Inhaltsspalte

Reguli ale conviețuirii

Doi vecini vorbesc în grădină la gard

Toate persoanele au aceeași demnitate umană și beneficiază de drepturilor fundamentale și drepturile omului – statul are datoria de a pune în realizare aceste drepturi.
Fiecare persoană are demnitate umană și drepturi. Acest lucru este valabil pentru toți oamenii, pentru sunt oameni – indiferent de sex, dacă sunt tineri sau bătrâni, credincioși sau nu, evrei, creștini, musulmani sau de orice altă religie sau convingeri despre lume și viață, indiferent de origine, dacă sunt săraci sau bogați. În Germania, statul are datoria de a respecta și de a proteja demnitatea și drepturile tuturor oamenilor.

Toți oamenii sunt diferiți, însă egali ca oamenii. Discriminarea este interzisă.
În fața legii, toți oamenii sunt egali. Bărbații și femeile au aceleași drepturi și libertăți. Nimeni nu poate fi discriminat pe motive de sex, “culoarea pielii” (aspect), descendență sau origine, religia sau convingeri despre lume și viață, identitatea sexuală sau pentru dizabilități. Toți oamenii trebuie să conviețuiască fără violență și în respect.

Puteți consulta Legea fundamentală a Republicii Federale Germania, Constituția germană pe pagina de internet a Parlamentului (Legea fundamentală a Republicii Federale Germania).

Copiii au drepturi

Desigur că drepturile omului sunt valabile și pentru copii. Copiii au nevoie deosebită, de asemenea, de protecție. Prin urmare există drepturi care se aplică în special persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, drepturile copiilor. Acestea au fost adoptate de Organizația Națiunilor Unite într-o Convenție privind drepturile copilului în anul 1989. Convenția ONU privind drepturile copilului conține 54 de articole și se bazează pe patru principii de bază: interzicerea discriminării, dreptul la viață și dezvoltarea personală, dreptul de participare și prioritatea bunăstării copilului. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) rezumă cele zece drepturi elementare ale copiilor după cum urmează:
 • dreptul la tratament egal
 • dreptul la sănătate
 • dreptul la educație
 • dreptul la joacă și timp liber
 • dreptul la libertatea de exprimare și participare
 • dreptul la educație fără violență
 • dreptul de protecție în război și în timpul refugiului
 • dreptul la protecție împotriva exploatării economice și sexuale
 • dreptul la îngrijire parentală
 • dreptul la îngrijire și asistență specială în caz de dizabilitate
  Convenția ONU privind drepturile copilului poate fi consultată pe pagina de internet a Ministerului Federal pentru Familiale, Vârstnici, Femei și Tineret.
  Aici veți găsi și broșura “Drepturile copiilor” de “Logo” explicat simplu. Aceasta explică într-un limbaj ușor de înțeles, cu povești și ilustrații, ce este Convenția privind drepturile copilului și ce înseamnă aceasta pentru copii și tineri.