SARS-CoV-2 Koronavirüs’e karşı koruma sağlayan aşılama: Ön koşullar, randevular ve işleyiş

Impfen neu 2:1

Kendinizi ve etrafınızdakileri enfeksiyon hastalıklarından korumanın en iyi yolu aşılanmaktır. Aşılanarak aynı zamanda salgının kontrol altına alınmasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Berlin halkı Aralık 2020 tarihinden beri SARS-COV-2 Koronavirüs’e karşı aşılanabilmektedir. Aşılar sağlık sigorta durumuna bakılmaksızın tüm Berlin’de yaşayanlar için ücretsizdir. Aşılanma zorunlu değildir – Koronavirüs’e karşı aşı olmak isteğe bağlıdır.

Değişik aşıların geliştirilmesi ve bunlara ruhsat verilmesi ile aşılar ile ilgili birçok yanlış ve yanıltıcı iddialar ortaya sürülmüştür. Federal Hükümetin yayınlamış olduğu Doğrular ve Yanlışlar hem bilgi vermekte hem de yanlış bilgileri düzeltmektedir

Aşı olma hakkı ve gerekli belgeler

Almanya’da devlet sağlık sigortası veya özel sağlık sigortası ile sigortalanan herkes aşı olma hakkına sahiptir. Aynısı ikameti veya olağan oturum yeri Almanya’da olan veya Federal Almanya Cumhuriyeti’nde istihdam edilen kişiler için de geçerlidir.

Aşı olmaya gelirken aşağıda belirtilen belgelerin yanınızda getirilmesi gereklidir:

 • Kimlik belgesi
  • Nüfus cüzdanı, pasaport veya oturma izni
  • Kendi nüfus cüzdanı olmayan reşit olmayan çocuklar için lütfen çocuğun kimliğinin belirlenmesini sağlayan resmi bir belge yanınızda getirin (örneğin doğum belgesi, yerleşim yeri belgesi veya çocuk kimlik belgesi).
  • Aşı merkezleri sağlık sigortası veya geçerli oturma izni olmayan kişilere de aşı olma imkânı sunmaktadır. Resmi bir kimlik belgesi aşı olmak için gerekli değildir, ancak dijital aşı belgesi alabilmek için kesin bir önkoşul teşkil eder.
 • İmzalanmış bilgilendirme belgesi (orada da temin edilir)
 • Doldurulmuş hastalık geçmişi belgesi (orada da temin edilir)
 • İmzalanmış rıza beyanı (orada da temin edilir)
 • Aşı karnesi (şayet mevcut ise)

Reşit olmayanların aşılanması: Velilerin rıza beyanı. Ayrıca 16 yaşının altındaki çocuklara velileri tarafından eşlik edilmesi de gereklidir. Belgelere ilişkin ayrıntılı bilgilere Berlin Servis Portalı üzerinden erişebilirsiniz.

Randevulu veya randevusuz aşılamalar

Tüm belirtilen aşılama seçeneklerinde birinci doz, ikinci doz aşılar yapılmakta ve aynı zamanda hatırlatma dozları da uygulanmaktadır.

Aşı Merkezlerinde Yapılan Aşılar

Berlin’deki Messe ve Tegel aşı merkezlerinde haftanın tüm günlerinde saat 9 ila 17 arasında spontane aşı hizmetleri sunulmaktadır.

Aşı olmak isteyenler çevrimiçi veya 030/9028-2200 nolu çağrı hat üzerinden Berlin’deki aşı merkezlerinden birinden randevu da alabilirler.

Aşı merkezlerinde aşılamanın işleyişi

Aşı merkezlerinde hızlı Korona testleri yapılmamaktadır. Gerektiğinde ateş ölçümü yapılmaktadır. Ateşi olan kişiler aşı merkezlerinin içine alınmamaktadır ve bu kişiler yeni bir aşı randevusu almak zorundadır. Aşı olmak için gelenlere refakat edenler genel bir kural olarak bina dışında beklemek zorundadırlar. Bu, 16 yaşının altında olup aşı olacak çocuklara eşlik eden kişiler için geçerli değildir.

Koronavirüs SARS-CoV-2’ye karşı koruma sağlayan aşılar, aşı türüne bağlı olarak bir veya iki doz halinde yapılmaktadır. İkinci doz birinci dozdan üç ile on iki hafta sonra yapılmaktadır. Randevu alma esnasında her iki doz için randevu verilmektedir. Aşılama işlemleri genelde 1 saate kadar sürmektedir.

Aşının yapılmasından önce aşı olacak kişilere aşıyla ilgili sorular sorma imkânı sunulur. Akabinde kas içine aşı yapılmaktadır. Genelde bu işlem kolun üst bölümüne bir iğne aracılığı ile yapılmaktadır.

Aşılanan kişilerin15 dakika süren aşı sonrası gözlem süreci esnasında orada kalmaları gerekir. Bu amaçla aşı merkezlerinde oturma imkânları bulunan ayrı bir oda yer almaktadır.

Doktor muayenehanelerinde ve işletme doktorlarında aşılamalar

Aile hekimlerinde, uzman hekimlerde veya işletme doktorlarında aşı olmayı tercih eden, aşı olmak isteyen kişiler doğrudan doktor muayenelerine başvurabilir. Gerektiği takdirde doktorlar hastalarını proaktif davranarak koruma aşısı hakkında da bilgilendirirler.

Berlin Devlet Sağlık Sigortası Tabipler Birliği kendi hastası olmayan hastalara yönelik aşı hizmeti sunan muayenehanelerin bir listesini yayınlamıştır.

Hatırlatma aşıları

İkinci aşı dozunun üzerinden en azından altı ay geçen tüm kişiler temelde muayenehanesi olan hekimlerde ve işletme hekimlerinde ücretsiz bir hatırlatma aşısı olabilirler. Eyalete ait aşı merkezlerinde ve aşı yerlerinde hatırlatma aşısı olabilmek için aşı dozlarının tamamlanması üzerinden en az beş ay geçmiş olması gereklidir. Seyyar aşılama ekipleri bunun yanı sıra yatılı bakım kuruluşlarında, bakım evlerinde, huzurevlerinde ve günlük bakım yerlerinde risk gruplarına hatırlatma aşısı olma imkânı sunarlar.

Aşı sonrası: Korona kurallarına uyum

Genel olarak geçerli olan Koronavirüs engelleme kuralları tamamen bağışıklık kazanılana kadar aşı olan kişiler içinde geçerli olmaya devam etmektedir. Ağzı ve burnu kapatan bir maske takma zorunluluğu gibi tüm davranış kuralları ve ülkeye geliş sonrası karantina zorunluluğu gibi tüm kısıtlamalar aşı olan kişiler için de geçerliliğini korumaktadır. Son aşı dozunun yapılmasından sonra 15. günde aşı olan kişi tamamen aşılanmış olarak kabul edilir. Bu tarihten itibaren bazı yükümlülükler ve kısıtlamalar kalkar.