Vergi

Vergi: Bir çift, vergi danışmanlığında

Alman vergi sistemi nasıl işler?

Almanya’da 40 farklı vergi mevcuttur. Vergiler yoluyla tahsil edilen para, federal devlet, eyaletler ve belediyeler arasında paylaştırılır. Bu parayla her şeyden önce okullar, caddeler ve sosyal dayanışma finanse edilir.
Vergilerle ilgili tüm sorularınız için ilgili birimler vergi daireleri (Almanca) ve vergi danışmanlarıdır (Almanca).

Bazı vergiler „tüketim vergisi“ adı verilen vergi kategorisi kapsamındadır. Bunlar alınan mal ve hizmetlerin fiyatı üzerinden yüzdesel olarak tahsil edilir ve tüketici tarafından ödenmek zorundadır. Hemen hemen tüm malların üzerine eklenen işlem vergisi veya katma değer vergisi ya da benzin alırken ödenen akaryakıt vergisi bunun örneklerindendir.

Diğer vergiler „getiri vergisi“ olarak tanımlanır. Çalışanların çalışma gelirinden düşülen veya serbest çalışanların kazancı üzerinden ödediği gelir vergisi gibi, bir getiri, gelir veya kazanç söz konusu olması durumunda alınır. Ayrıca şirketler tarafından ödenen işletme gelirleri ve kurumlar vergisi de mevcuttur.

Çalışan olarak normal koşullar altında şundan endişe etmemelisiniz: Ödenmesi gereken vergiler işvereniniz tarafından doğrudan ücretinizden düşülür ve vergi dairesine havale edilir. Bunlar öncelikle ücret vergisi ve ücret vergisinin üzerine eklenen Almanya’nın yeniden birleşmesine ilişkin masrafların finanse edilmesine yönelik tutar olan „dayanışma vergisi“dir. İki büyük Hıristiyan kilisesinden birine üye olmanız durumunda, devletin tahsil edip kiliselere ilettiği kilise vergisi de maaşınızdan düşülür. Kilise vergisinin nasıl kullanılacağına kiliseler kendileri karar verir.

Çalışanlardan farklı olarak, serbest çalışanların vergilerinin hesaplanabilmesi için düzenli biçimde vergi dairesine gelirleriyle ilgili beyanda bulunmaları gerekir. Bunun için kazancınızı belirlemeniz gerekir. Küçük şirketlerin gelirleri ve giderlerini karşılıklı olarak hesaplaması bunun için yeterlidir. Belirli bir şirket büyüklüğünden itibaren, tüm varlıkların ve borçların bir bilançoda karşılıklı olarak hesaplanması gerekir.

Kazanç üzerinden alınan gelir vergisinin yanı sıra, serbest çalışanların esas itibariyle toplam ciroları üzerinden işlem vergisi de ödemesi gerekir. Ancak yıllık 17.500 Euro’ya kadar olan cirolarda, vergi dairesine başvurularak bundan muaf olunabilir.

Almanya’da ilk kez serbest olarak çalışıyorsanız, bir vergi danışmanından bilgi almanız mantıklı olabilir.

Berlin Mali İşler Senato Yönetimi’nin Vergi ABC Steuer ABC (Almanca) birimi, vergi mükellefleri için kapsamlı bilgiler sağlamaktadır.

Ne kadar vergi ödemem gerekir?

Ne kadar vergi ödemeniz gerektiği, vergi sınıfınıza bağlı olarak değişir. Öte yandan, vergi sınıfınız da gelirinize ve yaşam koşullarınıza bağlıdır. Almanya’da altı vergi sınıfı mevcuttur. Vergi sınıfınız, işvereninizden aldığınız ücret bordronuzda belirtilmektedir. Vergi sınıfınız, vergi dairesine beyan etmeniz gereken yıllık vergi beyannamesi yoluyla belirlenir.

Çalışanlar gelir vergisini maaşlarından düşülmesi yoluyla öderler. İşverenler bu vergiyi doğrudan vergi dairesine havale eder. Bu vergi şunlardan oluşur:
  • Ücret vergisi
  • Dayanışma vergisi
  • Gerekiyorsa kilise vergisi
  • Sosyal sigorta kesintileri (sağlık, bakım, emeklilik ve işsizlik sigortası)

Sosyal kesintiler klasik anlamda vergi değildir, ancak herkesin kapatması ve ödemesi gereken zorunlu sigortalardır. Masrafların yarısını çalışanlar, diğer yarısını ise işverenler karşılar.

Serbest çalışanlarda gelir vergisi, serbest çalışmanın yasal biçimine bağlı olarak ek vergiler içerebilir:
  • İşletme gelirleri vergisi
  • İşlem vergisi

Eş veya hayat arkadaşı olarak vergi sınıfınızı eşinizle birleştirme olanağınız vardır.