Intrarea în țară

Mai mulți oameni ajung în Berlin

De ce am nevoie pentru a intra în Germania?

În calitate de cetățean al unui stat membru al UE, nu aveți nevoie de viză pentru a intra în Germania. Dacă doriți să lucrați, să urmați o calificare sau să studiați în Germania, puteți face acest lucru fără restricții. Ca orice persoană care locuiește permanent în Germania, trebuie să vă înregistrați la autoritatea dumneavoastră districtuală după ce v-ați mutat într-o locuință. Persoanele din Islanda, Lichtenstein, Norvegia și Elveția sunt tratate ca și cetățenii UE. Nici aceștia nu au nevoie de viză și pot lucra și studia în Germania.

Informații suplimentare găsiți în Obligația de înregistrare și în Portalul serviciilor Berlin.

Persoanele care nu sunt cetățeni ai unui stat membru al UE sau ai statelor Islanda, Lichtenstein, Norvegia și Elveția au nevoie de viză de intrare pentru a intra în Germania. Dacă intenționați să ședeți în Germania timp de până la 90 de zile, aveți nevoie de viză Schengen (viză de categoria C). Dacă doriți să intrați în țară pentru o durată de ședere de peste 90 de zile, de exemplu pentru studii, muncă sau reîntregirea familiei, trebuie să solicitați o viză națională (viză de categoria D), pentru scopul respectiv, înainte de intrarea în țară.
Cu toate acestea, există excepții de la obligativitatea vizei. Dacă sunteți scutit, în mod excepțional, de obligativitatea vizei, vă puteți informa în Lista Ministerului de Externe. Apoi puteți ședea în Germania, pe parcursul unei jumătăți de an, până la 90 de zile. Jumătatea de an începe în ziua intrării dumneavoastră pe teritoriul federal, respectiv în spațiul Schengen. În acest timp, puteți, de asemenea, să intrați în țară și să părăsiți țara de mai multe ori, atâta timp cât nu ședeți în total mai mult de 90 de zile.
Scutirea de viză nu se aplică însă dacă doriți să rămâneți în Germania pentru mai mult de 90 de zile. Pentru o astfel de ședere pe termen lung, de exemplu pentru studii, muncă sau reîntregirea familiei, aveți nevoie în continuare de o viză națională pentru scopul respectiv de ședere. Numai dacă aveți permis de ședere permanentă în UE, acordat de un alt stat membru al UE, puteți intra în Germania fără viză și puteți solicita după intrare permisul de ședere conform art. 38a din Legea privind dreptul de ședere.
Cetățenii din Australia, Israel, Japonia, Canada, Noua Zeelandă, Coreea de Sud și Statele Unite pot ședea în Germania chiar mai mult de 90 de zile. Dacă doriți să vă stabiliți în Germania pe perioadă nedeterminată, puteți obține permisul de ședere necesar chiar și după intrarea în țară. Același lucru este valabil și pentru cetățenii statelor Andorra, Brazilia, El Salvador, Honduras, Monaco și San Marino, în măsura în care nu vor desfășura nicio activitate remunerată.
Informații suplimentare în acest sens găsiți aici

Unde pot solicita viza mea?

Viza trebuie solicitată înainte de intrarea în țară. Cererea pentru viză se depune la Ambasada competentă sau la Consulatul General al Republicii Federale Germania în țara în care locuiți în prezent. Este important să solicitați o viză pentru scopul intenționat al șederii dumneavoastră. Viza dumneavoastră va fi valabilă în Germania, în prima perioadă, ca Titlu de ședere al dumneavoastră, care este important pentru începerea studiilor, a lucrului sau pentru o cerere de reîntregire a familiei.
Pentru viza Schengen taxa este în prezent 60,00 euro, iar pentru viza națională 75,00 euro. Taxele exacte pot fi consultate în Fișa informativă privind taxele pentru viză.

Eliberarea unei vize poate dura perioade de timp diferite. Aceasta depinde de scopul planificat al șederii. Pentru aceasta, trebuie să solicitați o viză din timp:

Cerere de viză pentru durate mai scurte de ședere (până la 90 de zile)

Cerere de viză pentru durate mai lungi de ședere
Pe Pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe găsiți toate reprezentanțele Republicii Federale Germania în străinătate.

O listă a tuturor reprezentanțelor altor state în Germania este prezentată, de asemenea, pe Pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe.