Inhaltsspalte

Fiscalitate

Impozite: Un cuplu în consultanță fiscală

Cum funcționează sistemul fiscal german?

În Germania există 40 de impozite și taxe diferite. Banii colectați prin impozite sunt împărțiți între guvernul federal, guvernele statelor și administrațiile locale. Banii vor fi utilizați pentru a finanța, printre altele, școli, drumuri și asistența socială.

Partenerii de dialog pentru toate chestiunile referitoare la impozite sunt Administrațiile fiscale sau consultanții fiscali.

Unele taxe și impozite sunt așa-numitele ”taxe și impozite de consum”. Acestea sunt percepute procentual din prețul bunurilor sau serviciilor și trebuie achitate de către consumatori. Exemple sunt taxa pe valoare adăugată sau TVA, care se adaugă la aproape toate bunurile, sau acciza pe produse petroliere, achitată prin prețul carburanților auto.

Alte impozite sunt denumite ”impozite pe venit”. Acestea sunt percepute acolo unde există un beneficiu, un venit sau un profit – de exemplu impozitul pe venit, care este reținut din veniturile obținute de salariați, și achitat din profitul lor de către persoanele care desfășoară activități independente. Există, de asemenea, impozitul pe activitatea comercială achitat către administrațiile locale și impozitul pe venit achitat de către companii.

În calitate de angajată sau de angajat, de obicei nu trebuie să vă faceți griji: Impozitele care trebuie plătite sunt reținute direct din salariul dumneavoastră de către angajator și virate către Administrația fiscală. Acestea sunt, înainte de toate, impozitul pe salariu și așa-numitul ”impozit pentru solidaritate”, o suprataxă aplicată impozitului pe salariu pentru a finanța costurile reunificării Germaniei. Dacă sunteți membru al uneia dintre cele două mari biserici creștine, atunci va fi reținut și impozitul pentru biserică, pe care statul îl colectează, însă îl transmite mai departe bisericilor, care, apoi, pot decide singure asupra utilizării acestora.

În calitate de persoană care desfășoară o activitate independentă, spre deosebire de angajați, trebuie să prezentați Administrației Fiscale, în mod regulat, veniturile dumneavoastră, astfel încât să poată fi calculate impozitele dumneavoastră. Pentru aceasta trebuie să calculați profitul dumneavoastră. Pentru întreprinderile mici, este suficient să se determine veniturile și cheltuielile. De la o anumită dimensiune a întreprinderii, trebuie să evidențiați toate activele și sarcinile într-un bilanț.

În plus față de impozitul pe venit raportat la profitul realizat, persoanele care desfășoară activități independentă trebuie, de regulă, să plătească TVA pentru toate vânzările realizate. Până la o cifră de afaceri anuală de 17.500 de euro se poate obține o scutire de la plata impozitului de la Administrația Fiscală.

Dacă începeți pentru prima dată în Germania o activitate independentă, poate fi util să obțineți informații de la un consultant fiscal.

Materialul informativ Fiscalitate ABC al Departamentul Senatului Berlin pentru Finanțe oferă informații extinse pentru contribuabili.

Câte impozite și taxe trebuie să plătesc?

Câte impozite și taxe trebuie să plătiți, depinde de clasa dumneavoastră de impozitare. Clasa de impozitare, la rândul său, depinde de veniturile dumneavoastră și de circumstanțele în care trăiți. În Germania există șase clase de impozitare. Clasa dumneavoastră de impozitare este specificată în fișele dumneavoastră de salarizare pe care le primiți de la angajator. Clasa de impozitare este determinată prin declarația dumneavoastră fiscală anuală, pe care trebuie să o depuneți la Administrația Fiscală.

Angajații plătesc impozitul pe venit prin reținerea din salariu. Angajatorul virează aceste impozite direct către administrația fiscală. Aceste impozite se compun din:

  • impozit pe salariu
  • impozit pentru solidaritate
  • respectiv impozit pentru biserică
  • Contribuții la asigurările sociale (asigurări de sănătate, de îngrijire medicală, de pensie și de șomaj)

Contribuțiile la asigurări sociale nu sunt impozite în sensul strict al termenului, sunt însă asigurări obligatorii pe care fiecare persoană trebuie să le încheie și să le achite. Jumătate din costuri sunt suportate de către angajați, iar cealaltă jumătate de către angajatori.

În cazul persoanelor care desfășoară activități independente, impozitul pe venit poate include și impozite și taxe suplimentare, în funcție de forma juridică a activității independente:

  • impozit la bugetul local
  • taxa pe valoare adăugată

În calitate de soție sau soț, respectiv parteneră sau partener civil, aveți posibilitatea de a combina clasele de impozitare cu soțul sau soția, respectiv cu partenerul sau partenera dumneavoastră.