Korona virüsüne karşı önlemler

30.11.2020

Senato, Korona virüsü salgınını engellemek üzere aşağıdaki önlemleri kararlaştırdı:

Genel Davranış ve hijyen kuralları

 • Bundan sonra, Berlin’de tüm vatandaşların prensip olarak uyması gereken genel davranış ve hijyen kuralları geçerlidir. Herkesin, kendi hanesinden olmayan kişilerle olan fiziksel ve sosyal temaslarını mümkün olan en asgariye indirmesi gerekmektedir. Kişilerin kendi hanesinden ayrılması, alışveriş, sportif faaliyetler veya işe gitmek gibi sadece önemli nedenlerden ötürü gerçekleşmelidir. Tüm Berlinliler, şiddetle seyahat etmekten feragat etmeye çağrılmaktadır.

Aynı haneye mensup olmayan kişilerle aranızda – mümkün ve makul olduğu ölçüde – en az 1,5 metre mesafe bulundurmanız gerekir. Bu tipik Covid-19 semptomları görülen kişiler için özellikle geçerlidir. Eşler, hayat arkadaşları veya kendileriyle ilgili velayet ve kişisel görüşme hakkına sahip olunan kişiler için istisnalar geçerlidir. Yetkili eyalet bakanlığı tarafından hazırlanmış bir hijyen çerçeve konseptinde asgari mesafe düzenlenmesine ilişkin bir istisna uygulamasının veya enfeksiyondan kaçınmak için farklı başka önlemlerin öngörüldüğü durumlarda, asgari mesafenin altına düşülmesine izin verilmiştir.

 • Kamuya açık ve özel alanlarda 22 Aralık 2020’ye kadar sıkı temas kısıtlamaları geçerlidir. Buralarda ya tek başına, ya aynı haneden kişilerle birlikte ya da diğer bir haneden gelen kişilerle mümkündür. Buna ek olarak en fazla beş kişinin aynı anda birlikte bulunmasına izin verilir. 12 yaşının altındaki çocuklar ise bu rakamın belirlenirken sayılmaz.
 • Ayrıca, Senato genel olarak ağız ve burun koruma maskesi kullanmanızı şiddetle tavsiye eder. Bunlar basit cerrahi maskeler, kendi diktiğiniz veya yaptığınız kumaş maskeler (topluluk maskeleri) veya kullanıcının ağzını ve burnunu kaplayan eşarplar ve şallar olabilir. Bu öneri özellikle mağazalar, süpermarketler ve yüksek riskli kişilerle temas halinde geçerlidir.
 • Ağız ve burunu örten maskeleri taşıma zorunluluğu aşağıdaki durumlarda geçerlidir:
 • Perakende satış mağazalarında, süper marketlerde ve dükkanlarda
 • Pazarlarda (haftalık pazarlarda, vb.), park alanlarında, kuyruk beklerken ve perakende satış yerleri veya hizmet yerleri ve zanaat işletmelerinin önünde kaldırımlarda.
 • Bergmannstraße ve Kurfürstendamm gibi işlek caddeler ve Alexanderplatz gibi bazı işlek meydanlarda. Maske takma zorunluluğu olan tüm alanlara toplu bakış için. Maske zorunluluğu bisiklet sürenler için geçerli değildir.
 • Tüm ortaokul, liseler ve meslek okullarında okul arazisinin tümünde. Diğer okullarda maske takma zorunluluğu okullarda ders saatleri dışında ve ders dışındaki tamamlayıcı destek ve bakım programları kapsamında geçerlidir.
 • Yeni enfeksiyon indisansının 100 000 nüfus başına 200’ü geçtiği ilçelerde 5. ve 6. sınıflarda ders esnasında da.
 • Asgari mesafenin kesin bir şekilde korunamadığı durumlarda bürolarda ve idari binalarda çalışanlar ve ziyaretçiler tarafından. Bu zorunluluk, sabit çalışma yerinde bulunan çalışanlar için geçerli değildir.
 • Toplu taşımada
 • Tren istasyonlarında
 • Hava alanlarında
 • Ticari işletmelerde
 • Doktor muayenehanelerinde
 • taksilerde veya bir başka haneye mensup kişilerle yapılan yolculuklarda da bu yükümlülük aynı şekilde geçerlidir.
 • Kapalı spor tesislerinde (spor yapıldığı sırada değil).
 • Asansörlerde
 • 20’den fazla katılımcının söz konusu olduğu gösterilerde
  Ağız ve burun maskesinin, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde takılması, aerosollerin ve damlacıkların salınmasının engellenmesi gerekmektedir. Kullanılan malzemenin, damlacık ve aerosollerin yayılmasını engelleyecek özellikte olmasına dikkat edilmesi de gereklidir.

