Destek hizmetleri

Bir aile, destek hizmetleri için form dolduruyor

Çocuk ve ebeveyn yardımı

Çocuklu aileler devlet tarafından desteklenir. Çocuk parası ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz aynı şekilde ebeveyn parası ile ilgilere buradan ulaşabilirsiniz

Nasıl çocuk parası alabilirim?

Kindergeld (çocuk para yardımı), çocuk çalışmıyor olduğu sürece 18 yaşına gelene kadar sağlanır, ancak çocuk yurt içinde “iş arayan” olarak başvuruda bulunduysa, Kindergeld (çocuk para yardımı) çocuğun 21. doğum gününe kadar uzatılabilir. Çocuğun ilk mesleki eğitiminde bulunması durumunda ise, en fazla 25. doğum gününe kadar uzatılabilir. Çocuk parası, şu anda birinci ve ikinci çocuk için ayda 194 Avro, üçüncü çocuk için 200 Avro, dördüncü çocuk için 225 Avro’dur. 01.07.2019 tarihinden itibaren çocuk parası, her çocuk için 10 Avro artacak.

Kindergeld (çocuk para yardımı) için başvuruda bulunan anne veya babanın ikametgahı Almanya’da olmalıdır. Esas itibarıyla, çocuk da aynı hane içinde yaşamak zorundadır. Yine de belirli ön koşullar altında başka bir AB ülkesinde veya Almanya Federal Cumhuriyeti’nin sosyal güvenlik konusunda anlaşma yaptığı ülkelerde (örneğin Türkiye) yaşamakta olan çocuklar için de Kindergeld (çocuk para yardımı) başvurusunda bulunmak mümkündür. İkinci durumda Kindergeld (çocuk para yardımı), çocuğun Almanya’da yaşaması durumuna göre belirli oranda düşük olabilir.

AB üyesi olmayan devletlerin vatandaşlarının, Kindergeld (çocuk para yardımı) hakkını elde etmek için Almanya’da yerleşme veya ikamet iznine sahip olmaları gerekir. İkamet izni kişiyi sözleşmeli personel veya serbest çalışan olarak kazanç getiren bir işte çalışmak için hak sahibi kılmalıdır.

Anne veya babanın ikamet yasasının § 23 1. paragrafına veya § 23a, 24, 25 3. ila 5. paragraflarına göre „ana vatanındaki savaş durumu nedeniyle“ insani ikamet iznine sahip olması durumunda söz konusu olan ek bir ön koşula göre, anne veya babanın en az üç yıldır izinli, geçici izinli veya müsamahalı olarak Almanya’da ikamet ediyor ve izin verilen bir iş arıyor olması veya işsizlik parası I alması ya da ebeveyn izninde bulunması gerekmektedir.

Üniversite eğitimi (ikamet yasası § 16) veya mesleki eğitim (ikamet yasası § 17) için ikamet iznine sahip olan AB vatandaşı olmayan kişiler Kindergeld (çocuk para yardımı) alamaz. Çalışma onayı yalnızca sınırlı bir dönem için olan, çalışma ikamet iznine sahip olan, AB vatandaşı olmayan kişiler de Kindergeld (çocuk para yardımı) alamaz. Bu durum, çalışma yönetmeliğinde düzenlenmiştir ve örneğin sezonluk iş gücü, Au Pair’ler, özel evlerdeki bakım personelleri, spesiyal aşçılar, vb. ile ilgilidir.

Esas itibariyle, Kindergeld (çocuk para yardımı) için Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun aile kasasında başvuruda bulunabilirsiniz. Kamu hizmet sektöründe çalışanlar ve memurlar, Kindergeld’i (çocuk para yardımı) işverenlerinin ödemesi yoluyla alır.

Yurt dışında yaşayan çocuklarla ilgili ayrıntılar karmaşık olabileceği için, böyle bir durumda uzman bir danışmanlık bürosundan bilgi almanızı öneririz.

Ebeveyn ödeneğini nasıl alabilirim?

Elterngeld (ebeveyn para yardımı) (Almanca) Alman devletinin aileleri destekleyen başka bir hizmetidir. Reşit olmayan çocukları olan ve bunlarla aynı evde yaşayan, çocuklara eğitim veren ve onlara bakan ve bu nedenle en fazla yarı zamanlı olarak çalışabilen herkes, Elterngeld (ebeveyn para yardımı) için başvuruda bulunabilir. Elterngeld (ebeveyn para yardımı) hakkını kaybetmeden haftalık 30 saate kadar yarı zamanlı çalışmak mümkündür.

