Birlikte yaşama kurallar

İki komşu bahçede çitlerin yanında sohbet ediyor

Tüm insanlar, eşit derecede insanlık onuruna, temel haklara ve insan haklarına sahiptir. Devlet, bu hakları gerçekleştirmekle yükümlüdür.
Her insan, insanlık onuruna ve haklara sahiptir. Cinsiyetinden, genç veya yaşlı olmasından, inançlı veya inançsız olmasından, Musevi, Hıristiyan, Müslüman olmasından veya başka bir dine ya da dünya görüşüne inanmasından, kökeninden, fakir veya zengin olmasından bağımsız olarak tüm insanlar için ve yalnızca insan oldukları için geçerlidir. Almanya’da devlet tüm insanların onurunu ve haklarını dikkate almak ve korumakla yükümlüdür.

Tüm insanlar birbirinden farklıdır, ama insan olarak hepsi eşittir. Ayrımcılık yasaktır.
Yasalar önünde tüm insanlar eşittir. Erkekler ve kadınlar eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Hiç kimse; cinsiyeti, „ten rengi“ (dış görünüşü), soyu veya kökeni, dini veya dünya görüşü, cinsel kimliği veya herhangi bir engeli nedeniyle mağdur edilemez. Tüm insanlar, birbirlerine karşı barışçıl ve saygılı davranmalıdır.

Federal Almanya Cumhuriyeti’nin anayasasını Federal Almanya Parlamentosu web sitesinde inceleyebilirsiniz (Almanca).

Çocuk sahibi olma hakları

Tabii ki tüm insan hakları çocuklar için de geçerlidir. Özellikle de çocuklar çok savunmasızdır. Bu nedenle insanlar, 18 yaşına kadar çocuk sayılır ve çocuk haklarından yararlanır. Bu haklar, 1989 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, dört temel ilkeye dayanan 54 maddeden oluşur: ayrımcılık yapmama ilkesi, yaşam ve kişisel gelişim hakkı, katılım hakları ve çocuk refahı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocukların on temel hakkını şöyle özetlemektedir:

  • Eşit muamele hakkı
  • Sağlık hakkı
  • Eğitim hakkı
  • Oyun ve eğlence hakkı
  • Özgür ifade ve katılım hakkı
  • Şiddet içermeyen eğitim hakkı
  • Savaşta ve iltica durumunda korunma hakkı
  • Ekonomik ve cinsel sömürüye karşı korunma hakkı
  • Ebeveyn bakım hakkı
  • Engellilik durumunda özel bakım ve yardım hakkı

BM Çocuk Hakları Sözleşmesine, Federal Aile Bakanlığı, Kadın ve Gençlik Senatosu İnternet sitesinden erişilebilir
Burada broşür. “Çocuk hakları, logosundan basitçe açıklanır”. Anlaşılabilir bir dilde, hikaye ve resimlerle, Çocuk Hakları Sözleşmesinin ne olduğunu, çocuklar ve gençler için ne anlama geldiğini açıklar.