Ağız ve burun maskesi taşıma zorunluluğuna uymayanlar, para cezası ödeme riskiyle karşı karşıyadır.

Toplantılar ve dini etkinlikler

 • Yürürlükte bulunan hijyen ve mesafe kurallarına bağlı kalmak kaydıyla, açık havada ve kapalı mekanlarda kamuoyuna açık toplantıların düzenlenmesine, katılımcı sayısı sınırlanmaksızın izin verilmiştir. Kapalı mekanlarda birlikte şarkı söylenmesine, ancak Kültürden Sorumlu Eyalet Bakanlığı’nın hijyen çerçeve konseptinde belirlenmiş olan hijyen ve enfeksiyondan korunma standartlarına uyulması kaydıyla izin verilmiştir. Bunun dışında katılımcıların, hane dışından kişilerle arasında 1,5 metrelik mesafe bulundurması gerekir. Organizatörlerin, etkinlik mekânında kullanılabilir alan gözetilerek belirlenen azami katılımcı sayısına uyulmasını güvence altına almaları gerekir. Bunun dışında organizatörler, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını sağlamak üzere bir hijyen konsepti hazırlamak zorundadır.
 • Açık havada ve kapalı mekanlarda ibadet yapılmasına, dini etkinlik ve diğer ayinlerin düzenlenmesine, katılımcı sayısı sınırlanmaksızın izin verilmiştir. Ancak bunun için bütün katılımcılar arasında asgari mesafenin bulundurulması ve genel hijyen kurallarına uyulması gerekir.

Resmi ve özel etkinlikler

 • Kültür, eğlence ve boş zaman alanları kapsamında yer alan konserler, operalar, tiyatro gösterileri ve dans etkinlikleri gibi etkinlikler genel olarak 22 Aralık 2020’ye a kadar yasaklanmıştır.
 • Kapalı mekanlarda gerçekleşen kamuya açık etkinliklere 22 Aralık 2020’ye kadar 50’den fazla kişinin katılmasına izin verilmez.
 • Açık mekanlarda gerçekleşen kamuya açık etkinliklere en fazla 100 kişinin katılmasına izin verilir.
 • Özel alanlarda en fazla iki haneden 5 kişinin bir araya gelmesine izin verilir. Bu izin verilen kişi sayısı üst sınırı belirlenirken 12 yaşının altındaki çocuklar sayılmaz.
 • Cenaze ve bu bağlamda gerçekleşen törenlerde izin verilen kişi sayısı kapalı mekanlarda 20’ye, açık mekanlarda ise 50’ye çıkarılmıştır.
 • Yukarıda adı geçen tüm etkinliklere izin verilmesinin önkoşulu ise, etkinlik organizatörlerinin geçerli olan mesafe ve hijyen kurallarını sağlamasıdır.
 • Özel ve resmi etkinliklerde, organizatörlerin tüm katılımcıların adlarının, adreslerinin ve telefon numaralarının kaydedildiği bir katılımcı listesi tutmaları gerekir. Liste 4 hafta süreyle saklanmalı ve katılımcılardan birisinin katılım esnasında enfeksiyon taşıdığının ortaya çıkması durumunda talep üzerine yetkili makama verilmelidir. 20’den fazla kişinin katıldığı izin verilen kamuya açık etkinlikleri veya özel etkinlikleri düzenleyen kişiler ayrıca bir koruma ve hijyen konsepti hazırlamakla yükümlüdür.
 • Almanya Federal Meclis’in ve komisyonlarının, Federal Konsey’in ve komisyonlarının, Berlin Eyalet Meclisi’nin ve komisyonlarının, Federal Hükümetin, Berlin Senatosu’nun, Berlin Anayasa Mahkemesi’nin, ilçe meclislerinin ve komisyonlarının, ayrıca yabancı ülkelerin dış temsilciliklerinin, mahkemelerin, Federal ve eyaletler düzeyindeki resmi kurum ve kuruluşların ve bunun dışında kamusal ve hukuksal görevler üstlenen diğer makam ve kurumların toplantılarıyla ilgili olarak, etkinlik ve toplantılara yönelik bu düzenlemeden muafiyet tanınmıştır.

