Vatandaşlığa kabul

Bir çift, vatandaşlığa kabul ile ilgili danışmanlık alıyor

Vatandaşlığa nasıl kabul edilirim?

Almanya’da uzun süre yaşayan ve ikamet veya yerleşme iznine sahip olan kişiler, birtakım diğer ön koşulları yerine getirmeleri durumunda, Alman vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirler. Çoğu durumda, bunun için eski vatandaşlıktan vazgeçilmesi istenecektir.

Vatandaşlığa kabul edilme hakkındaki diğer bilgileri Berlin Hizmet Portalı’nda (Almanca), Federal Almanya Hükümeti web sitesinde (Almanca) veya Göç, Mülteciler ve Entegrasyon için sorumlu broşüründe (Almanca) bulabilirsiniz
Broşür size vatandaşlık yasasıyla ilgili yararlı bilgiler sağlayacaktır. Sizin ve ailenizin nasıl Alman vatandaşı olabileceğine ve seçme yükümlülüğü (Optionspflicht) adı verilen yeni düzenlemeye ilişkin değerli bilgileri buradan elde edebilirsiniz.

Ön koşullar

  • Vatandaşlığa kabul zamanına kadar geçerli olan süresiz ikamet hakkı veya belirli ikamet izinleri
  • Almanya’da sekiz yıldır sürekli ve düzenli biçimde ikamet etmiş olmak
  • Sosyal yardım ve işsizlik parası II („Hartz IV“) olmadan geçim güvencesi (nafaka hakkı sahibi olan aile üyeleri için de)
  • Yeterli Almanca bilgisi (B1 düzeyi)
  • Yasal ve toplumsal düzenlemelerin yanı sıra, Almanya’daki yaşam koşulları hakkında bilgi („vatandaşlık testi“)
  • Herhangi bir suç hükmü olmaması
  • Almanya Federal Cumhuriyeti anayasasının özgürlükçü ve demokratik temellerine ilişkin bilgi
  • Eski uyruğun bırakılması veya terk edilmesi

Ebeveynlerden en az birinin Almanya vatandaşlığına sahip olması durumunda, çocuk doğum esnasında Almanya vatandaşlığı edinmiş olur. Bu, aynı zamanda, Almanya’ya göç etmiş iki ebeveynden en az birinin doğum esnasında sekiz yıldır Almanya’da izinli olarak yaşıyor olması ve süresiz bir ikamet hakkına sahip olması durumunda da geçerlidir. Bununla birlikte, eğer böyle bir çocuk Almanya dışında büyürse, 21 yaşına gelince, Alman vatandaşlığını mı yoksa diğer ülkenin vatandaşlığı mı devam ettirmek istediğini beyan etmek zorundadır.