Dreptul de ședere

Un cuplu primește sfaturi cu privire la dreptul de ședere

Am nevoie de un titlu de ședere?

Dacă doriți să vă mutați în Berlin ca cetățean al unui stat membru al UE, nu aveți nevoie de un titlu de ședere. Trebuie doar să posedați un act de identitate valabil. Ca cetățean al UE, aveți drept de ședere dacă desfășurați o activitate remunerată, sau (pentru o anumită perioadă de timp) dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă. Ca cetățean din UE care nu desfășoară o activitate remunerată sau ca student trebuie să aveți resurse proprii suficiente pentru a vă asigura mijloacele de trai, inclusiv asigurarea de sănătate. Cetățenii din Islanda, Lichtenstein și Norvegia sunt asimilați cetățenilor UE în această privință. Persoanele din Elveția primesc în aceleași condiții un Permis de ședere-Elveția, care se transformă după cinci ani într-un permis de ședere-Elveția pe durată nedeterminată. Întrucât cetățenilor UE le este permis să activeze pe piața muncii din oricare stat UE în aceleași condiții ca și cetățenilor din stat membru UE respectiv, nu este necesar un permis de muncă special.

Dacă sunteți dintr-un stat din afara UE și intenționați să rămâneți timp de până la 90 de zile fără a desfășura o activitate remunerată, găsiți aici mai multe informații despre obligativitatea vizei pe paginile Centrului de asistență Berlin.

Dacă sunteți dintr-un Stat din afara UE și doriți să trăiți în Germania o perioadă mai îndelungată de timp, viza dumneavoastră pentru scopul șederii dumneavoastră planificate în Germania este obligatorie. De regulă, trebuie să solicitați atunci o viză la ambasada germană sau consulatul german din statul în care locuiți. După intrarea în Germania, puteți solicita acordarea unui Titlu de ședere valabil pentru o durată mai mare la Autoritatea pentru străini.
Găsiți mai multe informații despre viză și excepțiile de la obligativitatea obținerii vizei pe paginile de internet ale Centrului de asistență Berlin la Paginile Centrului de asistență Berlin.

Dacă locuiți în Germania în calitate de cetățean al unui stat din afara UE, având un titlu de ședere valabil, puteți solicita pentru soțul/soția dumneavoastră, partenerul dumneavoastră de viață de același sex sau copiii dumneavoastră minori, în anumite condiții link către condițiile pentru reîntregire a familiei un permis de ședere în vederea reîntregirii familiei. Acest lucru este valabil, de asemenea, pentru părinții ai căror copii minori dețin un permis de ședere sau un permis de ședere pe perioadă nedeterminată în conformitate cu anumite dispoziții prevăzute de Legea privind dreptul de ședere, și pentru care nu trăiește în Germania un părinte care să aibă dreptul de custodie a copilului. Aici găsiți informații privind diferitele condiții în care poate fi acordat un permis de ședere:
Permis de ședere pentru soț/soție, părinți și copii ai membrilor unei familii din străinătate
Permis de ședere pentru soț/soție și copii de ucenici străini, studenți, oameni de știință și profesori
Permis de ședere pentru soț/soție și copii ai deținătorilor unei Cărți albastre UE
Permis de ședere pentru soț/soție, părinți și copii ai beneficiarilor de protecție subsidiară

Un permis de ședere pentru reîntregirea familiei poate fi solicitat, de asemenea, de către soț/soți, partenerul de viață de același sex, precum și de către copiii minori ai cetățenilor germani și părinții copiilor germani minori.
Informații detaliate și o listă a documentelor necesare găsiți în Portalul serviciilor Berlin.

Pentru a putea lucra, în calitate de cetățean al unui stat din afara UE, aveți nevoie, în plus față de permisul de ședere, de un permis de muncă

Ce forme diferite de titluri de ședere sau alte statute există?

Legea privind dreptul de ședere cunoaște următoarele titluri de ședere:

  • Viza
  • Permisul de ședere
  • Permisul de ședere pe perioadă nedeterminată
  • Cartea albastră UE
  • Permisul de ședere permanentă-UE
  • Cardul ITC (Intra-Corporate Transfer)

O viză este un permis de ședere independent eliberat de către o reprezentanță în străinătate în scopul intrării în Germania și care se acordă pentru prima perioadă. Pentru o ședere scurtă de până la 90 de zile, se eliberează o viză Schengen (viză de categoria C), pentru o ședere pe termen lung de peste 90 de zile, o viză națională (viză de categoria D).

Permisul de ședere este eliberat de către Autoritatea pentru străini. Acesta este, în principiu, limitat în timp și condiționat de un scop. Acesta poate fi acordat din mai multe motive, de exemplu pentru formare profesională sau desfășurarea unei activități remunerate, întemeierea unei companii sau din motive de drept internațional, umanitare, politice sau familiale.

