vergi danışmanları topluluğuna dair bilgi, eğitim ve mesleği icra edebilmek için yetki konularında bazı bilgi edinebilirsiniz.

Hayvan sahipleri ve veterinerler için: Berlin Veterinerler Odası

Berlin Veterinerler Odası veteriner mesleğine dair özerk bir yapıdır ve Berlin odalar kanunu esasına dayalıdır. Burada adresler, randevular, hayvan sağlığına dair konular hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Muhasebeciler için: Muhasebeciler Odası

Muhasebeciler Odası, Almanya’daki kamu hukukunun bir organı ve yeminli müşavirler, müşavir veya muhasebeci topluluklarının tüm üyelerinin kaydının bulunduğu bir yapıdır.

Firma kuracaklara ve firmalara dair yardım ve danışmanlık

Berlin firmalar rehberi

Rehber, Berlin’de firma kurma alanında danışmanlık ve hizmet alınabilecek çok sayıda adresi içermektedir. Aynı zamanda yeni firmalar ve kurulacak firmalara yönelik bir başvuru noktasıdır.

Business Welcome Center

IHK Berlin’in sunduğu yabancı olan kimseler, var olan veya yeni kurulacak firmaların aynı zamanda kalifiye çalışanların Berlin’de yerleşmeleri konusunda onlara destek olan bir merkezdir.

Business Location Center (BLC)

BLC, Berlin’de yerleşim konusunda ihtiyaç sahiplerine destek vermektedir. Eğer Berlin’e yerleşmeyi veya Berlin’de ticari anlamda büyümeyi amaçlıyorsanız, danışma merkezlerinden yararlanabilir, branşınız hakkında know-how bilgileri edinebilirsiniz.

Enterprise Europe Network (EEN)

EEE Berlin Brandenburg, yenilik odaklı gelişmeler, inisiyatifler ve Avrupa Birliği programları hakkında danışmanlık hizmeti verip, size firma ve teknoloji partneri bulma konusunda yardımcı olmaktadır.

Berlin‘de kurulum ve teşvik

Berlin’de kurulum ve teşvik konusuna dair her şey: Teşvik partneri, kurulum, start-uf, teşvik, yenilikçi teşvikler, inisiyatif, dış ticaret, gelişim ortaklığı ve Avrupa yapısal fonlarına dair bilgiler bulabilirsiniz.

Bilir Kişiler için bilgi

Berlin Sanayi ve Sanatkarlar Odası

Uzman bilirkişilere dair her şey: Genel bilgiler, uzman kişilerin kayıtlı bulundukları sicillerinden uzman birisini bulma, uzman kişi olarak başvurma, eğitimler ve daha birçok şey hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Berlin Sanatkarlar Odası (HWK)

Yeminli ve kamuda hizmet vermek amacı ile başvurulara dair bilgi edinme, aynı zamanda sendika ve uzman kişilerinin veri bankasına erişim imkanı sunmaktadır.

Berlin İnşaat Odası

Burada denetim uzmanı, uzmanın organize edilmesi, ülke çapında kayıtlı bulunan uzmanların listesi ve uzman arama gibi imkanlara sahipsiniz.

Çevre (Su)

Kanalizasyon alanında Berlin dolaylı hat düzenlemesi yönergesi 5. maddesine göre uzmanlık sınavı ve sınav yönetmeliğine dair bilgiler elde edebilirsiniz.

Hukuk ve vergi alanına ilişkin bilgiler

Berlin’deki mahkemeler – adliye ve tüketiciyi korumaya dair senato idaresi

Berlin eyaletindeki tüm mahkemelerin listesi (anayasa mahkemesi, temyiz mahkemesi, eyalet mahkemesi, sulh mahkemeleri, üst idari mahkeme, idari mahkeme, sosyal mahkeme, ticari mahkeme, iş mahkemeleri).

Mahkeme dışı hukuk danışmanlığı

Toplama hizmetleri, emeklilik danışma hizmeti, yurtdışı hukuk hizmetleri ve lisans kaydı gibi konularda eyalet yönetimi genelinde bilgi platformu.

„Hizmet veya iş“ el kitabı

El kitabı, özellikle firmalar, sipariş veren veya alan ve sınır aşan hizmetler ile ilgilidir.

„İş hukuku“ broşürü

İş verme konularında iş verenler için bilgiler, sözleşme yapılması, iş verenin ve işçinin sorumlulukları, işten çıkarma ve iş güvencesi.

