Almanca öğrenme

Bir öğretmen öğrencilere ders anlatıyor

Nerede Almanca öğrenebilirim?

Almanca öğrenmek istiyorsanız, bir dil kursuna gidebilirsiniz.
Almanca kursları, Berlin’de farklı eğitim kurumlarında farklı seviyelerde ve seçeneklerde sunulur. Örneğin, yetişkin eğitim merkezlerinde, özel dil okullarında, dil enstitülerinde, üniversitelerin yanı sıra kültürel merkezlerde ve derneklerde dil kursunuzu seçebilirsiniz. Bu liste ile Berlin’deki dil kurslarını araştırabilirsiniz. Dil kursuna alternatif olarak online bir kursa katılabilirsiniz.
Kısaltmalarla belirtilen çeşitli dil becerisi düzeyleri mevcuttur (örneğin A1 veya B2). Dillere yönelik Avrupa ortak referans çerçevesinin çeşitli dil becerisi düzeylerinin genel görünümünü ve bunların her birine ilişkin ön koşulları europaeischer-referenzrahmen.de (Almanca) web sitesinde bulabilirsiniz.

Entegrasyon kursuna katılabilir miyim?

Entegrasyon kursu, Alman tarihi, kültürü ve politik sistemi hakkındaki bilgilerin öğretildiği tamamlayıcı kurs bölümünü içeren bir Almanca kursudur. Kursun bu bölümüne „oryantasyon kursu“ adı verilmektedir.
Entegrasyon kursu (Almanca) çeşitli yükleniciler tarafından sağlanır ve BAMF tarafından finansal olarak desteklenir. Entegrasyon kursuna katılma hakkınız mevcutsa, saat başına yalnızca 1,95 Euro olan katkı payını kendiniz ödersiniz. Mülteci olarak tanınma, geçici koruma hakkı verilmesi veya diğer belirli insani nedenlerden dolayı ilk kez çalışma veya aile birleşimine yönelik ikamet izni almış olmanız durumunda, size bu hak tanınır (ikamet yasası § 23 paragraf 2 veya paragraf 4 , § 25 paragraf 4a cümle 3 veya § 25b). Uzun süreden beri ikamet ediyorsanız ya da bir AB üyesi ülkeye mensupsanız (ikamet kanunun 38.Maddesi a bendine göre) Almanya’da ikamet etme hakkına sahip olduğunuz için ayrıca BAMF tarafından bir bir entegrasyon kursuna kabul edilebilirsiniz. Okula giden reşit olmayan çocuklar ve genç yetişkinlerin yanı sıra, entegrasyon ihtiyacı belirgin bir şekilde düşük olan kişilerin, özellikle de yeterince Almanca konuşabiliyor olmaları durumunda (B1 düzeyi) entegrasyon kursuna katılım hakkı bulunmaz.

Entegrasyon kursunu iki yıl içerisinde başarıyla tamamlarsanız, ödediğiniz katkı payının yarısının geri ödenmesini talep edebilirsiniz. SGK II veya SGK XII çerçevesinde geçim güvencesine yönelik hizmetler veya federal mülteciler yardım yasası çerçevesinde hizmetler alıyor olmanız durumunda, entegrasyon kursu katkı payının tümü size geri ödenebilir.
İltica prosedüründe olan iltica talebinde bulunmuş kişiler (Almanca) kursta yeterince yer olması, Suriye, İran, Irak, Eritre veya Somali’den geliyor olmaları ve başka bir AB ülkesinin iltica prosedüründen sorumlu olmaması durumunda desteklenen bir entegrasyon kursuna katılabilirler.
Desteklenen bir entegrasyon kursuna katılım hakkınız olmasa bile, birçok dil okulunda bir entegrasyon kursuna veya benzer kurslara katılabilirsiniz, ancak bu durumda masrafları kendiniz karşılamanız gerekir.

İltica başvurusunda bulunan kişilere yönelik bir Almanca kursuna katılabilir miyim?

Göçmenler ve Mülteciler Dairesi tarafından düzenlenmiş ve finanse edilmiş bir entegrasyon kursuna katılma hakkınız yoksa, ulusal olarak finanse edilen alternatif bir Almanca kursuna katılabilirsiniz. Halkeğitim merkezleri, Berlin’in tüm bölgelerinde mülteciler için ücretsiz Almanca kurs hizmeti sunuyor. Çok dilli İnternet sitesinde, kayıt ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Almanca öğrenmek için başka hangi olanaklar mevcut?

Genel Almanca kurslarına ek olarak iş Almancası ile ilgili de dil kursları vardır.
İkamet Kanunu 45.Maddesi a bendine göre, federal hükümet tarafından finanse edilen mesleki Almanca dil desteği, iş hayatında avantaj sağlayan ve Almanca dil becerilerini C2 seviyesine kadar geliştirmek isteyen göçmenler için hazırlanmış bir dil öğrenme programıdır.
Bu kurslara katılmak için oturma iznine sahip olmak ya da herhangi bir AB üye ülkeye mensup olmak şartı aranır. İltica süreci devam eden sığınmacılar, Suriye, İran, Irak, Eritre veya Somali’den geliyorlarsa ve iltica prosedürlerinden başka hiçbir AB devleti sorumlu değilse kendilerinin finanse ettiği bir entegrasyon kursuna katılabilirler detaylı bilgi için direkt bağlantı
Bu kurslar, mesleki entegrasyon ve istihdamı geliştirme programlarıyla ilişkilendirilebilir.
Federal hükümet tarafından finanse edilen bir mesleki dil kursuna erişimi olmayan mülteciler, yine devlet tarafından finanse edilen profesyonel dil kurslarına katılabilir. Berlin Eyaleti temel dil kursu hizmeti mülteciler için mesleki dil desteği ölçüsü ESF ile desteklenir. Bunlara staj imkanı da eklenir. Halkeğitim Merkezi tarafından düzenlenen, özellikle göçmen kökenli aileler için düşünülmüş çocuklarının okul dönemlerine katkı sağlayacak ebeveyn kursları bulunur (detaylı bilgi için direkt bağlantı).