Școlarizarea obligatorie

Un profesor îi învață pe elevi

Cum funcționează sistemul școlar din Berlin?

Toți copiii care trăiesc în Germania trebuie să frecventeze școala timp de cel puțin 9 ani a se vedea învățământul obligatoriu. În Berlin, toate elevele și toți elevii trebuie să frecventeze școala timp de cel puțin zece ani. Dumneavoastră și copiii dumneavoastră aveți dreptul ca copilul dumneavoastră să fie școlarizat. Frecventarea unei școli este gratuită.
O privire de ansamblu asupra sistemului școlar din Berlin și a diferitelor tipuri de școli găsiți pe pagina de internet a Departamentului Senatului pentru Educație, Tineret și Familie.

Școala primară

De regulă, toți copii frecventează, începând cu cel de-al 6-lea an de viață, școala primară sau școala generală. Școala primară din Berlin durează de regulă 6 ani. După aceasta, trebuie frecventată o școală secundară.
Copiii care frecventează o școală comunitară pot rămâne acolo și după absolvirea școlii primare. Toți ceilalți trec la un ciclu școlar secundar sau un liceu integrat, în funcție de abilitățile și aptitudinilor acestora. Toate școlile primare din Berlin sunt școli de zi. Informații suplimentare despre școala primară găsiți aici.

Școala secundară integrată (continuarea școlii)

În școala secundară integrată, fiecare elev este susținut individual în funcție de cele mai bune performanțe: În prim-plan se află elevul sau eleva: În echipa de învățare și individual se lucrează pe stații, în grupuri mici, pe proiecte și domenii de învățare. Aceasta înseamnă mai multă egalitate de șanse și mai multă motivație pentru fiecare elev și fiecare elevă. Repetenția demotivantă nu mai există. Toate școlile secundare integrate sunt școli de zi. Pot fi obținute toate certificatele școlare: Certificatul de școală secundară (BBR), certificatul extins de școală secundară (eBBR) sau certificatul de școală medie (MSA), după 13 ani Bacalaureatul (= certificatul general pentru admitere la învățământul superior).

Liceul (școala medie)

Elevele și elevii care merg la liceu frecventează, de regulă, această formă de învățământ timp de șase ani (până în clasa a 12-a), înainte de a trece examenul de absolvire, bacalaureatul (= examenul general de maturitate). Multe licee au profile de specialitate pedagogică – de exemplu științe naturale, arte, profil sportiv sau lingvistic.

Școala generală

Școala generală este un tip de școală care acoperă toate treptele de învățământ școală. Obiectivul său este acela de a crea mai multă egalitate de șanse și dreptate printr-un proces comun mai lung de învățare și o stimulare optimă a abilităților și deprinderilor individuale ale tuturor elevelor și elevilor.
Școlile generale au drept finalitate toate certificatele școlare de absolvire.

Școlile profesionale

Școlile profesionale din Berlin sunt grupate în câmpuri ocupaționale, respectiv în domenii profesionale de specialitate în grupuri școlare (OSZ), sub un acoperiș comun. Adolescenții în vârstă de 16 ani sau mai mulți pot frecventa școli profesionale. Școlile profesionale oferă numeroase cursuri diferite de studii și toate calificările școlare (calificare profesională profesională, în acestea putând fi obținute toate tipurile de certificate școlare de absolvire (certificate de calificare profesională, certificat de calificare profesională avansată, certificat de absolvire a școlii medii, certificat de calificare a liceului de specialitate, bacalaureat) și o diplomă de calificare profesională. Pentru a participa la pregătirea fazei de formare profesională integrată (IBA), care reprezintă accesul la formare profesională pentru mulți imigranți noi, trebuie să existe un nivel minim de cunoaștere a limbii de B1 la ascultare și vorbire și A2 la scris și citit.

Certificate de absolvire
h3. Certificatul de școală secundară sau certificatul extins de școală secundară (BBR și eBBR)

Aceste certificate se obțin de obicei după clasa a 9-a sau a 10-a și reprezintă baza pentru începutul unei calificări practice într-o întreprindere.

