AB üyesi ülkeden Berlin’de sınır ötesi hizmet sunmak

Grenzüberschreitend

Avrupa Birliği üye ülkesinde veya Avrupa Ticaret Bölgesi (EWR) anlaşmasına taraf bir ülkede yasal olarak çalışmakta mısınız? Bu durumda hizmet sağlayıcı olarak bağımsız bir şekilde çalışmak için Berlin’de (veya Almanya’da) ikamet zorunluluğunuz bulunmamaktadır, belirli koşullar altında sınır ötesinde çalışabilirsiniz.

Bu durum, aşağıda belirtilenleri amaçlıyorsanız yararlı olabilir:

  • Berlin’de geçici olarak hizmet sunmak
  • Sadece belirli bir Berlinli müşteri için hizmet sunmak
  • Şirketinizi Berlin’e taşımadan önce pazar hakkında bilgi toplamak

Ruhsat ve izin alıp almama zorunluluğunuz yönetmeliğe tabi olan veya tabi olmayan bir iş yapmanıza göre değişiklik gösterir.

Yönetmeliğe tabi meslekler

Berlin’de zanaatkâr ustası gibi yönetmeliğe tabi bir meslek icra etmek istiyorsanız, gerekli izin ve nitelikleri kendi ülkenizde kazanmış ve bunu ispat edebilir durumdasınız.
*
Ruhsat ve izin almak zorunda değilsiniz*, faaliyetinizi sadece mesleki kalifikasyonunuzu tanıma konusunda da yetkili olan makama bildirmeniz yeterlidir.

Örneğin zanaata dayalı faaliyetler için bu “Berlin Zanaatkârlar Odası” olur.

Yönetmeliğe tabi olmayan meslekler

Almanya’da yönetmeliğe tabi olmayan bir hizmet sunmayı düşünüyorsanız bağımsız faaliyetinizi önceden bildirmeksizin yetkili makama arz edebilirsiniz. Yönetmeliğe tabi olmayan mesleklerde mesleğe başlama veya mesleğin icrası devletin herhangi bir nitelik ön koşuluna bağlı değildir. Yani devlet izni olmadan bu meslek icra edilebilir.

Ancak bu husus Avrupa Hizmet Sağlama Esaslarına göre kapsam dışı bırakılan sağlık sektörü, mali hizmetler, vergi, trafik sektörü ve şans oyunları için geçerli değildir. Bu alanlarda serbest meslek sahibi olmak için yetkili makamların ruhsat ve izinleri gerekmektedir.

Aşağıdaki hizmeti portalımız üzerinden çevrim içinde yapabilirsiniz:

+Çevrimiçi talebin yalnızca Almanca (veya İngilizce) olarak yapılabileceğini lütfen unutmayın. Yakında sayfaları Türkçe’ye çevirecek ve bir Almanca (isteğe bağlı olarak İngilizce) sayfasına gideceksiniz.+