Yönetmelikler: Federal hükümetin enerji tasarrufuna yönelik önlemleri

Gaszähler

Ağustos 2022’den bu yana Berlin’de kamu hizmetleri açısından enerji tasarruf önlemleri geçerli. Enerji İkmalini Güvence Altına Almak İçin Kısa Vadede Etkili Önlemler Yönetmeliği (EnSikuMaV) ve Enerji İkmalini Güvence Altına Almak İçin Orta Vadede Etkili Önlemler Yönetmeliği (EnSiMiMaV) aracılığıyla Federal Hükümet sınırlı süre yürürlükte kalacak olan ve kışın bir acil durum yaşanmasını engellemeyi hedefleyen önlemler kararlaştırdı. EnSiKuMaV’de yer alan düzenlemeler 15 Nisan 2023’de yürürlükten kalktı. EnSimiMaV düzenlemeleri ise 30 Eylül 2024’te yürürlükten kalkacak.

Doğal gaz kaloriferlerinde zorunlu verimlilik kontrolü

1 Ekim 2022 tarihinden beri Almanya’da doğal gazla ısıtılan binaların sahipleri açısından, kalorifer sistemini kontrol ettirme yükümlülüğü var. Dolayısıyla Berlin’deki doğal gaz kaloriferlerinin tamamının yeterli düzeyde enerji tasarrufu ayarının yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.

Uzmanlara göre Almanya’da doğal gazlı kaloriferlerin çoğu iyi ayarlanmamış ve gereksiz yere çok enerji tüketiyor. Enerji İkmalini Güvence Altına Almak İçin Orta Vadede Etkili Önlemler Yönetmeliği’nin (EnSimiMaV) 2. maddesi kaloriferlerin kontrol zorunluluğunu düzenliyor. Dolayısıyla yönetmelikle bu tarz enerji kayıplarından kaçınmak ve yeni enerji tasarrufu potansiyellerini yaratmak hedefleniyor. Örneğin sıcak suyun derecesini düşürmek gibi çok basit ve son derece uygun araçlarla tasarrufa ulaşmak mümkün. Öngörülen doğal gaz tasarruf önlemlerini bir arada uygulayarak binaların sahipleri ve kullanıcılar ısıtma giderlerini hissedilir düzeyde düşürebilir ve doğal gaz ikmali konusunda bir katkı sunabilir. Berlin Sıhhi ve Kalorifer Tesisatçıları Esnaf Odası (Innung SHK Berlin) ile Berlin Baca Temizleyicileri Esnaf Odası, tasarruf potansiyelinin yüzde 15 oranında olduğunu tahmin ediyor. Kimi durumlarda önlemler bir arada uygulanarak daha yüksek oranda tasarruf sağlamak mümkün olabilir. Bu önlemler oda sıcaklığının düşürülmesini gerektirmiyor. Kaloriferlerin optimize edilmesi dolayısıyla konfor kaybına da yol açmaz.

Yönetmeliğin 2. maddesinde yapılması gereken kontrollerin neler olduğu düzenleniyor. Enerji tüketimine etkisi olabilecek bütün ayarların gözden geçirilmesi gerekiyor. Örneğin gidiş suyu sıcaklığı, sıcak su ısıları ve gece ısısının düşürülmesi gibi ayarlar bu kapsamda yer alıyor. Kontrol zorunluluğu, sadece yönetmeliğin 2. maddesinin 2. fıkrasında yer alan önlemlerle sınırlı değil. Kat kalorifer sistemlerinde, aletlerin ısıtma performanslarını (nominal ısı değerleri) ısı ihtiyacına uyarlayarak enerji tasarrufu yapmak mümkün. Örneğin kirlenmiş peteklerin temizlenmesi veya kişisel havalandırma alışkanlıkları bu kapsamda değerlendirilebilir.

Kaloriferi kontrol ederken bir ayarın gereksiz enerji kaybına yol açtığı tespit edilirse, ev sahibi en geç 15 Eylül 2024 tarihine dek gerekli uyarlamaları yapmakla yükümlü.

Ev sahipleri kalorifer kontrolü için kendi seçtikleri uzmanları görevlendirebilir. Yönetmelikte bu konuda baca temizleyicilerinin, kalorifer tesisatçılarının veya enerji danışmanlarının adı geçiyor. Ancak benzeri bir eğitim almış başka uzman kişiler de tercih edilebilir. Gereksiz yol masraflarından kaçınmak için zaten düzenli olarak yapılması planlanmış, örneğin baca temizleyicisinin denetimi veya kalorifer bakımı kapsamında bu kontroller gerçekleştirilebilir. Kontrol sonucunun yazılı olarak kaydedilmesi gerekir. Böylece bina sahipleri doğal gazlı kaloriferlerinin optimize edilmesi konusunda bir yol haritası elde etmiş olur.

İkmal güvenliğini sağlamak için alınan önlemler

Federal Hükümet, ikmal güvenliğini sağlamak için, gaz ikmalinde ortaya çıkabilecek muhtemel dar boğazlara rağmen geniş kapsamlı önlemler aldı. Bunların arasında, şimdi yedek bekletilen enerji santrallerinin ikmal zorlukları yaşanması durumunda kolayca işletilmeleri için özel ruhsat verilmesi de yer alıyor. Söz konusu santrallerde yakıt olarak özellikle petrol ve kömür harcandığı için, kısa bir süre, yani kriz durumunun devam ettiği sürece karbondioksit salınımının artması kabul edilerek ikmal güvenliğine öncelik tanınıyor. Ancak bu önlemler aynı zamanda biyogaz ve rüzgarla işletilen santrallerin ek olarak devreye sokulmasını öngören bazı düzenlemelere de izin veriyor. Merkezi hükümet ile eyaletlerin temsilcilerinden oluşan Salınım Koruma Çalışma Grubu (LAI – Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz), doğal gaz sıkıntısı durumunda icra edilecek salınıma karşı koruyucu önlemleri içeren kapsamlı kararlar yayınladı.
Burada tarif edilen önlemler, Enerji İkmalini Güvence Altına Almak İçin Orta Vadede Etkili Önlemler Yönetmeliği‘nden (EnSimiMaV) kaynaklıdır.

Ek bilgiler

Smartphone

Gemeinsam durch die Energiekrise - Fragen und Antworten

Doğal Gaz Acil Durum Planı, enerji ödeneği ve doğal gaz desteği: Enerji krizi konusunda sorular ve yanıtları. Weitere Informationen

Waschmaschine mit Energielabel

Enerji tasarrufu yapmak: Vatandaşlara tavsiyeler

Şimdi her birimizin vereceği katkı önemlidir. Berlin Senatosu bütün Berlinlilere kendi enerji tüketimini düşürmesi için çağrı yapıyor. Weitere Informationen