Kültür kurumları

 • Açık hava sinemaları, arabalı sinemalar, sinemalar, fuarlar, müzeler ve anıt yerlerinin ziyaretçi kabul etmesi yasaklanmıştır. Aynısı, oyun salonları, kumarhaneler, bahis büroları ve benzeri kurumların için de geçerlidir.
 • Kütüphanelerden kitap alınmasın izin verilir. Ziyaretçiler için bir ağız-burun maskesi takma zorunluluğu geçerlidir.
 • Diskotekler, gece kulüpleri ve benzeri kuruluşlar ve eğlence merkezlerinin kapalı tutulması gerekmektedir. Lokantalarda danslı etkinliklerin düzenlenmesi yasaktır.

Gastronomi ve oteller

 • Restoran ve lokantaların açılması ve konuk kabul etmesi yasaktır. Ancak yiyecek ve içeceklerin eve alınmak veya eve servis yapılmak üzere sunulmasına izin verilir. Müşterilerin, yiyecek ve içecekleri iç mekanlardan aldıkları esnada veya kuyrukta beklerken ağzı ve burnu kapatan bir maske takması gerekir. İşletmecilerin bunun yanı sıra, satış işleminin yönetilmesi için uygun önlemler alması ve özellikle mesafe ve hijyen kurallarının korunmasını sağlaması gereklidir.
 • Saat 23:00 ve 06:00 arasında alkollü içkilerin verilmesi ve satılması yasaktır. Bu düzenleme 22 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir.
 • Otellerin pansiyon işletmecilerinin ve benzeri işletmelerin turistlere geceleme imkanı sunması yasaktır.

Perakende ticaret

 • Satış mağazalarının açılması için, hijyen, girişlerin yönetimi ve kuyruklardan kaçınma konusunda getirilen koşullara uyulması gerekir. Alışveriş merkezleri ve büyük mağazalar da hijyen kurallarına uyulmasıyla kaydıyla açılabilir – ancak belli bir alanda uzun süre zaman geçirmeye özendiren durumlardan kaçınılmalı ve eğer varsa, bu tür sabit yerlere girişler kapatılmalıdır. Ziyaretçilerin bir ağız-burun maskesi taşımaları gerekir. Perakende ticaret mağazalarının sahipleri ve işletmecileri, bir koruma ve hijyen konsepti hazırlamakla yükümlüdür ve talep halinde bu konsepti yetkili makamlara sunmak zorundadır. Onun dışında iyi görülebilecek bir yere asılan duyurular aracılığıyla, geçerli kurallar hakkında bilgi verilmesi gerekir. İzin verilen kişi sayısının belirlenmesi için ziyaretçi başına 10 metrekarenin aşılmaması gerekir. 800 metrekareden fazla satış alanına sahip olan dükkanlar, satış yerleri, alışveriş merkezleri ve büyük mağazalar için şu kural geçerlidir: Yüzölçümü 800 metrekareyi geçtiğinde ziyaretçi başına 20 metrekare alan olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Bunun yanı sıra alkollü içeceklerin saat 23:00 ve 06:00 arasında her türlü satış yerinde verilmesi ve satılması yasaktır. Bu düzenleme 22 Aralık 2020 tarihine dek geçerlidir.