Elterngeld (ebeveyn para yardımı), çocuğun doğumundan itibaren bir yıl süre için ödenir. Ebeveyn çiftlerinde, anne ve baba, Elterngeld’in (ebeveyn para yardımı) anne veya babadan herhangi birine ödeneceğine, her ay ikisi arasında paylaştırılacağına veya ebeveyn para yardımını bazı aylarda anne veya babadan birinin, bazı aylarda ise diğerinin alacağına birlikte karar verebilir. Her iki ebeveynden birinin çalışma faaliyetini en az iki ay azaltması durumunda, Elterngeld (ebeveyn para yardımı) iki ay daha („Partnermonate“ – „eş ayları“) alınabilir.

Ay başına yarım Elterngeld (ebeveyn para yardımı) almak ve bu şekilde iki katı daha uzun bir süre boyunca Elterngeld (ebeveyn para yardımı) alabilmek de mümkündür („Elterngeld Plus“ – „ebeveyn para yardımı plus“). Bu modelde ebeveynler, her iki eşin de dört ay boyunca haftada en az 25, en fazla 30 saat çalışması durumunda, dört ay daha Elterngeld Plus (ebeveyn para yardımı plus) alabilirler.

Esas olarak Elterngeld (ebeveyn para yardımı), çocuğun doğumundan önce anne veya babanın elde ettiği gelirin % 65 ila % 67’si oranında ödenir. Aylık en az 300 Euro, en fazla 1.800 Euro ödenir. Evde üç yaşın altında iki çocuk veya altı yaşın altında üç veya daha fazla çocuk yaşıyorsa, en az 75 Euro olmak üzere, Elterngeld’in (ebeveyn para yardımı) yüzde onu kadar „Geschwisterbonus“ („kardeş bonusu“) ödenir.

Ne kadar ebeveyn ödeneği alacağınıza dair genel bir bilgi için çevrimiçi ebeveyn ödeneği hesaplayıcısı hizmetini kullanabilirsiniz
Bununla birlikte, çevrimiçi ödeneğin yalnızca ebeveyn ödeneğini yaklaşık olarak hesaplayacağından dolayı alacağınız ödeneğin tam miktarının değişebileceğini lütfen unutmayın.

Kindergeld’dekine (çocuk para yardımı) benzer şekilde, AB vatandaşları ailenin başka bir AB ülkesinde yaşaması ancak anne veya babanın Almanya’da çalışması durumunda da Elterngeld (ebeveyn para yardımı) alabilir.

AB vatandaşı olmayan kişiler için Kindergeld’dekiyle (çocuk para yardımı) aynı yasal sınırlamalar geçerlidir: Yerleşme veya ikamet iznine sahip olmaları gerekir; ikamet izninin belirli türleri için başka sınırlamalar da geçerlidir. Kindergeld’e (çocuk para yardımı) ilişkin düzenlemeler için tamamlayıcı olacak şekilde, ikamet yasasının § 104a maddesine göre ikamet iznine sahip olan kişilerin Elterngeld (ebeveyn para yardımı) alması mümkün değildir.

Ebeveyn ödeneği için yaşadığınız bölgedeki ebeveyn ödeneği yardım merkezine başvurun. Ebeveyn ödeneği için yetkili büroların bilgisini Bölge Gençlik Ofisleri sitesinde bulabilirsiniz. Ayrıca, orada daha fazla bilgiye ulaşabilecek ve kişisel olarak bilgilendirileceksiniz. Başvurunuzu online olarak ebeveyn ödeneği başvuru uygulamasından doldurarak da bölgenizdeki ebeveyn yardım bürosuna gönderebilirsiniz

Çocuğunu tek başına yetiştiren ebeveynler için hangi destekler mevcuttur?

Çocuğunuzu tek başınıza yetiştiriyorsanız ve diğer ebeveyn ortak çocuğunuzun bakımı için nafaka ödemesi yapacağı bir gelir elde ediyor, ancak bu yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, Unterhaltsvorschuss (nafaka ödeneği) (Almanca) talep edebilirsiniz.

Bu şekilde çocuğunuz için yasal asgari nafaka tutarında aylık nafaka alabilirsiniz. Bu tutar, çocuklar için yasal asgari geçim düzeyine göre belirlenir. Kindergeld (çocuk para yardımı) ve diğer ebeveynin fiili nafaka ödemeleri bu tutardan düşülür. Şu anda 0-6 yaş arası çocuklar için ayda 154 Avro, 6-12 yaş arası çocuklar için ayda 205 Avro, ve 12-18 yaş arası çocuklar için ayda 273 Avro yardım yapılıyor (194 Avro tutarındaki ilk çocuk için çocuk parası düşürüldü). Hangisi önce gelirse, bakım yardımı maksimum 6 yıl (72 ay) ve maksimum çocuğun on sekizinci doğum gününe kadar ödenir.