Certificatul de absolvire a școlii medii (MSA)

Pentru a obține acest certificat, elevele și elevii trebuie să treacă un examen de bază după clasa a 10-a. Certificatul îi conferă titularului dreptul de a frecventa o școală superioară de specialitate sau un liceu de specialitate și, în anumite condiții, să frecventeze treapta superioară de liceu.

Bacalaureat (=examenul general de maturitate)

Bacalaureatul conferă elevelor și elevilor dreptul de a studia la o facultate (universitate).

În mod general: După obținerea certificatului de școală secundară (BBR), a certificatului extins de școală secundară (eBBR) sau a certificatului de absolvire a școlii medii (MSA), există în Germania multe posibilități de a frecventa școala și de a obține diploma în urma examenului de maturitate (bacalaureat), de exemplu prin absolvirea unei școli de meserii.

Programul prelungit la școală (stimulare complementară și asistență)

În Berlin, toate școlile primare și școlile de promovare, școlile secundare integrate, școlile generale și unele licee sunt școli cu program prelungit.
Promovarea și asistența complementară (eFöB), numită și Hort, oferă numeroase posibilități în sport, muzică, artă, jocuri și petrecere a timpului liber. În plus, pot fi utilizate diverse opțiuni de stimulare și suport, cum ar fi stimularea învățării limbii sau suportul în rezolvarea temelor pentru acasă. Servirea mesei de prânz este obligatorie – vă rugăm să solicitați informații privind contribuția la aceste costuri la școala copilului dumneavoastră.

Educație și participare pentru toți

Toți copiii și tinerii ar trebui să aibă șansa la educație bună și participare la viața comunitară și culturală – inclusiv copiii din familiile cu venituri scăzute.
Pentru această există un sprijin financiar din pachetul educațional, de exemplu pentru stimularea învățării în școală, necesarul școlar personal, pentru excursii, excursii școlare și activități în timpul liber.
Mai multe informații despre pachetul educațional și sprijinul pentru familii găsiți aici.

Ce este clasa de întâmpinare? (Grup temporar de învățare pentru noii veniți fără cunoștințe de limbă germană)

Clasele de întâmpinare sunt grupuri de studiu pentru elevele și elevii noi imigrați care nu vorbesc încă germană. Acestea sunt destinate să-i ajute pe copii și adolescenți să învețe limba germană, cât mai repede posibil, în grupuri mici, și să se familiarizeze cu sistemul școlar german. Există clase de întâmpinare în toate tipurile de școli.
Copiii claselor de întâmpinare participă la viața școlară și trebuie integrați cât mai curând posibil și în ofertele din învățământul obișnuit (de exemplu sport, muzică, artă).
De îndată ce sunt disponibile suficiente cunoștințe despre limba germană (de regulă după aproximativ un an), elevele și elevii trebuie să treacă în clase de școlarizare normală, în funcție de vârsta și cunoștințelor lor.
Elevele și elevii claselor de întâmpinare pot de asemenea participa, la fel ca toți ceilalți elevi, la ofertele programului prelungit la școală (stimulare complementară și asistență).
În unele centre de cazare există o ofertă de școlarizare. Statul Federal Berlin se străduiește să integreze toți copiii într-o școală obișnuită cât mai repede posibil. Trebuie să solicitați neapărat consiliere cu privire la posibilitățile de școlarizare luate în considerare pentru copilul dumneavoastră.
Dacă în calitate de refugiată sau refugiat solicitați consultanță și informații din domeniile Educație, Școală, Studiu, Tineret și Familie, puteți să vă adresați Punctul de informare der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.

Cum pot recupera o absolvire?

Vă rugăm să vă informați mai întâi despre sistemul școlar din Berlin.
Departamentul Senatului pentru Educație, Tineret și Familie a sintetizat pentru dumneavoastră, toate informațiile relevante, pe pagina sa de internet în secțiunea Educație secundară. Veți găsi, de asemenea, acolo, link-uri către informații suplimentare.
Informații privind termenele școlare și programul de înscriere găsiți pe pagina de internet a Departamentului Senatului pentru Educație, Tineret și Familie, pentru forma respectivă de școlarizare.
Acolo vă puteți informa, de asemenea, despre conținuturi și participarea la Educația religioasă, despre Educație etică și despre Educație fizică.