Spor ve serbest zaman

 • Spor faaliyetleri sadece kısmi bir çerçevede mümkündür. Spor salonları, dans stüdyoları ve benzeri kuruluşların 22 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı kalması gerekmektedir.
 • Tek başına, kendi hanesinden kişilerle, eşlerle veya başka bir haneden bir kişiyle temassız spor yapılmasına izin verilir, burada asgari mesafenin korunması temeldir.
 • Sabit gruplar halinde açık mekanda spor yapan 12 yaşının altındaki çocuklar için temas kısıtlaması geçerli değildir. Bu durumda, grubun antrenörle birlikte 10 kişiyi geçmemesi gerekmektedir. Aynısı doktor tarafından yazılan rehabilitasyon sporu veya doktor talimatı olan bir işlevsel antrenman için de geçerlidir. Federal takım sporcuları, eyalet takımı sporcuları, profesyonel ligdeki sporcular ve mesleği spor olan kişiler bu temas kısıtlamasının dışında tutulur.
 • Alman futbol liglerinde, uluslararası liglerde veya benzeri müsabaka sistemlerinde spor müsabakalarının devamına izin verilmiştir, ancak tüm bu müsabakaların ilgili spor federasyonunun belirlediği kullanım ve hijyen konsepti çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. İzleyiciye ise müsaade edilmez.
 • Kapalı yüzme havuzları sadece Federal takımda veya eyalet takımındaki yüzücülerin kullanımı ve okullarda veya meslek eğitimindeki spor dersi ve doktor tarafından yazılan rehabilitasyon sporu veya işlevsel antrenman için açıktır. Üstü açık yüzme havuzları ve plajlar ise kapalı kalacaktır.
 • Hayvanat bahçelerinin ve parklarının açık kalmasına izin verilir. Ancak buralarda genel mesafe ve hijyen kuralları geçerlidir. Akvaryum ve üstü kapalı hayvan binaları ise kapalı kalacaktır.

Okullar, kreşler ve yüksek okullar

 • Okullar yaz tatilinin sona ermesinden beri düzenli bir şekilde açılmıştır. Berlinli öğrenciler böylece 2020/2021 öğretim yılının başlangıcından beri haftalık ders programına göre kesintisiz ders görmektedir. Okula gitme zorunluluğu prensip olarak yürürlükte kalmaya devam etmektedir.
 • Berlin genelinde 100 000 kişilik nüfus başına yeni enfeksiyon insidansı 200’ü geçtiği takdirde, entegre ve ortak eğitim verilen orta okul ve liselerin (integrierte Sekundarschule und Gemeinschaftschule) 8. ve 11. sınıfları ve genel öğretim veren liselerin (allgemeinbildendes Gymnasium) 8. ve 9. sınıfları okulda eğitim ve okuldan yönetilen evde eğitimin bir karışımından oluşan bir hibrit eğitim sistemine geçebilirler. Mezuniyet sınıfları ise bu düzenlemeden muaf tutulur.
 • koronavirüs enfeksiyonu kapmaları durumunda daha ağır bir şekilde seyretmesi riskinin yüksek olduğu bir temel bir hastalığı bulunan öğrenciler (risk grubu olarak adlandırılan grubun mensupları), bunu uygun bir belge ile kanıtlamak durumundadır. Bu durumda yeni bir karar alınıncaya dek okul yönetiminde evde ders verilecektir. Bu, öğrencinin yaşadığı hanede yaşayan bir başka kişinin risk grubuna dahil olması durumunda da geçerlidir.
 • Ders dışında öğretmenler, öğrenciler, diğer okul personeli ve ziyaretçiler için, kapalı mekanlarda ağız ve burun bölgesini kapatan bir maske taşıma zorunluluğu vardır. Bunun yanı sıra tüm meslek okulları, ortaokul ve liselerde okul arazisinin tümünde komple bir maske takma zorunluluğu vardır.
 • 07 Aralık 2020’den beri bunun yanı sıra, yeni enfeksiyon insidansının 100 000 nüfus başına 200’ü geçtiği ilçelerdeki okullarda 5. ve 6. sınıflarda ders esnasında da maske takma zorunluluğu vardır.
 • - Okul gezileri gerçekleşmez.
 • 22 Haziran’dan itibaren bütün çocuklar, kendilerine sunulan kreş bireysel kreş kuponlarında (Kita-Gutschein) belirtilmiş olan bakım hizmetinden yararlanabilir.
 • Berlin’deki özel, kamusal veya mezhepsel üniversitelerde dersler, 31 Mart 2021’e kadar sadece dijital ortamda verilecektir. Yürürlükteki hijyen yükümlülüklerine uymak kaydıyla uygulamalı ders formatları, sınavlar ve üniversiteye yeni başlayanlara yönelik bizzat katılımı gerektiren belli derslerin gerçekleştirilmesine izin verilmiştir. Kapalı mekanlarda bizzat katılımın söz konusu olduğu formatlarda, kullanılan mekanlara yönelik katılımcılara dair bilgilerin yer aldığı liste tutulması gerekir.

