İltica prosedürüne göre ikamet

Genç bir adam, bir oturma odasında koltukta oturuyor

İltica prosedürü sırasında nerede yaşarım?

Kaydınızdan itibaren en fazla altı aylık bir süre boyunca, Erstaufnahmeeinrichtung’da (ilk kabul tesisi) ikamet etmekle yükümlü olabilirsiniz. „Güvenli ana vatan“ olarak adlandırılan ülkelerden birinden gelmiş olmanız durumunda (şu anda bu ülkeler şunlardır: Gana, Senegal, Bosna-Hersek, Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova), tüm iltica prosedürü boyunca ilk kabul tesisinde kalmanız gerekir. Aksi takdirde sonraki konaklama yerine taşınabilirsiniz. Bu, normalde altı ayın dolmasının ardından gerçekleşir, ancak şu anda konut alanı eksik olduğundan daha uzun sürebilir.
Sonraki konaklama yerleri evler olabilir, ancak yine birden çok farklı kişiyle birlikte yaşadığınız ortak konaklama yerleri de olabilir. Sonraki konaklama yerinde bir konut alanı sizin kullanımınıza sunulur, bunun haricinde kendinize bakmak için gerekli unsurları tedarik edebilmeniz için sosyal yardım dairesinden de düzenli olarak aylık bir tutar alırsınız („ilticacı hizmetleri“).

Aufenthaltsbeschränkung (ikamet sınırlaması) nedir?

İkamet sınırlaması, kabul tesisinizin bulunduğu yabancılar şubesinin bölgesinden ayrılamayacağınız anlamına gelir – sizin durumunuzda, bu Berlin eyaletidir. İkamet sınırlamasının süresi boyunca çalışamazsınız. İkamet sınırlaması, iltica başvurusunda bulunmuş kişiler ve müsamahalı olarak ikamet eden kişiler için başvuru tarihinden itibaren yalnızca ilk üç ay geçerlidir. Sonrasında Federal Cumhuriyet sınırları içerisinde çoğunlukla serbest dolaşabilirsiniz. İlk kabul tesisinde ikamet ediyorsanız (bkz. önceki madde), buradaki oturum yükümlülüğünüzün süresi boyunca (yani taşınmadan itibaren altı ay) ek olarak ikamet sınırlamasına da tabi olursunuz.
Tüm iltica prosedürü süresince ve ret durumunda ülkeden çıkışına kadar ilk kabul tesisinde kalmak zorunda olan ve „güvenli ana vatan“lardan gelen başvuru sahipleri için bazı istisnalar geçerlidir.

Wohnsitzauflage (ikametgah yükümlülüğü) nedir?

İkametgah yükümlülüğü, genellikle iltica prosedürünün süresi boyunca geçerlidir. Müsamahalı olarak ikamet eden kişiler de ikametgah yükümlülüğüne tabidir. İnsani ikamet iznine sahip olan kişiler (ikamet yasası § 25 paragraf 3), yabancılar şubesi tarafından aynı şekilde belirli bir yerde ikamet etmekle yükümlü kılınabilir. 6.8.2016 itibariyle, buna ek olarak iltica başvurusunun olumlu sonuçlanmış olması durumunda, iltica prosedüründeki ikametgah yükümlülüğünün sonraki üç yıl boyunca geçerli olması söz konusudur. Bu konuyla ilgili çok sayıda farklı yönergeler ve istisnalar mevcuttur. Tereddüt etmeniz halinde, bir avukattan veya danışmanlık bürosundan bilgi alabilirsiniz.

Ne zaman ilk kabul tesisinde/barınakta ikamet ederim?

Kaydınıza ve Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi’nin bir dış şubesine atanana kadar, barınakta ikamet edersiniz. Bunun ardından ilk kabul tesisinde ikamet etmeye başlarsınız. İki konaklamanın aynı binada yer alması da tamamen mümkündür. Kaydınızın ardından, her durumda ilk altı hafta, en fazla ilk altı ay boyunca ilk kabul tesisinde konaklarsınız. „Güvenli ana vatanlar“dan gelerek iltica başvurusunda bulunan kişiler, normalde iltica başvurusuna ilişkin karar verilene kadar ve ret durumunda ülkeden çıkışa kadar ilk kabul tesisinde kalmak durumundadır.

