Inhaltsspalte

Recunoașterea calificărilor

Cifre cu profesii diferite în fața orizontului Berlinului

Cum îmi pot face să—mi fie recunoscute diploma, studiile sau educația?

Pagina de internet Recunoașterea în Germania a Institutului Federal pentru Educație și Formare Profesională din însărcinarea Ministerului Federal al Educației și Cercetării oferă o imagine de ansamblu bună și multe informații și referințe.

Dacă căutați informații privind recunoașterea certificatului dumneavoastră de absolvire a școlii, le găsiți pe pagina de internet a Departamentului Senatului pentru Educație, Tineret și Familie. Cererea în format PDF pentru evaluarea certificatului, trebuie să o înaintați, după ce ați completat-o, la Centrul pentru recunoașterea certificatelor din cadrul Departamentului Senatului pentru Educație, Tineret și Familie.

Documentele necesare în plus pentru recunoaștere sunt:
  • Copie legalizată a certificatelor/activității în cadrul studiilor/diplomelor de absolvire
  • Copie legalizată a traducerilor în limba germană de către o interpretă/traducătoare sau un interpret/traducător (excepții: Limba originală engleză sau franceză
  • copie a pașaportului
  • CV în format de tabel

Dacă depuneți cererea personal, nu este necesar să aveți copii legalizate, dacă prezentați originalele și aveți copii color la dumneavoastră.

Dacă căutați informații privind recunoașterea studiilor dumneavoastră, le puteți găsi și pe pagina de internet a Departamentului Senatului pentru Educație, Tineret și Familie și pe pagina de internet a Cancelariei Senatului. Vă rugăm să aveți în vedere că o diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ superior nu trebuie să fie recunoscută. Baza de date Anabin ajută cu informații despre instituții de învățământ superior și documente de absolvire, pentru a putea clasifica mai bine calificările dobândite în străinătate în sistemul german. Ajutor oferă și Centrul pentru educație externă.

Dacă sunteți în căutarea unor informații despre recunoașterea educației dumneavoastră și a formării profesionale, le puteți găsi pe pagina de internet a Departamentului Senatului pentru Educație, Tineret și Familie. Nu toate profesiile trebuie să fie recunoscute. Îndrumarul pus la dispoziție pentru recunoaștere servește drept ajutor și este disponibil în mai multe limbi. O ofertă suplimentară de consiliere prezintă Rețeaua IQ.

Centrul de întâmpinare din Berlin oferă, de asemenea, consiliere cu privire la posibilitățile de recunoaștere a diplomelor obținute în străinătate. În plus, în Centrul de întâmpinare se oferă consiliere privind programul Fondul pentru cazurile dificile în recunoașterea profesiilor din Berlin. Acest program de sprijin oferă posibilitatea de a ajuta persoanele cu o calificare profesională dobândită în străinătate să finanțeze procedura de recunoaștere. Mai multe informații despre acest lucru pot fi găsite pe pagina de internet a Reprezentantului pentru integrare.