İçerik sütunu

Günlük Yaşam

Berliner Park’ta günlük durum

Mobilite

Berlin’deki toplu banliyö trafiği birçok ulaşım aracı ve hattan oluşur. Daha fazla bilgi

Haberler ve medya

Basın özgürlüğü, anayasanın 5. maddesinde güvence altına alınmıştır. Gazetecilikle ilgili bir meslek icra eden herkesin, haberleri ve düşünceleri özgür biçimde yayma ve bağımsız bir şekilde rapor oluşturma hakkına sahip olduğunu garanti eder. Almanya’da sansür yasaktır. Daha fazla bilgi

Sağlık

Devlet sağlık sigortası, herkesin sahip olduğu bir haktır. Doktor muayenehaneleri ve hastaneler mevcuttur. Daha fazla bilgi

Engelli kişiler

Engelli mülteciler, ihtiyaç duydukları yardımcı araçlar ve terapileri (örneğin fizik tedavi) alma hakkına sahiptir. Daha fazla bilgi

Yaşlanma

Bakım, asgari ölçüde bakım sigortası tarafından ödenir. Bakım sigortası, sağlık sigortası gibi özel ve devlete ait olmak üzere ikiye ayrılır. Esas itibariyle devlet tarafından sigortalanmış herkes için sağlık sigortası şirketi üzerinden bakım sigortası da yapılmış olur. Daha fazla bilgi

Boş zamanlar

Hangi boş zaman aktiviteleri mevcuttur? Berlin, tüm ilgi alanları için çok çeşitli boş zaman aktiviteleri sunar. Daha fazla bilgi

Din ve İnanç

Her insan dinini veya dünya görüşünü seçme hakkına sahiptir. Hiçbir din veya dünya görüşü, devlet yasalarının üzerinde yer alamaz. Her insan, kendisi için doğru bulduğu şeye inanma hakkına sahiptir. Din, kişisel bir konudur. Daha fazla bilgi

Gökkuşağı şehri Berlin

Berlin, gökkuşağı şehridir ve kozmopolit değerler, birbirini benimseme ve karşılıklı saygı üzerine kuruludur. Gökkuşağı, dünya genelinde eşcinsel ve transseksüel bireylerin özgürlüğü ve hak eşitliğinin simgesi haline gelmiştir. Daha fazla bilgi

Kadınlar için yardım ve öneriler

Anayasaya göre Almanya’da tüm insanlar yasalar önünde eşittir. Erkekler ve kadınlar eşit haklara sahiptir ve kimse cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğrayamaz. Eşit haklar toplumda da uygulanmalıdır. Daha fazla bilgi

Ayrımcılığa karşı koruma

Berlin, nüfusunun çeşitliliğinden gurur duyan bir metropoldür. Kozmopolit değerler, tolerans ve karşılıklı saygı, birlikte yaşamanın sürdürülebilmesi için çok önemlidir. Buna rağmen her zaman ayrımcılık ve ırkçı şiddet durumlarıyla karşılaşıyoruz. Daha fazla bilgi

Başvuru merkezleri

Danışma merkezleri, Şiddetten korunma, Ev ve aile içi şiddet, Cinsel şiddete yönelik danışma merkezi, İnsan ticaretine yönelik danışma merkezleri, Ayrımcılık, Serbest üstleniciler Daha fazla bilgi

Vatandaşlığa kabul

Almanya’da uzun süre yaşayan ve ikamet veya yerleşme iznine sahip olan kişiler, birtakım diğer ön koşulları yerine getirmeleri durumunda, Alman vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirler. Çoğu durumda, bunun için eski vatandaşlıktan vazgeçilmesi istenecektir. Daha fazla bilgi

Bilinmesi gerekenler

Berlin, Orta Avrupa saat diliminde yer alır (CET). Saat dilimi, Fransa veya İtalya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi, tüm Almanya’da geçerlidir. Daha fazla bilgi

Acil durumlarda destek

Polis, İtfaiye ve can kurtarma servisi Daha fazla bilgi