Permisul de ședere pe durată nedeterminată este un titlu de ședere permanentă și conferă dreptul de a desfășura o activitate remunerată. După acordarea acestuia, șederea nu mai este condiționată de un anumit scop.

Cartea albastră-UE este un titlu de ședere pentru persoane cu înaltă calificare cu diplomă academică, care nu provin din UE. Acest titlu de ședere este acordat pentru o perioadă maximă de patru ani, respectiv pentru durata contractului de muncă pe durată determinată plus trei luni și necesită existența unor raporturi de muncă în derulare sau o ofertă concretă de muncă cu un anumit venit minim. În calitate de deținător al Cartei albastre-UE, puteți obține un permis de de ședere pe durată nedeterminată în condiții mai ușoare.

Permisul pentru Ședere permanentă în UE este, de asemenea, un titlu de ședere pe perioadă nedeterminată care conferă dreptul la mobilitate în cadrul Uniunii Europene.

Cardul ICT este un titlu de ședere pentru personal de conducere, specialiști sau traineri care lucrează într-o firmă dintr-o altă țară a UE și sunt detașați la o sucursală a aceluiași grup de firme în Germania.

O listă detaliată vă oferă o prezentare generală a diferitelor titluri de ședere care pot fi acordate pentru o activitate remunerată sau pentru formare profesională. Vă rugăm să aveți în vedere că în această prezentare titlurile de ședere se găsesc în bara de navigare din partea stângă.

Titlurile de ședere pentru reîntregirea familiei se acordă pentru a permite crearea și menținerea unității familiale în Germania. Reîntregirea este posibilă atât cu cetățeni germani, cât și cu cetățeni din afara UE care locuiesc în Germania și dețin un titlu de ședere. Acesta se limitează în mod principial la soț/soție sau partenerul/partenera de viață înregistrat(ă), precum și la mutarea copiilor minori la părinții acestora și viceversa. Alți membri ai familiei, ca de exemplu copiii adulți, frații adulți, bunicii, mătușile sau unchii, pot aplica pentru reîntregire numai în situații excepționale și în cazuri speciale de dificultate.

Titlurile de ședere pentru motive umanitare pot fi acordate, în special, dacă Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați a identificat necesitatea unei măsuri de protecție în cadrul procedurii de azil. Acestea pot fi însă acordate, de exemplu, și persoanelor care ar fi în principiu obligate să părăsească țara, dar care au trăit deja în Germania cel puțin opt ani (pentru tineri: patru), s-au integrat bine și au îndeplinit o serie de alte cerințe.

Tolerarea tacită nu reprezintă un permis de ședere. Tolerarea tacită se acordă atunci când persoanele în cauză nu au un titlu de ședere valabil pentru Germania, însă nu pot fi expulzate. Tolerarea tacită poate fi anulată în orice moment, dacă obstacolul în calea expulzării nu mai există. Aceasta este adesea asociată cu restricții severe la accesul la piața forței de muncă și la beneficiile sociale.

Un permis de muncă poate fi eliberat numai împreună cu un titlu de ședere sau cu o tolerare tacită, iar acesta trebuie menționat explicit în titlul de ședere.

Refugiații care au depus o cerere pentru azil primesc un acord de ședere pe durata procedurii de azil

Pentru a solicita un permis de ședere, un permis de ședere pe perioadă nedeterminată, o Carte albastră-UE sau un permis de ședere permanentă în UE, puteți găsi, cu ajutorul adresei dumneavoastră, cel mai apropiat sediu al Autorității pentru străini în zona dumneavoastră.

Unde pot solicita un titlu de ședere?

Viza dumneavoastră este eliberată de reprezentanța străină competentă a Republicii Federale Germania și trebuie solicitată, de asemenea, acolo.

Puteți solicita celelalte titluri de ședere în Germania, respectiv la Autoritatea competentă pentru străini. Dacă doriți să solicitați un titlu de ședere în Berlin, este recomandabil să stabiliți din timp o Programare la Autoritatea pentru străini, pentru a evita duratele lungi de așteptare.

Autoritatea pentru străini recomandă să vă înregistrați încă înainte de momentul instalării în locuința dumneavoastră din Berlin. Informații suplimentare privind înregistrarea locuinței dumneavoastră în Berlin găsiți la “Obligația de înregistrare(link către subiectul Obligația de înregistrare)

Puteți afla ce documente trebuie să prezentați Autorității pentru străini la programarea dumneavoastră pe pagina de internet a Autorității pentru străini Berlin. Vă rugăm să aveți în vedere că poate fi procesată doar o singură cerere cu documente complete.