AB vatandaşı olmayan kişiler için Kindergeld’dekiyle (çocuk para yardımı) aynı sınırlamalar geçerlidir: Yerleşme veya ikamet iznine sahip olmaları gerekir; belirli türdeki ikamet izinlerine sahip olan kişiler için başka sınırlamalar da geçerlidir.

Unterhaltsvorschuss (nafaka ödeneği) başvurusunu nafaka yardımı kasasında yapabilirsiniz. Bunları Berlin’deki kaymakamlıklarda yer alan gençlik kurumlarında bulabilirsiniz. Burada konuyla ilgili diğer bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Aileler için hangi destekler mevcuttur?

Eğitim ve katılım paketinde (Almanca) yer alan hizmetler için ön koşul olarak SGB II’ye (işsizlik parası II, „Hartz IV“) göre iş arayanlara yönelik temel sigorta hizmetlerinin, sosyal yardımın (özellikle yaşlılık ve iş göremezlik durumunda temel sigorta, SGB XII), kira yardımının veya çocuk ödeneğinin alınması gerekmektedir.

Esas olarak, AB vatandaşları da çocukları bu hizmetler ve bununla birlikte eğitim ve katılım paketi hizmetleri için aynı şekilde hak sahibidir. İş arama için yalnızca bir serbest dolaşım hakkına sahip olan AB vatandaşları hariç tutulmaktadır. Yetkili sosyal merciler, (artık) serbest dolaşım hakkına sahip olmayan AB vatandaşları için temel sigorta hizmetlerini ve bununla birlikte eğitim ve katılım paketine ilişkin hizmetleri düzenli olarak reddetmektedir.

AB devletlerinden olmayan kişiler, ikamet iznine sahip olduklarında temel sigorta hizmetlerinden (ve bununla birlikte eğitim ve katılım paketinden) yararlanmaya hak kazanır. AB vatandaşı olmayan ve ikamet iznine

  • a) İkamet yasasının § 23 1. paragrafı veya § 24 maddesi uyarınca ana vatanda mevcut olan savaş durumu nedeniyle
  • b) İkamet yasasının § 25 4. paragrafının 1. bendine göre veya
  • c) Sınır dışı edilme kararının ertelenmesinden bu yana henüz 18 ay geçmemiş olması koşuluyla, ikamet yasasının § 25 5. paragrafına göre

sahip olan kişiler hariç tutulmaktadır. Bu kişi grubu, SGB II/XII hizmetlerine ilişkin hak sahibi değil, ancak Asylbewerberleistungsgesetz (Federal Mülteciler Yardım Yasası) hizmetlerine ilişkin hak sahibidir. Ancak bu durumda da tamamlayıcı olarak eğitim ve katılım paketi hizmetleri için başvuruda bulunulabilir.

Son olarak, iltica işlemleri devam eden mülteciler ve ikamet hakkı olmayan ve ülkeden ayrılmak zorunda olan yabancılar (örneğin iltica başvurusunun reddedilmesi veya ikamet izninin uzatılmaması nedeniyle) federal mülteciler yardım yasasına (ve tamamlayıcı olarak eğitim ve katılım paketine) ilişkin hizmetler üzerinde hak sahibidir. Bu aynı zamanda, örneğin sağlık nedenleriyle veya eksik belgeler dolayısıyla sınır dışı edilemeyen ve müsamahalı oturum izni almış kişiler için de geçerlidir.

Federal mülteciler yardım yasasına ilişkin hizmetleri alan kişiler, hizmet kesintisi nedenlerinden birinin söz konusu olması durumunda, eğitim ve katılım paketi üzerindeki haklarını kaybederler. Bu tür hizmet kesintileri yasalara göre, örneğin kişinin çıkış yükümlülüğünü kasten yerine getirmemesi veya sınır dışı edilmesini bilerek ve isteyerek geciktirmesi durumunda gerçekleştirilebilir.

Kadınlar için hangi fırsatlar mevcuttur?

Berlin’de kadınlar için birçok fırsat mevcuttur. Çeşitli örnekleri Çalışma, Entegrasyon ve Kadınlar için Senato Yönetimi web sitesinde bulabilirsiniz. Burada Berlin’deki kadınlar için sosyal ve kültürel proje önerileri (Almanca), kadınlara yönelik politika ağları (Almanca) ve ana dili Almanca olmayan kadınlar için projeler (Almanca) listelenmektedir.