Din ve İnanç

Farklı dini semboller

Berlin’de dinimi nasıl yaşayabilirim?

Her insan dinini veya dünya görüşünü seçme hakkına sahiptir. Bir dine mensup olarak, dininizi değiştirerek ya da dinsiz olarak yaşayabilirsiniz. Her insan, kendisi için doğru bulduğu şeye inanma hakkına sahiptir. Devletin dini yoktur. Din, ideolojik ve toplumsal toplulukları, kamusal ve sosyal yaşamı şekillendirmeye yardımcı olsa bile, din kişisel bir meseledir.
Devletin yasaları, dini hükümler karşısında öncelik sahibidir.

Kiliseler, din ve dünya görüşü cemaatleri için senato görevlileri web sitesi (Almanca) size bu konudaki ayrıntılı bilgileri sağlar. Burada aynı zamanda Berlin’deki din ve dünya görüşü cemaatlerinin (Almanca) listesini de bulabilirsiniz.