Șomajul

Cifre cu profesii diferite în fața orizontului Berlinului

Potrivit constituției sale, Germania este un stat social. Aceasta înseamnă că anumite riscuri de viață sunt preluate de către comunitatea tuturor cetățenilor. Aceasta include, de exemplu, riscul de a pierde locul de muncă și de a rămâne șomer un anumit timp. În această perioadă de timp, puteți beneficia de prestații fie din asigurarea de șomaj, fie de la stat, pentru a vă asigura mijloacele de trai.

Cum mă înregistrez ca șomer?

Oricine își pierde locul de muncă și a lucrat ca angajat, cu contribuții la bugetul asigurărilor sociale, timp de cel puțin 12 luni în cei doi ani anteriori, primește indemnizație de șomaj I pentru o perioadă de până la un an (angajații cu vechime mai mare chiar până la doi ani). În această perioadă de timp, asigurarea de șomaj, la care toți angajații plătesc contribuții din venitul lor lunar, plătește în continuare 60% din salariul net anterior. Dacă există un copil în întreținere pentru care se primește alocație, atunci 67%.

Pentru a primi ajutor de șomaj I, trebuie să vă înregistrați ca șomer. Cererea poate fi depusă online sau personal la Agenția pentru muncă în zona dumneavoastră de proximitate. Înregistrarea ca șomer trebuie efectuată în 1-a zi de șomaj, însă poate fi operată încă înainte de a surveni șomajul (cu cel mult trei luni înainte. Pentru aceasta aveți nevoie de următoarele documente:

  • act de identitate/ pașaport de călătorie cu adeverință de înregistrare a domiciliului
  • după caz, actul de reziliere sau contractul de muncă pe perioadă determinată

Dacă știți deja cu trei luni înainte de încetarea raporturilor dumneavoastră de muncă că veți deveni șomer (dacă veți lua acest lucru mai târziu la cunoștință, atunci în termen de trei zile de la acest moment), sunteți, de asemenea, obligat să vă înregistrați ca fiind în căutarea unui loc de muncă, astfel încât Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă să vă poată transmite oferte de muncă adecvate. Astfel trebuie evitate perioadele inutile de șomaj. Dacă vă înregistrați prea târziu pentru căutarea unui loc de muncă, puteți fi sancționat cu o interdicție temporară de la ajutorul de șomaj. Termenul limită poate fi, de asemenea, menținut printr-un apel telefonic sau printr-un e-mail. Apoi vi se va comunica o dată pentru o consiliere personală, pe care ar trebui, desigur, să o respectați, pentru că altfel prestațiile care vi se vor acorda vor putea fi diminuate.

Cum pot reveni la muncă?

Dacă vă înregistrați ca șomer, veți primi ajutor din partea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă. Mai multe informații găsiți la Munca

Pot obține ajutor financiar pentru trai?

Dacă nu ați lucrat timp de un an înainte de a vă pierde locul de muncă, dacă nu ați lucrat niciodată sau dacă ați beneficiat deja timp de un an de zile de indemnizația de șomaj I, nu mai aveți dreptul la indemnizație de șomaj I. Aveți, în schimb, în principiu, dreptul la o prestație socială pentru a vă asigura traiul, dacă altfel nu aveți venituri sau bunuri de valoare din care să vă puteți finanța mijloacele de trai.

În acest sens trebuie să se facă distincție:

De * indemnizația de șomaj II (“Hartz IV”) beneficiază persoanele care locuiesc pe termen lung și în mod legal în Germania (așadar cetățeni germani, sau, în anumite circumstanțe, cetățeni ai statelor membre UE sau cetățeni din afara statelor UE care dețin un permis de ședere), în cazul în care au vârsta de peste 15 ani, care nu au încă vârsta de pensionare și care pot lucra. Pe lângă prestațiile (în bani) care asigură existența individului, persoanele care beneficiază de indemnizația de șomaj II au dreptul la ajutor pentru reintegrarea pe piața muncii. De * asistența socială, respectiv de prestațiile de bază la bătrânețe și în situație de capacitatea redusă de muncă beneficiază persoana care aparține aceluiași grup de persoane, însă fie se află deja la vârsta de pensionare, sau, din motive de sănătate, are capacitate redusă de muncă, ceea ce înseamnă că nu poate lucra cel puțin trei ore pe zi. În ceea ce privește cuantumul, prestațiile sunt identice cu indemnizația de șomaj II.
  • Primește indemnizație pentru solicitanții de azil persoanele care trăiesc în Germania ca solicitant de azil, persoană cu statut tolerat sau persoane cu un anumit titlu de ședere pentru motive umanitare. Prestațiile acordate solicitantului de azil se situează semnificativ sub nivelul restului prestațiilor pentru asigurarea mijloacelor de trai. În primele 15 luni, se aplică numai o asistență medicală limitată.

Dacă ați intrat în țară, în calitate de cetățean al unui stat membru UE, exclusiv pentru a căuta un loc de muncă, nu veți primi indemnizație de șomaj II. Cu toate acestea, în cazuri individuale, este posibil să aveți dreptul la asistență socială. Cu toate acestea, dacă aveți cel puțin un loc de muncă de însemnătate redusă, puteți beneficia suplimentar de prestații în temeiul SGB II .
În afară de aceasta, cetățenii nou-veniți ai unui stat membru UE nu au dreptul la indemnizație de șomaj II în Germania în timpul primelor 3 luni. Același lucru se aplică și cetățenilor din afara UE, cu excepția cazului în care aceștia călătoresc pentru a-și reîntregi familia cu cetățeni germani.
Refugiații care dețin un titlu de ședere recunoscut, refugiații, solicitanții de azil și persoanele sub protecție subsidiară au dreptul la prestații de șomaj II. Traducerile formularelor și broșurilor în numeroase limbi pot fi găsite pe pagina de internet a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Solicitanții de azil și persoanele cu statut tolerat au dreptul la indemnizație de șomaj I în aceleași condiții ca și cetățenii germani, însă nu au dreptul la indemnizație de șomaj II. În orice caz, aveți dreptul la prestații conform Legii privind prestațiile pentru solicitanții de azil. Și dumneavoastră puteți să vă înregistrați la Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă ca șomer sau în căutarea unui loc de muncă, pentru a obține sprijin în găsirea unui loc de muncă sau pentru calificare sau formare profesională. Mai multe informații găsiți în capitolul Procedura de azil.