İş kurma/serbest çalışma

Berlin silüeti önünde farklı meslekleri içeren figürler

Nasıl serbest çalışabilirim?

AB vatandaşı olarak her AB üye ülkesinde şirket kurabilirsiniz. Bu aynı zamanda İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein vatandaşları için de geçerlidir.

AB üyesi olmayan bir ülkeden geliyorsanız, serbest çalışıp çalışamayacağınız ikamet izninize bağlıdır. İkamet izninizde „Kazanç getiren bir işte çalışabilir“ („Erwerbstätigkeit gestattet“) yazması durumunda, serbest de çalışabilirsiniz. Öte yandan, serbest çalışmanız diğer tüm durumlarda her şeyden önce serbest faaliyet için (ikamet izni § 21) ikamet izni alıp alamamanıza bağlıdır. Diğer bilgileri Vatandaşlık ve Regülasyon İşleri Devlet Dairesi (Almanca) web sitesinde ve IHK Berlin (Almanca) sayfalarında bulabilirsiniz.

Bu tür bir ikamet izni için, serbest çalışmanıza ilişkin finansmanın güvence altında olduğunu, projenizin ekonomi üzerinde olumlu etkileri olacağını ve bununla ilgili ekonomik bir çıkar veya bölgesel bir ihtiyacın söz konusu olduğunu gösterebilmeniz gerekir. Bu, özellikle yeni çalışma olanaklarının yaratılması durumunda söz konusu olur. Bu ön koşullar yerine getiriliyorsa, örneğin sorumlu ticaret odasının ve/veya denetim makamının konuyla ilgili görüşlerine göre karar verilir. Serbest meslek sahibi olarak çalışmak istiyorsanız (örneğin sanatçı, gazeteci, doktor veya avukat olarak serbest çalışmak istiyorsanız), daha az miktarda ciddi gereksinim söz konusu olur. Detaylar konusunda danışmanlık almanız gerekir.
Serbest çalışmaya açık bir biçimde izin vermeyen süreli veya amaca bağlı bir ikamet iznine sahipseniz, yabancılar şubesinden özel bir onaya ihtiyacınız olacaktır.

Diğer bilgileri (Almanca) Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bir araya getirmiştir. İş kurma ile ilgili sorularınız konusunda Willkommenszentrum’dan da danışmanlık alabilirsiniz.

Diğer yandan, bireysel girişimci olarak da serbest çalışabilirsiniz. Ancak Alman hukuku şirket kurmak için çok çeşitli olasılıklar sunmaktadır, örneğin birkaç kişi ortak olarak bir şirket kurmak ve sorumluluk rizikosunu sınırlamak isteyebilirler. Sizin için şahıs ve sermaye şirketlerinden hangisinin daha doğru olduğunu öğrenmek için de danışmanlık alabilirsiniz. Berlin’de ilk başvuru merkezi olarak IHK (Almanca) ve HWK (Almanca) ticaret odaları danışmanlık hizmeti sunar.

Serbest çalışmak istiyorsanız, her bir faaliyet için geçerli olan kuralları göz önünde bulundurmanız gerekir. Bazı meslekler için özel izinler gereklidir. Örneğin lokanta sahibi olarak faaliyette bulunmak istiyor veya çiğ et gibi hassas gıda maddeleriyle çalışıyorsanız özel izinler gerekebilir.
Birçok zanaatçılık mesleğinde de, bu meslekte serbest olarak çalışmak için özel bir meslek eğitimi almak ve ustalık diploması adı verilen bir sınavda başarılı olmak ön koşul olarak kabul edilir. Bunun hangi zanaatçılık meslekleri için geçerli olduğunu ve diğer zanaatçılık meslekleri için hangi ön koşulların yerine getirilmesi gerektiğini Berlin Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın internet sayfalarında (Almanca) bulabilirsiniz.

Vergiler, sağlık sigortası ve emeklilik sigortası konularında serbest çalışanlara ilişkin özel durumların dikkate alınması gerekir.

Start-up projem için nasıl destek alabilirim?

Her iş fikri, dolayısıyla her finansman ihtiyacı birbirinden farklıdır. İş modeline bağlı olarak, tasarruflardan veya bireysel gelirlerden sağlanan öz kaynaklar, kredi finansmanı, ortaklıklar veya kitle fonlaması seçenekleri ihtimal dahilindedir. Düşük faizli krediler, teminatlar veya sübvansiyonlar biçiminde kamusal teşvik fonları da uygulanabilir. Berlin eyaletindeki finansman teşviğine ilişkin tüm sorularınız için ilk başvuru merkezi Berlin eyaletinin yatırım bankasıdır (Almanca). IHK Berlin (Almanca) sayfalarında da finansman olanaklarına ilişkin güzel bir genel görünüm mevcuttur.