Giriş yapanlar için karantina ve bildirimde bulunma zorunluluğu

 • Giriş yaptıkları tarihten önce on gün boyunca bir risk bölgesinde bulunmuş olan kişiler için, karantina ve bildirimde bulunma yükümlülüğü vardır. Risk bölgelerinin yer aldığı bir güncel liste, Robert Koch Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır.
  Risk bölgelerinin güncel listesine bu linkten ulaşmak mümkündür
  Adı geçen yolcuların, giriş yaptıktan sonra zaman geçirmeksizin direkt yolla kendi konutlarına veya müstakil evlerine veya başka bir uygun konuta gitmeleri ve giriş tarihinden sonra en az on gün süreyle burada kalmaları gerekir. Karantina esnasında, kendi yaşadığı haneden olmayan başka şahıslarla herhangi bir şekilde iletişim kurmaktan kati süratle kaçınmaları gerekir.
 • Bunun yanı sıra risk bölgelerinden dönenler ve giriş yapanlar için, seyahatlerini seyahate çıkmadan önce bildirim yükümlülüğü vardır. Bu bildirimin, elektronik bildirim ve bilgi sisteminde www.einreiseanmeldung.de adresi üzerinden (https://www.einreiseanmeldung.de/ bağlantı) yapılması gerekmektedir. Bilgiler, yetkili sağlık müdürlüğüne iletilir. Başarılı dijital kayıttan sonra, giriş yapanlar ulaşımı sağlayan şirketin veya yetkili makamların talebi üzerine hangi belgelerin sunulması gerektiğine dair bir onay alırlar.
 • Giriş kaydının teknik nedenlerden ötürü yapılması mümkün olmadığı takdirde, giriş yapanların, alternatif olarak üzerinde aşağıda yer alan noktaların listelendiği yazılı bir bildirim taşımaları gerekir: Doğum tarihi, seyahat rotası ve giriş yapmadan önce son on gün içinde bulunduğu yerler, telefon numarası, e-posta adresi, ikamet adresi veya Berlin’de giriş yapıldıktan sonraki on gün içinde kalmayı planladığı yerlerin adresi ve giriş yaparken kullanılan seyahat araçları. Bu alternatif yazılı bildirimin, talep edildiği takdirde ulaşımı sağlayan şirkete veya yetkili makamlara ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Aynı şekilde koronavirüsün bulaşmış olduğuna dair herhangi bir emarenin bulunmadığını gösteren ve Almanca, İngilizce veya Fransızca olarak kaleme alınmış bir doktor raporu ve güncel tarihli laboratuvar raporuna sahip olan bir risk bölgesinde tatilden dönen kişiler bu yükümlülükten muaftır. Bu sadece, söz konusu risk bölgesinde Federal Almanya Cumhuriyeti ve ilgili hükümetler ile yapılan bir anlaşma uyarınca epidemiyolojik önlemler alındığı takdirde geçerli olur. Dışişleri Bakanlığı söz konusu risk bölgesi için bir seyahat uyarısında bulunduğu takdirde, karantina yükümlülüğünden muafiyet devreye girmez. Bu raporların en az on gün muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde derhal yetkili resmi kuruma sunulması gerekir. Hekim raporunun Robert Koch Enstitüsü kriterlerine (bağlantı: https://www.rki.de/covid-19-tests) uygun bir şekilde gerçekleştirilen bir moleküler-biyolojik testine dayanması, ve ayrıca Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapmadan önceki son 48 saat içerisinde veya Almanya Federal Cumhuriyeti giriş esnasında düzenlenmiş olması gerekir. Karantina yükümlülüğünden diğer bir muafiyet ise birinci veya ikinci dereceden akraba olan kişileri, eşleri, partnerleri ya da ortak veya ayrı bir velayet ve şahsi münasebette bulunma hakkı olan çocukları ziyaret eden kişiler için geçerlidir. Acilen uygulanması gereken tıbbi tedaviler amaçlı ziyaretlerde de karantina yükümlülüğü geçerli değildir. Mesleki nedenlerden ötürü her gün seyahat eden ve transit geçiş yapan kişiler de karantina yükümlülüğüne tabi tutulmaz.
 • Bunun yanı sıra kritik altyapıların, sağlık sektörünün, kamu güvenliğinin ve anayasa kuruluşlarının işleyebilir olmasını sağlamak için acilen gerekli iş seyahatleri için de istisnalar geçerli olmaktadır. Ancak burada da zaman sınırlamalarına ve hijyen kurallarına uyulması önem taşımaktadır.
 • Tüm yukarıda belirtilen istisna ve muafiyet durumlarında da giriş kaydı yükümlülüğü geçerliliğini korumaktadır.
 • Karantina en erken giriş yaptıktan beş gün sonra sonlandırılabilir. İlgili kişinin, giriş yaptıktan sonra en erken beş gün içinde yapılan, sonucu negatif bir Koronavirüs (PCR testi) ibraz etmesi bunun için önkoşul teşkil etmektedir. Test sonucunun Almanca, İngilizce veya Fransızca dillerinde olması ve yazılı veya elektronik olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Doktor raporunun, giriş yapıldıktan sonraki en az on gün içinde saklanması ve talep edildiği takdirde yetkili makama gecikmeksizin sunulması icap etmektedir.