İşçi gönderme: Oturma izni, çalışma izni

Alman vatandaşı olmayan kişiler, onların iş verenleri ve görev verenlerinin dikkat etmesi gereken kurallar.

Sosyal sigorta başvurusu: İşletim numarası

İşletim numarasının verildiği sayfalar, kayıt yaptırma, içerik ve ekonomik amaca dair önemli bilgiler ve formlar.

Vergi daireleri & vergiler – finans senato idaresi

Yetkili vergi dairesini arama, vergi numarası bilgileri, Berlin eyaleti vergi numarası alma ve vergi konusunda haberler ve bilgiler.

Vergiden sorumlu federal daire – vergi bilgi merkezi

Yatırımcılar için vergi kanunu, ülkelerin finans yönetimi, federal dairenin görevleri ve daha birçok şey.

Federal Maliye Bakanlığı

Vergi türleri hakkında bilgiler, uluslararası vergi kanunu, vergi tahmini & vergi alımı, kanun ve kanun taslakları ayrıca vergi konularında daha birçok şey.

Kamu kaydı

e-Bilgi edinme – online ticari işletme bilgisi

Berlin, çok sayıda ticari sicil kaydından online olarak bilgi edinme (e-Bilgi edinme) imkanı sunmayı başarmış bir ilk Alman büyükşehridir. Temel veriler altından Berlin’deki firmaları bulabilirsiniz.

Ticaret sicil kaydı – ülkelerin ortak kayıt rehberi

Elektronik ticaret kaydı, kooperatif ve ortak kayıtları, kısmi olarak tüm eyaletlerin dernek kayıtları ve ayrıca kayıt tanıtımları (yayınlar).

Esnaf sicil kaydı

Merkezi ticari işletim kaydı gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere ikiye bölünmüştür. İçeriğinde yer alan başlıklar: Kayıt olma, idari kararlar, feragatler, para cezası kararları, ceza mahkemesi kararları.

Firma kaydı

Firmaların yayınlaması gereken önemli veriler ve ticaret, kooperatif ve ortak kayıtlara elektronik olarak erişim imkanı.

İflas duyuruları

Federal Almanya’daki haciz mahkemeleri bu sayfada duyuru, mahkemeye iflas başvurusu yapılmak durumunda ise yapılması gerekenleri yayınlamaktadır.

Federal avukatlar odası – federal avukatlar listesi

Almanya’da görev yapmakta olan avukatları, Avrupalı avukatları aynı zamanda diğer ülkelerde görevli avukatları arama imkanı.

Baca temizleyicisi kaydı

Serbest bir şekilde baca temizleyicisi olarak çalışan kişilerin elektronik kayıtları.

Dernekler, birlikler ve organizasyonlar

Ekonomi teknoloji alanlarındaki partneriniz Berlin

Firmalar için ekonomi ve teknoloji teşviki, yatırımlar ve Berlin’deki bilim kurumları (yer seçiminde ve hayata geçirme aşamasında yardım/destek).

Berlin yatırım bankası

Berlin yatırım bankası (IBB) Berlin eyaletindeki teşvik bankacılığı faaliyeti gösteren bir bankadır ve Berlin’deki iktisadi yapının gelişimini aktif olarak teşvik etmektedir. Her türlü emlakla ilgili finans sorularında irtibat kişisidir.

Berlin tüketici merkezi e.V.

Berlin tüketici merkezi bünyesindeki uzmanlar, size tüketici konularında ve sorularınızla ilgili olarak size danışmanlık, hukuki danışmanlık verip, sizi desteklemektedirler.

Federal Gelir Vergisi Yardım Derneği ev.

Gelir vergisi yardım derneği e.V. (BDL), dernek ve üyelerinin ilgilerini takip eder, yasa koyucu ile finans idaresi konularında onların temsilcisi konumundadır.

Diğer hizmetlerimiz

Berlin eyaleti hizmet portalı (idari lider)

Berlin ve Brandenburg çevresinde geçerli toplu sözleşmeler, toplu sözleşmeye dair bilgiler, toplu sözleşmişlerin sağladığı imkanlar ve sosyal sigorta taşıyıcı vb. konularda sistematik kayıtları içermektedir.

BMWi-Resmi daireler rehberi

Alle Gründungsformalitäten und auch Links zu den Einheitlichen Ansprechpartnern anderer Bundesländer auf einen Blick.