Ne zaman ortak konaklama yerinde ikamet ederim?

En fazla altı ay boyunca ilk kabul tesisinde yaşadıktan sonra, mümkün olan en kısa süre içerisinde bir ortak konaklama yerinde konaklamaya başlarsınız. Ancak birçok yerde konut eksiği olduğundan, bazı durumlarda ilk kabul tesisinde daha uzun süre kalmak durumunda kalabilirsiniz.

İltica prosedürü sırasında bir eve nasıl taşınabilirim?

Birbirinden bağımsız iki süreyi göz önünde bulundurmanız gerekir: Sizden sorumlu ilk kabul tesisine taşınmanızın ardından altı ay sonra ve ilk geçici oturma izninin düzenlenmesinden üç ay sonra, ilk kabul tesisinde yaşamakla yükümlü hale gelirsiniz. Bu iki süre de dolduktan sonra, kendi evinize taşınmanıza izin verilir.
Berlin eyaletinin geçiminizi finanse etmesi durumunda, bu ev çok pahalı olmamalıdır.

Ev aramaya başlamadan önce, iltica başvurusunda bulunmuş kişilere yönelik merkezi hizmet bürosunda kira üstlenme belgesi ile başvuruda bulunmanız gerekir. Bu belgeyle birlikte EJF’ye (Almanca) “ev arayan” olarak başvurabilir ve danışmanlık alabilirsiniz.

Sonrasında ev arayabilirsiniz. İpuçları ve yol haritasını İkamet maddesi altında bulabilirsiniz. Eviniz makul büyüklükte olmalı ve kirası çok yüksek olmamalıdır. Buna ek olarak ocak ve lavabo da mevcut olmalıdır.

Kira sözleşmesini imzalamadan önce, aradığınız bu eve ait masrafların tümünün resmi daireler tarafından karşılanacak olduğuna ilişkin bir teyide daha ihtiyacınız olacaktır. Bunun için aşağıdaki belgelerle EJF’ye başvurmanız gerekir:

  • Genel kira üstlenme belgesi
  • Geçici oturma izni
  • Verilerin aktarılmasına ilişkin doldurulmuş izin
  • Kaltmiete (ısıtma masrafları hariç kira), işletme masrafları ve ısıtma masraflarının belirtildiği kira teklifi
  • Mal sahibinin ve sizin güncel iletişim bilgileriniz (telefon ve posta)
  • Gerekiyorsa kaymakamlık veya iş merkezinden alınan masraf üstlenme belgesi ve ödeme emri

Bu konuyla ilgili diğer bilgileri EJF’de (Almanca) bulabilirsiniz.

Somut bir kira masrafı üstlenme belgesine sahipseniz, bunu mal sahibine verebilir ve eve taşınıp taşınamayacağınızı sorabilirsiniz.

Kendiniz bir odanızda ücretsiz olarak başkasının konaklamasına izin vermek ve yanınıza bir mülteci almak istiyorsanız, odanızı sunmak için çeşitli olasılıklar mevcuttur. Örneğin, Flüchtlinge Willkommen Web Sitesinde (Almanca) ücretsiz odanızla ilgili ilan verebilir veya bu bilgi broşüründen (Almanca) bilgi alabilirsiniz.

İkamet esnasında ne zaman özel bir korunma ihtiyacı söz konusudur?

İkamet esnasında özellikle hamileler, engelli kişiler, ağır hastalar, yalnız seyahat eden çocuklu kadınlar, eşcinseller veya transseksüel bireyler için özel bir koruma ihtiyacı söz konusu olur.

İkamet esnasında özel bir korumaya ihtiyaç duymanız durumunda, kayıt sırasında veya iltica işleri için eyalet dairesinin sosyal hizmetlerine bildirimde bulunun. Burada, sizi ev arama konusunda destekleyecek özel bir ilgili kişiye yönlendirilirsiniz.