Wykonywanie usług transgranicznych z kraju Unii Europejskiej w Berlinie

Grenzüberschreitend

Czy są już Państwo czynni zawodowo zgodnie z prawem w którymś kraju członkowskim Unii Europejskiej lub w innym kraju, będącym sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EWR)? Wobec tego nie muszą Państwo jako usługodawca posiadać siedziby w Berlinie (lub w Niemczech), aby móc tutaj prowadzić własną firmę, lecz mogą Państwo pracować transgranicznie przy spełnieniu określonych warunków.

Może to być przydatne, jeśli zamierzają Państwo:

  • wykonywać usługi w Berlinie jedynie tymczasowo
  • wykonywać usługi jedynie dla określonego klienta w Berlinie
  • wybadać rynek, zanim rozszerzą Państwo zakres działalności swojego przedsiębiorstwa o Berlin

To, czy muszą Państwo uzyskać zezwolenia, zależy od tego, czy działają Państwo w zawodzie regulowanym czy nieregulowanym.

Zawody regulowane

Jeśli chcieliby Państwo pracować w zawodzie regulowanym, na przykład jako mistrz w rzemiośle, muszą Państwo uzyskać wymagane zezwolenia i kwalifikacje już w Państwa kraju ojczystym i to udowodnić.

Nie muszą Państwo uzyskiwać żadnych zezwoleń, lecz jedynie zgłosić swoją działalność w tym urzędzie, który jest odpowiedzialny za uznanie kwalifikacji zawodowych.

Na przykład w przypadku działalności rzemieślniczej będzie to Izba Rzemieślnicza w Berlinie.

Zawody nieregulowane

Jeśli chcieliby Państwo zaoferować w Niemczech swoje usługi w którymś z zawodów nieregulowanych, mogą Państwo zgłosić swoją samodzielną działalność bez uprzedniego informowania we właściwym urzędzie. W przypadku zawodów nieregulowanych dostęp do zawodu lub wykonywanie zawodu nie są związane z żadnymi określonymi państwowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi. Oznacza to, że zawód ten może być wykonywany bez państwowego zezwolenia.

Powyższe nie obowiązuje jednakże dla usług w obszarach, które zostały wykluczone z Europejskiej Dyrektywy Dotyczącej Usług, takich jak opieka zdrowotna, usługi finansowe, podatki, komunikacja i transport, lub gry hazardowe. Aby prowadzić samodzielną działalność w tych obszarach, wymagane są zezwolenia właściwych urzędów.

Następujące usługi mogą Państwo zarejestrować przez Internet przez nasz portal:

Należy pamiętać, że procedura zgłoszeniowa online może być prowadzona wyłącznie w języku niemieckim (lub angielskim). Wkrótce opuścisz strony przetłumaczone na język polski i zostaniesz przekierowany do strony niemieckiej (lub angielskiej).