Hastanelerde ziyaret düzenlemeleri

 • Hastanelerde ve kliniklerde hem ziyaretçiler hem de ziyaretçi kabul eden hastalar için genel olarak ağzı ve burnu kapatan bir maske takma zorunluluğu vardır.
 • Robert Koch Enstitüsü’nün güncel kriterleri doğrultusunda tipik Covid-19 semptomları görülen kişilerin, hastanede yatan hastaları veya bakımevlerinde kalan kişileri ziyaret etmesi yasaktır.
 • Hastaların günde sadece bir kişi tarafından bir saatliğine ziyaret edilmesine izin verilir. Aynısı yeni doğan bebekler ve anneleri için de geçerlidir, ancak bebeğin 16 yaşının altındaki kardeşlerinin ziyaret eden kişiye eşlik etmesine izin verilir.

*16 yaşının altındaki kişilerin, ağır hasta ve ölüm döşeğindeki hastaların ziyareti açısından ise genel olarak bir kısıtlama öngörülmemiştir.

 • Ruhani yardım görevindeki kişilerin, noterlerin ve yasal olarak dinlemelerde hazır bulunması gereken kişilerin hastanelerde ve bakımevlerinde ziyaret hakkı açısından herhangi bir kısıtlaması yoktur.
 • Münferit hastane ve servislerde komple ziyaret yasağı gibi bu düzenlemelerden daha geniş kapsamlı kısıtlamaların getirilmesi mümkündür. Bu kararı hastane yönetimi verir ve bunun yetkili sağlık müdürlüğü tarafından onaylanması gerekir.
 • Baımevlerinde kalan kişiler her gün ziyaret edilebilir. Mekan gerekliliklerine bağlı olarak aynı anda en fazla üç kişinin ziyaret etmesine izin verilir. Asgari ziyaret süreleri geçerlidir (her gün saat 10 ila 18 arası, hafta sonu en az bir gün ve hafta içi iki gün daha olmak üzere saat 09 ila 19 arası).
 • Bakımevinde bir Covid-19 vakası yaşandığı takdirde, bakımevi yönetimi ziyaret yasağına kadar gidebilen daha sıkı ziyaret uygulamaları talimatını verebilir. Bu kısıtlamaların süre açısından kısıtlı olması ve bunun için yetkili sağlık müdürlüğünün onayının alınması gerekmektedir.

