İltica prosedürüne göre ikamet

Genç bir adam, bir oturma odasında koltukta oturuyor

İltica prosedürü sırasında nerede yaşarım?

İltica prosedürü uygulama esnasında, Berlin’de, ilk kabul merkezlerinde ve ortak konaklama yerlerinde kalacaksınız. Belirli koşullar sağlandığında kendi evinize taşınabilirsiniz.
İltica süreciniz Berlin’de gerçekleşiyorsa Mülteci İşleri Dairesi tarafından kabul merkezine transfer edileceksiniz. Birçok sığınmacının birarada yaşadığı ve önemsendiği bir konaklama yeridir. Yeterli yer yoksa acil durum için kullanılan barınma mekanlarına alınacaksınız. Yaşam koşulları çok zor olabilen ilk kabul merkezinde en az altı hafta ile en fazla altı ay arasında yaşamak zorundasınız. Ciddi bir hastalığınız varsa, şiddet tehdidi altındaysanız ya da taşınmanız için başka zorlayıcı nedenleriniz varsa, ilk kabul merkezinde yaşama yükümlülüğünüz kaldırılabilir.
Güvenli bir ülkeden geliyorsanız “şu anda aşağıdaki ülkeler: Gana, Senegal, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova, ayrıca tüm AB üyesi ülkeler) normal şartlarda kabul edilmeden ya da reddedilmeden önce ilk kabul merkezinden kalmanız gerekecek.
Yasalara göre, diğer tüm sığınmacılar, en geç altı ay sonra biraz daha iyi imkanlara ve özel alana sahip ortak bir konaklama biriminde ağırlanmalıdır. Berlin’de yeterli alan az olduğunda ilk kabul merkezinde daha uzun süre kalabilirsiniz.
Genellikle üç ay sonra ya en geç altı ay sonra, Berlin’de, kendi evini arama hakkı kazanılır. Yaşamınızı sürdürmek için Berlin eyaletinden para yardımı alırsanız, bu daire sizin için çok masraflı olmayabilir. Berlin’de ucuz konut sayısı çok az olduğundan iltica sürecindeki birçok insan ev bulamıyor.

Aufenthaltsbeschränkung (ikamet sınırlaması) nedir?

İkamet sınırlaması, kabul tesisinizin bulunduğu yabancılar şubesinin bölgesinden ayrılamayacağınız anlamına gelir – sizin durumunuzda, bu Berlin eyaletidir. İkamet sınırlamasının süresi boyunca çalışamazsınız. İkamet sınırlaması, iltica başvurusunda bulunmuş kişiler ve müsamahalı olarak ikamet eden kişiler için başvuru tarihinden itibaren yalnızca ilk üç ay geçerlidir. Sonrasında Federal Cumhuriyet sınırları içerisinde çoğunlukla serbest dolaşabilirsiniz. İlk kabul tesisinde ikamet ediyorsanız (bkz. önceki madde), buradaki oturum yükümlülüğünüzün süresi boyunca (yani taşınmadan itibaren altı ay) ek olarak ikamet sınırlamasına da tabi olursunuz.
Tüm iltica prosedürü süresince ve ret durumunda ülkeden çıkışına kadar ilk kabul tesisinde kalmak zorunda olan ve „güvenli ana vatan“lardan gelen başvuru sahipleri için bazı istisnalar geçerlidir.

Wohnsitzauflage (ikametgah yükümlülüğü) nedir?

Oturma izni, Göçmenlik Bürosu tarafından verilir ve belirli bir yerde ikamet almak zorunluluğu vardır. Oturma izni, hak sahibi kişilere ya da insani nedenlerle oturma izni sahiplerine (ikamet yasasının 25. maddesi 3. bendine göre) sığınmacılara ve iltica başvurusuna olumlu şekilde karar verilen kişilere verilebilir. Burada birçok hüküm ve istisna vardır. Tereddüt söz konusu ise, bir avukata veya bir danışma merkezine başvurmalısınız.

Ne zaman ilk kabul tesisinde/barınakta ikamet ederim?

Kaydınıza ve Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi’nin bir dış şubesine atanana kadar, barınakta ikamet edersiniz. Bunun ardından ilk kabul tesisinde ikamet etmeye başlarsınız. İki konaklamanın aynı binada yer alması da tamamen mümkündür. Kaydınızın ardından, her durumda ilk altı hafta, en fazla ilk altı ay boyunca ilk kabul tesisinde konaklarsınız. „Güvenli ana vatanlar“dan gelerek iltica başvurusunda bulunan kişiler, normalde iltica başvurusuna ilişkin karar verilene kadar ve ret durumunda ülkeden çıkışa kadar ilk kabul tesisinde kalmak durumundadır.