Hastaneler ve bakım yurtları

 • Ziyaretçilerin hastanelerde bakım yurtlarında bir ağız-burun maskesi taşımaları gerekir. Aynı zorunluluk, kendi odalarında kalmadıkları veya bir ziyaretçi kabul ettikleri süre boyunca hastalar ve yurtlarda kalanlar için de geçerlidir.
 • Hastanelere, COVID-19 hastalarının tedavisi için gerekli kapasitenin hazır tutulduğu kriz işlerliğine kısa vadede geri dönmenin olanakları mevcut ise, planlanabilen tüm hasta kabullerini, ameliyatları ve diğer müdahaleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.
 • Hastaneler, klinikler ve bakım kuruluşları, bir koruma ve hijyen konsepti hazırlamakla yükümlüdür.

Cinsel hizmetler

 • Fiziksel temas içeren cinsel hizmetlerin ücret karşılığında sunulmasına veya alınması yasaktır.

Para cezaları

 • Yönetmelik uyarınca hazırlanan yürürlükteki düzenlemelere uymayanlar, bir para cezası ödemek durumunda kalabilir. En önemli para cezalarının bir özet listesi aşağıda yer almaktadır:
 • 1,5 metrelik asgari mesafeyi korumamak: 100 ila 500 avro arasında
 • Hijyen konsepti hazırlamamak ve sunmamak: 250 ila 5.000 avro arasında
 • Katılımcı listesi tutmamak: 500 ila 10.000 avro arasında
 • Katılımcı listesinde yanlış veya eksik beyanda bulunmak: 100 ila 1000 avro arasında
 • Ağız-burun bölgesini kapatan maske taşımamak: 50 ila 500 avro arasında
 • Izin verilenden daha fazla sayıda kişiyle kamuya açık alanlarda bulunmak: 100 ila 500 avro
 • Toplantının yöneticisi olarak hijyen önlemlerinin hayata geçirilmesini sağlamamak: 250 ila 5.000 avro arasında
 • İşletme sahibi olarak hijyen önlemlerinin hayata geçirilmesini sağlamamak: 100 ila 2.500 avro arasında
 • Saat 23:00 ve 06:00 arasında alkollü içeceklerin sunulması, verilmesi veya satılması: 500 ila 1.000 avro
 • Giriş yaptıktan sonra karantina yükümlülüğüne uymamak: 1000 ila 5.000 avro arasında
 • Karantina esnasında ziyaretçi kabul etmek: 500 ila 5.000 avro arasında (hem ziyaret edenler hem de ziyaret edilen kişi için)
 • Giriş bildiriminde bulunma zorunluluğuna uymamak: 500 ila 2.500avro arasında
 • İzin verilmemiş cinsel hizmetlerden yararlanmak: 250 ila 5.000 avro arasında
 • İzin verilmemiş cinsel hizmetlerin sunulduğu fuhuş mekanlarını işletmek: 1.000 ila 10.000 avro arasında
 • Para cezalarının miktarı, fiilin işlenmesi sonucunda ortaya çıkan tehlikelerin boyutu, failin hatalı olduğunu kabul edip etmediği, suçun daha önceden işlenmiş bir suçun devamı olup olmadığı ve suç işlemek suretiyle sağlanan ekonomik çıkarın muhtemelen ne kadar olduğu gözetilerek belirlenir. Belli ihlallerde para cezaları, fiilin mükerrer olarak işlenmesi durumunda 25.000 avroya kadar çıkabilir. Bu örneğin gastronomi ve spor işletmelerine yönelik düzenlemelerin ve ayrıca danslı eğlence mekanları ile diskoteklerin açıklanmasına getirilen yasağın ihlal edildiği durumlar için geçerlidir.
 • Bu yasal uygulamaların yasal dayanağı Enfeksiyondan Korunma Kanunu’dur. Yönetmelik, 26 Haziran 2020 tarihinde, Berlin’de Kanunların ve Kararnamelerin İlanına Dair Yasa’nın 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 22 Aralik 2020 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.