Ne zaman ortak konaklama yerinde ikamet ederim?

En fazla altı ay boyunca ilk kabul tesisinde yaşadıktan sonra, mümkün olan en kısa süre içerisinde bir ortak konaklama yerinde konaklamaya başlarsınız. Ancak birçok yerde konut eksiği olduğundan, bazı durumlarda ilk kabul tesisinde daha uzun süre kalmak durumunda kalabilirsiniz.

İltica prosedürü sırasında bir eve nasıl taşınabilirim?

Birbirinden bağımsız iki süreyi göz önünde bulundurmanız gerekir: Sizden sorumlu ilk kabul tesisine taşınmanızın ardından altı ay sonra ve ilk geçici oturma izninin düzenlenmesinden üç ay sonra, ilk kabul tesisinde yaşamakla yükümlü hale gelirsiniz. Bu iki süre de dolduktan sonra, kendi evinize taşınmanıza izin verilir.
Berlin eyaletinin geçiminizi finanse etmesi durumunda, bu ev çok pahalı olmamalıdır.

Ev aramaya başlamadan önce, iltica başvurusunda bulunmuş kişilere yönelik merkezi hizmet bürosunda kira üstlenme belgesi ile başvuruda bulunmanız gerekir. Bu belgeyle birlikte EJF’ye (Almanca) “ev arayan” olarak başvurabilir ve danışmanlık alabilirsiniz.

Sonrasında ev arayabilirsiniz. İpuçları ve yol haritasını İkamet maddesi altında bulabilirsiniz. Eviniz makul büyüklükte olmalı ve kirası çok yüksek olmamalıdır. Buna ek olarak ocak ve lavabo da mevcut olmalıdır.

Kira sözleşmesini imzalamadan önce, aradığınız bu eve ait masrafların tümünün resmi daireler tarafından karşılanacak olduğuna ilişkin bir teyide daha ihtiyacınız olacaktır. Bunun için aşağıdaki belgelerle EJF’ye başvurmanız gerekir:
  • Genel kira üstlenme belgesi
  • Geçici oturma izni
  • Verilerin aktarılmasına ilişkin doldurulmuş izin
  • Kaltmiete (ısıtma masrafları hariç kira), işletme masrafları ve ısıtma masraflarının belirtildiği kira teklifi
  • Mal sahibinin ve sizin güncel iletişim bilgileriniz (telefon ve posta)
  • Gerekiyorsa kaymakamlık veya iş merkezinden alınan masraf üstlenme belgesi ve ödeme emri

Bu konuyla ilgili diğer bilgileri EJF’de (Almanca) bulabilirsiniz.

Somut bir kira masrafı üstlenme belgesine sahipseniz, bunu mal sahibine verebilir ve eve taşınıp taşınamayacağınızı sorabilirsiniz.

Kendiniz bir odanızda ücretsiz olarak başkasının konaklamasına izin vermek ve yanınıza bir mülteci almak istiyorsanız, odanızı sunmak için çeşitli olasılıklar mevcuttur. Örneğin, Flüchtlinge Willkommen Web Sitesinde (Almanca) ücretsiz odanızla ilgili ilan verebilir veya bu bilgi broşüründen (Almanca) bilgi alabilirsiniz.

İkamet esnasında ne zaman özel bir korunma ihtiyacı söz konusudur?

Bazı mültecilerin diğerlerinden daha fazla korumaya ve yardıma ihtiyacı olabilir. Bu nedenle, özel haklara ve desteğe sahipsiniz. Özellikle hassas olanlar, örneğin hamile kadınlar, engelliler veya ciddi hastalıkları bulunanlar, yalnız seyahat eden kadınlar, bekar anneler, reşit olmayan çocuklar, eşcinseller, biseksüeller, transseksüel ve interseksüel insanlar (LGBTİ).
Barınma ile ilgili özel koruma ihtiyaçlarınız varsa (örneğin, hamilelik, sakatlık, ciddi hastalık, yalnız kadın veya yalnız bir anne olarak seyahat etmek, eşcinsel ya da transeksüel olduğunuz için) lütfen kayıt sırasında bize ya da Mülteci İşleri Devlet Dairesi Sosyal Hizmetler Servisi’ne bildiriniz. Kadınlar, homoseksüeller ve trans bireyler için uygun zamanda güvenle görüşebilecekleri özel iletişim kişileri vardır. Ayrıca siz de Caritas’a (uluslararası bir sivil toplum örgütü) başvurabilirsiniz. Sığınma sırasında özel korunmaya ihtiyacınız olursa Mülteci İşleri Devlet Dairesi’ne özel yardım talebinde bulunabilirsiniz.